Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

Виклики сьогодення по-новому визначили стратегічну роль економістів на макро- та мікрорівнях. Особливо актуальним постало питання підготовки висококваліфікованих, творчих, амбітних фахівців.

Кафедра забезпечує задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації для підприємств та установ усіх форм власності, галузей та сфер економіки, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються менеджментом підприємств.

Сергій Дубінський - Завідувач кафедри

Сергій Дубінський

Завідувач кафедри

Володимир Валіков - Доцент

Володимир Валіков

Доцент

Ірина Козирєва - Старший викладач

Ірина Козирєва

Старший викладач

Ніна Різун - Доцент

Ніна Різун

Доцент

Олена Холод - Доцент

Олена Холод

Доцент

Тетяна Чумак - Старший викладач

Тетяна Чумак

Старший викладач

Дубінський Сергій Володимирович

Дубінський Сергій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Викладає дисципліни: «Внутрішній економічний механізм підприємства», Підприємництво та бізнес-культура», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства».

Розробив авторський курс «Управління кар’єрою» для курсів підвищення кваліфікації департаменту післядипломної освіти Бізнес-школи Університету імені Альфреда Нобеля.

Працює над дисертацією за темою: «Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах аутсорсингу».

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Валіков Володимир Павлович

Валіков Володимир Павлович

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Член союзу журналістів України.

Викладає дисципліни: Управління потенціалом підприємства, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Основи охорони праці.

Калінчук Марія Анатоліївна

Калінчук Марія Анатоліївна

Старший викладач


Закінчила Дніпровський державний університет, спеціальність “Проектування та виготовлення ракето-космічних літаючих апаратів” (2008), Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність “Міжнародна економіка” (2010).

Загальний науково-педагогічний стаж: 5 років.

Викладає дисципліни: Інформатика (англійською мовою), Економіко-математичні методи та моделі (англійською мовою), Математика для економістів (англійською мовою).

Козирєва Ірина Миколаївна

Козирєва Ірина Миколаївна

Старший викладач


Профіль науковця

Освіта: закінчила Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність “Математика і фізика” (1982).

Загальний науково-педагогічний стаж: 31 рік.

Викладає дисципліни: Математика для економістів, Дискретна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Математичні методи в психології, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі).

Підвищення кваліфікації:

  1. НМетАУ, кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки, “Математична статистика”, стажування, (2010).
  2. Участь у циклі навчально-методичних семінарів: “Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес” (дисципліна “Теорія ймовірностей та математична статистика”) (2012), “Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів у ВНЗ” (дисципліна “Математика для економістів”) (2012), “Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle” (дисципліна “Оптимізаційні методи та моделі”) (2013), Університет імені Альфреда Нобеля.

Нагороди:

  1. Особиста відзнака Президента Університету імені Альфреда Нобеля за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, значний внесок у становлення і розвиток університету та з нагоди 20-річчя університету (2013).
  2. Грамота за навчальний посібник “Оптимізаційні методи та моделі: Робочий зошит”, який посів I місце у номінації “Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” у IX Обласному міжвузівському конкурсі “Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання” (2012).

Коло наукових інтересів: новітні інформаційні технології в освіті, математичні методи в психологічних дослідженнях, прикладні аспекти теорії графів та мереж.

Різун Ніна Олегівна

Різун Ніна Олегівна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут (1990) за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – “Економіка підприємства та організація виробництва” (1999). Має вчене звання доцента кафедри інформатики та математичних методів в економіці (2003). В даний час працює над докторською дисертацією.

Загальний науково-педагогічний стаж: 21 рік.

Викладає дисципліни: Математичні методи і моделі в менеджменті і маркетингу, Прогнозування соціально-економічних процесів, Моделі трансформаційної економіки, Об'єктно-орієнтоване програмування, Новітні інформаційні технології в економіці, Інформатика – англійською мовою, Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика) – англійською мовою.

Має 105 наукових та навчально-методичних робіт, 7 патентів на корисну модель, 1 патент на винахід.

Холод Олена Григорівна

Холод Олена Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпровський державний університет (1976) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 – “Будівельна механіка” (1984). Має вчене звання доцента кафедри вищої математики (1992).

Загальний науково-педагогічний стаж: 36 років.

Викладає дисципліни: Математика для економістів (Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика), Вища та прикладна математика, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі), Дослідження операцій.

Чумак Тетяна Валентинівна

Чумак Тетяна Валентинівна

Старший викладач


Профіль науковця

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність “Фінанси” (2001).

Загальний науково-педагогічний стаж: 14 років.

Викладає дисципліни: Інформатика, Інформаційні системи та технології, Основи інформатики та прикладної лінгвістики, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Економіко-математичне моделювання (Економетрика).

Підвищення кваліфікації:

  1. ФПКВ НметАУ, кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки, “Інформаційні системи та технології”, підвищення кваліфікації (2011).
  2. Участь у циклі навчально-методичних семінарів: “Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес” (дисципліна “Інформатика”) (2012), “Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle” (дисципліна “Економетрика”) (2013), Університет імені Альфреда Нобеля.

Нагороди:

  1. Особиста відзнака Президента Університету імені Альфреда Нобеля за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, значний внесок у становлення і розвиток університету та з нагоди 20-річчя університету (2013).
  2. Грамота за навчальний посібник “Інформатика”, який посів IІ місце у номінації “Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” у IX Обласному міжвузівському конкурсі “Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання” (2012).

Коло наукових інтересів: інформаційні системи і технології в бізнесі, економетричні методи дослідження економічних задач.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57