Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Здобувач спеціальності «Політологія» – експерт з проведення акредитацій освітніх програм НАЗЯВО

Здобувач спеціальності «Політологія» Університету імені Альфреда Нобеля Генріх Матухно успішно пройшов відбір до складу експертів для проведення акредитацій освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. За результатами трьох етапів відбору, Генріх був включений до реєстру експертів, уповноважених на здійснення акредитаційної експертизи.

Відповідно до чинної нормативно-правової бази України ключовим елементом діяльності експерта є оцінювання якості освітнього процесу. Експерт посідає важливе місце у новій системі акредитації освітніх програм, яка базується на стандартах забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі. Тож, щиро вітаємо Генріха та бажаємо наснаги!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57