Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Придніпровський науковий центр

Борис Холод - Професор

Борис Холод

Професор

Валентина Павлова - Професор

Валентина Павлова

Професор

Наталія Волкова - Професор

Наталія Волкова

Професор

Анатолій Задоя - Професор

Анатолій Задоя

Професор

Наталія Зінукова - Доцент

Наталія Зінукова

Доцент

Анна Степанова - Професор

Анна Степанова

Професор

Станіслав Сапожников - Професор

Станіслав Сапожников

Професор

Іван Батраченко - Професор

Іван Батраченко

Професор

Валерій Пєтков - Професор

Валерій Пєтков

Професор

Сергій Пєтков - Професор

Сергій Пєтков

Професор

Ірина Тараненко - Професор

Ірина Тараненко

Професор

Світлана Кожушко - Професор

Світлана Кожушко

Професор

Вікторія Ткач - Професор

Вікторія Ткач

Професор

Сергій Вакарчук - Професор

Сергій Вакарчук

Професор

Ганна Митрофанова - Доцент

Ганна Митрофанова

Доцент

Тетяна Болгар - Професор

Тетяна Болгар

Професор

Галина Крамаренко - Професор

Галина Крамаренко

Професор

Петро Атамас - Професор

Петро Атамас

Професор

Віктор Шуба - Доцент

Віктор Шуба

Доцент

Володимир Момот - Професор

Володимир Момот

Професор

Олег Тарнопольський - Професор

Олег Тарнопольський

Професор

Галина Щедрова - Професор

Галина Щедрова

Професор

Сергій Кузьмінов - Професор

Сергій Кузьмінов

Професор

Ірина Шкура - Доцент

Ірина Шкура

Доцент

Холод Борис Іванович

Холод Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, член Клубу ректорів Європи, дійсний член Академії економічних наук України (2000 р.), Дійсний член Міжнародної Академії біоенергетичних технологій (1995 р.), автор ідеї та проєкту створення у 1993 році Університету імені Альфреда Нобеля.

Біографія Репозитарій

Звіт Президента "Про діяльність Університету у 2018 році"

Президент Університету імені Альфреда Нобеля — найвища посадова особа, яка здійснює загальне керівництво Університетом і несе відповідальність за результати його діяльності, вирішує особливо важливі питання життєдіяльності, контролює та координує роботу ректорату і Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво Університету.

Детальніше

Павлова Валентина Андріївна

Павлова Валентина Андріївна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця Академія 0000-0002-6762-8041

Профіль науковця НАН Репозитарій

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» (2007 р.).

Професор кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2007 р.)

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Основи підприємництва.

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств».

Науковий керівник науково-дослідної теми «Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств (державний реєстраційний номер 0120U002167) 02.2020-02.2025.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. Має захищених двох докторів наук та 6 кандидатів наук.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи I-III ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (2012-2019 рр.) та І ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт ЗВО зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (2018-2019 рр.).

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та понад 30 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 17 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • понад 150 наукових праць.

Міжнародне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University», Польща (Сертифікат №WK/4983/2017/1, 2018 р., 108 год.). Участь в семінарі «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу в ESEI International Business School Barcelona», 2019 р., Іспанія.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпропетровським осередком УТТТ.
 • Член Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».
 • Член підкомісії 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність науково-методичної комісії 5 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 при ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Член редакційної колегії наукових журналів «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник».

Нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 р. управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.), Почесною грамотою Національної Академії наук України (2018 р.), Відзнакою «Українська берегиня» (2018 р.).

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Наукометрика

Scopus Академія 0000-0003-1258-7251

ID: 0011683  / НАН Репозитарій

Біографія

Народилася 29 травня 1959 року в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

1979 р.

вихователь школи-інтернату № 1 м. Кривого Рогу.

1981 р.

закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики

1980 р.

вчитель математики спочатку у середній школі № 24, а потім – у середній школі № 60 м. Кривого Рога

1989 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійно-педагогічної спрямованості учнів педагогічних класів середніх загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю – 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

1989 р.

викладач, старший викладач, потім доцент і згодом професор кафедри педагогіки Дніпропетровського (нині Дніпровського) національного університету ім. Олеся Гончара

1993 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2006 р.

захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008 р.

присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки

2009 р. по теперішній час

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля„

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології навчання
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Педагогічні технології в сучасній вищій школі
 • Психологія педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Технологія апробації та презентації результатів дисертаційного дослідження

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 4 монографії (у тому числі 2 закордонні), 2 підручники з грифом МОН України, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 7 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, 1 стаття у науковому виданні, що індексується Web of Science, 1 авторське свідоцтво, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці:

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. Д. : Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер., доп. К. : Академвидав, 2012. 616 с.
 4. Волкова Н.П., Тарнапольський О.Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 228 с.
 5. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи : підруч. з англ. мов. : Книга для викладача. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 136 с.
 6. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи. Підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей: Книга для студентів і Робочий зошит. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 328 с.
 7. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 8. Волкова Н.П., Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 “Менеджмент”. East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. №10 (14). Vol. 4. С. 8–10.
 9. Волкова Н.П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2017. № 1 (13). С. 161–169. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 10. Волкова Н.П. Інтерактивні технології як засоби формування особистості конкурентоздатного фахівця. Scientific issue of knowledge, education, law, management. № 3 (19). 2017. С. 268–282. (Index Copernicus, Academic resource index).
 11. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 12. Волкова Н.П., ГавядаВ.В. До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 170–176. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 13. Volkova Nataliia P., Rizun Nina O., Nehrey Maryna V. Data science: opportunities to transform education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 48–73. (Scopus).
 14. Volkova Nataliia P., Prykhodko Alona M., Rezvan Oksana O., Tolmachev Stanislav T. Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 256–265. (Scopus).
 15. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 16. Волкова Н.П. Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 113–(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 17. Volkova N.P., Kozhushko S.P., Verchenko L.S.Students Creativity Development: Motivation and Stimulation. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. Р. 294–304.
 18. Volkova N.P., Triakina O.O., Pavlenko O.O., Kassim D.A. Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. Педагогiка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. Вип. 51. Кривий Ріг, 2018. С.224– (Scopus).
 19. Волкова Н.П., Верченко Л.С. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, No2. С. 194– (Web of sсience).
 20. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007 р. – по цей час).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Класичному приватному університеті (2008–2015 рр.).
 3. Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (2015 р. – по цей час).
 4. Заступник головного редактора фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.
 5. Член редколегії фахового видання “Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”.
 6. Заступник голови секції “Педагогічні науки” Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.
 7. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 8. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Практична психологія у сучасному вимірі”, “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи”, “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”).
 9. Участник проєктів: “WPL_BS_Economics and management of educational system and processes” (Педагогічний університет Кракова, Польща), програми BA (Hons) in International Management, яка валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.
 10. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для викладачів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.
 11. Науковий керівник науково-дослідних тем: “Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору” (№державної реєстрації 0112U002287) (2012–2017 рр.), “Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції” (№ державної реєстрації 0117000784) (2017–2022 рр.).

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Міжнародних економічних відносин та економічної теорії», професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України


Біографія Академія ID: 1258686 

НАН Репозитарій

Освіта: 

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має понад 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили понад 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Багато років присвятив консультативній роботі у бізнесі, що дозволяє йому ефективно працювати на програмах МВА.

Публікаційна діяльність:
Монографії

 1. Zadoja A., Syzonenko I. Sila napedova postepu industrialnego. - Kharkiv: Maydan, 2018. - 93 s.
 2. NIEDOSKONAŁOŚCI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY niedoskonałości – możliwości – prawidłowości. Rzeszów 2017. – 362
 3. Задоя А.О., Сизоненко І.Г. Рушії індустріального прогресу: Нариси з історії польської колонії на Катеринославщині. - Харків: Майдан, 2017. – 92 с.
 4. Феномен рыночного хозяйства: от истоков да наших дней. Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. Наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с.
 5. Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. – Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 655 с.

Статті

 1. Задоя А.О. Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози?//Академічний огляд. – 2019. – №2. – С.81-90.
 2. Задоя А.О., Шепотько К. The role of the state in the context of the global dimension of economic development // Нобелівський вісник. – 2018. – №1(11). – С. 24-38.
 3. Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції // Академічний огляд. – 2018. - №1. – С. 73-79
 4. Задоя А.О. Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 40-49
 5. Задоя А.О. Підприємницькі та міграційні устремління української молоді // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №2(25). – С.36-47.
 6. Задоя А.О., Боцула А.П. Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.30-37
 7. Задоя А.О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки / А.О. Задоя, А.П. Боцула //Академічний огляд. – 2017. - №1. – С.92-97
 8. Задоя А.О. Вплив соціокультурних факторів на економічний розвиток / А.О. Задоя, О.В. Горняк, В.Д. Якубенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. - №2. – С.122-124.
 9. Zadoia A. Essay on the welfare state models / A. Zadoia, A. Palladin // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2017. – С. 14-18.
 10. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз / А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.35-42.
 11. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції / А.О. Задоя // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.110-117.
 12. Задоя А.О. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя //Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2016. – С. 177-182.
 13. Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку // А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.
 14. Задоя А.О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / А.О. Задоя, Б.В. Александрова //Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С.6-16
 15. Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез / А.А. Задоя // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.5-12.
 16. Задоя А.А. Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после / А.А. Задоя //Теоретичні та практичні питання економіки / Збірник наукових праць. Випуск 1(30) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - С.34-43.
 17. Задоя А.А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ / А.А. Задоя, Б.И. Холод //Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 86-92 (Scopus)

Підручники на навчальні посібники

 1. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. - D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник [Електронний ресурс] - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.
 3. Zadoia A. International Investment Activity: Textbook/ A. Zadoia. - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2015. – 112 p.
 4. Zadoia A. International economic activity of Ukraine / A. Zadoia, I. Diadko, L. Kuhtiy/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2014. – 78 p.
 5. Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. – 100 p.
 6. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 7. Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 8. Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 9. Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 10. Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное. – К.: Знання, 2008.

Підвищення кваліфікації:

 1. Американські ради з міжнародної освіти«Формування системи забезпечення якості: кращі європейські практики», участь у міжнародному семінарі, травень, 2017
 2. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 4. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 5. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 6. Університет Амстердаму (Нідерланди), факультет економіки та бізнесу — Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. - Сертифікат.

Зінукова Наталія Вікторівна

Зінукова Наталія Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу


Author ID: 57216464902 Академія 0000-0002-4561-7886

Репозитарій

2018 – Доктор педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)». Тема докторської дисертації: «Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)»(Диплом ДД № 008020 вид 18.12.2018).

2008 – Доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента № 12 ДЦ № 018964).

2005 – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання германських мов». Тема кандидатської дисертації: «Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації». (Диплом ДК № 028505 від 13.04.2005).

Освіта:

2017 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов (Диплом С 17 № 106578 від 30.06.2017).

2013-2016 – Докторантура Київського національного лінгвістичного університету.

2000-2003 – Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету

1984-1989 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практика усного перекладу», «Теорія перекладу», «Методологія та організація наукової діяльності та методика викладання перекладу у ВШ», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Теоретична фонетика та теоретична граматика англійської мови», «Introduction to Linguistics», «Culture of English-speaking Countries», «History of English-speaking Countries», «Ethics in International Business» у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Зінукова Н.В. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання перекладу, міжкультурна комунікація.

З 2014 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному проєкті подвійних дипломів бакалаврів зі спеціальності «Business English» у Польщі.

З 2016 по теперішній час бере участь у міжнародному проєкті подвійних дипломів магістрів в університеті «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

З 2018 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному науково-освітньому проєкті за підтримки Євросоюзу Erasmus+ “English Philology Specialization International Business English”, університет «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

Зінукова Н.В. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою кількох десятків навчальних посібників з ділової англійської мови, усного та письмового перекладу, інших дисциплін. Має досвід викладання в Європейських університетах. Веде заняття англійською мовою.

Детальніше

Степанова Анна Аркадіївна

Степанова Анна Аркадіївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу


Author ID: 57201361622 Профіль науковця 0000-0003-1235-8029

Академія Репозитарій

2015 – професор кафедри англійської філології та перекладу (Атестат професора 12ПР № 011009 від 15.12.2015).

2014 – доктор філологічних наук. Спеціальності: 10.01.04 «Література зарубіжних країн»; 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тема докторської дисертації: «Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920–1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія» (Диплом ДД № 003656 від 23.09.2014).

2004 – доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента 02 ДЦ № 001734 від 17.06.2004).

1999 – кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури». Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок жанру і пафосу в драматургії М. Булгакова» (Диплом ДК № 003025 від 14.04.1999).

Освіта:

2017-2019 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач (Диплом з відзнакою М19 № 021475 від 31.01.2019).

2010-2013 – Докторантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1995-1998 – Аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1990-1995 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету спеціальність «Російська мова і література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури і компаративістика», «Новітня світова культура і література», «Медіатекст і міжкультурна комунікація», «Західноєвропейська и американська література ХХ ст.».

А.А. Степанова веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – історія зарубіжної літератури, порівняльне літературознавство, західноєвропейська і американська художня культура (живопис, кіномистецтво), філософія, естетика.

Має вітчизняні нагороди за наукову діяльність та міжнародні наукові відзнаки.

Є керівником студентських наукових робіт-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України.

Є головним редактором наукового фахового видання «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки»

Є Членом редколегій наукових фахових видань України

- Записки з романо-германської філології. Періодичне наукове фахове видання. Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова;

- Ренесансні студії. Запорізький національний університет.

Є співкерівником дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з філологічних наук докторанта кафедри світової літератури Бакінського державного університету (Азербайджан) (тема дисертації «Антиутопія у творчості В. Голдінга»).

Детальніше

Сапожников Станіслав Володимирович

Сапожников Станіслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор


Академія ID: 0008711  Біографія

Репозитарій

Біографія

Народився у 1970 році у м. Дніпропетровськ

1993 р.

учитель фізики середньої школи № 140 м. Дніпропетровська

1994 р.

закінчив Український державний хіміко-технологічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, здобувши кваліфікацію інженера-механіка

1994 р.

викладач спецдисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму

2005 р.

викладач кафедри педагогіки та психології

2006 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему “Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будівельного профілю” за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання

2006 р.

завідувач кафедри педагогічної психології ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”

2007 р.

закінчив Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління” за спеціальністю „Управління навчальним закладом” та здобув кваліфікацію керівника навчального закладу та його підрозділів

2008 р.

доцент кафедри педагогіки РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

2011 р.

отримав атестат доцента кафедри педагогіки

2011 р.

ректор ВНЗ “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”

2013 р.

закінчив РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) за спеціальністю “Початкова освіта”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора початкового навчання

2014 р.

захистив докторську дисертацію на тему “Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2014 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2016 р.

отримав атестат професора кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Педагогіка та педагогічна психологія
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Деонтологія соціального працівника
 • Сучасна філософія та методологія науки

Наукова діяльність

Є автором понад 120 публікацій, з яких: 1 монографія, навчальний посібник “Педагогіка вищої школи України та Болонський процес” з грифом МОН України, навчальні посібники “Педагогіка: методичні рекомендації до семінарських занять, виконання самостійної та курсової роботи” та “Дипломна робота магістра: організація та методика проведення науково-психологічного дослідження” (у співавторстві), 76 статей у наукових фахових виданнях. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Основні наукові праці:

 1. Сапожников С.В. Сучасна система вищої освіти Грецької Республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2012. №22 (257). С. 197–203.
 2. Сапожников С.В. Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону: історія і сучасність: монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2013. 480 с.
 3. Сапожников С.В. Історичний аналіз становлення системи вищої освіти у Республіці Грузія. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч. С.62–68.
 4. Сапожников С.В Особливості сучасної грецької системи підготовки педагогічних кадрів. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 246. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С. 146–150.
 5. СапожниковС.В Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та країнах Чорноморського регіону. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. : Проблеми педагогіки середньої і вищої школи. 2013. № Т. 26 (65). С. 69–99.
 6. Sapozhnykov S. Scientific and methodologicalapproaches in organization of theeducationprocessinuniversities and colleges of the countries-members of the Black Sea Region. BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Tbilisi, Georgia, Januari 2014, Volume 08, ISSUE 08, pр. 15–20.
 7. СапожниковС.В Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів. Молодь і ринок. № 3 (122). березень 2015, С. 42–46.
 8. СапожниковС.В Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 269. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 12–15.
 9. СапожниковС.В. Науково-практичні підходи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи інженерно-педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С.358–367.
 10. СапожниковС.В. Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія“. Педагогічні науки. № 2 (16). 2018. С. 34–39. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 11. Sapozhnykov Professional training of pedagogical staff in the Black sea region: trends of development. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Еdit I.M. Trubavina. S.T. Zolotukhina. Prague-Vienna : Premier Pubishing, 2018. P. 100–112.
 12. Сапожников С.В. Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього учителя у світлі викликів ХХІ століття. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 2 (18). С. 118–123. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ Університет імені Альфреда Нобеля” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 Теорія і методика професійної освіти
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д112.01 при Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” та 13.00.05 “Соціальна педагогіка”.
 3. Член редакційної колегії Віснику Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія”.
 4. Головний редактор наукового журналу Сучасні дослідження з педагогіки і психології. Збірник наукових праць (Засновники: ПУ “Вищий навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана” та Мелітопольській державний педагогічний університет).

Батраченко Іван Георгійович

Батраченко Іван Георгійович

Доктор психологічних наук, доцент


Академія ID: 0004883  Репозитарій

Біографія

Народився в 1963 році в м. Синельникове (Дніпропетровська область)

1985 р.

Закінчив Дніпропетровський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію математика, викладача математики

1991 р.

Закінчив аспіранту Інститут психології НАПН України

1991 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічний аналіз антиципації в педагогічному спілкуванні» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія

1996 р.

доцент та докторант кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського державного університету

1996 р.

Завідувач кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського державного університету

2011 р.

захистив докторську дисертацію на тему «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

2015 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи науково-дослідної роботи в психології
 • Екологічна психологія
 • Експериментальна психологія,
 • Політична психологія. Психологія кадрового менеджменту.

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 6 монографії (три у співавторстві).

Основні наукові праці:

 1. Плошинська А., Батраченко І.. Психологічні особливості ходьби як чинника ортобіозу та адаптації сучасної особистості на стадії геронтогенезу. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку супільства: пошук психологічного обгрунтування та виклики сучасності : мат-ли V наук.-практ. конф. та форуму ун-тів Третього Віку (19-21 грудня 2018 р.). Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки. 2019. С. 237-242.
 2. Хомик В.С., Панфілова Г.Б, Батраченко И.Г. Культура и субъективные способы творения знания личностью. Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. Минск: БГАТУ, 2019. С. 219–224.
 3. BatrachenkoG. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation. Journal of Russian & East European Psychology. Vol. 53, 2016. р. 55–67.
 4. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології. Метафора та її семіотичний контекст, Матеріали науково-практичного семінару. Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. С. 5–6.
 5. Батраченко І.Г. Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – № 2(14). 2017.С. 63–68.
 6. Батраченко І.Г., Гаянок Т.М. Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства. Вісник ДДАЕУ. 2016. №3. С. 18–21.
 7. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 2(10). С. 80–84.
 8. Волкова Н.П., Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 1(9) С. 94–101.

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
 2. Віцепрезидент асоціації політичних психологів України.

Пєтков Валерій Петрович

Пєтков Валерій Петрович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права, Заслужений юрист України


Біографія Академія ID: 0961598 

НАН

Пєтков Сергій Валерійович

Пєтков Сергій Валерійович

Професор кафедри права,
доктор юридичних наук (2005 р.), професор (2007 р.).
Підтвердження атестату професора, Міністерство освіти Словацької республіки (2017 р.)


Біографія Академія 0000-0003-4160-767X

Репозиторій Блог ID: 0011022

НАН

Робота у сфері державного управління

директор Департаменту регіональних представництв, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 2018 – 2019 рр.

заступник директора, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України – 2016 р.

начальник Управління конституційного та адміністративного законодавства, заступник директора Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства – 2015 р.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, Класичний приватний університет – 2008 – 2012 рр.

заступник начальника, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського університету внутрішніх справ – 2006 – 2008 рр.

Науково-педагогічна робота

професор кафедри військового права Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2018 р. – 2019 р.р.

професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського – 2018 р.

професор кафедри публічно-правових дисциплін, Київський міжнародний університет – 2017 р.

професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України – 2015 р.

професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Інституту права ім. В. Сташиса, Класичний приватний університет – 2012 – 2015 рр.

Підвищення кваліфікації

протидія дискримінації, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Місія Євросоюзу в Україні – 2018 р.

історія, Софійський університет Святого Климента Охридського – 2017 р.

право, Інститут права та післядипломної освіти Міністерство юстиції України – 2016 р.

управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоуправління, Гуманітарна академія ім. О. Гейштора (Пултуськ, Польша) – 2015 р.

Заохочення

почесний доктор, Познанський коледж комунікацій і менеджменту (Польща) – 2018 р.

почесний професор, Європейський інститут подальшої освіти (Словаччина) – 2017 р.

дійсний член (академік), Міжнародна кадрова академія – 2011 р.

почесний доктор, Тбіліський університет ім. Давида Агмашинабелі (Грузія) – 2009 р.

лауреат премії КМ України «За вклад молоді в розбудову країни» – 2006 р.

«Кращий працівник МВС» – 2006 р.

Громадська діяльність

участь в складі громадських організації: Асоціація кримінологів України, Союз журналістів України, ряді національно-культурних товариств болгар України – 1992 – т.ч.

віце-президент, Європейський інститут безперервної освіти – EIDV (Словаччина) – 2016-2017 рр.

голова антикорупційного комітету, Громадська рада при ДФС України в Запорізькій обл. – 2014 – 2015 рр.

керівник, Інформаційно-аналітичний центр «Громадянське суспільство» – 2009 – 2015 рр.

голова, Громадська організація «Об’єднання вчених Запорізької області» – 2009 – 2015 рр.

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Доктор економічних наук, професор


Академія 0000-0002-2697-786X ID: 0009148

Репозитарій

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

Закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи: Католицький університет Льовена (Бельгія), Університет Антверпена (Бельгія), Університет Амстердама (Нідерланди), Університет Кобленць-Ландау (Німеччина), Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина), Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Кожушко Світлана Павлівна

Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Академія Репозитарій

Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має інші відомчі та обласні нагороди.

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті, підручники, посібники тощо).

Має 13 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з КП «Агентств Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного тризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Читає англомовні курси: «Tourism Geography» та «Tourism and Travel Business», а також викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно приймає участь у конференціях та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступила з доповідями та презентаціями на наукових конференціях в Берліні та Кельні (Німеччина), Познані та Ополе (Польща), Оломоуці (Чехія), Модені (Італія), Штутгарті (Німеччина), Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина).

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

Професор


Академія 0000-0002-5817-616X

З жовтня 2018 року - Член спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки згідно з додатком 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року».

З березня 2012 р.– Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Одеській національній академії харчових технологій.

Освіта:

У 2012 р. захистила докторську дисертацію у Міжнародному університеті бізнесу і права (м. Херсон), на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою».

В 2011-2012 рр. навчалася в центрі післядипломної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та отримала диплом магістра.

У 2006 р. захистила дисертаційну роботу у Донецькому національному університеті МОН України за спеціальністю 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З 2003-2006 рр. навчалась у аспірантурі Дніпровського національного університету МОН України без відриву від виробництва.

У 2003 року поступила до аспірантури Дніпровського національного університету. 

З 01.09.1995 року поступила до Запорізького державного університету МОН України на факультет менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, який закінчила у 2000 році та здобула кваліфікацію економіста менеджера, перекладача англійської мови за фахом.

Підвищення кваліфікації:

 • Навч.-наук. інс-т післядипломної освіти ДВНЗ «Донецький нац. техн. університет» 01.11.2016 р.- 31.05.2017 р.- Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070826/000025-17.
 • Академія інновац. розвитку освіти Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу 29.04.2017 Сертифікат № С 2017-601.
 • Академія інновац. розвитку освіти - «Інструменти Google: робота та навчання» 29.04.2017 року Сертифікат № С2017-617.
 • University of Tartu, Narva - «Challenges of multi lingual educationin Ukraine» - 18-19 травня 2018 T-03487-17 ½.

Дисципліни, що викладає: Ризики та економічна безпека підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Міжнародна економіка, Міжнародний маркетинг, Економіка зарубіжних країн, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Транснаціональні корпорації, Корпоративне управління, Зовнішньоекономічна діяльність, Управління персоналом, Інноваційний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Корпоративне управління в туризмі, Економіка туризма та інші, Економіка туризма та інш.

За деякими дисциплінами написані та отримані грифи МОН на всі перелічені дисципліни, розроблені навчальні та робочі програми.

Розроблено авторський спецкурс «Фінансова культура».

Директор науково-виробничого бізнес інкубатора Хортицької національної реабелітаційної академії (м. Запоріжжя).

Бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій як в університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України.

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років.

Вакарчук Сергій Борисович

Вакарчук Сергій Борисович

Доктор фізико-математичних наук, професор


Author ID: 56233569600 Академія НАН

Репозитарій

Закінчив Дніпровський державний університет (1978) за спеціальністю “Математика”. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз” (1994).

Загальний науково-педагогічний стаж: 35 років.

Є науковим рецензентом декількох фахових математичних журналів (Україна, Угорщина, Росія).

Науковий оглядач міжнародного реферативного журналу “Mathematical Reviews” (AMS USA).

У 2012, 2013 рр. залучався агентством Thomson Reuters and Times Higher Education у якості респондента для рейтингування вищих навчальних закладів світу.

Біографічні данні С.Б. Вакарчука опубліковані в “Енциклопедії сучасної України”, у Міжнародних біографічних довідниках “Who’s Who in Science and Engineering” (USA) та “Who’s Who in the World” (USA).

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

Доктор економічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Працює на викладацьких та адміністративних посадах в Університеті імені Альфреда Нобеля з 1993 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2008 році їй було присвоєне вчене звання доцента. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

За професійну кар’єру Митрофанова Г.Я. неодноразово була відзначена почесними нагородами та грамотами. За заслуги у педагогічній, науковій, науково-методичній, організаційній, громадській та виховній роботі у 2008 р. присвоєно почесне звання «Заслужений викладач УАН».

Болгар Тетяна Миколаївна

Болгар Тетяна Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент


Академія Репозитарій ID: 0087022  /

0000-0003-1066-249X

У 2017 р. обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління проблемними кредитами банку» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів – проблеми і перспективи розвитку фінансової та банківської системи України, соціально-економічний розвиток держави, інституціональні аспекти міжнародних фінансово-економічних відносин.

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінанси, гроші та кредит
 • Банківська система
 • Банківська система-2
 • Міжнародне інвестування
 • Організація безпечної діяльності банківських установ
 • Фінансовий контроль-2
 • Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Кредитний менеджмент
 • Управління фінансовою санацією
 • Інвестування
 • Методологія і організація наукових досліджень

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

ID: 0944614  /

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Атамас Петро Йосипович

Атамас Петро Йосипович

Кандидат економічних наук, професор


Академія Репозитарій ID: 1461940  /

2015 – т. ч. Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля.

2002-2014 – Завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

2001-2002 – Професор кафедри обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

1996-2001 – Професор кафедри бухгалтерського обліку, Дніпровський державний аграрний університет.

1988-1996 – Декан економічного факультету, Дніпровський державний аграрний університет, Дніпро.

1991 – Професор по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів, Державний комітет СРСР з народної освіти, Москва, СРСР.

1984-1988 – Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1972-1984 – Доцент кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1970-1972 – Старший викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1968-1970 – Викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпро.

1970 – Кандидат економічних наук за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», Український НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київ.

1965 – Бухгалтер-економіст, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, Харків.

1957 – Бухгалтер, Ново-Каховський сільськогосподарський технікум, Нова Каховка Херсонської області.

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінансовий облік 1 (очна, заочна)
 • Статистика (очна - лекції, заочна)

Шуба Віктор Олександрович

Шуба Віктор Олександрович

Доцент


Академія ID: 1468085

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики.

Освіта: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, 1980 р.

Спеціальність за дипломом: фізичне виховання.

Кваліфікація за дипломом: викладач фізичного виховання.

Автор 93 наукових та науково-методичних робіт.

Підготував 45 висококваліфікованих спортсменів (майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу з важкої атлетики, пауерліфтингу), переможців та призерів чемпіонатів України, СРСР, Європи, 2 призерів Параолімпійських ігор.

Момот Володимир Євгенович

Момот Володимир Євгенович

Доктор економічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

З 2009 року веде заняття в рамках програми МВА у Міжнародній школі бізнесу УАН.

З 2004 по 2014 рік був членом Науково-методичної комісії з менеджменту МОН України. 3 2006 по 2014 рік був членом експертної ради з менеджменту й торгівлі МОН України.

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)»; рішенням ВАК від 13.04.05 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України від 16.02.2006 р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту.

У 2002 році отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій».

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми.

У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів».

Тарнопольський Олег Борисович

Тарнопольський Олег Борисович

Доктор педагогічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

Освіта:

2005 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. Portland State University, Portland, USA;

1999 – Посвідчення про завершення Програми регіонального обміну науковцями. Методика навчання іноземних мов. The University of Pennsylvania, Philadelphia (США);

1995 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. State University of New York at Buffalo (США);

1992 – Професор кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1992 – Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний університет, Москва, Росія;

1981 – Доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1979 – Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний педагогічний інститут іноземних мов, Москва, Росія;

1972 – Диплом з відзнакою. Філолог, викладач англійської мови та літератури. Дніпровський державний університет, Дніпро, Україна.

Участь у професійних товариствах:

Червень 2010 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2011 p.;

Червень 2009 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2010 p.;

Травень 2009 р. – Організатор Третьої Міжнародної конференції “Teaching General and Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії The Reading Matrix Journal (США);

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії APAMALL Journal (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань);

Червень 2008 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2009 p.;

Червень 2007 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2008 p.;

Травень 2006 р. – Організатор Другої Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?”у Ялтинському університеті менеджменту (Ялта, Україна);

2006- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

Травень 2004 р. – Організатор Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Червень 2003 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2004 “Soaring Far, Catching Dreams”, 31 березня-3 квітня 2004 р. у Лонг Біч, Каліфорнія, США;

2003-2006 – Редактор “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), член Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія;

2003- теперішній час – Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики”;

2003- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті;

2000-2008 – Почесний член Консультативної Ради Міжнародного Біографічного Центру - Велика Британія;

2003 – Редактор-консультант „The Contemporary Who’s Who” – видання Американського Біографічного Інституту (США);

2002 – Організатор Міжнародної (українсько-американської) конференції „Інноваційні підходи до викладання іноземних мов та культур у новому тисячолітті” в Університеті імені Альфреда Нобеляж

2000-2008 – Член Дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту (США);

1998-2006 – Член AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) – Іспанія;

1997- теперішній час – Член редколегії журналу „Іноземні мови”;

1997- теперішній час – Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - Велика Британія;

1994-2006 – Член ESSE (European Society for Studies of English);

1994- теперішній час – Член TESOL (США).

Щедрова Галина Петрівна

Щедрова Галина Петрівна

Доктор політичних наук, професор


Академія Біографія Репозитарій

Академік Української Академії політичних наук.

У 2002 р. присвоєно вчене звання професора кафедри політології.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

У 1990 р. закінчила Київську вищу партійну школу, кваліфікація – викладач соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах, політолог.

Закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка у 1977 р., кваліфікація – вчитель української мови та літератури.

Професор Щедрова Г. П. має великий науково-педагогічний досвід. До переходу в Університет імені Альфреда Нобеля 25 років працювала в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, з них 14 років – проректором з науково-педагогічної роботи та 20 років – завідувачем кафедри політології та міжнародних відносин. Очолювала магістратуру державного управління. Член спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 08 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Член редакційних колегій фахових видань.

Викладає навчальні дисципліни: «Практика. Вступ до спеціальності», «Загальна теорія політики», «Політична теорія (Сучасна зарубіжна політологія)», «Державна політика», «Прикладна політологія (Основи публічної політики), (Політичний маркетинг і реклама)», «Методологія політичних досліджень».

За останні п’ять років опублікувала понад 40 наукових праць у фахових виданнях з політичної науки. Є одним із співавторів Енциклопедичного словника-довідника «Новітня політична лексика» за науковою редакцією проф. Н.М. Хоми (Львів, 2015 р.). Очолює науково-дослідну лабораторію на кафедрі. Здійснює керівництво здобувачами до олімпіад, конкурсів, конференцій. Координує профорієнтаційну роботу, зв’язки з громадськістю. Ініціювала проведення в університеті в 2016 р. першої олімпіади з політології для учнів 11-х класів, в якій взяли участь 25 осіб. У 2017р. кількість учасників зросла до 105 осіб. Велику увагу приділяє міжнародним аспектам політичної журналістики, підготовці політичних лідерів.

Кузьмінов Сергій Васильович

Кузьмінов Сергій Васильович

Доктор економічних наук, професор


Академія ID: 0099520  Репозитарій

Науково-педагогічний стаж: 26 років

Освіта: Дніпропетровська гірнича академія України,1994 р., "Економіка та організація у галузях гірничої промисловості та геологорозвідці", гірничий інженер-економіст;

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: історія економіки та економічної думки (англійською мовою), мікроекономіка (англійською мовою), макроекономіка (англійською мовою), міжнародні стратегії економічного розвитку (англійською та українською мовами), основи економічної науки (англійською мовою), політична економія. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, школи бізнесу.

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – неоінституціональна теорія та мікроекономічні аспекти поведінки ринкових суб’єктів. Має понад 70 публікацій, з них 64 наукові (у т.ч. 2 монографії). Серед найбільш значущих:

Монографії

 1. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро_ та мегарівнів: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160 с.
 2. Кузьмінов С.В. Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації: монографія / С.В. Кузьмінов. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.

Статті

 1. Кузьмінов С.В., Журавльов В.Є. Динаміка економічного зростання у ФРН: джерела, фактори та інтереси // Академічний огляд. – 2019. - №2 (51). – С.93-100.
 2. Кузьмінов С.В., Задоя Ю.А. Інновації у банківській діяльності: сутність та класифікація // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 64-70.
 3. Кузьмінов С.В. Макоткіна О.В. Експортоорієнтований розвиток: межі економічного зростання // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.5-19.
 4. Кузьмінов С.В., Пархуць Є.Д. Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу // Молодий вчений.– 2017. – №3. – С. 706-710.
 5. Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.14- 21
 6. Кузьмінов С.В., Лимонова Е.М. Варіанти інтеграції економіки України у економіку ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.48-55.
 7. Кузьмінов С.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України // Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.55-61
 8. Кузьмінов С.В. Чи повинна політична економія бути складною наукою? // Академічний огляд. – 2015. - №1. – с. 5-10

Підручники та навчальні посібники

 1. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c.
 2. Задоя А.О., Кузьмінов С.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку. – Київ: Знання, 2007. (з грифом МОН України).

Інші видання

Підвищення кваліфікації:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» (диплом ДД№002207 від 4.07.2013)
 2. Отримання вченого звання професора кафедри міжнародної економіки та економічної теорії (атестат 12 ПР №01108 від 15.12.2015).

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, доцент, кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0078078  Репозитарій

Освіта: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2001 р., фінанси та кредит;

Дніпропетровський університет економіки та права, 2005 р., Майстер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проєктами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА. Є досвід викладання в ВНЗ України та Польщі. З 2003 р. є активним учасником міжнародних проєктів, грантів міжнародних установ (проєкт CEUME «Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+).

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально відповідальне інвестування.

Монографії

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку / Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Вознюк О.В. та інші (всього 12 осіб за заг. ред. д.е.н. Баранник Л.Б.-Д., 2015
 2. Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного зростання в умовах міжнародної фінансової кризи/ Крамаренко Г.О., Чорная О.Є., Шкура І.С. та ін.- Дніпропетровськ, 2010.

 Статті у фахових виданнях

 1. Shkura I. The regional peculiarities of SRI development // Journal of Economics and Management ISSN 1732-1948 Vol. 37 (3) • 2019, pp. 107-138.
 1. Шкура І.С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі // Академічний огляд. – 2018. – №1. – С.80-88.
 2. Шкура І.С. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 3. Шкура І.С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.91-100
 4. Шкура І.С. Роль соціально-відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний нобелівський вісник. – 2016. - №1. – С.252-262.
 5. Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проєктів в українських реаліях // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.133-143
 6. Шкура І.С., Щербініна Т.О. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців / Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 7. Трансформація ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів / І.С. Шкура // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.174-179.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.
 3. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я., Магдіч А.С., Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 124 c.

Інші видання

 1. Шкура І.С. Аналіз можливостей розвитку соціально відповідального інвестування в Україні на базі культурних цінностей // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.119-120
 2. Shkura I. Strategies of socially responsible investment: global aspect // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 13 грудня 2017 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.141-142
 3. Глуха Г.Я., Шкура І.С., Гавяда В.В. Формування та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля // Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти. - Варшава, 2017. – С. 213-226.
 4. Шкура І.С. Реформування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля // Науковий вісник УМО: Електронне видання, К. «Університет менеджменту освіти», 2016.- Випуск 1.- Частина 1.-344 с.- С. 43-54
 5. Шкура І.С. Вплив кредитних рейтингів країни на визначення ставки дисконтування при проведенні оцінки інвестиційних проєктів // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.129-131.

Підвищення кваліфікації:

Erasmus+ Mobility for teaching certificate for incoming teachers, October, 2018, Katowice

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1640 про участь у семінарі-тренінгу «Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу»

11.04.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1680 про участь у семінарі-тренінгу «Студент – як викладач» 07.05.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1591 про участь у семінарі-тренінгу «”Mind-mapping” як інструмент інтерактивного навчання»

19.02.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1546 про участь у майстер-класі «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» 13.11.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1415 про участь у циклі семінарів-тренінгів «Впровадження гейміфікації в освітній процес»

16.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1449 про участь у майстер-класі «Сучасні методи роботи з групою» 30.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

диплом спеціаліста з філології, перекладач з англійської та російської мов червень, 2017.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57