Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МАЄ ОНОВЛЕНУ ЛІЦЕНЗІЮ (ВІДОМОСТІ) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедру було засновано в 1993 році, у момент заснування університету, відповідно до потреб часу й ситуації, яка склалась в Україні. Актуальною і соціальною потребою стала необхідність підготовки фахівців, які не тільки досконало володіють іноземною мовою, але мають достатню економічну підготовку, що надає можливість встановлювати ефективні ділові контакти з іноземними партнерами, зберігати комерційну таємницю, спрямовувати ділові відносини на користь вітчизняних підприємств та бізнесменів, а це сприятиме підвищенню міжнародного авторитету української економіки.

Наталія Зінукова - Завідувач кафедри

Наталія Зінукова

Завідувач кафедри

Анна Степанова - Професор

Анна Степанова

Професор

Тамара Іщенко - Доцент

Тамара Іщенко

Доцент

Маріанна Оніщенко - Старший викладач

Маріанна Оніщенко

Старший викладач

Олена Берестень - Доцент

Олена Берестень

Доцент

Наталія Бідненко - Доцент

Наталія Бідненко

Доцент

Ксенія Вєльчєва - Кандидат філологічних наук

Ксенія Вєльчєва

Кандидат філологічних наук

Яна Галкіна - Доцент

Яна Галкіна

Доцент

Дарина Голуб - Доцент

Дарина Голуб

Доцент

Катерина Завізіон - Викладач

Катерина Завізіон

Викладач

Валерія Калініченко - Викладач

Валерія Калініченко

Викладач

Тетяна Коробейнікова - Доцент

Тетяна Коробейнікова

Доцент

Тетяна Марчук - Старший викладач

Тетяна Марчук

Старший викладач

Олег Михлик - Старший викладач

Олег Михлик

Старший викладач

Олександр Плющай - Викладач

Олександр Плющай

Викладач

Лариса Ратомська - Старший викладач

Лариса Ратомська

Старший викладач

Олена Світлична - Старший викладач

Олена Світлична

Старший викладач

Любов Семеренко - Доцент

Любов Семеренко

Доцент

Наталія Талан - Викладач

Наталія Талан

Викладач

Олена Турчак - Доцент

Олена Турчак

Доцент

Зінукова Наталія Вікторівна

Зінукова Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент


Профіль науковця

2018 – Доктор педагогічних наук. Спеціальність – 13.00.02 - теорія і методика навчання: германські мови). Тема докторської дисертації: «Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)».

2004 – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання». Тема кандидатської дисертації: «Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації».

2000-2003 – Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету у 1989 році за спеціальністю «Англійська мова і література».

Степанова Анна Аркадіївна

Степанова Анна Аркадіївна

Доктор філологічних наук, професор


Профіль науковця

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету у 1995 році за спеціальністю «Російська мова і література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач російської мови та літератури».

2014 – доктор філологічних наук. Спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тема докторської дисертації: «Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920–1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія».

1998 – Кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури». Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок жанру та пафосу у драматургії М.Булгакова».

Іщенко Тамара Володимирівна

Іщенко Тамара Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету у 1997 р. за спеціальністю «Англійська мова і література» та отримала диплом з відзнакою.

Працює викладачем Університету імені Альфреда Нобеля з 1998 року.

Має практичні навички послідовного та синхронного перекладу.

Оніщенко Маріанна Юріївна

Оніщенко Маріанна Юріївна

Старший викладач


Профіль науковця

1988-1993 Вища освіта: Дніпровський державний університет, Диплом з відзнакою за спеціальністю "Французька мова та література», кваліфікація "Філолог-романіст".

Берестень Олена Євгенівна

Берестень Олена Євгенівна

Кандидат історичних наук, доцент


2006 – кандидат історичних наук. Спеціальність: історія України. Тема кандидатської дисертації: «Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і менонітських колоністів Півдня України 1905-1914 рр.»

2000-2005 – пошукач: Дніпровський національний університет, спеціальність – історія України.

1995-2000 – вища освіта: Дніпровський національний університет, спеціальність – німецька мова та література.

Бідненко Наталія Петрівна

Бідненко Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

Має 2 вищі філологічні освіти («Мова та література» російська, 1995р. закінчення, «Мова та література» англійська, 2007 р. закінчення), які отримала в Дніпровському національному університеті.

2014 – отримала ступінь магістра економічних наук в Вищій Школі Бізнесу – National – Luis University, Республіка Польща, м. Новий Сонч, спеціальність «Менеджмент», «Управління туристичною діяльністю».

2002 – Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема кандидатської дисертації: «Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських та російських перекладів п’єси Б.Шоу «Учень диявола»)».

1995-1999 – Аспірантура, Дніпровський державний університет, спеціальність – літературознавство.

Вєльчєва Ксенія Олександрівна

Вєльчєва Ксенія Олександрівна

Кандидат філологічних наук


Профіль науковця

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету за спеціальністю «Англійська мова і література».

Галкіна Яна Вікторівна

Галкіна Яна Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта:

З 1998 р. кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема кандидатської дисертації: „Від О. Уайльда до І. Северяніна: доля європейського естетизму.”

У 1995 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського, спеціальність „Російська мова і література”.

Стажування:

2013 – Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра мовно-літературної підготовки.

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля: «Історія зарубіжної літератури», «Жанри та стилі», «Вступ до перекладознавства», «Текстознавство».

Науково-педагогічний стаж:

З 2013 року викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля.

З 2003 – у Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського.

З 1997 року працювала викладачем у Дніпровському державному університеті.

Досвід викладання дисциплін

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Голуб Дарина Олександрівна

Голуб Дарина Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

2012-2015 рр.– аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (денна форма) зі спеціальності 10.00.05 «Порівняльне літературознавство».

2008 р. – закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Завізіон Катерина Геннадіївна

Завізіон Катерина Геннадіївна

Викладач


У 2013 році закінчила з відзнакою магістратуру Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Вступила до аспірантури за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Калініченко Валерія Володимирівна

Калініченко Валерія Володимирівна

Викладач


Профіль науковця

Освіта: у 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Дисципліни, що викладає: «Практика письмового перекладу (осн. ін. мови)», «Практичний курс основної іноземної мови», «Науково-технічний переклад», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Порівняльна лексикологія англійської та української мови», «Мовна комунікація у туристичному бізнесі».

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Профіль науковця

2014 р. – Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

2009-2013 рр. – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету (заочна форма) зі спеціальності 13.00.02 «Теорія і методика навчання».

2002 р. – закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська та іспанська мови)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури.

Марчук Тетяна Іванівна

Марчук Тетяна Іванівна

Старший викладач


Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету в 1967 році за спеціальністю «Англійська мова і література».

Михлик Олег Олексійович

Михлик Олег Олексійович

Старший викладач


Профіль науковця

Закінчив у 1981 році Дніпровський національний університет за спеціальністю «Німецька мова та література», факультет германістики.

Плющай Олександр Олександрович

Плющай Олександр Олександрович

Викладач


Профіль науковця

2003-2008 – Вища освіта: Університет імені Альфреда Нобеля, диплом магістра, спеціальність „Переклад”, кваліфікація „Перекладач з двох іноземних мов, викладач”.

Ратомська Лариса Володимирівна

Ратомська Лариса Володимирівна

Старший викладач


Профіль науковця

1984-1987 – Державні центральні курси заочного навчання іноземним мовам «ИН-ЯЗ», відділення англійської мови, Москва.

1973-1978 – Вища освіта: Дніпровський державний університет спеціальність «Філолог, викладач французької мови та літератури».

Світлична Олена Русланівна

Світлична Олена Русланівна

Старший викладач


2006-2009 – заочна аспірантура УАН за спеціальністю «13.00.02 Теорія та методика навчання іноземних мов».

У 2000 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Семеренко Любов Іванівна

Семеренко Любов Іванівна

Доцент


Закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, отримала освіту зі спеціальності «Англійська мова та література».

Закінчила Республіканські заочно-стаціонарні курси іноземних мов (м.Київ), спеціальність: французька мова; 2-х річні курси іспанської мови при ДНУ.

Стажування:

– Проходила стажування в місті Бернмуті (Bournemouth), Великобританії у Bournemouth and Poole College for further education.

– Підвищила кваліфікацію шляхом участі у тренінгу «Academic Writing Skills» Консорціуму з удосконалення бізнес освіти в Україні.

Талан Наталія Ігорівна

Талан Наталія Ігорівна

Викладач


Турчак Олена Михайлівна

Турчак Олена Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила філологічний факультет Дніпровського державного університету у 1996 році, спеціальність «Українська мова та література». У 2005 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпровському національному університеті на тему: «Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття».

Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова професійного спілкування», «Сучасна українська мова», «Сучасна українська література», «Культура українського мовлення», «Вступ до мовознавства».

 

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


Детальніше
School Learning  • Підготовка до ЗНО

   - по буднях ввечері та щосуботи;

   - 4 заняття з предмету на місяць, 265 гривень;

   - 5% знижки на оплату першого року навчання в УАН.

  • ЗНО для магістрів

   - підготовка з англійської мови;

   - вечірня та суботня форма навчання;

   - досвідчені викладачі університету імені Альфреда Нобеля.

  • Міжнародна Школа Бізнесу

   - технології, що працюють;

   - зручна форма навчання;

   - майстер-класи та кейси від провідних фахівців.

   Детальніше

  • Центр консалтингу

   - різноманітність напрямів;

   - якісні знання;

   - сертифікат по завершенню професійних курсів.


  3985

  Студенти


  34984

  Випускники


  30

  Країни

  school and education

  Гаряча лінія

  0-800-75-51-57