Акредитація та ліцензії МОН України

Друк

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" має оновлену Ліцензію (відомості) щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, зареєстровану в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017 №144-л.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності (станом на 14.01.2020 р.)

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей, за якими Університет імені Альфреда Нобеля проводить освітню діяльність (станом на 20.12.2019 р.)

В Університеті відкрита нова спеціальність – «Комп’ютерні науки».
Наказ Міністерства освіти і науки України № 349-л від 05.04.2018 (Протокол № 90/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 5 квітня 2018 р.)

В Університеті відкрита нова спеціальність – «Готельно-ресторанна справа».
Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ №505-Л від 26.04.2018).

Наказом МОН України від 14 січня 2020 року № 14-л в Університеті розширено провадження освітньої діяльності:

  • ліцензована підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
  • збільшено ліцензований обсяг за спеціальністю 052 Політологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства).

Висновки акредитаційної експертизи МОН України