Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МАЄ ОНОВЛЕНУ ЛІЦЕНЗІЮ (ВІДОМОСТІ) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виклики сьогодення по-новому визначили стратегічну роль економістів на макро- та мікрорівнях. Особливо актуальним постало питання підготовки висококваліфікованих, творчих, амбітних фахівців.

Кафедра забезпечує задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації для підприємств та установ усіх форм власності, галузей та сфер економіки, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються менеджментом підприємств.

Сергій Дубінський - Завідувач кафедри

Сергій Дубінський

Завідувач кафедри

Ганна Рябик - Заступник завідувача

Ганна Рябик

Заступник завідувача

Сергій Вакарчук - Професор

Сергій Вакарчук

Професор

Володимир Момот - Професор

Володимир Момот

Професор

Юлія Барташевська - Доцент

Юлія Барташевська

Доцент

Володимир Валіков - Доцент

Володимир Валіков

Доцент

В'ячеслав Косарєв - Доцент

В'ячеслав Косарєв

Доцент

Ніна Різун - Доцент

Ніна Різун

Доцент

Олена Холод - Доцент

Олена Холод

Доцент

Дубінський Сергій Володимирович

Дубінський Сергій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Викладає дисципліни: «Внутрішній економічний механізм підприємства», Підприємництво та бізнес-культура», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства».

Розробив авторський курс «Управління кар’єрою» для курсів підвищення кваліфікації департаменту післядипломної освіти Бізнес-школи Університету імені Альфреда Нобеля.

Працює над дисертацією за темою: «Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах аутсорсингу».

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Рябик Ганна Євгенівна

Рябик Ганна Євгенівна

Кандидат економічних наук, доцент


Вакарчук Сергій Борисович

Вакарчук Сергій Борисович

Доктор фізико-математичних наук, професор


Профіль науковця Профіль науковця

Закінчив Дніпровський державний університет (1978) за спеціальністю “Математика”. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз” (1994).

Загальний науково-педагогічний стаж: 35 років.

Є науковим рецензентом декількох фахових математичних журналів (Україна, Угорщина, Росія).

Науковий оглядач міжнародного реферативного журналу “Mathematical Reviews” (AMS USA).

У 2012, 2013 рр. залучався агентством Thomson Reuters and Times Higher Education у якості респондента для рейтингування вищих навчальних закладів світу.

Біографічні данні С.Б. Вакарчука опубліковані в “Енциклопедії сучасної України”, у Міжнародних біографічних довідниках “Who’s Who in Science and Engineering” (USA) та “Who’s Who in the World” (USA).

Момот Володимир Євгенович

Момот Володимир Євгенович

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

З 2009 року веде заняття в рамках програми МВА у Міжнародній школі бізнесу УАН.

З 2004 по 2014 рік був членом Науково-методичної комісії з менеджменту МОН України. 3 2006 по 2014 рік був членом експертної ради з менеджменту й торгівлі МОН України.

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)»; рішенням ВАК від 13.04.05 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України від 16.02.2006 р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту.

У 2002 році отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій».

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми.

У 1987 році закінчив Дніпровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів».

Барташевська Юлія Миколаївна

Барташевська Юлія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпровський національний університет (2001 р.) за спеціальністю “Інформатика”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Тема дисертації – “Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на машинобудівному підприємстві”. Займає посаду доцента кафедри економічної кібернетики та сучасних інформаційних технологій.

Загальний науково-педагогічний стаж - 12 років.

Викладає дисципліни: Економічна кібернетика, Корпоративні інформаційні системи, Інформаційні системи в менеджменті, Адаптивні моделі економіки, Інформаційні системи і технології в управлінні та ін.

Валіков Володимир Павлович

Валіков Володимир Павлович

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Член союзу журналістів України.

Викладає дисципліни: Управління потенціалом підприємства, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Основи охорони праці.

Калінчук Марія Анатоліївна

Калінчук Марія Анатоліївна

Старший викладач


Закінчила Дніпровський державний університет, спеціальність “Проектування та виготовлення ракето-космічних літаючих апаратів” (2008), Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, спеціальність “Міжнародна економіка” (2010).

Загальний науково-педагогічний стаж: 5 років.

Викладає дисципліни: Інформатика (англійською мовою), Економіко-математичні методи та моделі (англійською мовою), Математика для економістів (англійською мовою).

Косарєв В'ячеслав Михайлович

Косарєв В'ячеслав Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Заслужений працівник Університету імені Альфреда Нобеля, академік української академії економічної кібернетики, помічник президента з ліцензування та акредитації.

Загальний педагогічний стаж – 45 років.

Має – 129 наукових та навчально-методичних видань (з них: 5- навчальних посібників, 7 монографій, 27 учбово-методичних, 87 наукових праць та 3 авторських свідоцтва на винаходи).

Здійснює наукове керівництво магістрами.

Постійно приймає участь у роботі науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Інформаційні системи і технології в інноваційній діяльності», «Управління проектами інформатизації», «Інформаційна безпека та захист інформації», «Концептуальна підтримка і стратегічні додатки інформаційних технологій в бізнесі».

Різун Ніна Олегівна

Різун Ніна Олегівна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут (1990) за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – “Економіка підприємства та організація виробництва” (1999). Має вчене звання доцента кафедри інформатики та математичних методів в економіці (2003). В даний час працює над докторською дисертацією.

Загальний науково-педагогічний стаж: 21 рік.

Викладає дисципліни: Математичні методи і моделі в менеджменті і маркетингу, Прогнозування соціально-економічних процесів, Моделі трансформаційної економіки, Об'єктно-орієнтоване програмування, Новітні інформаційні технології в економіці, Інформатика – англійською мовою, Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика) – англійською мовою.

Має 105 наукових та навчально-методичних робіт, 7 патентів на корисну модель, 1 патент на винахід.

Холод Олена Григорівна

Холод Олена Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпропетровський державний університет (1976) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 – “Будівельна механіка” (1984). Має вчене звання доцента кафедри вищої математики (1992).

Загальний науково-педагогічний стаж: 36 років.

Викладає дисципліни: Математика для економістів (Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика), Вища та прикладна математика, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі), Дослідження операцій.

 

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


Детальніше
School Learning  • Підготовка до ЗНО

   - по буднях ввечері та щосуботи;

   - 4 заняття з предмету на місяць, 265 гривень;

   - 5% знижки на оплату першого року навчання в УАН.

  • ЗНО для магістрів

   - підготовка з англійської мови;

   - вечірня та суботня форма навчання;

   - досвідчені викладачі університету імені Альфреда Нобеля.

  • Міжнародна Школа Бізнесу

   - технології, що працюють;

   - зручна форма навчання;

   - майстер-класи та кейси від провідних фахівців.

   Детальніше

  • Центр консалтингу

   - різноманітність напрямів;

   - якісні знання;

   - сертифікат по завершенню професійних курсів.


  3985

  Студенти


  34984

  Випускники


  30

  Країни

  school and education

  Гаряча лінія

  0-800-75-51-57