Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МАЄ ОНОВЛЕНУ ЛІЦЕНЗІЮ (ВІДОМОСТІ) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування розпочала свою діяльність з 1993 р. та займає в Університеті імені Альфреда Нобеля важливе місце у підготовці фахівців економічного напрямку.

Ідея єдності освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування. Реалізація стратегії здійснюється за такими напрямками:

«Освіта для життя» - забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання;

«Наука для практики» - підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу;

«Бізнес для майбутнього» - впровадження бізнес-складової у навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців у відповідності до сучасних вимог бізнес середовища, тісною співпрацею з провідними компаніями України та світу.

Тетяна Болгар - Завідувач кафедри

Тетяна Болгар

Завідувач кафедри

Зоя Пестовська - Заступник завідувача кафедри

Зоя Пестовська

Заступник завідувача кафедри

Галина Крамаренко - Професор

Галина Крамаренко

Професор

Петро Атамас - Професор

Петро Атамас

Професор

Вікторія Вареник - Доцент

Вікторія Вареник

Доцент

Болгар Тетяна Миколаївна

Болгар Тетяна Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент


Профіль науковця

У 2017 р. обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління проблемними кредитами банку» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів – проблеми і перспективи розвитку фінансової та банківської системи України, соціально-економічний розвиток держави, інституціональні аспекти міжнародних фінансово-економічних відносин.

Пестовська Зоя Станіславівна

Пестовська Зоя Станіславівна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Червень 2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації – «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 2017 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціаліст за спеціальністю «Філологія».

у 2000 р. – закінчила Дніпровський державний технічний університет залізничного транспорту, магістр з економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

Викладає дисципліни: Гроші та кредит, Бухгалтерський облік, Фінансовий ринок, Страхування, Організація і методика аудиту.

Англійською мовою викладає дисципліни «Finance, Money and Credit» та «Accounting».

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Атамас Петро Йосипович

Атамас Петро Йосипович

Кандидат економічних наук, професор


Профіль науковця

2015 – т. ч. Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля.

2002-2014 – Завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

2001-2002 – Професор кафедри обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

1996-2001 – Професор кафедри бухгалтерського обліку, Дніпровський державний аграрний університет.

1988-1996 – Декан економічного факультету, Дніпровський державний аграрний університет, Дніпро.

1991 – Професор по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів, Державний комітет СРСР з народної освіти, Москва, СРСР.

1984-1988 – Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1972-1984 – Доцент кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1970-1972 – Старший викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1968-1970 – Викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпро.

1970 – Кандидат економічних наук за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», Український НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київ.

1965 – Бухгалтер-економіст, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, Харків.

1957 – Бухгалтер, Ново-Каховський сільськогосподарський технікум, Нова Каховка Херсонської області.

Вареник Вікторія Миколаївна

Вареник Вікторія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

2016-2017р . Університет імені Альфреда Нобеля диплом спеціаліста зі спеціальності «Переклад».

31.10.2014 р. – отримала диплом Доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12 ДЦ № 040123.

у 2012 р.захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління грошовими потоками в економіці України», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

2007– 2012 рр. – аспірантура: Університет імені Альфреда Нобеля.

1999–2004 рр. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Фінанси».

Дисципліни, які викладає: Фінанси (Фінансова система), Корпоративні фінанси (Фінанси підприємств), Податковий менеджмент, Податкова система, Державний фінансовий контроль, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Облік і звітність в оподаткуванні,
Фінансовий менеджмент, Бюджетна система.

Англійською мовою викладає дисципліни: Finance, Money and Credit, Financial management.

 

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


Детальніше
School Learning  • Підготовка до ЗНО

   - по буднях ввечері та щосуботи;

   - 4 заняття з предмету на місяць, 265 гривень;

   - 5% знижки на оплату першого року навчання в УАН.

  • ЗНО для магістрів

   - підготовка з англійської мови;

   - вечірня та суботня форма навчання;

   - досвідчені викладачі університету імені Альфреда Нобеля.

  • Міжнародна Школа Бізнесу

   - технології, що працюють;

   - зручна форма навчання;

   - майстер-класи та кейси від провідних фахівців.

   Детальніше

  • Центр консалтингу

   - різноманітність напрямів;

   - якісні знання;

   - сертифікат по завершенню професійних курсів.


  3985

  Студенти


  34984

  Випускники


  30

  Країни

  school and education

  Гаряча лінія

  0-800-75-51-57