Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Англійська – мова професійного спілкування у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

З 8 по 14 червня тривали атестаційні екзамени з ділової іноземної мови (англійської) зі здобувачами освітніх програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» в Університет імені Альфреда Нобеля.

Екзамен складався з письмової та усної частин, всі завдання якого – практикоорієнтовані. Студенти повинні були продемонструвати набуті іншомовні та професійні компетентності – поєднання знань з професійних дисциплін та іншомовних вмінь - писати ділові листи відповідно до ситуації, вести аргументовану бесіду з професійної тематики, вести аргументовану розмову в полі професійної діяльності, робити презентацію.

Студенти програми «Туризм» виконувати та презентувати власні дослідження з міжнародного туризму англійською мовою, а також, власне, демонстрували знання та уміння, набуті в університеті за три роки, а також уміння робити презентацію цікаво, атрактивно. Усі студенти впоралися із завданнями, і виконали це блискуче!

Здобувачі програми «Готельно-ресторанна справа» презентували власні проєкти закладів ресторанного або готельного бізнесу. Це – величезний крок до залучення інвестицій та розбудови економіки шляхом створення малих підприємств. Комісія високо оцінила здобутки студентів, вислухала цікаві бізнес-проєкти об'єктів сектору HoReCa, ідей та розробок, які презентували студенти. Бажаємо втілити їх у життя!

Крім завдань, які виносилися на усну частину екзамену, цікавою була співбесіда зі здобувачами, які щойно завершили виробничу практику, деякі з них продовжують працювати в індустрії, діляться власним досвідом з питань, що обговорюються, та наводять приклади з практики.

Звертаємо увагу на те, що кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки в Університет імені Альфреда Нобеля пропонує унікальну програму іншомовної підготовки з двох іноземних мов, які входять до обов'язкових дисциплін освітньо-професійних програм "Готельно-ресторанна справа" та "Туризм".

Англійська мова вивчається перші три роки, повністю забезпечує формування комунікативних навичок, достатніх для вирішення професійних завдань. Курс завершується атестаційним екзаменом з ділової іноземної мови.

Друга іноземна мова - на вибір студента - вивчається з 2 по 4 курс і формує всі іншомовні компетентності, необхідні для професійної діяльності й, звичайно, задоволення особистісних потреб. Також є факультативні курси з інших іноземних мов.

Під час наших численних зустрічей з практиками галузі гостинності та туризму ми неодноразово чули – якимось практичним речам можна навчитися на місці, але знання іноземної мови потрібно буквально з першого дня!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57