Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Пам'ятка першокурснику 2021

Дорогі першокурсники!

Щиро вітаю вас

з початком навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля!

Для всіх першокурсників нинішній рік – знаменний: пройдено ще один етап у становленні особистості, зроблено перший крок на шляху до бурхливого, напрочуд гарного і надзвичайно складного дорослого життя.

Ставши здобувачем Університету імені Альфреда Нобеля – лідера вищої освіти України, лідера міжнародної діяльності, - будьте впевнені: ви обрали гідний Університет для свого навчання.

Ви вже знаєте, що багато чого можете досягти власним розумом, власними інтелектуальними зусиллями, - і тепер для вас відкриті нові перспективи і нові цілі.

Університет імені Альфреда Нобеля – заклад вищої освіти, який має свої традиції, історію та власну філософію буття. Ми впевнені, що саме наші здобувачі творять майбутнє нашого Університету, що разом з вашими впевненими кроками формуються нові досягнення та успіх. У постійному інноваційному русі, відчуваючи пульс стрімкого сучасного життя, разом ми зможемо прискорити розвиток вищої освіти та нашої країни.

Бажаю Вам наполегливості і успіхів у навчанні, творчого натхнення, гарного настрою!

Ректор університету,

доктор економічних наук, доцент

Сергій Борисович Холод

 

Студентський Парламент Університету вітає першокурсників!

Ви приєднались до великої студентської родини! Попереду у вас яскраві студентські роки. Буде цікаво, захоплююче, а іноді - складно і навіть важко. На вас чекають сотні цікавих лекцій та нелегких завдань, безліч інформації та пошуки натхнення для формування власної думки, а ще - нові друзі серед здобувачів та викладачів, і головне – важливі рішення, які створюють ваше майбутнє.

Ми завжди поруч і готові допомогти! Ми чекаємо на ваші ідеї , творчість, енергію!

Приєднуйтесь до нас: https://www.instagram.com/nobel.online/

Студентський Парламент Університету імені Альфреда Нобеля

_____________________________________________________________________________________________________________

Шановні першокурсники!

Запрошуємо вас і ваших близьких відвідати сторінки сайту Університету імені Альфреда Нобеля! Наш сайт живий, можна замовити зворотній дзвінок та поспілкуватись в чаті з консультантом контакт-центру.

Тут ви завжди знайдете інформацію про усі сторони життя Університету. 

Відповіді на запитання про:

 • спеціальності та освітні програми;
 • кафедри;
 • викладачів;
 • розклад занять: http://stud.duan.edu.ua/
 • дисципліни, які будете вивчати;
 • наукові конференції;
 • благодійні акції та веселі свята, в яких зможете взяти участь, про можливості реалізувати свої спортивні здібності тощо.

Можна дізнатися і про нові монографії, підручники, навчальні посібники, а також скористатися електронним каталогом нашої бібліотеки.

На сторінці Центру Кар’єри Ви завжди знайдете вакансії від провідних працедавців регіону, України, світу. Розповідаємо ми і про можливості отримання подвійних дипломів, про міжнародну мобільність, про студентські обміни між університетами різних країн.

Якщо у вас з'являться пропозиції щодо розміщення цікавої, важливої для вас інформації, - пишіть на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчання у закладі вищої освіти багато в чому відрізняється від навчання у середній школі, як з організаційної сторони, так і з точки зору ставлення до здобувача. Університет навчає здобувача самостійності, активності і повної відповідальності; академічна успішність, якість знань залежать від систематичної праці самого здобувача. Завдання викладачів – бути провідниками до сучасних практичних знань, навчати здобувачів критично мислити та бути готовими до активної діяльності у міжнародному просторі.

В Університеті імені Альфреда Нобеля навчальний рік складається з двох частин – семестрів. У кожному семестрі проводиться додатковий модульний контроль якості знань здобувачів та наприкінці – екзаменаційна сесія.

Заняття в Університеті проходять у формі лекцій, семінарів, практичних занять, дискусій та індивідуальних проектів. На лекціях викладач надає теоретичний матеріал у супроводі мультимедійних презентацій, ілюструє його прикладами та мотивує здобувачів до діалогу. Практичні і семінарські заняття дозволяють на практиці використати теоретичні знання та зрозуміти їх реальне застосування, вирішуючи професійні завдання і розв’язуючи кейси. Дискусійні заняття формують критичне мислення здобувача, досвід висловлювання власної думки та лідерські якості. Навчальні проекти – практична діяльність групи здобувачів під керівництвом наукового консультанта. Частими гостями на заняттях в Університеті імені Альфреда Нобеля є фахівці-практики.

З першого року навчання, з метою надання здобувачам можливості самим формувати власну освітню траєкторію в Університеті діє система викладання дисциплін за вільним вибором здобувачів. Це можуть бути або загальноосвітні дисципліни, або спецкурси, спрямовані на здобуття практичного досвіду. Крім цього, Університет пропонує своїм здобувачам додаткові програми сертифікованих спеціальних курсів, які можуть бути не пов’язані з основною спеціальністю і, таким чином, урізноманітнюють індивідуальну освітню траєкторію, надають випускнику унікальності за рахунок міждисциплінарних підходів.

Результатом опанування дисциплін є складання екзаменів або заліків. Екзамени та заліки проходять у формі тестів, письмових завдань та усних відповідей. Кожен викладач на початку курсу надає здобувачам всі необхідні матеріали для засвоєння дисципліни, критерії оцінювання, вимоги та форми контролю.

У разі неможливості відвідування занять з поважних причин здобувач повинен не пізніше наступного дня повідомити про це завідувача кафедри або заступника завідувача кафедри. Якщо відсутність пов’язана з хворобою, здобувач у перший день прибуття на заняття подає до студентського деканату довідку встановленого зразка відповідної медичної установи. Здобувачі зобов’язані брати участь у всіх заняттях та відпрацьовувати ті, на яких вони були відсутні.

В Університеті діє система перевірки на плагіат, і здобувач несе відповідальність за використання запозиченої інформації. Спірні питання щодо плагіату та інших порушень норм академічної доброчесності розглядаються Комісією з питань академічної доброчесності.

Національна шкала

Кількість балів

Кредити ECTS

5 (відмінно)

90-100

A

4 (дуже добре)

82-89

B

4 (добре)

75-81

C

3 (задовільно)

67-74

D

3 (достатньо)

60-66

E

2 (незадовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

1-34

F

*FX – потрібно доопрацювати матеріал перед тим, як складати залік або екзамен у період додаткової сесії.

Термін додаткової сесії встановлюється відповідним наказом.

*F* – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

Оцінювання знань здобувачів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою.

Завдання поточного контролю з дисциплін, для яких передбачено залік, оцінюються в діапазоні 100 балів. Оцінка знань здобувачів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на основі результатів поточного контролю – 60 балів та підсумкового контролю знань (екзамену) – 40 балів.

Здобувач допускається до екзамену, якщо за результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 36 балів.

Якщо за результатами екзамену здобувач отримує від 0 до 24 балів, його загальна оцінка є незадовільною незалежно від інших оцінок. Умовами отримання загальної позитивної оцінки за

семестр є отримання не менше ніж 24 бали за результатами екзамену.

Повторне складання екзамену після оцінки FX оцінюється 24 балами, якщо його складено, та 0 балів, якщо не складено. Якщо здобувач отримав оцінку "Незадовільно" (1-59 балів), він повинен перескласти курс у період додаткової сесії. У випадку, коли здобувач не може ліквідувати свою академічну заборгованість у визначені терміни додаткової сесії, він повинен пройти повторний курс навчання дисципліни, розмір якої визначають у договірному відділі бухгалтерії.

Якщо здобувач не опанував річний навчальний план – він проходить повторний курс навчання.

Розклад занять можна знайти на офіційному сайті університету, https:/stud.duan.edu.ua тут є посилання для завантаження мобільного додатка “МКР”. Його розроблено для зручності, ваш розклад завжди під рукою у вашому смартфоні. Також розклад можна переглянути на спеціальних екранах у холі корпусу В та у студентському деканаті (оф. 2212).

Увага! Ретельно слідкуйте за змінами у розкладі занять.

Розклад дзвінків в Університеті імені Альфреда Нобеля:

 1. 09.00 – 10.20
 2. 10.35 – 11.55
 3. 12.35 – 13.55
 4. 14.10 – 15.30
 5. 15.40 – 17.00

Студентський деканат надає оперативну допомогу здобувачам у вирішенні всіх питань, пов’язаних з процесом навчання в Університеті. Фахівці студентського деканату координують комунікаційну діяльність на рівні «Здобувач – Університет – Кафедра».

Варто відразу звернутись до Студентського деканату:

для оформлення електронних перепусток, які також є читацькими квитками для обслуговування в бібліотеці, для передачі додаткових документів до особових справ здобувачів та ін. (оф. 2212).

Для отримання довідки про навчання, учбової картки або виклику на сесію необхідно звернутися особисто до студентського деканату, і наступного дня отримати виготовлений документ безпосередньо у фахівця або в особистому кабінеті Автоматизованої системи управління (АСУ).

Запрошуємо також приєднатися до Telegram-каналу студентського деканату Studdekanat_nobel_duan, де кожен здобувач знайде для себе корисну інформацію та відповіді на усі питання.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; (056) 370-36-19, (0562) 31-24-57, 33-49-72.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів здобувачів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється здобувачами безпосередньо через органи студентського самоврядування – Студентський Парламент.

Студентський Парламент – це команда ентузіастів, які самостійно планують діяльність, ставлять цілі, пишуть проекти, реалізують плани та досягають результатів. У плідній співпраці з Ректоратом Університету імені Альфреда Нобеля Студентський Парламент покращує життя здобувачів в нашому Університеті та розширює взаємодію зі здобувачами нашого міста, України, інших країн. Це – корисні проекти, веселі «квартирники», конкурси, змагання, квести та фестивалі, спільні поїздки, тощо.

Ми завжди чекаємо на ініціативних та творчих здобувачів-першокурсників у штабі Студентського Парламенту – в оф. 2207! Ваші листи будуть із зацікавленістю прочитані: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Здобувачів, які не є байдужими до якості освіти та бажають вдосконалювати освітній процес запрошуємо до участі у Студентському об’єднанні з якості. За детальною інформацією щодо графіку зустрічей та тем звертайтеся в оф. 2205 або пишіть на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сучасна студентська бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким центром. Фонд бібліотеки складає понад 200 тис. примірників.

До послуг читачів - електронні ресурси бібліотеки: електронний каталог, електронна картотека журнальних статей, Wi-Fi, електронне обслуговування здобувачів на абонементі навчальної літератури (oф. 3101). Наші затишні читальні зали та вільна зона Wi-Fi надають всім здобувачам можливість комфортної самостійної роботи (оф. 3102, 3104). На території бібліотеки відкрита Арт-Галерея, де постійно оновлюються експозиції (автором однієї з них можеш стати й ти!). Завдяки членству Університету імені Альфреда Нобеля у Міжнародній Асоціації Університетів у нас є доступ і до міжнародних бібліотек. Так, наприклад, New in HEDBIB являє собою ресурс, що містить посилання на нові публікації в HEDBIB, IAU Міжнародній Бібліографічній Базі Даних з Вищої Освіти (http://hedbib.iau-aiu.net/).

Обслуговування читачів:

 1. Для початку користування послугами бібліотеки Університету необхідно пред’явити свою електронну перепустку, яка є одночасно і електронним читацьким квитком.
 2. При видачі примірників літератури визначається термін їх повернення. При несвоєчасному поверненні читач сплачує встановлену пеню, що затверджена наказом ректора Університету.
 3. Бібліотека Університету надає читачам окремі платні послуги, які затверджені наказом ректора Університету.
 4. У разі пошкодження бібліотечної книги або її загублення читач повинен передати до бібліотеки аналогічну та сплатити штраф (за тарифом, визначеним відповідним наказом президента).

Регламент роботи бібліотеки:

щоденно 8.30–17.00; субота 8.00–16.00; неділя – вихідний.

Останній четвер місяця – санітарний день.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (0562) 31-24-73.

Якщо ви вирішили поповнити і перевірити свої знання самостійно та дистанційно, скористайтесь електронними навчальними ресурсами Університету, які представлені в освітньому контенті Google Classroom з кожної навчальної дисципліни. На початку викладання дисципліни викладач надає здобувачам код доступу до Google Classroom.

Пам’ятайте, що для входу в систему Університету вам завжди необхідно наступне:

 1. Логін
 2. Пароль

Самостійний вибір здобувачем дисциплін для вивчення стає індивідуальною програмою його навчання, що є важливим чинником задоволення власних інформаційних запитів та його самовдосконалення як майбутнього фахівця. (За навчальним планом вибіркові дисципліни складають 25% від загального обсягу навчального часу у кредитах.)

Вибір дисциплін на наступний семестр здійснюється шляхом дистанційного анкетування через Автоматизовану Систему Управління (АСУ) в електронному вигляді у встановлений термін - перший та другий тиждень жовтня.

З переліку запропонованих дисциплін вільного вибору необхідно вибрати одну (!) на семестр та проставити відмітку про свій вибір. Відповідно до результатів вибору, для вивчення цих дисциплін будуть сформовані навчальні групи, про склад яких буде повідомлено через випускові кафедри. Розклад занять з вибіркових дисциплін буде відображений у загальному розкладі занять.

Департамент міжнародного співробітництва Університету співпрацює з його численними міжнародними партнерами. Університет має членство у видатних світових асоціаціях та спільнотах, серед яких: Велика Хартія університетів, Міжнародна асоціація університетів (IAU), Європейська асоціація університетів (EAU), Асоціація університетів чорноморського регіону (BSUN), Мережа управління знаннями молодих менеджерів у Центральній і Східній Європі (AGRIMBA), Російська асоціація бізнес-освіти, Міжнародна професорська асоціація, Європейська асоціація розвитку менеджменту (EFMD), Європейська асоціація міжнародної освіти (ЕАІА).

Одним з головних завдань відділу є організація міжнародних стажувань. Наші здобувачі мають можливість взяти участь у програмах міжнародних академічних обмінів «Erasmus+», «Семестр за кордоном» і пройти навчання в університетах Польщі (Варшава, Катовіци, Жешув), Іспанії (Кадіс), Туреччини (Стамбул, Мугла). Реєстрація на участь у програмах проходить у жовтні та квітні кожного року.

Крім того, міжнародні програми подвійних дипломів дозволяють здобувачам різних спеціальностей нашого Університету разом з українським дипломом отримати також європейський диплом університету-партнеру за відповідною спеціалізацією.

Здобувачі університету складають міжнародні тести-іспити про рівень володіння іноземними мовами, отримуючи всесвітньо визнані сертифікати та дипломи FCE, BEC, DELF, CELTA, DALF, DELE ін.

Департамент міжнародного співробітництва: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

«Українсько-Польський Центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій» Університету сприяє розвитку та зміцненню двосторонніх українсько-польських відносин у діловій, освітній, інформаційній, культурній, науковій та соціальній галузях. До можливостей студентів Університету імені Альфреда Нобеля участь у грантових програмах, стипендіях Республіки Польща та семестрових програмах академічних обмінів на базі польських вузів-партнерів Університету. Запрошуємо всіх зацікавлених долучитися до активної спільноти Клубу польської мови та культури Українсько-польського центру. Клуб польської мови здійснює підготовку з польської мови на рівні А1, А2, В1, В2 за програмою згідно сертифікованих вимог Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO) / Державної комісії з сертифікації знань польської мови як іноземної (http://certyfikatpolski.pl). У вересні 2021 року стартує програма для початківців. Під час зимових канікул відбудуться мовні стажування у Кракові.

Додаткова інформація: Українсько-Польський Центр, оф. 2506.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; 097 456 26 06 (Viber).

Якщо ви мрієте навчатися, або проходити стажування у Франції, ласкаво запрошуємо до нашого Центру франкомовних програм! Цього року стартує наша перша програма «+F1», яка відкрита для усіх здобувачів Університету ім. А. Нобеля: базовий курс французької мови + можливість здійснити тритижневе стажування у м. Страсбург (Франція) вже в липні 2021 року.

Навіть якщо ви ще зовсім не володієте французькою, ви можете вже зараз обирати французьку мову в рамках вашої навчальної програми, або записатися на базовий курс французької мови при нашому Центрі, заповнивши анкету на сайті.

Починайте вивчати французьку мову та подаруйте собі шанс долучитися до участі у цікавих програмах, захоплюючих проектах, незабутніх стажуваннях і унікальних зустрічах, а також отримувати стипендії та гранти від міжнародних організацій!

За додатковою інформацієй звертайтесь до Центру франкомовних програм (ауд. А 107)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: +38 (0562) 31 24 62

+38 (067) 391 45 14 Viber, WhatsApp, Telegram

 Центр франкомовних програм Університету імені. Альфреда Нобеля

Центр кар’єри допомагає здобувачам і випускникам у професійному становленні, плануванні своєї кар'єри та працевлаштуванні, він встановлює та підтримує партнерське та ділове співробітництво з бізнес-структурами та організаціями, громадськістю та випускниками.

Ми пропонуємо:

 • допомогу у складанні професійного резюме;
 • допомогу у підготовці до інтерв'ю, самопрезентації, співбесіди з роботодавцем;
 • індивідуальне консультування з питань планування кар'єри та отримання роботи;
 • допомогу у працевлаштуванні;
 • можливості проходження стажування та практики на реальних підприємствах;
 • можливості взяти участь у тренінгах, ділових іграх та круглих столах, що сприяють професійному зростанню;
 • встановлення та підтримку тісних зв'язків випускників з Університетом.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; тел. 31-24-61, оф. 2102.

Центр студентського спорту надає можливість кожному бажаючому займатися улюбленим видом спорту. Здоровий спосіб життя – це модно і сучасно! Досягнення у спорті гартують цілеспрямованість, витривалість та стійкість. Наші здобувачі перемагають у різних спортивних змаганнях, серед здобувачів нашого Університету - майстри спорту з вітрильного спорту, спортивних бальних танців, фітнесу, тенісу, бадмінтону, стрітболу, пауерліфтингу, кікбоксингу, більярду тощо. Гордістю Університету є баскетбольний клуб.

Запрошуємо до наступних спортивних секцій: баскетбол, настільний теніс, атлетична гімнастика, армспорт, пауерліфтинг, шейпінг, степ-аеробіка, бадмінтон.

За додатковою інформацією звертайтесь до оф. 3314, тел. 31-20-42, 31-24-74.

У лікувально-діагностичному центрі Університету «Nobel medical center» здобувачі можуть отримати медичну допомогу , яку здійснює команда лікарів- професіоналів .

Лікувально- діагностичний центр «Nobel medical center» уклав Договір з Національною службою здоров’я України, що дає можливість отримувати медичне обслуговування на безоплатній основі у рамках Програми медичних гарантій (за умови підписання Декларації з сімейним лікарем медичного центру):

-консультація; діагностика; лікування; проведення маніпуляцій та щеплень; виписка направлень на консультацію до вузьких спеціалістів; отримання рецептів , медичних висновків та довідок.

В центрі є можливість пройти комп’ютерне обстеження організму

Адреса: вул. Ю. Словацького, 14 (3 поверх).

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., (063) 369-87-70 та (097) 094-56-44

Кафетерії Університету імені Альфреда Нобеля – це місця, де вирує життя, особливо - на перервах, коли чудовий аромат кави та свіжої випічки надихає здобувачів на творчі ідеї.

Система громадського харчування Університету імені Альфреда Нобеля забезпечує здобувачів і співробітників університету якісним харчуванням за демократичними цінами.

Кафетерії в різних корпусах Університету відкриті щодня, у дні коли проводяться заняття, з 9.00 до 16.00.

Представлене різноманітне меню задовольняє вимоги, як струнких дівчат, так і завжди голодних представників протилежної статі.

Перший рік навчання – це ваш start-up, що формує подальші амбітні досягнення здобувача. За результатами заліково-екзаменаційних сесій створюються рейтинги здобувачів, і кращі мають можливість отримати стипендії Університету (грошова винагорода за досягнення у навчанні):

●    Стипендія Вченої Ради Університету. Стипендія надається на один семестр, за результатами кожної заліково-екзаменаційної сесії 2-м кращим здобувачам.

●    Стипендія Благодійного Фонду Л.Д. Кучми «Україна». Стипендія призначається щороку кращим 4-5 здобувачам Університету.

●    Стипендія Міського Голови Дніпропетровська. Стипендія призначається щороку за поданням студентської ради.

●    Стипендіальна програма міжнародної академічної мобільності «ERASMUS+» – це семестрове навчання на конкурсній основі у польському ЗВО-партнері зі стипендією від Європейського Союзу. Вимоги: здобувачі 2-4 курсів (бакалавр, магістр), високий середній бал, знання англійської мови на рівні В2, початковий рівень володіння польською мовою.

Університет розглядає будь-які прояви корупції несумісними із освітньою діяльністю. В Університеті діє локальна система запобігання корупції, яка базується на національному законодавстві, Антикорупційній програмі Університету та інших локальних актівах у цій сфері.

З Антикорупційною програмою можна ознайомитися на веб-сайті Університету за посиланням.

Для повідомлення про будь-які корупційні прояви, отримання консультацій з питань запобігання та протидії корупції можна звернутися до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції:

оф. 2201, +380 562 312039

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Головними документами здобувача Університету імені Альфреда Нобеля є студентський квиток, залікова книжка та електронна перепустка. У заліковій книжці повинні бути проставлені оцінки та підписані викладачем усі заліки та екзамени.
 2. Залікова книжка після останнього екзамену сесії здається до Студентського деканату. Підпис завідувача кафедри та печатка деканату є офіційним підтвердженням закриття сесії та переведення здобувача на наступний курс, в іншому випадку інформація не є дійсною. Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу поведінки Університету («Навчання»-«Корисна інформація»).
 3. У разі запізнення здобувача на заняття викладач має право не допустити його до занять.
 4. Додатковий термін скасування академічних заборгованостей за результатами заліково-екзаменаційної сесії20 днів після початку нового семестру, після цього терміну – повторний курс навчання дисципліни за додаткову оплату, яка визначена наказом ректора Університету.
 5. Актуальну інформацію завжди можна знайти на сторінках офіційного сайту duan.edu.ua.
 6. Розклад занять та зміни в ньому розміщено на сторінці http://stud.duan.edu.ua/
 7. Більшість відповідей на свої питання, наприклад: як змінити форму навчання, відновити загублену перепустку, студентський квиток, оформити вільне відвідування тощо - здобувач може знайти на Telegram-каналі Студентського деканату Studdekanat_nobel_duan, або особисто у фахівців студентського деканату.
 8. Ми готові вислухати кожного здобувача. У разі виникнення проблем, питань або пропозицій – звертайтеся особисто до ректора Університету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 9. Оплата за навчання здійснюється, згідно укладеного договору про надання освітніх послуг. При наявності фінансових заборгованостей здобувач не може бути допущений до участі у заняттях та складанні заліків і екзаменів.
 10. Пропускна система розроблена для вашої безпеки та додаткового контролю відвідування занять. Якщо здобувач прийшов до університету без перепустки його не буде допущено до занять.

Інвестуй у своє професійне майбутнє на всі 100%!

 1. Базові етичні принципи та норми поведінки здобувача:

1.1. Кожен повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України.

1.2. Кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історично-культурної спадщини України, до її мови та традицій.

1.3. Кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою.

1.4. Кожен має право займатися політичною або релігійною діяльністю у межах закону виключно у вільний від роботи або навчання час.

1.5. В Університеті імені Альфреда Нобеля визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

 1. Права здобувачів та слухачів Університету імені Альфреда Нобеля

2.1. Усі здобувачі та слухачі Університету мають право:

– навчатися з метою здобуття певного освітнього ступеня, одержувати вищу освіту відповідно до державних і міжнародних стандартів щодо змісту та обсягів;

– здобувати додаткову освіту відповідно до угоди з університетом;

– проходити навчання або стажування в інших закладах вищої освіти за домовленістю зацікавлених сторін;

– користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету, мати вільний доступ до бібліотеки та комп’ютерних класів згідно з їх регламентом роботи;

– мати доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет згідно з технічними можливостями і регламентом роботи відповідних порталів Університету;

– брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь особисто або через своїх представників в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля та відпочинку тощо; 

– мати безпечні та нешкідливі умови навчання;

– користуватися послугами університетського лікувально-діагностичного центру;

– отримувати захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психічного насильства, від дій, які порушують честь та гідність;

– обирати і бути обраними до колегіальних органів університету;

– оскаржувати у відповідному порядку накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки та методів взаємовідносин будь-кого в університеті через органи студентського самоврядування або особисто;

– брати участь у студентських об’єднаннях, клубах, гуртках тощо;

– вільно висловлювати свої думки, якщо вони не заперечують аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

– брати участь в академічному процесі на рівних підставах, незалежно від статі, раси, громадянства, мови, культури, релігії, фізичних вад та інших особистих якостей;

– одержувати академічну відпустку у зв’язку із захворюванням або іншою поважною причиною;

– бути поновленими на навчання у порядку, встановленому законодавством;

– якщо здобувач вважає, що до нього несправедливо і упереджено ставиться співробітник Університету, викладач чи інший здобувач, він може звернутися до студентської ради, Комітету з питань академічної доброчесності чи до адміністрації Університету з вимогою припинення порушення своїх особистих прав.

 1. Обов’язки здобувачів та слухачів:

– бути чесними;

– поважно ставитися до викладачів, співробітників та здобувачів Університету;

– нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;

– відвідувати всі заняття згідно з розкладом, якщо немає документального підтвердження поважної причини їх пропуску;

– приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача;

– виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;

– активно готуватися до занять і брати участь в роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим здобувачам робити свій внесок в освітній процес;

– бути уважним до потреб і прав інших щодо користування бібліотечними фондами, комп’ютерними ресурсами;

– дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

– оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

– дбайливо ставитися до майна Університету, інших юридичних та фізичних осіб;

– додержуватися санітарно-гігієнічних норм;

– вчасно інформувати адміністрацію Університету про обставини, які перешкоджають виконанню обов’язків здобувачами або роблять їх неможливим;

– не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться Кодексом поведінки в Університеті, до яких належать такі заборони: образлива або непристойна поведінка; вандалізм, крадіжки; вживання та розповсюдження наркотичних, токсичних речовин, алкоголю; азартні ігри; створення перешкод; зберігання, застосування або розповсюдження будь-якої зброї, вибухових речовин або хімічних речовин, які можуть створити загрозу життю та здоров’ю; надання неправдивої інформації, підробка або фальсифікація документів; переслідування будь-кого у будь-якій формі, будь-які погрози, порушення правил безпеки.


ПРИЄДНУЙСЯ ДО СТОРІНОК УНІВЕРСИТЕТУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ!


КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

Холод

Сергій Борисович

Ректор університету,
доктор економічних наук, доцент

А313

31-24-50

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шкура

Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент

2211

778-03-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Красовська

Олена Юріївна

Проректор з розвитку, доктор економічних наук, доцент

А212

373-92-92

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Степанова

Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності,

доктор філологічних наук, професор

А309

31-20-44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності,

кандидат філологічних наук

2601

31-24-50

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Задоя

Анатолій

Олександрович

Голова Вченої Ради, завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор

3308

31-24-52

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коробейнікова

Тетяна Ігорівна

Помічник ректора з питань ліцензування та акредитації, кандидат педагогічних наук, доцент

А310

371-61-65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кононенко Анастасія Олександрівна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2201

31-20-39

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КАФЕДРИ

Барташевська

Юлія Миколаївна

завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент

2302

373-92-93

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Волкова

Наталія Павлівна

завідувач кафедри інноваційних технологій в педагогіці, психології та соціальній роботі, доктор педагогічних наук, професор

3314

31-24-74

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Задоя Анатолій

Олександрович

завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор

3308

31-24-52

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зінукова

Наталія Вікторівна

завідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент

2402

2404

778-24-88

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Митрофанова

Ганна Яківна

завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики,

доктор економічних наук, доцент

А219

31-24-64

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

М’ясоїд

Галина Іванівна

завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент

3210

31-24-50 (587)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мединська

Світлана Іванівна

завідувач кафедри іноземних мов

3201

31-20-47

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мішустіна

Тетяна Сергіївна

завідувач кафедри міжнародного маркетингу, кандидат економічних наук, доцент

2215

31-24-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Орлова

Вікторія Миколаївна

завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва, кандидат технічних наук, доцент

3212

720-71-56

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шкабаро

Вероніка Миколаївна

завідувач кафедри права, політології та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, доцент

А415

372-88-15

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Безкоморна

Олена Олексіївна

головний бухгалтер

370-36-20

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко

Любов Григорівна

відповідальний секретар приймальної комісії

31-24-71

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вакарчук

Сергій Борисович

начальник центру управління якістю,

доктор фізико-математичних наук, професор

33-49-71

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Демченко

Федір Геннадійович

начальник центру кар’єри

31-24-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іщенко

Тамара Володимирівна

директор Департаменту міжнародного співробітництва, кандидат філологічних наук

31-24-50

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Красовська

Олена Юріївна

директор Міжнародної Школи Бізнесу,

доктор економічних наук, доцент

373-92-92

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кудрявець

Віталій Анатолійович

начальник Центру програмно-інформаційних технологій

33-49-73

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куцеволова

Маріанна Віталіївна

виконуюча обов’язки начальника

Центру консалтингу,

кандидат економічних наук

31-24-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куянова

Світлана Іванівна

завідувач аспірантури та докторантури

791-12-65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Магдіч

Аліса Сергіївна

директор Департаменту англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент

31-24-52

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Онищенко

Маріанна Юріївна

начальник Департаменту дидактики

720-71-46

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оснач

Галина Михайлівна

завідувач лікувально-діагностичного центру «Nobel medical centre»

372-88-16

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пилипчак

Людмила Василівна

завідувач видавництва

778-58-66

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рубан

Оксана Олександрівна

начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу,

начальник студентського деканату

370-36-19

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Смоголь

Юлія Юріївна

юрисконсульт юридичного відділу,

директор Центру міжнародної освіти

31-20-39

791-19-21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Твердохліб

Артем Ігорович

начальник Центру адміністрації сайтів

373-92-94

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Товкун Катерина Володимирівна

начальник Департаменту маркетингу

31-24-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чергінець

Світлана Володимирівна

директор бібліотеки

31-24-73

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яковишена

Наталія Юріївна

директор Центру франкомовних програм,

кандидат філологічних наук, доцент

31-24-62

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52