Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Вдруге отримана міжнародна акредитація всіх освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля агентством ZEvA (Німеччина)

В умовах інтеграції України до світового освітнього простору ЗВО повинен надавати високоякісні послуги у сфері вищої освіти, які відповідають світовим стандартам.

В липні 2021 р. Комісією з міжнародних справ ZEvA – Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина), було прийняте рішення щодо міжнародної акредитації 14 бакалаврських та 16 магістерських освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля, яке підтвердило повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти.

Університет імені Альфреда Нобеля є першим і єдиним серед українських університетів, який вже вдруге успішно пройшов процедуру міжнародної акредитації всіх бакалаврських і магістерських освітніх програм та підтвердив високу якість підготовки фахівців на рівні європейських вимог.

Наш вибір на користь німецького агентства ZevA був обумовлений, в першу чергу, його високим авторитетом в Європейському академічному просторі. ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA). Агентство також включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR). В агентстві накопичений великий досвід роботи з ЗВО країн ЄС та інших країн Європи, а також Азії та Африки.

Методи та критерії оцінювання, що використовує ZEvA, базуються на загальноєвропейських стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG), які також отримали широке поширення у закладах вищої освіти за межами Європи. Отже, політика агентства полягає в тому, щоб здійснювати контроль за дотримуванням існуючих міжнародно-визнаних стандартів.

Зовнішнє оцінювання відбувалося протягом 4 онлайн візитів експертних груп ZEvA у складі 4-6 осіб, які представляли німецькі ЗВО: Університет Оснабрюк, Гейдельберзький університет, Мюнхенський університет, Вільний університет Берліну, Міттельхессенський Університет прикладних наук, Університет прикладних наук Людвігсгафена, Дюссельдорфський університет прикладних наук, Університет прикладних наук у Бад-Гоннефі, Технічний університет Ільменау, а також Люблянський університет (Словенія).

До складу експертних груп також увійшли представники неакадемічного сектору та студентських кіл.

Експерти ретельно проаналізували представлені Університетом матеріали звіту з самоаналізу, а саме: стратегію розвитку університету, зміст викладання та навчання за усіма освітніми програмами, науково-педагогічні працівники, види співпраці – міжнародну, наукову, академічну, бізнес тощо, загальні цілі та подальші перспективи, інфраструктуру та обладнання, організаційні та управлінські аспекти, систему забезпечення якості. Також детально оцінювалися результати навчання, освітні програми і навчальні плани, зміст, методика викладання; консультативні послуги та спеціальні консультативні центри для студентів, планування та організація екзаменів, ринок зайнятості для випускників, підвищення кваліфікації викладачів, мобільність студентів та науково-педагогічні працівники, інтернаціоналізація.

Акредитація, яка надана досвідченим і відомим агентством ZEvA, свідчить про конкурентну перевагу Університету імені Альфреда Нобеля на ринку вищої освіти. А рекомендації кваліфікованих експертів визначать стратегічні цілі та напрямки подальшого розвитку Університету на шляху інтеграції у Європейський освітній простір.

ZEvA Certificates

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57