Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Засідання Студентського об’єднання вищої освіти на тему «Підтримка принципів академічної доброчесності в Університеті імені Альфреда Нобеля»

17 грудня 2020 року відбулось чергове засідання Студентського об’єднання вищої освіти на тему «Підтримка принципів академічної доброчесності в Університеті імені Альфреда Нобеля».

Метою засідання було з’ясування рівня обізнаності учасників освітнього процесу про академічну доброчесність (відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту») та виявлення «слабких» моментів для проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи.

У засідання взяли участь здобувачі, які навчаються в Університеті за різними освітньо-професійними програмами на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. При обговоренні питання про академічну доброчесність як запоруки якості навчання/викладання було акцентовано на законодавчих та внутрішніх нормативних документах, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті. Учасники продемонстрували обізнаність про види порушень академічної доброчесності та механізми їх попередження; наслідки, які передбачені для всіх учасників освітнього процесу, у разі порушення ними академічної доброчесності; діяльність Комісії з питань академічної доброчесності та етики, яка функціонує в Університеті у разі виявлення факту порушень. Члени об’єднання підтримали необхідність боротися з проявами порушення академічної доброчесності та прийняли рішення підвищувати обізнаність щодо системи роботи в Університеті з поширення академічної доброчесності.

Департамент дидактики вдячний членам Студентського об’єднання з якості вищої освіти за активну участь та доцільні пропозиції.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52