Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Пам'ятка першокурснику 2022

Студентський Парламент Університету вітає першокурсників!

Ви приєднались до великої студентської родини! Попереду у вас яскраві студентські роки. Буде цікаво, захоплююче, а іноді - складно і навіть важко. На вас чекають сотні цікавих лекцій та нелегких завдань, безліч інформації та пошуки натхнення для формування власної думки, а ще - нові друзі серед здобувачів та викладачів, і головне – важливі рішення, які створюють ваше майбутнє.

Ми завжди поруч і готові допомогти! Ми чекаємо на ваші ідеї, творчість, енергію!

Приєднуйтесь до нас: https://www.instagram.com/nobel.online/

_____________________________________________________________________________________________________________

Шановні першокурсники!

Запрошуємо вас і ваших близьких відвідати сторінки сайту Університету імені Альфреда Нобеля! Наш сайт живий, можна поспілкуватись в чаті з консультантом контакт-центру.

Тут ви завжди знайдете інформацію про усі сторони життя Університету. 

Відповіді на запитання про:

Можна дізнатися і про нові монографії, підручники, навчальні посібники, а також скористатися електронним каталогом нашої бібліотеки.

На сторінці Центру Кар’єри Ви завжди знайдете вакансії від провідних працедавців регіону, України, світу.

Центр міжнародної діяльності та академічної мобільності допоможе у пошуку міжнародних можливостей: отримання подвійних дипломів, міжнародна мобільність, студентські обміни між університетами різних країн.

Інформаційний бот для студентів Університету

Розклад дзвінків в Університеті імені Альфреда Нобеля:

 1. 09.00 – 10.20
 2. 10.35 – 11.55
 3. 12.35 – 13.55
 4. 14.10 – 15.30
 5. 15.40 – 17.00

Оцінка за шкалою ЄКТС

Шкала рейтингу Університету імені Альфреда Нобеля

Оцінка за національною (чотирибальною)

шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

82-89

4 (дуже добре)

С

75-81

4 (добре)

D

67-74

3 (задовільно)

Е

60-66

3 (достатньо)

FX

35-59

2 (незадовільно) – потрібно допрацювати матеріал перед тим, як складати*

F

1-34

2 (незадовільно) – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

*FX – потрібно доопрацювати матеріал перед тим, як складати залік або екзамен у період додаткової сесії.

Термін додаткової сесії встановлюється відповідним наказом.

*F* – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

Оцінювання знань здобувачів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою.

Завдання поточного контролю з дисциплін, для яких передбачено залік, оцінюються в діапазоні 100 балів. Оцінка знань здобувачів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на основі результатів поточного контролю – 60 балів та підсумкового контролю знань (екзамену) – 40 балів.

Здобувач допускається до екзамену, якщо за результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 36 балів.

Якщо за результатами екзамену здобувач отримує від 0 до 24 балів, його загальна оцінка є незадовільною незалежно від інших оцінок. Умовами отримання загальної позитивної оцінки за

семестр є отримання не менше ніж 24 бали за результатами екзамену.

Повторне складання екзамену після оцінки FX оцінюється 24 балами, якщо його складено, та 0 балів, якщо не складено. Якщо здобувач отримав оцінку "Незадовільно" (1-59 балів), він повинен перескласти курс у період додаткової сесії. У випадку, коли здобувач не може ліквідувати свою академічну заборгованість у визначені терміни додаткової сесії, він повинен пройти повторний курс навчання дисципліни, розмір якої визначають у договірному відділі бухгалтерії.

Якщо здобувач не опанував річний навчальний план – він проходить повторний курс навчання.

Навчання у закладі вищої освіти багато в чому відрізняється від навчання у середній школі, як з організаційної сторони, так і з точки зору ставлення до здобувача. Університет навчає здобувача самостійності, активності і повної відповідальності; академічна успішність, якість знань залежать від систематичної праці самого здобувача. Завдання викладачів – бути провідниками до сучасних практичних знань, навчати здобувачів критично мислити та бути готовими до активної діяльності у міжнародному просторі.

В Університеті імені Альфреда Нобеля навчальний рік складається з двох частин – семестрів. У кожному семестрі проводиться додатковий модульний контроль якості знань здобувачів та наприкінці – екзаменаційна сесія.

Заняття в Університеті проходять у формі лекцій, семінарів, практичних занять, дискусій та індивідуальних проектів. На лекціях викладач надає теоретичний матеріал у супроводі мультимедійних презентацій, ілюструє його прикладами та мотивує здобувачів до діалогу. Практичні і семінарські заняття дозволяють на практиці використати теоретичні знання та зрозуміти їх реальне застосування, вирішуючи професійні завдання і розв’язуючи кейси. Дискусійні заняття формують критичне мислення здобувача, досвід висловлювання власної думки та лідерські якості. Навчальні проекти – практична діяльність групи здобувачів під керівництвом наукового консультанта. Частими гостями на заняттях в Університеті імені Альфреда Нобеля є фахівці-практики.

З першого року навчання, з метою надання здобувачам можливості самим формувати власну освітню траєкторію в Університеті діє система викладання дисциплін за вільним вибором здобувачів. Це можуть бути або загальноосвітні дисципліни, або спецкурси, спрямовані на здобуття практичного досвіду. Крім цього, Університет пропонує своїм здобувачам додаткові програми сертифікованих спеціальних курсів, які можуть бути не пов’язані з основною спеціальністю і, таким чином, урізноманітнюють індивідуальну освітню траєкторію, надають випускнику унікальності за рахунок міждисциплінарних підходів.

Результатом опанування дисциплін є складання екзаменів або заліків. Екзамени та заліки проходять у формі тестів, письмових завдань та усних відповідей. Кожен викладач на початку курсу надає здобувачам всі необхідні матеріали для засвоєння дисципліни, критерії оцінювання, вимоги та форми контролю.

У разі неможливості відвідування занять з поважних причин здобувач повинен не пізніше наступного дня повідомити про це завідувача кафедри або викладачів. Якщо відсутність пов’язана з хворобою, здобувач у перший день прибуття на заняття подає до загального деканату довідку встановленого зразка відповідної медичної установи. Здобувачі зобов’язані брати участь у всіх заняттях та відпрацьовувати ті, на яких вони були відсутні.

В Університеті діє система перевірки на плагіат, і здобувач несе відповідальність за використання запозиченої інформації. Спірні питання щодо плагіату та інших порушень норм академічної доброчесності розглядаються Комісією з питань академічної доброчесності.

Розклад занять можна знайти на офіційному сайті університету, https:/stud.duan.edu.ua тут є посилання для завантаження мобільного додатка в АСУ. Його розроблено для зручності, ваш розклад завжди під рукою у вашому смартфоні. Також розклад можна переглянути на спеціальних екранах у холі корпусу В та у студентському деканаті (оф. 2212).

Увага! Ретельно слідкуйте за змінами у розкладі занять.

Загальний деканат надає оперативну допомогу здобувачам у вирішенні всіх питань, пов’язаних з процесом навчання в Університеті. Фахівці загального деканату координують комунікаційну діяльність на рівні «Здобувач – Університет – Кафедра».

Варто відразу звернутись до загального деканату:

для оформлення електронних перепусток, які також є читацькими квитками для обслуговування в бібліотеці, для передачі додаткових документів до особових справ здобувачів та ін. (оф. 2212).

Для отримання довідки про навчання, учбової картки або виклику на сесію необхідно звернутися особисто до загального деканату, і наступного дня отримати виготовлений документ безпосередньо у фахівця або в особистому кабінеті Автоматизованої системи управління (АСУ).

Загальний деканат

Години прийому студентів:

понеділок - п’ятниця 8.30 - 17.00
обідня перерва 13.00 - 13.30

Контакти:
+38 (056) 231-24-57
+38 (098) 138 44 79
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса:
вул. Січеславська набережна 18. Корпус В, оф. 2212
м. Дніпро

Якщо ви вирішили поповнити і перевірити свої знання самостійно та дистанційно, скористайтесь електронними навчальними ресурсами Університету, які представлені в освітньому контенті Google Classroom з кожної навчальної дисципліни. На початку викладання дисципліни викладач надає здобувачам код доступу до Google Classroom.

Пам’ятайте, що для входу в систему Університету вам завжди необхідно наступне:

 1. Доступ до Інтернету
 2. Логін
 3. Пароль

Самостійний вибір здобувачем дисциплін для вивчення стає індивідуальною програмою його навчання, що є важливим чинником задоволення власних інформаційних запитів та його самовдосконалення як майбутнього фахівця. (За навчальним планом вибіркові дисципліни складають 25% від загального обсягу навчального часу у кредитах.)

Вибір дисциплін на наступний семестр здійснюється шляхом дистанційного анкетування через Автоматизовану Систему Управління (АСУ) в електронному вигляді у встановлений термін - перший та другий тиждень жовтня.

З переліку запропонованих дисциплін вільного вибору необхідно вибрати одну (!) на семестр та проставити відмітку про свій вибір. Відповідно до результатів вибору, для вивчення цих дисциплін будуть сформовані навчальні групи, про склад яких буде повідомлено через випускові кафедри. Розклад занять з вибіркових дисциплін буде відображений у загальному розкладі занять.

У разі виникнення запитань, звертайтеся до:

 • департаменту дидактики Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • загального деканату Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перший рік навчання – це ваш start-up, що формує подальші амбітні досягнення здобувача. За результатами заліково-екзаменаційних сесій створюються рейтинги здобувачів, і кращі мають можливість отримати стипендії Університету (грошова винагорода за досягнення у навчанні):

●    Стипендія Вченої Ради Університету. Стипендія надається на один семестр, за результатами кожної заліково-екзаменаційної сесії 2-м кращим здобувачам.

●    Стипендія Благодійного Фонду Л.Д. Кучми «Україна». Стипендія призначається щороку кращим 4-5 здобувачам Університету.

●    Стипендія Міського Голови м. Дніпро. Стипендія призначається щороку за поданням студентської ради.

●    Стипендіальна програма міжнародної академічної мобільності «ERASMUS+» – це семестрове навчання на конкурсній основі у польському ВНЗ-партнері зі стипендією від Європейського Союзу. Вимоги: здобувачі 2-4 курсів (бакалавр, магістр), високий середній бал, знання англійської мови на рівні В2, початковий рівень володіння польською мовою.

Університет розглядає будь-які прояви корупції несумісними із освітньою діяльністю. В Університеті діє локальна система запобігання корупції, яка базується на національному законодавстві, Антикорупційній програмі Університету та інших локальних активах у цій сфері.

З Антикорупційною програмою можна ознайомитися на веб-сайті Університету за посиланням.

Для повідомлення про будь-які корупційні прояви, отримання консультацій з питань запобігання та протидії корупції можна звернутися до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції:

оф. 2201, +380 562 312039

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Головними документами здобувача Університету імені Альфреда Нобеля є студентський квиток, залікова книжка та електронна перепустка. У заліковій книжці повинні бути проставлені оцінки та підписані викладачем усі заліки та екзамени. Залікова книжка після останнього екзамену сесії здається до загального деканату. Підпис завідувача кафедри та печатка деканату є офіційним підтвердженням закриття сесії та переведення здобувача на наступний курс, в іншому випадку інформація не є дійсною.
 2. Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу поведінки Університету.
 3. У разі запізнення здобувача на заняття викладач має право не допустити його до занять.
 4. Актуальну інформацію завжди можна знайти на сторінках офіційного сайту duan.edu.ua.
 5. Розклад занять та зміни в ньому розміщено на сторінці http://stud.duan.edu.ua/

Навчайся з використанням

image
image
image
Якщо ви забули пароль від АСУ або код від Google Classroom можете звернутись до:
 1. Ми готові вислухати кожного здобувача. У разі виникнення проблем, питань або пропозицій – звертайтеся особисто до ректора Університету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 2. Оплата за навчання здійснюється, згідно укладеного договору про надання освітніх послуг. При наявності фінансових заборгованостей здобувач не може бути допущений до участі у заняттях та складанні заліків і екзаменів.
 3. Пропускна система розроблена для вашої безпеки та додаткового контролю відвідування занять. Якщо здобувач прийшов до університету без перепустки його не буде допущено до занять.

Інвестуй у своє професійне майбутнє на всі 100%!

 1. Базові етичні принципи та норми поведінки здобувача:

1.1. Кожен повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України.

1.2. Кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історично-культурної спадщини України, до її мови та традицій.

1.3. Кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою.

1.4. Кожен має право займатися політичною або релігійною діяльністю у межах закону виключно у вільний від роботи або навчання час.

1.5. В Університеті імені Альфреда Нобеля визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

 1. Права здобувачів та слухачів Університету імені Альфреда Нобеля

2.1. Усі здобувачі та слухачі Університету мають право:

– навчатися з метою здобуття певного освітнього ступеня, одержувати вищу освіту відповідно до державних і міжнародних стандартів щодо змісту та обсягів;

– здобувати додаткову освіту відповідно до угоди з університетом;

– проходити навчання або стажування в інших закладах вищої освіти за домовленістю зацікавлених сторін;

– користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету, мати вільний доступ до бібліотеки та комп’ютерних класів згідно з їх регламентом роботи;

– мати доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет згідно з технічними можливостями і регламентом роботи відповідних порталів Університету;

– брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь особисто або через своїх представників в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля та відпочинку тощо; 

– мати безпечні та нешкідливі умови навчання;

– користуватися послугами університетського лікувально-діагностичного центру;

– отримувати захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психічного насильства, від дій, які порушують честь та гідність;

– обирати і бути обраними до колегіальних органів університету;

– оскаржувати у відповідному порядку накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки та методів взаємовідносин будь-кого в університеті через органи студентського самоврядування або особисто;

– брати участь у студентських об’єднаннях, клубах, гуртках тощо;

– вільно висловлювати свої думки, якщо вони не заперечують аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

– брати участь в академічному процесі на рівних підставах, незалежно від статі, раси, громадянства, мови, культури, релігії, фізичних вад та інших особистих якостей;

– одержувати академічну відпустку у зв’язку із захворюванням або іншою поважною причиною;

– бути поновленими на навчання у порядку, встановленому законодавством;

– якщо здобувач вважає, що до нього несправедливо і упереджено ставиться співробітник Університету, викладач чи інший здобувач, він може звернутися до студентської ради, Комітету з питань академічної доброчесності чи до адміністрації Університету з вимогою припинення порушення своїх особистих прав.

 1. Обов’язки здобувачів та слухачів:

– бути чесними;

– поважно ставитися до викладачів, співробітників та здобувачів Університету;

– нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;

– відвідувати всі заняття згідно з розкладом, якщо немає документального підтвердження поважної причини їх пропуску;

– приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача;

– виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;

– активно готуватися до занять і брати участь в роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим здобувачам робити свій внесок в освітній процес;

– бути уважним до потреб і прав інших щодо користування бібліотечними фондами, комп’ютерними ресурсами;

– дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

– оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

– дбайливо ставитися до майна Університету, інших юридичних та фізичних осіб;

– додержуватися санітарно-гігієнічних норм;

– вчасно інформувати адміністрацію Університету про обставини, які перешкоджають виконанню обов’язків здобувачами або роблять їх неможливим;

– не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться Кодексом поведінки в Університеті, до яких належать такі заборони: образлива або непристойна поведінка; вандалізм, крадіжки; вживання та розповсюдження наркотичних, токсичних речовин, алкоголю; азартні ігри; створення перешкод; зберігання, застосування або розповсюдження будь-якої зброї, вибухових речовин або хімічних речовин, які можуть створити загрозу життю та здоров’ю; надання неправдивої інформації, підробка або фальсифікація документів; переслідування будь-кого у будь-якій формі, будь-які погрози, порушення правил безпеки.


ПРИЄДНУЙСЯ ДО СТОРІНОК УНІВЕРСИТЕТУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ!

Інформаційний бот для студентів Університету


КАФЕДРИ

КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

Холод

Сергій Борисович

Ректор університету,
доктор економічних наук, професор

А313

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коробейнікова

Тетяна Ігорівна

Проректор із забезпечення якості освітнього процесу, кандидат педагогічних наук, доцент

2211

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності,

кандидат філологічних наук

2501

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52