Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Керівництво університету

Холод Борис Іванович - Засновник

Холод Борис Іванович

Засновник

Холод Сергій Борисович - Ректор

Холод Сергій Борисович

Ректор

Шкура Ірина Сергіївна - Проректор із забезпечення якості

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості

Красовська Олена Юріївна - Проректор з розвитку

Красовська Олена Юріївна

Проректор з розвитку

Іщенко Тамара Володимирівна - Проректор з міжнародної діяльності

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

Степанова Анна Аркадіївна - Проректор з наукової діяльності

Степанова Анна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

Задоя Анатолій Олександрович - Радник з наукової та міжнародної діяльності

Задоя Анатолій Олександрович

Радник з наукової та міжнародної діяльності

Тараненко Ірина Всеволодівна - Радник з міжнародної освіти

Тараненко Ірина Всеволодівна

Радник з міжнародної освіти

Книш Наталія Андріївна - Відповідальний секретар

Книш Наталія Андріївна

Відповідальний секретар

Коробейнікова Тетяна Ігорівна - Помічник ректора з питань ліцензування та акредитації

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Помічник ректора з питань ліцензування та акредитації

Курносова Віра Леонідівна - Помічник президента та ректора

Курносова Віра Леонідівна

Помічник президента та ректора

Холод Борис Іванович

Холод Борис Іванович

Засновник Університету імені Альфреда Нобеля


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, член Клубу ректорів Європи, член Академії економічних наук України (2000 р.), член Міжнародної Академії біоенергетичних технологій (1995 р.), автор ідеї та проєкту створення у 1993 році Університету імені Альфреда Нобеля.

Біографія Репозитарій

Детальніше

Холод Сергій Борисович

Холод Сергій Борисович

Ректор


Доктор економічних наук, професор

Репозитарій

Звіт ректора за 2021 рік

Детальніше

Пєтков Сергій Валерійович

Пєтков Сергій Валерійович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи


Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права, політології та міжнародних відносин.

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти


Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри глобальної економіки.

Красовська Олена Юріївна

Красовська Олена Юріївна

Проректор з розвитку, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного маркетингу


Директор Міжнародної Школи Бізнесу IBS

Степанова Анна Аркадіївна

Степанова Анна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності


Author ID: 57201361622 Профіль науковця 0000-0003-1235-8029

Академія Репозитарій

2015 – професор кафедри англійської філології та перекладу (Атестат професора 12ПР № 011009 від 15.12.2015).

2014 – доктор філологічних наук. Спеціальності: 10.01.04 «Література зарубіжних країн»; 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тема докторської дисертації: «Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920–1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія» (Диплом ДД № 003656 від 23.09.2014).

2004 – доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента 02 ДЦ № 001734 від 17.06.2004).

1999 – кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури». Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок жанру і пафосу в драматургії М. Булгакова» (Диплом ДК № 003025 від 14.04.1999).

Освіта:

2017-2019 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач (Диплом з відзнакою М19 № 021475 від 31.01.2019).

2010-2013 – Докторантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1995-1998 – Аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1990-1995 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету спеціальність «Російська мова і література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури і компаративістика», «Новітня світова культура і література», «Медіатекст і міжкультурна комунікація», «Західноєвропейська и американська література ХХ ст.».

А.А. Степанова веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – історія зарубіжної літератури, порівняльне літературознавство, західноєвропейська і американська художня культура (живопис, кіномистецтво), філософія, естетика.

Має вітчизняні нагороди за наукову діяльність та міжнародні наукові відзнаки.

Є керівником студентських наукових робіт-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України.

Є головним редактором наукового фахового видання «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки»

Є Членом редколегій наукових фахових видань України

- Записки з романо-германської філології. Періодичне наукове фахове видання. Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова;

- Ренесансні студії. Запорізький національний університет.

Є співкерівником дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з філологічних наук докторанта кафедри світової літератури Бакінського державного університету (Азербайджан) (тема дисертації «Антиутопія у творчості В. Голдінга»).

Детальніше

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Проректор зі стратегічного розвитку та комунікацій


Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу.

Іщенко Тамара Володимирівна

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності


Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Радник з наукової та міжнародної діяльності


Професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри кафедри глобальної економіки, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України.

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Радник з міжнародної освіти


Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного маркетингу.

Книш Наталія Андріївна

Книш Наталія Андріївна

Відповідальний секретар


Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Помічник ректора з питань ліцензування та акредитації


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції


Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права, політології та міжнародних відносин

Антикорупційна програма вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».

Курносова Віра Леонідівна

Курносова Віра Леонідівна

Помічник президента та ректора


school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52