Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Підсумки IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

13 березня 2019 року в Університеті імені Альфреда Нобеля відбулася ІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку».

conf

conf

conf

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Університет імені Альфреда Нобеля, Університет митної справи та фінансів, Вишеградський фонд, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Вища школа менеджменту охорони праці в місті Катовіце, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації.

В оргкомітет конференції надіслали тези доповідей автори з шести країн світу (Казахстану, Султанату Оман, Польщі, Республіки Білорусь, Росії, України), двадцяти одного закладу вищої освіти, таких як:

 1. Kraków University of Economics, Poland;
 2. Modern College of Business and Science, Muscat, Sultanate of Oman;
 3. КГУ «ОСШ №6», Республика Казахстан;
 4. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь;
 5. Полесский государственный университет, Республика Беларусь;
 6. УО «Институт предпринимательской деятельности», Минск, Республика Беларусь;
 7. НИУ Высшая школа экономики, Москва, Российская Федерация;
 1. Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов’янський коледж Національного авіаційного університету, Слов’янськ, Україна;
 2. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна;
 3. Днiпровський нацiональний унiверситет iменi Олеся Гончара, Дніпро, Україна;
 4. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна;
 5. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України», Львів, Україна;
 6. Європейський університет, Київ, Україна;
 7. Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна;
 8. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Україна;
 9. Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, Україна;
 10. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Одеса,Україна;
 11. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна;
 12. Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;
 13. Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна;
 14. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна.

На пленарному засіданні виступили:

 • Глуха Г.Я., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля – з вступним словом;
 • Момот В.Є., доктор економічних наук, професор, проректор з міжнародної діяльності Університету імені Альфреда Нобеля, професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики – з вітальним словом;
 • Таран С.Є., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Особливості управління громадськими організаціями»;
 • Пунько Є.С, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Необхідність розвитку SOFT SKILLS»;
 • Романюк Т.О. Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Демотивація персоналу»;
 • Голобока А.Е., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді «Вплив іміджу організації на стабільність підприємства»;
 • Фесенко О.В., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді «Жести та їх вплив на ведення ділових переговорів»;
 • Віннікова Е.О., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді «Взаємозв'язок успіху компанії і мотивації персоналу»;
 • Холодовська А.Д., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді «Нематеріальна мотивація співробітників».

conf

conf

conf

conf

conf

conf

conf

conf

Конференція проводила роботу за такими секціями:

 • «Актуальні питання менеджменту організацій»;
 • «Ефективний стратегічний менеджмент суб’єктів господарювання»;
 • «Управління формуванням організаційної культури та організаційної поведінки. Розвиток особистісних і колективних творчих здібностей менеджерів»;
 • «Сучасні проблеми державного управління».

Учасники конференції обговорили проблеми розвитку системи менеджменту організацій у таких аспектах як: інноваційна діяльність, сучасні тенденції стратегічного менеджменту, управління бізнес-процесами суб’єктів господарської діяльності, формування організаційної культури, удосконалення особистісних і колективних творчих здібностей менеджерів, а також шляхи вирішення деяких суттєвих проблем державного управляння.

Дякуємо всім за участь!

Запрошуємо на наступну конференцію!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57