Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Засідання Студентського об’єднання з якості освіти Університету імені Альфреда Нобеля «Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті»

29.10.2020 відбулося засідання Студентського об’єднання з якості освіти Університету імені Альфреда Нобеля. В ньому взяли участь здобувачі, що навчаються за різними освітньо-професійними програмами (майбутні маркетологи, менеджери, фінансисти, фахівці у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, міжнародних економічних відносин, банківської справи) та бажають свідомо впливати на якість організації й реалізації освітнього процесу.

Темою засідання було обговорення низки питань, пов’язаних з визнанням результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті. Начальник департаменту дидактики Онищенко М.Ю. акцентувала увагу на тому, що у контексті швидко мінливих потреб та гнучкості ринку праці, визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти як ключового чинника успіху стратегій навчання протягом життя, є головним інструментом підвищення конкурентоспроможності та успішного працевлаштування випускників ЗВО.

Під час засідання здобувачі були ознайомлені з тимчасовим Положенням «Про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, здобувачами Університету імені Альфреда Нобеля», яке діятиме до моменту формування вимог до процедур присвоєння кваліфікацій, визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти Національним агентством кваліфікацій. Члени об’єднання отримали роз’яснення щодо механізму визнання (валідації) результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті, а саме: подання заяви здобувачем освіти; формування Предметної комісії; розгляд та аналіз комісією наданих документів; дії комісії за підсумками аналізу результатів або оцінювання.

Інформація викликала у здобувачів цікавість та питання. Департамент дидактики висловлює щиру вдячність всім учасникам засідання! Далі буде…

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52