Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Підсумки IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності»

18 березня 2019 р. відбулася IІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності», що організована та проведена кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля.

3k

2k

1k

У оргкомітет конференції надійшло 137 тез доповідей, представлених науковцями з різних навчальних закладів та організацій України і зарубіжжя.

Із вступним словом до учасників конференції звернулася Болгар Тетяна Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля, яка наголосила про необхідність та актуальність цього заходу, підкресливши важливість спілкування та розвиток наукової думки, обмін досвідом і досягненнями, що дає можливість реалізувати наукові напрацювання у подальших дослідженнях та практичній діяльності.

У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти, студенти з 23 провідних вищих навчальних закладів, а також фахівці-практики фінансових і промислових організацій:

 1. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Poland;
 2. Modern College of Business & Science, Oman;
 3. Білоруська державна сільськогосподарська академія, м. Горки;
 4. Білоруський державний університет транспорту, м. Гомель;
 5. Нукуська філія Ташкентського державного аграрного університету, м. Нукус, Узбекистан;
 6. Каракалпакський державний університет імені Бердаха, м. Нукус, Узбекистан;
 7. ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ;
 8. Державний університет інфраструктури і технологій, м. Київ;
 9. Дніпровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро;
 10. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро;
 11. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;
 12. Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ;
 13. Кременчуцький національний університет ім. М. В. Остроградського, м. Кременчук;
 14. Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради;
 15. Луганський національний аграрний університет, м. Харків (будівля Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка);
 16. Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв;
 17. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів;
 18. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 19. Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь;
 20. Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, м. Одеса;
 21. Одеський національний економічний університет, м. Одеса;
 22. Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль;
 23. Університет імені Альфреда Нобеля. м. Дніпро;
 24. Хмельницький національний університет, м. Хмельницький.

Доповіді учасників було присвячено дослідженню проблемних питань:

 • теоретичні та методологічні підходи забезпечення процесів сталого розвитку вітчизняної економіки;
 • проектування, моделювання і конструювання фінансово-економічних систем у змісті економічної освіти;
 • фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку;
 • міжнародні стандарти та інновації у фінансовій, банківській, страховій, обліковій і податковій сферах: вітчизняний досвід та досягнення передових країн світу.

За результатами роботи конференції було прийнято Резолюцію.

Найкращими визнані доповіді:

Chorna O., Zainab Al Balushi, Jamila Al Zedjali. The role of Saudi Arabia in the system of world economic relations

Przemysław Ziółkowski. Aktywnosc obywanelska mlodziezy i seniorow na rzecz rozwoju regionalnego

Болгар Т. М. Підходи до удосконалення корпоративного управління банківських установ

Дубініної М. В., Ксьонжик І. В. Інституціональні основи управління грарним сектором економіки

Крамаренко Г. О. Стратегия развития производственного потенциала машиностроительного комплекса

Вареник В. М. Податкові перевірки: сучасний стан та особливості проведення

Пестовської З. С. Современные аспекты риск-менеджмента в банковской системе Украины

Вознесенського В. О. Сучасний стан України за міжнародним рейтингуванням (науковий керівник Болгар Т. М., д.е.н., доц.)

Ніколайчевої Г. Ю. Методи оптимізації структури капіталу підприємства (науковий керівник Вареник В. М., к.е.н., доц.)

Сергієнко І. А. Основні засоби, як об’єкт при складанні фінансової звітності на фінансових установах (науковий керівник Пестовська З. С., к.е.н., доц.).

Оргкомітет IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності» дякує учасникам за плідну роботу, сподівається на подальшу творчу співпрацю та бажає наукового зростання!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57