Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

1 вересня 2015 р. створено кафедру міжнародних фінансів, обліку та оподаткування шляхом об’єднання кафедри міжнародних фінансів та банківської справи й кафедри міжнародного обліку і аудиту. Кафедру обліку і аудиту було засновано у 1994 р. Кафедру фінансів та банківської справи було створено у 1995 році.

Не можеш запобігти змінам – очоль їх...

Навчання проводиться за новими освітньо-професійними програмами, які розроблені кафедрою і враховують останні досягнення міжнародної фінансової та облікової науки й сучасного практичного досвіду провідних закордонних і вітчизняних компаній та вимоги стандартів МОН України.

Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії Університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції та методології фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку країн із розвиненою економікою.

Викладачі кафедри працюють зі студентами, формуючи системне уявлення щодо організації фінансів та обліку у сучасному бізнес-середовищі, застосовуючи інноваційні методи навчання: лекційні курси викладаються з використанням інтерактивних методів, мультимедійного обладнання, Інтернету для проведення практики в on-line режимі на чинних підприємствах та у банківських установах; практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, бізнес-кейсів, дискусійних обговорень, доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

ТОП-3» викладачів кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Підбито підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалаврату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2018/2019 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Болгар Т.М., професор

10,52

Вареник В.М., доцент

9,14

Пестовська З.С., доцент

8,07

Практична сторона навчального процесу забезпечується плідним співробітництвом кафедри з Українським товариством інвестиційних професіоналів CFA Ukraine (українське представництво CFA Institute Research Challenge), АТ КБ «ПриватБанк», Освітнім центром «Елькон», ТОВ «ЮПК ІНВЕСТ ДНІПРО», газетою «Все про бухгалтерський облік», ТОВ «Інтерпайп Менеджмент» та іншими провідними підприємствами та установами.

Одним з пріоритетів роботи кафедри є поєднання навчального процесу із науковою діяльністю. Викладачі та студенти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою у рамках комплексної науково-дослідної теми: «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством» (№ державної реєстрації 0115U002754). Керівник НДР: д.е.н, професор Болгар Тетяна Миколаївна; «Теоретико-методологічні засади модернізації і сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансово-економічних відносин: проблеми, перспективи, можливості» (№ державної реєстрації 0119U10090).

Кафедра відповідно до ліцензії МОН здійснює підготовку за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кафедра відповідно до ліцензії МОН здійснює підготовку за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Студенти кафедри після навчання протягом 4 років отримують диплом бакалавра.

Кафедра організовує практику студентів на провідних підприємствах різних областей України.

Студенти мають можливість отримати другий диплом за будь-якою спеціальністю, пройти сертифіковане навчання за програмами освітнього центру «Елькон».

Наступним кроком у підготовці фахівця є навчання протягом 1,5 років та отримання диплому магістра.

З 2017 року кафедра співпрацює з Сопотською Вищою школою (Польща) згідно з договором № ОВ/368/2017/R від 22 листопада 2017 р. щодо міжнародної програми подвійних дипломів.

При кафедрі діє студентський науковий клуб «FINANCE & ACCOUNTING LIFE».

Студенти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування активно беруть участь в олімпіадах з дисциплін: «Страхування»; «Інформаційні системи та технології в обліку»; «Фінанси»; «Банківська справа»; зі спеціальності «Облік і оподаткування», у Міжнародному студентському конкурсі CFA Institute Research Challenge.

Студенти кафедри неодноразово посідали призові місця у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA», конкурсі Асоціації роботодавців м. Дніпро «Інтелект. Творчість. Успіх», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Економіка», Всеукраїнському конкурсі газети «Все про бухгалтерський облік» «Молодий експерт України» на найкращу письмову роботу з податково-бухгалтерської теми.

Кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування три роки поспіль (2017-2019) проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Кафедрою періодично проводиться Науково-творчий конкурс з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» серед студентів технікумів та коледжів, Турнір з фінансової грамотності для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.

Вперше у 2019/2020 навчальному році кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування започатковано «Школу майбутнього фінансиста» серед школярів 9-11 класів.

Фахівці, які завершили навчання в магістратурі можуть продовжити підготовку в аспірантурі та докторантурі.

Дослідники мають можливість захистити кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих Вчених радах.

Випускники спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» - це творчі, талановиті та перспективні фахівці!!! Бажаєте бути найуспішнішими...?

Наша адреса: Дніпро, вул. Січеславська набережна, 18, ауд. 3311.

Контактний телефон: 0562-31-20-45 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Вікторія Вареник - В.о. завідувача кафедри

Вікторія Вареник

В.о. завідувача кафедри

Зоя Пестовська - Заступник завідувача кафедри

Зоя Пестовська

Заступник завідувача кафедри

Тетяна Болгар - Професор

Тетяна Болгар

Професор

Галина Крамаренко - Професор

Галина Крамаренко

Професор

Петро Атамас - Професор

Петро Атамас

Професор

Болгар Тетяна Миколаївна

Болгар Тетяна Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент


Профіль науковця

У 2017 р. обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління проблемними кредитами банку» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів – проблеми і перспективи розвитку фінансової та банківської системи України, соціально-економічний розвиток держави, інституціональні аспекти міжнародних фінансово-економічних відносин.

Пестовська Зоя Станіславівна

Пестовська Зоя Станіславівна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Червень 2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації – «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 2017 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціаліст за спеціальністю «Філологія».

у 2000 р. – закінчила Дніпровський державний технічний університет залізничного транспорту, магістр з економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

Викладає дисципліни: Гроші та кредит, Бухгалтерський облік, Фінансовий ринок, Страхування, Організація і методика аудиту.

Англійською мовою викладає дисципліни «Finance, Money and Credit» та «Accounting».

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Атамас Петро Йосипович

Атамас Петро Йосипович

Кандидат економічних наук, професор


Профіль науковця

2015 – т. ч. Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля.

2002-2014 – Завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

2001-2002 – Професор кафедри обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

1996-2001 – Професор кафедри бухгалтерського обліку, Дніпровський державний аграрний університет.

1988-1996 – Декан економічного факультету, Дніпровський державний аграрний університет, Дніпро.

1991 – Професор по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів, Державний комітет СРСР з народної освіти, Москва, СРСР.

1984-1988 – Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1972-1984 – Доцент кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1970-1972 – Старший викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1968-1970 – Викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпро.

1970 – Кандидат економічних наук за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», Український НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київ.

1965 – Бухгалтер-економіст, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, Харків.

1957 – Бухгалтер, Ново-Каховський сільськогосподарський технікум, Нова Каховка Херсонської області.

Вареник Вікторія Миколаївна

Вареник Вікторія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

2016-2017р . Університет імені Альфреда Нобеля диплом спеціаліста зі спеціальності «Переклад».

31.10.2014 р. – отримала диплом Доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12 ДЦ № 040123.

у 2012 р.захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління грошовими потоками в економіці України», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

2007– 2012 рр. – аспірантура: Університет імені Альфреда Нобеля.

1999–2004 рр. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Фінанси».

Дисципліни, які викладає: Фінанси (Фінансова система), Корпоративні фінанси (Фінанси підприємств), Податковий менеджмент, Податкова система, Державний фінансовий контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Облік і звітність в оподаткуванні,
Фінансовий менеджмент, Бюджетна система.

Англійською мовою викладає дисципліни: Finance, Money and Credit, Financial management.

Представники АТ "Укрсиббанк" в гостях у кафедри МФОО

27 лютого о 12.35 в ауд. 3317 відбудеться зустріч студентів фінансистів та обліковців з представниками АТ "Укрсиббанк", яку проводить кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування.

Головною темою зустрічі є щойно розроблений фахівцями АТ "Укрсиббанк" продукт — он-лайн практика, яка охоплює усі найважливіші сторони діяльності банку та передбачає цікаве та відповідальне індивідуальне завдання з набуттям практичних навичок роботи з клієнтами банку.

Контакти заходу:

кафедра МФОО Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

АТ "Укрсиббанк" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Запрошуємо до участі у конкурсі відеоробіт серед школярів 9-11 класів закладів середньої освіти

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

КОНКУРС ВІДЕОРОБІТ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 9-11 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мета і завдання Конкурсу:

 • Підвищення рівня фінансової обізнаності молоді;
 • Стимулювання творчого мислення та отримання практичних фінансових навичок;
 • Розвиток раціональної фінансової поведінки.

Правила проведення конкурсу

Для участі у Конкурсі з 20 листопада 2019 року до 27 лютого 2020 року необхідно:

 • Завантажити відеороботу на одну із запропонованих тем до відповідної Google Classroom:

1) Фінансист професія майбутнього – код класу ugaj7m;

2) Бухгалтер головний на підприємстві – код класу jaceyo;

3) Я хочу стати фінансистом для того, щоб… – код класу wsb3is;

4) Я хочу стати бухгалтером для того, щоб… – код класу cvgzo88.

Заповнити анкету Учасника за посиланням або надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. заявку на участь (завантажити).

Кожен Учасник має право надати на Конкурс тільки одну відеороботу у форматі *.mp4 тривалістю не більше 2 хвилин.

З 28 лютого до 20 березня 2020 року експертне журі оцінить роботи за такими критеріями:

 • Відповідність роботи обраній темі – максимум 30 балів.
 • Творчий підхід, оригінальність і креативність роботи – максимум 30 балів.
 • Послідовність, логічність викладених думок – максимум 20 балів.
 • Оформлення відеороботи – максимум 20 балів.

Переможцями Конкурсу визначаються три Учасники із найбільшим рейтинговим балом.

Результати Конкурсу буде оголошено 23 березня 2020 року на сайті Організатора: duan.edu.ua.

 

Контактні особи від Організатора Конкурсу:

Вареник Вікторія Миколаївна та Пестовська Зоя Станіславівна, тел.: 0562-312045, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


14 лютого 2020

Участь студентів та викладачів кафедри МФОО в Економічному експресі від НБУ

12 грудня 2019

Підсумки вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» фінансистами та обліковцями

11 грудня 2019

Виїзне заняття кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування в СЗШ № 129

5 грудня 2019

Виїзне заняття кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування в ССЗШ № 53

27 листопада 2019

Квест серед школярів «Якщо податкова на порозі»

6 листопада 2019

Виїзний воркшоп у ПриватБанку

6 листопада 2019

Студенти-фінансисти приймають участь у програмі «Семестр за кордоном» та «Еразмус+»

24 жовтня 2019

Студенти фінансисти та обліковці на телебаченні

23 жовтня 2019

Чергове заняття у «Школі майбутнього фінансиста

16 жовтня 2019

Brain-storming з ПДФО

9 жовтня 2019

Друге заняття у «Школі майбутнього фінансиста»

2 жовтня 2019

Відкриття «Школи майбутнього фінансиста»

МФОО сторінка в Instagram

МФОО канал YouTube


Вареник Вікторія Миколаївна

В.о. завідувача

 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пестовська Зоя Станіславівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57