Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Комплексні науково - дослідні теми

Кафедра

Назва науково-дослідної теми

Номер та дата реєстрації науково-дослідної теми

Термін виконання науково-дослідної теми

П.І.Б. керівника, науковий ступінь, вчене звання

Англійської філології та перекладу

Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур

Номер державної реєстрації

0119U000132

29 січня 2019 р.

01.2019 – 02.2024

Зінукова Н.В., д.пед.наук, професор

Інформаційних технологій

Математичні методи та алгоритми в задачах комп’ютерного моделювання

Номер державної реєстрації

0118U000841,

20 червня 2018 р.

06.2018 – 06.2023

Барташевська Ю.М., к.е.н., доцент

Інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Менеджмент та управління в умовах глобальних та соціально-економічних викликів

Номер державної реєстрації

0118U000840,

20 червня 2018 р.

06.2018 – 06.2023

Глуха Г.Я.,

д.е.н., доцент

Теоретико-методологічні засади модернізації і сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансово-економічн відносин: проблеми, перспективи, можливості

Номер державної реєстрації

0119U100901,

23 лютого 2019 р.

02.2019 – 02.2024

Болгар Т.М.,

д.е.н., професор

Міжнародного маркетингу

Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації

Номер державної реєстрації

0114U005600,

01 січня 2019 р.

01.2019 – 01.2024

Тараненко І.В.,

д.е.н., професор

Глобальної економіки

Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство

Номер державної реєстрації

0115U000063,

15 січня 2020 р.

01.2020 – 01.2025

Задоя А.О.,

д.е.н., професор

Інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції

Номер державної реєстрації

0717U000433,

23 березня 2017 р.

03.2017 – 03.2022

Волкова Н.П.,

д.п.н., професор

Психологічний супровід особистості в умовах соціальної напруги, екологічної кризи та дестабілізації суспільно-економічного розвитку

Номер державної реєстрації

0117U000785,

14 березня 2017 р.

03.2017 – 03.2022

Батраченко І.Г., д.психол.н., доцент

Міжнародної торгівлі і підприємництва

Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств

Номер державної реєстрації 0120U002167,

2 лютого 2020 р.

02.2020 – 02.2025

Павлова В.А.,

д.е.н., професор

Права, політології та міжнародних відносин

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження підходів до аналізу політичних конфліктів і криз у сучасній Україні та світі

Номер державної реєстрації

01182100185,

01 березня 2018 р.

03.2018 – 03.2023

Щедрова Г.П.,

д.політ.н., професор

Основні напрямки сучасного розвитку права і держави в Україні

Номер державної реєстрації

0115U000797,

20 березня 2015 р.

06.2019 – 06.2024

Шкабаро В.Н.,

к.ю.н., доцент

Прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Англомовний філологічний дискурс в контексті міжкультурної комунікації та теорії і методики викладання іноземних мов

Номер державної реєстрації

0117U007601,

01 листопада 2017 р.

03.2017 – 03.2022

Тарнопольський О.Б.,

д.пед.наук, професор

Міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

Дослідження стану та перспектив розвитку ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг: економічний та соціальний аспекти

Номер державної реєстрації

0121U100379

13 січня 2021 р.

01.2021 – 01.2026

М’ясоїд Г.І.,

к.пед.наук, доцент

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52