Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Вручення дипломів докторів філософії

Сьогодні вперше на підставі рішення Вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля від 21 грудня 2020 року було вручено дипломи докторів філософії.

Випускниці аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля Лідія Верченко та Тетяна Кожушкіна 6 листопада 2020 р. успішно захистили дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Підготовка майбутніх докторів філософії – це нова сфера для вітчизняної вищої освіти.

У 2016 році відповідно до закону України «Про вищу освіту» в Університеті імені Альфреда Нобеля було розпочато підготовку доктора філософії, що відповідає третьому освітньо-науковому рівню підготовки фахівців з вищою освітою. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57