Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародного маркетингу

Формування сучасної інноваційної моделі економічного зростання, забезпечення інтеграції України в світове господарство та підвищення міжнародної конкурентоспроможності неможливі без глибокого розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів і конкурентів, основ стратегічного планування і контролю. Всі ці знання надає маркетинг, як сучасна концепція і філософія управління бізнесом, та метод практичного господарювання.

Ірина Тараненко - Завідувач кафедри

Ірина Тараненко

Завідувач кафедри

Світлана Яременко - Заступник завідувача

Світлана Яременко

Заступник завідувача

Олена Красовська - Доцент

Олена Красовська

Доцент

Тетяна Мішустіна - Доцент

Тетяна Мішустіна

Доцент

Валентина Шевченко - Доцент

Валентина Шевченко

Доцент

Анастасія Мостова - Доцент

Анастасія Мостова

Доцент

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Доктор економічних наук, професор


Академія 0000-0002-2697-786X ID: 0009148

Репозитарій

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

Закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи: Католицький університет Льовена (Бельгія), Університет Антверпена (Бельгія), Університет Амстердама (Нідерланди), Університет Кобленць-Ландау (Німеччина), Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина), Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Яременко Світлана Степанівна

Яременко Світлана Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0058127 Репозитарій

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства».

Закінчила фінансово-економічний факультет Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Облік та аудит» (2001 р.); Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг» (2005 р.); аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля (2010 р.).

Проходила стажування в Central European University (CEU), Будапешт (Угорщина).

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, брендинг, поведінка споживачів.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Курсове проектування», «Товарна інноваційна політика», «Психологія реклами», «Стимулювання збуту».
Автор більше 80 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. співавтор навчального посібника з грифом МОН «Регіональна економіка».

Красовська Олена Юріївна

Красовська Олена Юріївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0038824 Репозитарій

Науково-педагогічний стаж складає понад 10 років.

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток світового ринку вищої освіти» у 2010 році.

У 2000 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг», далі – аспірантуру Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.

Пройшла стажування за програмою Tempus-Taсis (університет Амстердама, Нідерланди).

Досліджує проблеми проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, цікавиться механізмами регулювання попиту та пропозиції освітніх послуг згідно ситуації на ринку праці.

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Сучасні технології маркетингу та управління продажами», «Маркетингове ціноутворення».

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0059375 Репозитарій

Науково-педагогічний стаж складає 19 років.

Є проректором із стратегічного розвитку та комунікацій.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародного маркетингу. Атестат доцента 12ДЦ №046093 протокол № 1/02-Д від 25.02.2016.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК №018739 від 17 січня 2014 р.

Закінчила аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля, в 2013 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою: «Конкурентоспроможність торгівельної марки машинобудівного підприємства».

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва і архітектури в 2000 році за спеціальністю менеджмент організацій.

Автор збірника завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Економічний механізм маркетингу». Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Реклама та рекламна діяльність».

Також є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ «Регіональна економіка».

Шевченко Валентина Миколаївна

Шевченко Валентина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0044786 Репозитарій

Редакційне членство (Редакції): Науковий журнал економіки і фінансів (Україна).

Науково-дослідні проекти: 2015 р. – теперішній час: Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством, № 0115U002754.

2016 р. – теперішній час: докторант кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля.

2008-2011 рр. Кандидат наук з державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна

2003-2005 рр. Фахівець з бухгалтерського обліку і аудиту, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Україна

1979-1984 рр. Інженер-хімік, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, Дніпро, Україна.

Мостова Анастасія Дмитрівна

Мостова Анастасія Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0053164 Репозитарій

Науково-педагогічний стаж складає 4 роки.

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, в 2012 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою «Логістичні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових культур».

Закінчила Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2009 році за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку національної економіки, конкурентоспроможність країни, стратегічне маркетингове управління, маркетингове управління логістикою.

Викладає дисципліни: «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингові основи підприємницької діяльності», «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Інфраструктура товарного ринку», «Територіальний маркетинг», «Регіональна економіка».

Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Територіальний маркетинг».

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Кандидат економічних наук, доцент


ID: 0032456 Репозитарій

День кафедри міжнародного маркетингу

Запрошуємо абітурієнтів та батьків на онлайн зустріч з завідувачкою кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля д.е.н., проф. Іриною Всеволодівною Тараненко 18 серпня о 15.00.

Презентація спеціальності Маркетинг, відповіді на запитання, інформація про професію маркетолога, працевлаштування, міжнародні можливості, умови вступу та особливості навчання.

Приєднатися: https://duan.zoom.us/j/95324936230

Код ZOOM:  953 2493 6230

Контакти:

095 750 23 63 тел. моб, Viber, Telegram, WhatsApp

Facebook

Освітня програма Маркетинг

26 червня 2020

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

19 червня 2020

Всі переможні місця — наші!

12 травня 2020

Інтерактивна лекція-воркшоп сертифікованого експерта з маркетингу МІМ Віталія Осадчого

4 травня 2020

Клуб "Маркетолог" - відбувся майстер-клас Олексія Глущенко "SMM в умовах карантину"

28 квітня 2020

Перемога у IV Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт зі спеціальності 075 Маркетинг

8 квітня 2020

XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

31 січня 2020

Вручення дипломів магістра випускникам спеціальності Маркетинг

4 лютого 2020

Стажування студентів-маркетологів Університеті Humanitas в м. Сосновець, Польща

3 грудня 2019

Представники студентства від спеціальності Маркетинг – експерти з акредитації освітніх програм

19 листопада 2019

Засідання клубу Маркетолог

1 листопада 2019

Студенти маркетологи – учасники International Business School "Logistics&Marketing"

30 жовтня 2019

Клуб маркетолог: провідні тренди маркетингу-2019

25 жовтня 2019

Підбиті підсумки конкурсу на найкращий логотип спеціальності Маркетинг

22 жовтня 2019

Воркшоп з бренд-менеджменту до Дня маркетолога

10 жовтня 2019

Кафедра міжнародного маркетингу провела щомісячне засідання клубу «Маркетолог»

8 жовтня 2019

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчалися у літній школі у Великій Британії та отримали сертифікати про успішне навчання

Тараненко Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

  • +38 (095) 750-23-63
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яременко Світлана Степанівна

Заступник завідувача

  • +38 0562 31-20-38
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Заступник завідувача

  • +38 0562 31-20-38
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57