Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

В Університеті імені Альфреда Нобеля діють колегіальні органи:

 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування
 • Ректорат
 • Вчена рада Університету
 • Наглядова рада
 • Студентський парламент.
Положення про Вчену раду

Матеріали засідань Вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я

та по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Холод

Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля,

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ

доктор економічних наук, професор

Шкура

Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВЧЕНОЇ РАДИ

кандидат економічних наук, доцент

Коробейнікова

Тетяна Ігорівна

Помічник ректора з питань ліцензування та акредитації, доцент кафедри англійської філології та перекладу

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

кандидат педагогічних наук, доцент

Холод

Сергій Борисович

Ректор Університету імені Альфреда Нобеля

доктор економічних наук, доцент

Іщенко

Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук, доцент

Степанова

Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор

філологічних наук, професор

Красовська

Олена Юріївна

Проректор з розвитку, керівник Міжнародної школи бізнесу IBS

доктор економічних наук, доцент

Барташевська

Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат економічних наук,

доцент

Безкоморна

Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

Бойко

Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

Вакарчук

Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю, професор кафедри інформаційних технологій

доктор фізико-математичних наук, професор

Войт

Сергій Миколайович

Генеральний директор державного підприємства «Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова»

доктор економічних наук

Волкова

Наталія Павлівна

Голова спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

доктор педагогічних наук, професор

Галаган

Олександр Васильович

Голова Дніпропетровської міської організації роботодавців

Задоя

Анатолій Олександрович

Радник Президента з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри глобальної економіки

доктор економічних наук, професор

Зінукова

Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

доктор педагогічних наук, доцент

Кузьмінов

Сергій Васильович

Професор кафедри глобальної економіки

доктор економічних наук, професор

Лаврус

Олег Сергійович

Студент гр. ФБС-20

Лебідь

Ольга Валеріївна

Професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

доктор педагогічних наук, доцент

М’ясоїд

Галина Іванівна

Завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

кандидат педагогічних наук, доцент

Митрофанова

Ганна Яківна

Голова комітету з якості академічних стандартів, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор

економічних наук, доцент

Міро

Ірина Миколаївна

Аспірант

Мірошниченко

Валентин Олегович

Студент гр. ПТБ-19

Мішустіна

Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

кандидат економічних наук, доцент

Момот

Володимир Євгенійович

Професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор економічних наук, професор

Онищенко

Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

Орлова

Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

кандидат технічних наук,

доцент

Павлова

Валентина Андріївна

Заступник голови спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій, професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

доктор економічних наук, професор

Плахотнюк

Родіон Вікторович

Студент гр. ПТБ-19

Разумна

Аліна Вікторівна

Студентка гр. ПТБ-19

Рубан

Оксана Олександрівна

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу, начальник студентського деканату

Тараненко

Ірина Всеволодівна

Радник Президента з міжнародної освіти, професор кафедри міжнародного маркетингу

доктор економічних наук, професор

Тарнопольський

Олег Борисович

Професор кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук, професор

Татарінов

Вадим Вадимович

Директор Кременчуцького інституту Університету імені Альфреда Нобеля

кандидат економічних наук, доцент

Ткаченко

Володимир Андрійович

Заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства

доктор економічних наук, професор

Чергінець

Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

Шкабаро

Вероніка Миколаївна

Завідувач кафедри

права, політології та міжнародних відносин

кандидат юридичних наук, доцент

Щолокова

Ганна Володимирівна

Директор центру міжнародної акредитації, доцент кафедри міжнародного маркетингу

кандидат політичних наук, доцент

Положення про Наглядову (Громадську) раду

Наглядова рада є постійним громадським органом, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його діяльності є: колегіальність, неупередженість, незалежність та прозорість.

Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення громадського контролю за функціонуванням Університету

Наглядова рада сприяє:

– вирішенню стратегічних завдань Університету відповідно до Стратегії розвитку - 2030;

– ефективній взаємодії Університету з усіма зацікавленими сторонами в інтересах розвитку та з метою підвищення якості освіти та освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету;

– залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.

Основні завдання наглядової ради:

– надання допомоги Університету щодо розв'язання питань стратегічного розвитку;

– підтримка діяльності Університету щодо реалізації інноваційних проєктів та наукових та освітніх ініціатив;

– експертиза й аналіз прийнятих управлінських рішень щодо наукової, міжнародної та освітньої діяльності Університету;

– оцінювання професійних компетентностей здобувачів вищої освіти та випускників Університету;

– сприяння залученню коштів спонсорів, меценатів та грантодавців на цілі розвитку Університету, а також здійснення нагляду за їх використанням;

– сприяння працевлаштуванню обдарованих випускників Університету, організації стажувань та практик;

– встановлення іменних стипендій Наглядової ради;

– сприяння удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;

– сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему.

До складу Наглядової раді можуть входити представники державної влади та управління, громадських організацій та установ, діячі освіти, науки, представники бізнес-структур, випускники Університету, представники здобувачів вищої освіти

Рада складається із голови, заступника голови, секретаря і членів наглядової ради.

Представляємо членів Наглядової Ради 

 1. Галаган Олександр Васильович, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців, голова Наглядової ради
 2. Холод Борис Іванович, президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, професор кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, доктор економічних наук, професор, заступник голови Наглядової ради;
 3. Алехновіч Ніна Михайлівна,1-й віцепрезидент Дніпровської торгово-промислової палати;
 4. Біла Ганна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №100, голова Дніпропетровського міського методичного об'єднання вчителів економіки;
 5. Галасюк Валерій Вікторович, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»;
 6. Гец Ігор Володимирович, директор Дніпровського представництва "Спільного українсько-канадського підприємства "РосанПак", президент Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд становлення та розвитку демократії»;
 7. Глібова Тетяна Олексіївна, директор Дніпровської міської Асоціації промисловців та підприємців Дніпра;
 8. Митрофанова Ганна Яківна, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, кандидат економічних наук, доцент;
 9. Горець Ірина Флоріанівна, президент Англійського клубу "СЭМ";
 10. Горячев Віктор Костянтинович,  начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
 11. Горячева Наталія Михайлівна, директор Дніпровської міської організації роботодавців;
 12. Грищев Федір Іванович, директор "Керуючої компанії "7-Інвест", голова територіального осередка Дніпропетровської області суспільної ради антимонопольного комітету;
 13. Задоя Анатолій Олександрович, радник президента університету з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, доктор економічних наук, професор;
 14. Коробейніков Євген Олегович, керівник департаменту ТОВ «Капітал-Стандарт»;
 15. Першина Наталія Геннадіївна, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 16. Пойда Іван Борисович, генеральний директор компанії «Maxуmiser», голова Спілки менеджерів України;
 17. Проданець Микита Андрійович, директор фірми NIK-SON;
 18. Пьявко Олександр Юрійович, керівник комерційного відділа Ритейл, ООО Мейола;
 19. Ракша Олександр Віталійович, начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 20. Савченко Алла Іванівна, президент Міжнародної аудиторської компанії «ВDО»;
 21. Світлічна Світлана Маратівна, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління туристичного потенціалу та релігій;
 22. Селякова Наталія Юріївна, заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості, начальник відділу організації роботи з роботодавцями;
 23. Сергєєв Володимир Петрович, заступник директора ЧП ДОЛ "Аврора";
 24. Чернявська Валентина Миколаївна, директор з персоналу компанії «СТЕКО»
 25. Чорна Ніна Адамівна, керівник ЗАТ «Аудиторська фірма «Інсайдер»;

Ректорат — орган управління Університетом імені Альфреда Нобеля, очолюваний Президентом Університету Борисом Івановичем Холодом.

Ректорат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства; координує діяльність усіх підрозділів Університету, здійснює загальне керівництво науковою роботою вишу.


СКЛАД РЕКТОРАТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання

ХОЛОД
Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук,

професор

ХОЛОД
Сергій Борисович

Ректор Університету імені

Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук,

доцент

ЗАДОЯ
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри глобальної економіки, радник президента з наукової та міжнародної діяльності

доктор

економічних наук,

професор

ІЩЕНКО

Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук,

доцент

СТЕПАНОВА
Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук,

професор

МІШУСТІНА

Тетяна Сергіївна

Проректор із стратегічного розвитку та комунікації

кандидат

економічних наук,

доцент

ШКУРА
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

кандидат

економічних наук,

доцент

БАРТАШЕВСЬКА
Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат

економічних наук,

доцент

БЕЗКОМОРНА
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

 

БОЙКО
Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії

доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

БОНДАРОВИЧ
Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм центру європейських проектів департаменту міжнародного співробітництва

викладач кафедри англійської філології та перекладу

ВАКАРЧУК
Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю

доктор

фізико-математич. наук, професор

ВОЛКОВА
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

доктор

педагогічних наук,

професор

ГАВЯДА
Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату комітету з якості академічних стандартів

 

ГОЛУБ
Дарина Олександрівна

Начальник наукового відділу

кандидат

філологічних наук,

доцент

ЗІНУКОВА
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

доктор

педагогічних наук,

доцент

КНИШ
Наталія Андріївна

Секретар відповідальний

 

КОЖУШКО
Світлана Павлівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

доктор

педагогічних наук,

професор

КОРОБЕЙНІКОВА
Тетяна Ігорівна

Помічник президента з ліцензування та акредитації, доцент кафедри англійської філології та перекладу

кандидат

педагогічних наук

КРАСОВСЬКА
Олена Юріївна

Керівник міжнародної школи бізнесу IBS

кандидат

економічних наук,

доцент

КУДРЯВЕЦЬ
Віталій Анатолійович

Начальник центру програмно-інформаційних технологій

 

КУЯНОВА
Світлана Іванівна

Завідувач аспірантури та докторантури

 

ЛАНОВЯК
Володимир Кузьмич

Начальник департаменту адміністративно-господарської діяльності

 

ЛЕЩЕВА

Тетяна Володимирівна

Ректор Дніпровського інституту медицини та громадського здоров’я

доктор

медичних наук,

професор

МАГДІЧ
Аліса Сергіївна

Директор департаменту англомовних програм

кандидат

економічних наук,

доцент

МИТРОФАНОВА
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Голова комітету з якості академічних стандартів

доктор

економічних наук,

доцент

МОМОТ
Володимир Євгенійович

Помічник президента з питань англомовних програм

доктор

економічних наук,

професор

М’ЯСОЇД

Галина Іванівна

Завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

кандидат

педагогічних наук,

доцент

ОНИЩЕНКО
Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики

старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

ОРЛОВА

Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

кандидат

технічних наук,

доцент

ПАВЛОВА
Валентина Андріївна

Завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

доктор

економічних наук, професор

ПИЛИПЧАК
Людмила Василівна

Завідувач видавництва

 

РУБАН
Оксана Олександрівна

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу, начальник студентського деканату

 

СМОГОЛЬ
Юлія Юріївна

Юрисконсульт юридичного відділу, директор центру міжнародної освіти

 

ТАРАНЕНКО
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу, радник президента з міжнародної освіти

доктор економічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ
Олег Борисович

Завідувач кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор

педагогічних наук, професор

ТВЕРДОХЛІБ
Артем Ігорович

Начальник центру адміністрації сайтів

 

ТОВКУН

Катерина Володимирівна

Начальник департаменту маркетингу

 

ЧЕРГІНЕЦЬ
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

 

ШКАБАРО

Вероніка Миколаївна

завідувач кафедри права, політології та міжнародних відносин

кандидат

юридичних наук,

доцент

ШУБА

Віктор Олександрович

Директор центру

фізичного виховання і спорту

майстер спорту

міжнародного класу,

доцент

ЩОЛОКОВА

Ганна Володимирівна

Директор центру міжнародної акредитації

кандидат

політичних наук,

доцент

ЯКОВИШЕНА Наталя Юріївна

Директор центру франкомовних програм

 

Положення про студентське самоврядування


Посада

ПІБ

Номер телефону

Пошта

Група

Президент

Плахотнюк Радіон Вікторович

+380961493875

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПТБ-19

Прем'єр

Мірошниченко Валентин Олегович

+380671517617

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПТБ-19

Прем'єр

Розумна Алина Вікторівна

+380960178919

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПТБ-19

Секретар

Лаврус Олег Сергійович

+380503611109

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФБС-20

Голова комітету креатив

Трубіліна Катерина Олексіївна

+380676385540

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МЕВ 20-2 англ

Голова комітету «Спорт»

Володарский Нікіта Артемович

+380983887268

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФБС-20

Голова комітету «Фандрайзинг»

Гончаренко Олександра Вадимівна

+380961286709

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФлПл-20

Голова комітету ЗМІ

Панченко Дар'я Юріївна

+380665564746

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФлПл 19

Голова комітету «Наука»

Касьянова Марія Павлівна

+380676327074

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФЛ-20-2

Голова комітету «Організація»

Соколова Карина Романівна

+380509958615

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФБС-20

Голова комітету «Міжнародні відносини»

Чебанова Інеса Артурівна

+380952237631

@whatevernotforever

Мг англ-20


Посада

ПІБ

Номер телефону

Пошта

Група

Президент

Плахотнюк Радіон Вікторович

+380961493875

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПТБ-19

Прем'єр

Мірошниченко Валентин Олегович

+380671517617

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПТБ-19

Прем'єр

Розумна Алина Вікторівна

+380960178919

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПТБ-19

Секретар

Лаврус Олег Сергійович

+380503611109

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФБС-20

Голова комітету креатив

Трубіліна Катерина Олексіївна

+380676385540

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МЕВ 20-2 англ

Голова комітету «Спорт»

Володарский Нікіта Артемович

+380983887268

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФБС-20

Голова комітету «Фандрайзинг»

Гончаренко Олександра Вадимівна

+380961286709

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФлПл-20

Голова комітету ЗМІ

Панченко Дар'я Юріївна

+380665564746

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФлПл 19

Голова комітету «Наука»

Касьянова Марія Павлівна

+380676327074

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФЛ-20-2

Голова комітету «Організація»

Соколова Карина Романівна

+380509958615

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФБС-20

Голова комітету «Міжнародні відносини»

Чебанова Інеса Артурівна

+380952237631

@whatevernotforever

Мг англ-20

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57