Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Розширене засідання Комітету з якості академічних стандартів

1 жовтня 2019 року відбулось розширене засідання Комітету з якості академічних стандартів з запрошенням завідувачів кафедр.

Було обговорено важливі питання, які стосуються забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Розглянуто завдання щодо акредитації освітніх програм (освітньо-професійних, освітньо-наукових), діючих в Університеті імені Альфреда Нобеля.

В доповіді Шкура І.С., проректор із забезпечення якості вищої освіти, наголосила про необхідність злагодженої роботи як гарантів освітніх програм, так і більшості структурних підрозділів Університету. В Університеті існують переважно всі інституційні умови для успішного проходження акредитації, деякі процедури внутрішньої системи забезпечення якості потребують вдосконалення.

Глуха Г.Я., голова Комітету, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, зосередила увагу присутніх на критеріях, за якими здійснюється оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми;

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми;

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання;

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою;

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність;

Критерій 6. Людські ресурси;

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси;

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми;

Критерій 9. Прозорість та публічність;

Критерій 10. Навчання через дослідження.

Жваву дискусію викликало питання про суттєве оновлення порядку рейтингування діяльності спеціальностей у зв’язку зі змінами, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому освітньому середовищі, а також відповідно до Стратегії Університету - 2030.

Доповідач, Глуха Г.Я., дала порівняльну характеристику показників рейтингу спеціальностей в старій та новій редакції. Учасники засідання висловили свої думки та побажання щодо удосконалення показників рейтингу спеціальностей.

В обговоренні прийняли участь Задоя Анатолій Олександрович, Радник з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Іщенко Тамара Володимирівна, Проректор з питань міжнародного співробітництва та міжнародної акредитації, Павлова В.А., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Степанова Анна Аркадіївна, Проректор з наукової діяльності.

Розповісти

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57