Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Засідання Студентського об’єднання з якості освіти на тему «Силабус навчальної дисципліни як путівник для здобувача»

21.02.2020 відбулося чергове засідання Студентського об’єднання з якості освіти на тему «Силабус навчальної дисципліни як путівник для здобувача».

Під час зустрічі обговорювали питання, пов’язані з використанням силабусів навчальних дисциплін на всіх рівнях вищої освіти (бакалаврському, магістерському) в Університеті імені Альфреда Нобеля. Члени Студентського об’єднання підтвердили доцільність застосування силабусів, завдяки яким конкретизуються зміст і організація вивчення конкретної дисципліни, підвищується відповідальність викладача і здобувача, стають більш доступними для розуміння процедури й політика курсу, наявний конкретний календар виконання завдань і, особливо, стає більш прозорою та зрозумілою система оцінювання.

Учасники засідання пояснили свої точки зору, спробували проаналізувати питання, з урахуванням власних освітніх цілей і задач. Інформація викликала жваву дискусію з питань, що розглядалися.

Департамент дидактики вдячний членам Студентського об’єднання з якості вищої освіти за активну участь та доцільні пропозиції. Далі буде…

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52