Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Як написати проєкт Jean Monnet?

Які цілі має напрям Жан Моне?

Напрям Жан Моне спрямований на:

- сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях в галузі європейських студій в усьому світі;

- підтримку діалогу між академічною спільнотою та політиками, зокрема, місцевого та державного рівня, у тому числі державними службовцями, представниками громадянського суспільства, сфери освіти різних рівнів та медіа;

- генерування знань та розуміння, що може підтримати розробку політики ЄС та посилити роль ЄС у глобалізованому світі.

Європейські студії включають вивчення Європи в цілому, з особливим наголосом на процесах євроінтеграції в їх внутрішніх і зовнішніх аспектах. Ця сфера знань також охоплює роль ЄС у глобалізованому світі, сприяння активному європейському громадянству і діалогу між людьми та культурами.

Діяльність за напрямом Жан Моне також прагне функціонувати як вектор публічної дипломатії щодо третіх країн, поширюючи цінності ЄС та підвищуючи візуалізацію того, за що виступає Європейський Союз та чого він має на меті досягти.

Заохочується також активна просвітницька робота та освітня робота, яка поширюватиме знання про ЄС у ширшому суспільстві (за межами академічних та спеціалізованих аудиторій) та наближатиме ЄС до громадськості.

Діяльність напряму Жан Моне повинна приносити довгострокові переваги особам та інституціям, які беруть участь. Вони також матимуть переваги для систем політики, в межах яких вони формуються.

Деталі за посиланням https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final_corrected.pdf с. 251.

Що представляють собою модулі Жан Моне (викладання і дослідження)?

Модуль Жан Моне – це коротка освітня програма (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю – 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту з аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів.

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA%20final_corrected.pdf с. 253 - 257

Що фінансується?

Модуль Жан Моне повинен мати одну з таких форм:

  • загальні або вступні курси з питань Європейського Союзу (особливо у тих закладах і на факультетах, що ще не пропонують курсів, програм з вищезазначеної тематики);
  • спеціалізовані курси про події, основні тенденції та стан розвитку Європейського Союзу (особливо у тих закладах і на факультетах, які вже викладають курси, програми вищезазначеної тематики);
  • літні школи, інтенсивні курси, що супроводжуються визнанням здобутих знань.

Заклади вищої освіти мають підтримувати координаторів модулів у поширенні інформації, в їх діяльності щодо викладання, проведення досліджень та обговорення, осмислення проблем європейської інтеграції; ЗВО запроваджують розроблені курси в освітній процес, здійснюють моніторинг заходів, забезпечують візуалізацію та надають значущості результатам, що їх отримали працівники, залучені до проєкту Жан Моне.

Хто може взяти участь у конкурсах?

Заявником може бути заклад вищої освіти (ЗВО), заснований у будь-якій країні світу. ЗВО, засновані у країнах-членах Програми, повинні бути підписантами Хартії Еразмус для вищої освіти (Erasmus Charter for Higher Education / ECHE). Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на грант.

До 20% бюджету, виділеного на підтримку модулів, буде надано модулям Жан Моне, чиї координатори є науковцями, що отримали ступінь PhD протягом останніх пʼяти років. Ця ініціатива покликана підтримати молодих дослідників, що починають академічну карʼєру.

Тривалість проєкту: 3 роки.

Максимальна сума гранту: 30000 євро (75% загальної вартості проєкту).

Співфінансування: 25%.

Куди подавати проєктну заявку?

Конкурси Жана Моне проходять один раз на рік восени. Нові конкурси вже взимку 2021 р. кінцевий термін подання навесні 2021 р.

Проєктна заявка подається в е-вигляді онлайн до ЕАСЕА Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

Плануєте готувати проєктну заявку за напрямом Жан Моне? Запрошуємо переглянути відеопрезентацію про підготовку проєктів – за посиланням тут.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52