Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра фінансової аналітики та міжнародного аудиту

З 31 березня 2020 року кафедру міжнародних фінансів, обліку та оподаткування перейменовано в кафедру фінансової аналітики та міжнародного аудиту.

1 вересня 2015 р. створено кафедру міжнародних фінансів, обліку та оподаткування шляхом об’єднання кафедри міжнародних фінансів та банківської справи й кафедри міжнародного обліку і аудиту. Кафедру обліку і аудиту було засновано у 1994 р. Кафедру фінансів та банківської справи було створено у 1995 році.

Не можеш запобігти змінам – очоль їх...

Навчання проводиться за новими освітньо-професійними програмами, які розроблені кафедрою і враховують останні досягнення міжнародної фінансової та облікової науки й сучасного практичного досвіду провідних закордонних і вітчизняних компаній та вимоги стандартів МОН України.

Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії Університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції та методології фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку країн із розвиненою економікою.

Викладачі кафедри працюють зі студентами, формуючи системне уявлення щодо організації фінансів та обліку у сучасному бізнес-середовищі, застосовуючи інноваційні методи навчання: лекційні курси викладаються з використанням інтерактивних методів, мультимедійного обладнання, Інтернету для проведення практики в on-line режимі на чинних підприємствах та у банківських установах; практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, бізнес-кейсів, дискусійних обговорень, доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

ТОП-3» викладачів кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Підбито підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалаврату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2018/2019 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Болгар Т.М., професор

10,52

Вареник В.М., доцент

9,14

Пестовська З.С., доцент

8,07

Практична сторона навчального процесу забезпечується плідним співробітництвом кафедри з Українським товариством інвестиційних професіоналів CFA Ukraine (українське представництво CFA Institute Research Challenge), АТ КБ «ПриватБанк», Освітнім центром «Елькон», ТОВ «ЮПК ІНВЕСТ ДНІПРО», газетою «Все про бухгалтерський облік», ТОВ «Інтерпайп Менеджмент» та іншими провідними підприємствами та установами.

Одним з пріоритетів роботи кафедри є поєднання навчального процесу із науковою діяльністю. Викладачі та студенти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою у рамках комплексної науково-дослідної теми: «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством» (№ державної реєстрації 0115U002754). Керівник НДР: д.е.н, професор Болгар Тетяна Миколаївна; «Теоретико-методологічні засади модернізації і сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансово-економічних відносин: проблеми, перспективи, можливості» (№ державної реєстрації 0119U10090).

Кафедра відповідно до ліцензії МОН здійснює підготовку за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кафедра відповідно до ліцензії МОН здійснює підготовку за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Студенти кафедри після навчання протягом 4 років отримують диплом бакалавра.

Кафедра організовує практику студентів на провідних підприємствах різних областей України.

Студенти мають можливість отримати другий диплом за будь-якою спеціальністю, пройти сертифіковане навчання за програмами освітнього центру «Елькон».

Наступним кроком у підготовці фахівця є навчання протягом 1,5 років та отримання диплому магістра.

З 2017 року кафедра співпрацює з Сопотською Вищою школою (Польща) згідно з договором № ОВ/368/2017/R від 22 листопада 2017 р. щодо міжнародної програми подвійних дипломів.

При кафедрі діє студентський науковий клуб «FINANCE & ACCOUNTING LIFE».

Студенти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування активно беруть участь в олімпіадах з дисциплін: «Страхування»; «Інформаційні системи та технології в обліку»; «Фінанси»; «Банківська справа»; зі спеціальності «Облік і оподаткування», у Міжнародному студентському конкурсі CFA Institute Research Challenge.

Студенти кафедри неодноразово посідали призові місця у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA», конкурсі Асоціації роботодавців м. Дніпро «Інтелект. Творчість. Успіх», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Економіка», Всеукраїнському конкурсі газети «Все про бухгалтерський облік» «Молодий експерт України» на найкращу письмову роботу з податково-бухгалтерської теми.

Кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування три роки поспіль (2017-2019) проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Кафедрою періодично проводиться Науково-творчий конкурс з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» серед студентів технікумів та коледжів, Турнір з фінансової грамотності для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.

Вперше у 2019/2020 навчальному році кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування започатковано «Школу майбутнього фінансиста» серед школярів 9-11 класів.

Фахівці, які завершили навчання в магістратурі можуть продовжити підготовку в аспірантурі та докторантурі.

Дослідники мають можливість захистити кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих Вчених радах.

Випускники спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» - це творчі, талановиті та перспективні фахівці!!! Бажаєте бути найуспішнішими...?

Наша адреса: Дніпро, вул. Січеславська набережна, 18, ауд. 3311.

Контактний телефон: 0562-31-20-45 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Вікторія Вареник - Завідувач кафедри

Вікторія Вареник

Завідувач кафедри

Зоя Пестовська - Заступник завідувача кафедри

Зоя Пестовська

Заступник завідувача кафедри

Тетяна Болгар - Професор

Тетяна Болгар

Професор

Галина Крамаренко - Професор

Галина Крамаренко

Професор

Петро Атамас - Професор

Петро Атамас

Професор

Болгар Тетяна Миколаївна

Болгар Тетяна Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент


Профіль науковця

У 2017 р. обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління проблемними кредитами банку» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів – проблеми і перспективи розвитку фінансової та банківської системи України, соціально-економічний розвиток держави, інституціональні аспекти міжнародних фінансово-економічних відносин.

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінанси, гроші та кредит
 • Банківська система
 • Банківська система-2
 • Міжнародне інвестування
 • Організація безпечної діяльності банківських установ
 • Фінансовий контроль-2
 • Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Кредитний менеджмент
 • Управління фінансовою санацією
 • Інвестування
 • Методологія і організація наукових досліджень

Пестовська Зоя Станіславівна

Пестовська Зоя Станіславівна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Червень 2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації – «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 2017 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціаліст за спеціальністю «Філологія».

у 2000 р. – закінчила Дніпровський державний технічний університет залізничного транспорту, магістр з економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінанси, гроші та кредит (не ОО, ФБС очна)
 • Accounting очна
 • Statistics очна
 • Бухгалтерський облік (не ОО, ФБС) очна, заочна

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Атамас Петро Йосипович

Атамас Петро Йосипович

Кандидат економічних наук, професор


Профіль науковця

2015 – т. ч. Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля.

2002-2014 – Завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

2001-2002 – Професор кафедри обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

1996-2001 – Професор кафедри бухгалтерського обліку, Дніпровський державний аграрний університет.

1988-1996 – Декан економічного факультету, Дніпровський державний аграрний університет, Дніпро.

1991 – Професор по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів, Державний комітет СРСР з народної освіти, Москва, СРСР.

1984-1988 – Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1972-1984 – Доцент кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1970-1972 – Старший викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1968-1970 – Викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпро.

1970 – Кандидат економічних наук за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», Український НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київ.

1965 – Бухгалтер-економіст, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, Харків.

1957 – Бухгалтер, Ново-Каховський сільськогосподарський технікум, Нова Каховка Херсонської області.

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінансовий облік 1 (очна, заочна)
 • Статистика (очна - лекції, заочна)

Вареник Вікторія Миколаївна

Вареник Вікторія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

2016-2017р . Університет імені Альфреда Нобеля диплом спеціаліста зі спеціальності «Переклад».

31.10.2014 р. – отримала диплом Доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12 ДЦ № 040123.

у 2012 р.захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління грошовими потоками в економіці України», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

2007– 2012 рр. – аспірантура: Університет імені Альфреда Нобеля.

1999–2004 рр. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Фінанси».

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Finance, money and credit (очна)
 • Оподаткування суб’єктів господарювання (магістри очна)
 • Фінанси, гроші та кредит (не ОО, ФБС очна)
 • Статистика (очна, практики)

Олександра Ворона -

Олександра Ворона

Світлана Іщенко -

Світлана Іщенко

Юлія Наливайко -

Юлія Наливайко

Євген Гриценко -

Євген Гриценко

Ольга Лисицина -

Ольга Лисицина

Олена Макоткіна -

Олена Макоткіна

Ворона Олександра Сергіївна

Ворона Олександра Сергіївна


2020 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює бухгалтером в ТОВ «Інтер Мол».

Іщенко Світлана Володимирівна

Іщенко Світлана Володимирівна


2018 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює в корпорації АТБ ревізором сектору документальних перевірок служби внутрішнього аудиту департаменту фінансового контролінгу.

Наливайко Юлія Олександрівна

Наливайко Юлія Олександрівна


2020 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює заступником головного бухгалтера ТОВ «Укрсетка».

Гриценко Євген Георгійович

Гриценко Євген Георгійович


2018 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює головним економістом ДП «Новомосковський військовий лісгосп».

Ольга Лисицина

Ольга Лисицина


2020 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює внутрішнім аудитором ПрАТ «Іста-Центр».

Олена Макоткіна

Олена Макоткіна


2020 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює економістом, спеціалістом 2-го рівня департаменту операційної діяльності Головного офісу АТ «ПриватБанк».

Результати конкурсу відеоробіт серед школярів 9-11 класів закладів середньої освіти

У 2019/2020 н.р. кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування проведено конкурс відеоробіт серед школярів 9-11 класів закладів середньої освіти.

Кожен член журі оцінив роботи за такими критеріями:

 • Відповідність обраній темі – максимум 30 балів;
 • Творчий підхід, оригінальність і креативність – максимум 30 балів;
 • Послідовність, логічність викладених думок – максимум 20 балів;
 • Оформлення відео-роботи – максимум 20 балів.

Результати
Конкурсу відеоробіт
серед школярів 9-11 класів закладів середньої освіти

Місця

Учасник / Команда

Кількість балів

1

Петюх Єлизавета Артемівна

300

2

Команда «Агенти змін»

230

2

Ткачук Данііл Миколайович

230

3

Міханьков Роман Олександрович

205

4

Залевська Марина Євгенівна

180

5

Селезень Ростислав Ігорович

155

6

Бояр Родіон Андрійович

140

7

Котов Максим Ігорович

110

Місця

Учасник / Команда

Кількість балів

1

Петюх Єлизавета Артемівна

300

2

Команда «Агенти змін»

230

2

Ткачук Данііл Миколайович

230

3

Міханьков Роман Олександрович

205

4

Залевська Марина Євгенівна

180

5

Селезень Ростислав Ігорович

155

6

Бояр Родіон Андрійович

140

7

Котов Максим Ігорович

110

Результати Конкурсу планувалося оголосити 23 березня 2020 року, але у зв’язку із запровадженням у навчальних закладах карантину дату церемонії нагородження переможців і призерів Конкурсу перенесено.

Інформацію щодо подальшого розвитку подій очікуйте на сайті університету та на електронну пошту.

Увага! Триває голосування на приз глядацьких симпатій за посиланням https://www.youtube.com/channel/UC-ZGWWsIJsuyaHQdlUiVevQ

Запрошуємо усіх небайдужих підтримати учасників конкурсу!
2 квітня 2020

Он-лайн семінар Комітету з якості академічних стандартів для науково-педагогічних працівників кафедри фінансової аналітики та міжнародного аудиту

2 квітня 2020

III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності» відбулася онлайн

27 лютого 2020

Лекція від представників АТ "Укрсиббанк" для студентів кафедри МФОО

26 лютого 2020

Екскурсія студентів фінансистів на Nobel TV

14 лютого 2020

Участь студентів та викладачів кафедри МФОО в Економічному експресі від НБУ

12 грудня 2019

Підсумки вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» фінансистами та обліковцями

11 грудня 2019

Виїзне заняття кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування в СЗШ № 129

5 грудня 2019

Виїзне заняття кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування в ССЗШ № 53

27 листопада 2019

Квест серед школярів «Якщо податкова на порозі»

6 листопада 2019

Виїзний воркшоп у ПриватБанку

6 листопада 2019

Студенти-фінансисти приймають участь у програмі «Семестр за кордоном» та «Еразмус+»

24 жовтня 2019

Студенти фінансисти та обліковці на телебаченні

23 жовтня 2019

Чергове заняття у «Школі майбутнього фінансиста

16 жовтня 2019

Brain-storming з ПДФО

9 жовтня 2019

Друге заняття у «Школі майбутнього фінансиста»

2 жовтня 2019

Відкриття «Школи майбутнього фінансиста»

ФАМА сторінка в Instagram

ФАМА канал YouTube


Вареник Вікторія Миколаївна

к.е.н., доц., завідувач кафедри

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Finance, money and credit (очна)
 • Оподаткування суб’єктів господарювання (магістри очна)
 • Фінанси, гроші та кредит (не ОО, ФБС очна)
 • Статистика (очна, практики)
 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пестовська Зоя Станіславівна

к.е.н., доц., заступник завідувача кафедри

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінанси, гроші та кредит (не ОО, ФБС очна)
 • Accounting очна
 • Statistics очна
 • Бухгалтерський облік (не ОО, ФБС) очна, заочна
 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Болгар Тетяна Миколаївна

д.е.н., професор кафедри

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінанси, гроші та кредит
 • Банківська система
 • Банківська система-2
 • Міжнародне інвестування
 • Організація безпечної діяльності банківських установ
 • Фінансовий контроль-2
 • Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Кредитний менеджмент
 • Управління фінансовою санацією
 • Інвестування
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Атамас Петро Йосипович

к.е.н., професор кафедри

Дисципліни, які викладає (очна, заочна форма навчання):

 • Фінансовий облік 1 (очна, заочна)
 • Статистика (очна - лекції, заочна)
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57