Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»

П’ятий рік поспіль міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації» щиро зустрічала учасників не тільки з України, але й Польщі, Німеччини, Італії, Білорусії, та Словаччини. Цього року кількість учасників сягнула відмітки в 165 чоловік.

3

2В рамках конференції працювали 9 секцій, які охоплювали актуальні питання перекладо-знавства та лінгвістики, культурних особливо- стей англійської, іспанської, німецької, французької та італійської мов, дослідження жанрових особливостей у літературних творах, а також методик викладання іноземної мови у середній та вищий школах та роз’яснення політичних конфліктів.

На пленарному засіданні своїми доповідями поділилися:

  • Шегута Катерина, Юріна Марія, студентки 4 курсу спеціальності «Філологія» – «In search of inspiration in Paris» (науковий керівник Семеренко Л.І.);
  • Уханова Тетяна, Харковська Наталія, студентки 4 курсу спеціальності «Філологія» – «Español coloquial y sus particularidades» (Розмовна іспанська та її особливості, науковий керівник Онищенко М.Ю.);
  • Щербіна Валерія, Коршикова Карина, студентки 5 курсу спеціальності «Філологія» – «Übersetzung von Sprichwörtern» (Переклад прислів’їв, науковий керівник Михлик О.О.);
  • Мазуренко Марія, Шабашна Дар'я, студентки 4 курсу спеціальності «Філологія»– «Stéréotypes sur les français» (Стереотипи про французів, науковий керівникРатомська Л.В.);
  • Письменний Тарас, Маляр Дар'я, студентки 3 курсу спеціальності «Філологія» – «Espaliano-Itañol: falsi amici – veri nemici/falsos amigos – verdaderos enemigos» (Іспанська-Італійська: хибні друзі перекладача, науковий керівник Плющай О.О.). Перекладач: Кенчадзе Валерія.

За результатами досліджень було опубліковано збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації» . А також було прийнято рішення продовжити розширення географії проведення конференції.

1

4

5

6

7

8

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57