Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Результати опитування «Викладач очима здобувачів» за освітніми компонентами освітніх програм в осінньому семестрі 2019/2020 н.р.

Орієнтація освітнього процесу на високу якість, підтримку відповідного клімату в колективі, який би забезпечував взаємоповагу і партнерські відносини НПП зі здобувачами, та високопрофесійний рівень проведення занять, які повинні бути цікавими, корисними та готувати здобувачів до реалій сучасного ринку праці, є одними зі стратегічних напрямів діяльності Університету імені Альфреда Нобеля. (п.2.3; п.3.1 Стратегії розвитку Університету імені Альфреда Нобеля 2030 р.). У своїй роботі Університет постійно керується нормативно-законодавчою базою освітянської сфери й спирається на Стандарти та рекомендації із забезпечення якості, запроваджені в Європейському просторі вищої освіти. 

Для підтримки студентоцентрованого навчання (відповідно до п.22¹ Ст.1 ч.1 Закону України «Про вищу освіту», скоригованого згідно з Законом України № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»), орієнтації освітнього середовища Університету на задоволення потреб та інтересів здобувачів, покращення супроводу освітнього процесу та контролю внутрішнього забезпечення якості в Університеті здійснюється систематичне опитування «Викладач очима здобувачів», результати якого регулярно оприлюднюються.

У період з 27 листопада по 20 грудня 2019 року Департаментом дидактики за підтримки Центру програмно-інформаційних технологій було здійснено електронне опитування здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання (1, 2, 3, 4 курсу бакалаврату та 1 курсу магістратури) «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2019/2020 н.р.

Одержано такі результати:

  1. Аналіз середньозваженого балу по кафедрах виявив варіативність цього показника у діапазоні від 6,57 (найменше значення) до 11,89 (максимальне значення).

На підставі аналізу результатів опитування по Університету сформовано рейтинг «Топ-10» найкращих науково-педагогічних працівників, які набрали найбільшу кількість балів.

Таблиця 1

«Топ-10» науково-педагогічних працівників  Університету імені Альфреда Нобеля  за результатами осіннього семестру 2019/2020 н.р.

1

Плющай О.О.

11,89

2

Митрофанова Г.Я.

11,77

3

Щолокова Г.В.

11,73

4

Шкура І.С.

11,67

5

Волкова Н.П.

11,60

6

Голуб Д.О.

11,57

7

Шкабаро В.М.

11,56

8

Вошколуп Г.Ю.

11,50

9

Павлович М.Г.

11,47

10

Іщенко Т.В.

11,40

Науково-педагогічні працівники кафедр, які набрали найбільшу кількість балів відносно інших науково-педагогічних працівників тієї ж кафедри, формують рейтинг лідерів кафедр «Топ-14».

Таблиця 2

«Топ-14» лідерів кафедр за результатами осіннього семестру 2019/2020 н.р.

Кафедра

Науково-педагогічний працівник

Середньо-зважений бал

Кафедра англійської філології та перекладу

Плющай О.О.

11,89

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

Митрофанова Г.Я.

11,77

Кафедра політології та міжнародних відносин

Щолокова Г.В.

11,73

Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Шкура І.С.

11,67

Кафедра педагогіки та психології

Волкова Н.П.

11,60

Кафедра права

Шкабаро В.М.

11,56

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Орлова В.М.

11,38

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Кондрашова Є.О.

11,13

Кафедра міжнародного маркетингу

Яременко С.С.

11,12

Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

Мединська С.І.

11,12

Кафедра інформаційних технологій

Ковилін Є.Р.

11,12

Кафедра фізичного виховання та баскетболу

Добровольський А.І.

10,95

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

Чумак Т.В.

10,55

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Болгар Т.М.

10,52

По кожній кафедрі сформовано «Топ-3» науково-педагогічних працівників, які посіли перші три позиції відносно колег тієї ж кафедри за середнім показником.

Орієнтація освітнього процесу на високу якість, підтримку відповідного клімату в колективі, який би забезпечував взаємоповагу і партнерські відносини НПП зі здобувачами, та високопрофесійний рівень проведення занять, які повинні бути цікавими, корисними та готувати здобувачів до реалій сучасного ринку праці, є одними зі стратегічних напрямів діяльності Університету імені Альфреда Нобеля. (п.2.3; п.3.1 Стратегії розвитку Університету імені Альфреда Нобеля 2030 р.). У своїй роботі Університет постійно керується нормативно-законодавчою базою освітянської сфери й спирається на Стандарти та рекомендації із забезпечення якості, запроваджені в Європейському просторі вищої освіти. 

Для підтримки студентоцентрованого навчання (відповідно до п.22¹ Ст.1 ч.1 Закону України «Про вищу освіту», скоригованого згідно з Законом України № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»), орієнтації освітнього середовища Університету на задоволення потреб та інтересів здобувачів, покращення супроводу освітнього процесу та контролю внутрішнього забезпечення якості в Університеті здійснюється систематичне опитування «Викладач очима здобувачів», результати якого регулярно оприлюднюються.

У період з 27 листопада по 20 грудня 2019 року Департаментом дидактики за підтримки Центру програмно-інформаційних технологій було здійснено електронне опитування здобувачів вищої освіти очної (денної) форми навчання (1, 2, 3, 4 курсу бакалаврату та 1 курсу магістратури) «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2019/2020 н.р.

Одержано такі результати:

  1. Аналіз середньозваженого балу по кафедрах виявив варіативність цього показника у діапазоні від 6,57 (найменше значення) до 11,89 (максимальне значення).

На підставі аналізу результатів опитування по Університету сформовано рейтинг «Топ-10» найкращих науково-педагогічних працівників, які набрали найбільшу кількість балів.

Таблиця 1

«Топ-10» науково-педагогічних працівників  Університету імені Альфреда Нобеля  за результатами осіннього семестру 2019/2020 н.р.

1

Плющай О.О.

11,89

2

Митрофанова Г.Я.

11,77

3

Щолокова Г.В.

11,73

4

Шкура І.С.

11,67

5

Волкова Н.П.

11,60

6

Голуб Д.О.

11,57

7

Шкабаро В.М.

11,56

8

Вошколуп Г.Ю.

11,50

9

Павлович М.Г.

11,47

10

Іщенко Т.В.

11,40

Науково-педагогічні працівники кафедр, які набрали найбільшу кількість балів відносно інших науково-педагогічних працівників тієї ж кафедри, формують рейтинг лідерів кафедр «Топ-14».

Таблиця 2

«Топ-14» лідерів кафедр за результатами осіннього семестру 2019/2020 н.р.

Кафедра

Науково-педагогічний працівник

Середньо-зважений бал

Кафедра англійської філології та перекладу

Плющай О.О.

11,89

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

Митрофанова Г.Я.

11,77

Кафедра політології та міжнародних відносин

Щолокова Г.В.

11,73

Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Шкура І.С.

11,67

Кафедра педагогіки та психології

Волкова Н.П.

11,60

Кафедра права

Шкабаро В.М.

11,56

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Орлова В.М.

11,38

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Кондрашова Є.О.

11,13

Кафедра міжнародного маркетингу

Яременко С.С.

11,12

Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

Мединська С.І.

11,12

Кафедра інформаційних технологій

Ковилін Є.Р.

11,12

Кафедра фізичного виховання та баскетболу

Добровольський А.І.

10,95

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

Чумак Т.В.

10,55

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Болгар Т.М.

10,52

По кожній кафедрі сформовано «Топ-3» науково-педагогічних працівників, які посіли перші три позиції відносно колег тієї ж кафедри за середнім показником.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57