Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки


Кафедра працює за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» та здійснює іншомовну підготовку здобувачів економічних спеціальностей. Кафедра має динамічну історію розвитку, яка відбиває зміни у потребах українського суспільства щодо підготовки кадрів.

Кафедру було засновано в 1997 році як кафедру іноземних мов, покликану забезпечити мовну підготовку фахівців, які досконало володіють іноземною мовою – англійською, німецькою, іспанською та французькою. 

Наше століття – час туризму. Туризм – одна з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, він об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ Україні як країни великих культурних і природних багатств. Фахівець із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям. Тому з 2015 року кафедра працює за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» та продовжує здійснювати мовну підготовку здобувачів усіх економічних спеціальностей. 

Магістратуру за програмою "ТУРИЗМ" – відкрито!

Ліцензовано освітню програму 242 «Туризм» за другим магістерським рівнем підготовки Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2020 року. (Додаток до протоколу вивантажити)

Запрошуємо на навчання!

Програму «Туризм» за першим бакалаврським рівнем було акредитовано у червні 2019 року та отримано Сертифікат про акредитацію №04009416 від 12 червня 2019 року відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р., протокол № 136.

У 2018 році ліцензовано набір на спеціальність «Готельно-ресторанна справа» (Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ № 505-Л від 26.04.2018) та здійснено перший набір здобувачів на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуговування» затверджено та введено в дію рішенням Вченої ради ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" від 22 лютого 2018 р., протокол № 1 (детальніше).

Студенти кафедри після навчання протягом 4 років отримують диплом бакалавра.

Кафедра організовує практику студентів на провідних підприємствах Дніпропетровської області та за кордоном.

У 2017 році перша група студентів 1 та 2 курсів спеціальності «Туризм» у складі 28 осіб здійснила міжнародне стажування у готелях Болгарії, у 2019 році сертифікати про закордонне стажування вже отримали 64 здобувачі спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

Бази стажувань закордоном, підкріплені договорами про співпрацю:

 • BB STAFF İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Özel İstihdam Bürosu hizmetleri Ltd. Şti (Туреччина)
 • Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club - All Inclusive (Болгарія).

Здобувачі вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за освітньо-професійною програмою Туризм зі спеціальності 242 Туризм проходили практику в туристичних організаціях та підприємствах підприємств м. Дніпра, м. Запоріжжя, м. Києва, м. Кривий Ріг та інші. 

Кафедрою міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки укладено довгострокові договори про співробітництво з метою надання баз практики студентам (строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін): 

 • договір про партнерство та співробітництво між Агентством з розвитку Дніпра і ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» від 01.12.17 р. (термін дії 2017-2022);
 • договір про співробітництво між Громадською організацією «Дивна Україна» і ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» від 15.01.18 р. (термін дії 2018-2022);
 • Агентство з розвитку Дніпра, Договір № 1107 від 01.12.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • Громадська організація «Дивна Україна», Договір № 1108 від 15.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • Дніпропетровське відділення туроператора «TEZ TOUR», Договір № 1109 від 20.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • ТОВ «Інтурист Дніпро», Договір № 1110 від 17.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • ТОВ Туристична фірма «Сіндбад», Договір № 1111 від 20.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • ТОВ «Сучасна освіта», Договір № 1112 від 17.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • Дніпропетровська філія ТОВ «Пілот», Договір № 1113 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична агенція «Поїхали з нами», Договір № 1114 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • ДФ ТОВ «Віа Київ», Договір № 1115 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична компанія «Туртайм», Договір № 1116 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Турагентство «KS-TOUR», Договір № 1117 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична агенція «Space Travel», Договір № 1118 від 10.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • ТОВ «Контур», Договір № 1119 від 10.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична агенція «Море турів», Договір № 1120 від 10.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін.

Студенти мають можливість отримати другий диплом, пройти сертифіковане навчання на програмах.

При кафедрі діє студентський гурток «Travel Guide Ukraine».

Кафедра активно залучає студентів до наукової роботи: з 1997 року започатковано проведення студентських міжвишівських наукових конференцій іноземними мовами, з 2002 року кафедра є одним з ініціаторів та основних організаторів проведення Міжнародної конференції «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті», з 2004 року – Міжнародної конференції «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?», у 2006 році кафедра виступила одним з ініціаторів та основних організаторів проведення II Міжнародної конференції «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?», а у 2009 році – одним з ініціаторів та основних організаторів проведення III Міжнародної конференції «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?»; а також є ініціатором студентської та учнівської конференції до 20-річчя створення Університету імені Альфреда Нобеля (Нобелівських читань) та співорганізатором її проведення.

На кафедрі щорічно проводиться Всеукраїнська студентська конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі», яка цього року запланована на 26 березня 2020 року. 

Щорічно спільно зі школами міста Дніпро та області кафедра проводить Вікторину з туризмознавства «НАВІГАТОР» та Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу «ALL-INCLUSIVE», у яких беруть участь талановиті учні старших класів.

Фахівці, які завершили навчання в магістратурі можуть продовжити підготовку в аспірантурі та докторантурі.

Кафедра співпрацює з українськими та міжнародними партнерами:

 • Наукова рада з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
 • Національна туристична організація України 
 • Міська школа гідів “Dnipro City Walks”.
 • КП «Агентство розвитку Дніпра», 
 • Індустріальний парк Дніпра “Innovation Forpost”
 • Бізнес Коледж Вільнюса (Литва) 
 • Мугла Ситки Кошман Університет (Туреччина).

Викладачі кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки є членами:

 • Наукової ради з туризму та курортів Мінекономрозвитку України
 • Мережі знань Національної туристичної організації України
 • Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України 
 • Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання
 • Всеукраїнської асоціації перекладачів.

Галина М`ясоїд - Завідувач кафедри

Галина М`ясоїд

Завідувач кафедри

Любов Бойко - Заступник завідувача кафедри

Любов Бойко

Заступник завідувача кафедри

Світлана Кожушко - Професор

Світлана Кожушко

Професор

Вікторія Ткач - Професор

Вікторія Ткач

Професор

Вікторія Смєсова - Професор

Вікторія Смєсова

Професор

Наталія Беспалова - Старший викладач

Наталія Беспалова

Старший викладач

Ольга Дербак - Викладач

Ольга Дербак

Викладач

Світлана Захарова - Заступник завідувача кафедри

Світлана Захарова

Заступник завідувача кафедри

Марія Гомола - Старший викладач

Марія Гомола

Старший викладач

Ірина Гречухіна - Доцент

Ірина Гречухіна

Доцент

Світлана Мединська - Заступник завідувача кафедри

Світлана Мединська

Заступник завідувача кафедри

Тарас Меліх - Доцент

Тарас Меліх

Доцент

Катерина Печерна - Викладач

Катерина Печерна

Викладач

Тетяна Яковлева - Викладач

Тетяна Яковлева

Викладач

Наталія Полішко - Доцент

Наталія Полішко

Доцент

Тетяна Юсипіва - Доцент

Тетяна Юсипіва

Доцент

Іван Харін - Викладач

Іван Харін

Викладач

Кожушко Світлана Павлівна

Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Академія Репозитарій

Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має інші відомчі та обласні нагороди.

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті, підручники, посібники тощо).

Має 13 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з КП «Агентств Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного тризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Читає англомовні курси: «Tourism Geography» та «Tourism and Travel Business», а також викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно приймає участь у конференціях та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступила з доповідями та презентаціями на наукових конференціях в Берліні та Кельні (Німеччина), Познані та Ополе (Польща), Оломоуці (Чехія), Модені (Італія), Штутгарті (Німеччина), Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина).

М`ясоїд Галина Іванівна

М`ясоїд Галина Іванівна

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук


Author ID: 57211045460 Академія 0000-0001-7781-7535

Профіль науковця Репозитарій

Сертифікований екзаменатор з англійської мови Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти», сертифікат № 61086 (2014-2016 рр.).

З вересня 2015 р. і до тепер – заступник завідувача кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля

З березня 2015 р. і до тепер – Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №261 від 06.03.2015 р.).

Член оргкомітету та мовний консультант ХVІІІ, ХVIV, ХVV, XX та ХXI Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених і студентів “Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки” (2015-2016 рр.), Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: з 2017 р. – Член Української асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО), з 2018р. – Член Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України».

Освіта:

2018р. – Отримала диплом магістра з відзнакою, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Туризм», освітня програма «Туризм» (М15 № 154951 від 31 грудня 2018 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

2015 р. – Отримала диплом магістра з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (М15 № 049896 від 30 червня 2015 р., Університет імені Альфреда Нобеля).

2013 р. – Отримала атестат доцента (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02-D).

2005 р. – Отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 15 грудня 2005 року, протокол № 94-06/7).

2004 р. – Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

1999 р. – Закінчила Горлівський Державний Педагогічний інститут іноземних мов, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, української мови та літератури.

Підвищення кваліфікації:

Пленарний виступ та участь у практичному семінарі - воркшопі «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers», сертифікат (м.Суми).

Участь у міжнароднійконференції «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов», виступ на пленарному засіданні, сертифікат про проходження тренінгу на 30 годин (м.Київ).

Участь у роботі круглого столу «Партнерство в туризмі: виклики та відповідальність» (м.Київ, КНТЕУ).

Літня школа підвищення кваліфікації вчителів англійської мови «Cambridge Teacher Development Summer School», 2-6 липня 2018р., сертифікат на 24 год. (Пилипець).

Стажування у WSEI – Вищій школі економіки та інновації (м. Люблін, Польща).

Стажування при кафедрі іноземних мов Українського державного хіміко-технологічного університету, сертифікат (м. Дніпро).

Курси інформації і стажування з циклу «Українська мова як іноземна» у Дніпропетровській медичній академії МОЗ України на кафедрі мовної підготовки, сертифікат.

Курс «Comparative Law», сертифікат (Дніпровський національний університет).

Семінари, тренінги, конференції, вебінари.

Бойко Любов Григорівна

Бойко Любов Григорівна

Доцент, заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Туризм"


Академія

Освіта:

Запорізький національний технічний університет (2019). Ступінь магістра зі спеціальності «Туризмознавство».

Бердянський державний педагогічний інститут (1986). Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальності «Педагогіка і психологія», викладач психології і педагогіки, інспектор-методист.

Аспірантура Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки «Формування професійної спрямованості майбутніх економістів в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» 13.00.04. – Теорія та методика професійної освіти.

Стаж роботи: 32 роки.

Підвищення кваліфікації:

1. Київський національний торговельно-економічний університет. Дисципліна «Основи туризмознавства». Відгук про роботу стажиста від 16.12 2016 року.

2. Класичний приватний університет, Педагогіка вищої школи. Свідоцтво 12СП № 009919 від 14.10.16 р.

3. Донбаський державний педагогічний університет. «Методика викладання навчальних дисциплін» Сертифікат № 180 СТ від 11.04.17 р.

Міжнародне стажування:

Освітній міжнародний туристичний центр «ETTS» (ліцензія № 2508), Болгарія 2018 рік.

Прийняла участь у науково-практичних семінарах для викладачів:

Участь у семінарі-тренінгу за темою “Microsoft Power Point – майстер-рівень”. 23 березня 2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат № 1326. (2 години).

Участь у семінарі за темою “ Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу”. 23 листопада 2017 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат № 1225 (2 години).

Участь у науково-методичному семінарі за темою “ Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал”.30 листопада 2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат 2 години).

Участь у засіданні Клубу викладачів англійської мовиза темою “ Реформування сучасної української школи”.19 січня2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат (2 години) та інші.

Участь у інших професійних заходах:

1.Участь у Туристичному бізнес-форумі, Запоріжжя, 2017, 2018 року.

2. Участь у 25 Міжнародному туристичному салоні UITM, 2018 «Україна – подорож та туризм» (Київ, 28-30 березня 2018 р.).

3. Участь у практичному тренінгу «Регіональний туризм: подія, заклад, територія» (Організатори Агентство розвитку Дніпра та «Київський діалог»), 22 квітня 2018 р.

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

Професор


Академія 0000-0002-5817-616X

З жовтня 2018 року - Член спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки згідно з додатком 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року».

З березня 2012 р.– Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Одеській національній академії харчових технологій.

Освіта:

У 2012 р. захистила докторську дисертацію у Міжнародному університеті бізнесу і права (м. Херсон), на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою».

В 2011-2012 рр. навчалася в центрі післядипломної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та отримала диплом магістра.

У 2006 р. захистила дисертаційну роботу у Донецькому національному університеті МОН України за спеціальністю 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З 2003-2006 рр. навчалась у аспірантурі Дніпровського національного університету МОН України без відриву від виробництва.

У 2003 року поступила до аспірантури Дніпровського національного університету. 

З 01.09.1995 року поступила до Запорізького державного університету МОН України на факультет менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, який закінчила у 2000 році та здобула кваліфікацію економіста менеджера, перекладача англійської мови за фахом.

Підвищення кваліфікації:

 • Навч.-наук. інс-т післядипломної освіти ДВНЗ «Донецький нац. техн. університет» 01.11.2016 р.- 31.05.2017 р.- Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070826/000025-17.
 • Академія інновац. розвитку освіти Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу 29.04.2017 Сертифікат № С 2017-601.
 • Академія інновац. розвитку освіти - «Інструменти Google: робота та навчання» 29.04.2017 року Сертифікат № С2017-617.
 • University of Tartu, Narva - «Challenges of multi lingual educationin Ukraine» - 18-19 травня 2018 T-03487-17 ½.

Дисципліни, що викладає: Ризики та економічна безпека підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Міжнародна економіка, Міжнародний маркетинг, Економіка зарубіжних країн, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Транснаціональні корпорації, Корпоративне управління, Зовнішньоекономічна діяльність, Управління персоналом, Інноваційний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Корпоративне управління в туризмі, Економіка туризма та інші, Економіка туризма та інш.

За деякими дисциплінами написані та отримані грифи МОН на всі перелічені дисципліни, розроблені навчальні та робочі програми.

Розроблено авторський спецкурс «Фінансова культура».

Директор науково-виробничого бізнес інкубатора Хортицької національної реабелітаційної академії (м. Запоріжжя).

Бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій як в університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України.

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років.

Смєсова Вікторія Леонідівна

Смєсова Вікторія Леонідівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки за сумісництвом, доктор економічних наук, доцент


Публікації:

загальна кількість — 145 (із них 2 особисті монографії, 5 – колективних монографій, 79 статей у фахових виданнях, 59 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях та ін.), навчальних посібників - 4.

Освіта:

1993 – 1998

Національна гірнича академія України Факультет економічний. Спеціальність «Економіка підприємства». Диплом з відзнакою

2000 – 2004

Аспірантура Українського державного хіміко-технологічного університету без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

09 жовтня 2009

Захист кандидатської дисертації «Відтворення інвестиційним потенціалом національної економіки» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.01 у Національному гірничому університеті (м. Дніпро)

10 лютого 2010

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки».

17 лютого 2012

Присуджено вчене звання доцента кафедри економічної теорії та правознавства.

03 лютого 2020

Захист докторської дисертації «Економічні інтереси в системі відтворення економічних відносин суспільства» у спеціалізованій вченій раді НТУ «Дніпровська політехніка» Д 08.080.01

14 травня 2020

Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Досвід:

1998 – 2010

Викладач кафедри економічної теорії Українського державного хіміко-технологічного університету

2010 – серпень 2020 р.

Доцент кафедри економічної теорії та правознавства ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Вересень 2020 р. – дотепер

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки за сумісництвом.

Беспалова Наталія Володимирівна

Беспалова Наталія Володимирівна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Освіта: Дніпровський Державний Університет, 1996.

Спеціальність за освітою: Практична психологія. Англійська мова та література.

Науково-педагогічний стаж: 22 роки.

Всього опубліковано 38 наукових праць, серед них

 • підручників - 2 (з грифом Міністерства освіти і науки України)
 • навчальних посібників – 5
 • наукових статей-8.

Викладає дисципліни: іноземна мова, ділова іноземна мова, російська мова як іноземна.

Проходила стажування у Дніпровському Державному Університеті на кафедрі англійської філології, у Дніпровському відділенні центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, в УАН на кафедрі англійської філології у співпраці з Московським державним лінгвістичним університетом.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій Має сертифікати науково-методичних семінарів «Сучасні технології навчання іноземних мов», «Сучасна методика викладання іноземних мов», «Прикладна теорія та практика перекладу», «Іноваційні технології навчання іноземних мов».

Працювала у складі організаційного комітету міжнародних наукових конференцій «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі. Для чого та як».

Сертифікований екзаменатор Дніпровського регіонального центру оцінювання якості освіти МОН України, який перевіряє відкриті тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Щорічно готує студентів до участі у студентських наукових конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

За багаторічну сумлінну працю має почесні грамоти та подяки від керівництва.

Гомола Марія Миколаївна

Гомола Марія Миколаївна

Старший викладач


Академія

Освіта: Дніпровський Державний Університет імені Олеся Гончара, 1998. Спеціальність «Німецька мова та література», магістр філології.

Науково-педагогічний стаж: 18 років

Підвищення кваліфікації та стажування

Проходила підвищення кваліфікації на ФПК Дніпропетровського Державного Університету (2004), стажування у ДРІДУ НАДУ при Президентові України, на кафедрі української та іноземної мов (2010), в УАН, на кафедрі міжнародного туризму та мовної підготовки (2015 р.).

Проходила професійне стажування на підприємстві «Особливості безвізових подорожей до ЄС» (довідка), грудень 2017 - червень 2018, ПП «ЄВРОПА ТУР», Дніпро.

Проходила підвищення кваліфікації шляхом закордонного стажування у Сучавському університеті (Румунія) – 108 годин за програмою “Evaluation of internal education: challenges and perspectives” (сертифікат), 2-5 травня 2018.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)».

Публікації: є автором та співавтором 25 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 15 посібників, 10 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 7 тез у закордонних виданнях.

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю “Англійська мова і література”, кваліфікація – філолог, викладач англійської мови і літератури.

Викладає дисципліни: Іноземна мова, Ділова іноземна мова.

Має науково-педагогічний стаж 36 років. Закінчила аспірантуру при кафедрі англійської філології ДДУ. Викладала англійську мову в Дніпровському державному університеті, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, Академії митної служби України, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Готує методичне забезпечення з дисциплін, що викладає.

Здійснює керівництво підготовкою студентів до участі в наукових конференціях англійською мовою.

Є автором численних наукових та наукова-методичних публікацій (понад 90).

Постійно бере участь у конференціях та семінарах різних рівнів.

Останнє підвищення кваліфікації проходила у 2013 році на базі Дніпропетровської державної медичної академії.

Дербак Ольга Анатоліївна

Дербак Ольга Анатоліївна

Викладач


Академія Репозитарій

Захарова Світлана Геннадіївна

Захарова Світлана Геннадіївна

Канд. держ. упр., доцент, заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Готельно-ресторанна справа"


У 1990 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (диплом УВ № 725432 від 12/17 червня 1990 р.).

У 2006 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (диплом магістра АР № 30389245 від 29 червня 2006 р.).

У 2008 році закінчила Класичний приватний університет за спеціальністю «Готельне господарство» (диплом магістра АР № 35124823 від 27 червня 2008 р.).

У 2019 році закінчила Харківську Державну Академію Дизайну та Мистецтв та здобула ступінь магістра концептуального дизайну.

Кандидат наук з державного управління з 2010 р. Дисертацію захистила 30 січня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.03 в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, номер диплома ДК № 057191. Тема дисертаційного дослідження – «Державно-приватне партнерство в системі регулювання туристичної галузі України»

Для організації й забезпечення навчального процесу розроблені методичні комплекси дисциплін: «Стандартизація, сертифікація та ліцензування туристичної діяльності», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Дизайн готелів» та інші.

Для покращення методичного забезпечення навчального процесу використовуються навчально-методичні роботи.

З 2005 року керувала підготовкою дипломних та магістерських робіт. Брала активну участь у науковій та навчально-методичній роботі кафедри та університету в цілому. Результати наукової діяльності постійно оприлюднюються на науково-практичних конференціях, семінарах, методичних радах. Так, була учасником наукових та науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, в тому числі VI міжнародній науково-практичній конференції «Tourism: economics and business», м. Батумі, Грузія.

Результати наукових досліджень викладені в наукових статтях фахових видань (16), є співавтором колективної монографії «Узгодження економічного зростання та соціального розвитку» та навчального посібника з грифом МОН «Організація підприємницької діяльності в туризмі».

Має великий досвід в педагогічній, туристичній і науковій роботі, добре орієнтується у традиційних та інноваційних підходах щодо навчання та виховання молоді, пов’язує теоретичний матеріал з практичною підготовкою студентів до майбутньої професійної діяльності. При проведенні занять посилається на праці провідних вітчизняних і закордонних науковців, доповнює матеріали лекцій аналізом сучасного стану туристичної теорії та практики на всіх її рівнях. Використовує особистісно-орієнтований підхід у навчанні, новітні освітні технології, дистанційні курси, приділяє особливу увагу розвитку інтелектуально-творчих здібностей студентів. З 2006 по 2008 була заступником декана з практики, організовувала стажування в Туреччині, Єгипті, Тунісі. Налагоджені стосунки та підписані договори на стажування з компанією GTI, готелями Туреччини 5 зірок.

З 2008 по 2010 рок працювала заступником декана Інституту здоров'я, спорту та туризму КПУ, м. Запоріжжя з навчальної та навчально-методичної роботи.

З 2010 року по 2019 рік працювала завідувачкою кафедри Дизайну КПУ, м.Запоріжжя.

В березні 2015 року отримано вчене звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

З 2007 року є членом клубу готельєрів України.

Мединська Світлана Іванівна

Мединська Світлана Іванівна

Старший викладач, заступник завідувача кафедри з мовної підготовки


Академія Репозитарій

Освіта

1998-2003 − Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)»

2016-2018 – Університет імені Альфреда Нобеля, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Підвищення кваліфікації та стажування

2005 − Курси підвищення кваліфікації за програмою «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі» та «Intel. Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту.

2007-2008 − Курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання ДУЕП за програмою «Підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов».

04.03.2013 р.-29.03.2013 р. – стажування в Українському державному хіміко-технологічному університеті м. Дніпропетровська на кафедрі іноземних мов

15.05.2013-14.06.2013 р. – курси інформації й стажування з циклу «Українська мова як іноземна» в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на кафедрі мовної підготовки

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю». Викладала курси підвищення мовної та мовленнєвої компетенції для викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Науково-педагогічний стаж складає 16 років, з них 11 років в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Публікації: є автором та співавтором 47 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 9 посібників, 1 підручник, 1 словник, 2 лабораторних практикуми, 16 наукових статей та 18 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 3 тези у закордонному виданні.

Нагороди

Має 3 грамоти від Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за зайняті призові місця у VIII та IX Обласних міжвузівських конкурсах у номінації «Навчальний посібник» та «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», а також грамоту за плідну науково-дослідну роботу та активну роботу зі студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (2014 р.).

Зайняла 7-е місце у ТОП-10 серед старших викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за результатами 2013 року, а також була серед ТОП-10 найкращих викладачів університету за результатами анкетування студентів (2014-2019 р.)

Отримала сертифікат про успішне складання міжнародного Кембриджського екзамену з англійської мови CAE (Certificate of Advanced English - Сертифікат про просунутий рівень англійської мови) та підтвердження загального рівня C1 (Advanced Grade B - Просунутий рівень) й рівня C2 (Proficiency – Вільне володіння) з говоріння, письма та використання мови.

Має 2 Свідоцтва про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП).

Постійно бере участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня та семінарах.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів, керує підготовкою студентів до участі в наукових конференціях з надрукуванням тез та статей, готує студентів до участі в олімпіадах з іноземної мови, постійно консультує студентів щодо захисту дипломних робіт іноземною мовою.

Готує студентів 1-4 курсів до усних виступів-презентацій за результатами власного наукового дослідження або за бізнес-проектами та залучає студентів до участі в міжнародних проектах.

Меліх Тарас Григорійович

Меліх Тарас Григорійович

Кандидат економічних наук, доцент


Печерна Катерина Юріївна

Печерна Катерина Юріївна

Викладач


Закінчила у 2018 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія». Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та французької мов, викладач.

Підвищення кваліфікації:

лютий–липень 2016 року вивчала іспанську філологію в Університеті Кадіса, м. Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус +», в період навчання здобуто сертифікат слухача курсів науково-технічного перекладу з російської на іспанську мову. (сертифікат №52486);

лютий–липень 2017 року вивчала англійську філолгію в Університеті Кадіса, м.Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус+», в період навчання здобуто сертифікат, який підтверджує рівень володіння іспанською мовою C1 (сертифікат №55269).

Яковлева Тетяна Іванівна

Яковлева Тетяна Іванівна

Викладач


Академія Репозитарій

2003 Закінчила Дніпровський Національний Університет (ДНУ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» та кваліфікацію викладача англійської мови та літератури. Має диплом магістра.

Підвищення кваліфікації:

2003-2004 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 020758).

2008-2009 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 504932).

26 грудня 2017 - 26 червня 2018 проходила курс навчання та стажування у ПП «Європа тур». «Сучасний стан туристичної діяльності в ЄС». (Довідка).

Підвищення кваліфікації шляхом участі у наступних тренінгах:

2007 - «Using Modern Technologies in Foreign Language Teaching» (Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат)

«Основні процеси навчання аудіюванню іноземного мовлення»

Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

З 08.09.2008 по 01.06.2009 (Сертифікат)

Університет імені Альфреда Нобеля «Підготовка мультимедійних презентацій з використанням сучасного програмного забезпечення. Сертифікат № 1035. Університет імені Альфреда Нобеля. 25 жовтня 2017.

image

Дисципліни, які викладає

«Іноземна мова (англійська)»

 «Поглиблене вивчення іноземної мови (англійська)»

«Ділова іноземна мова (англійська)»,

 «Іноз. мова проф. спрям. (англ.)».

Науково-педагогічний стаж:

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років. З 2003 року є штатним викладачем Університету імені Альфреда Нобеля.

Публікації:

Є автором 15 наукових та науково-методичних публікацій. З них 9 наукових статей у фахових виданнях України, 3 навчально-методичних посібників у соавторстві з викладачами університету, тези доповідей.

Щорічно готує студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

Отримала такі нагороди:

2005 – Ректорську нагороду за вагомий персональний внесок у підготовку високо кваліфікаційних спеціалістів, багаторічну плодотворну педагогічну та науково-педагогічну діяльність з нагоди Дня працівника освіти.

2018 – Ректорську нагороду за багаторічну сумлінну працю,високий професіоналізм у навчанні і вихованні молоді, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди 25-річчя Університету ім. імені Альфреда Нобеля.

Полішко Наталія Євгенівна

Полішко Наталія Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки


Освіта:

2014 р – отримала атестат доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 17 січня 2014 р. протокол №1/02-D)

2004 р. – отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн» (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2004 р., протокол № 20-06/7).

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету.

1994 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію «Філолог-германіст, викладач англійської мови і літератури» (диплом з відзнакою КА № 900238).

Досвід роботи:

2003 – 2004 рр. – викладала англійську мову для студентів немовних спеціальностей у Придніпровській державній Академії будівництва та архітектури.

2004 – 2020 рр. – викладала дисципліни «Міжкультурна комунікація», «Риторика», «Критика в періодичних виданнях», «Видавнича справа та літературний процес» в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара на факультеті систем та засобів масової комунікації.

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю:

2018 р. – член Національної спілки журналістів України. 

Юсипіва Тетяна Іванівна

Юсипіва Тетяна Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент


Посада – доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин, стаж роботи в ДНУ – 22 роки.

У 1993 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біологія» і отримала кваліфікацію «Біолог. Викладач біології та хімії».

Коло наукових інтересів – біохімія, анатомія, фізіологія, цитогенетика та екологія рослин за умов техногенезу, методика викладання біологічних дисциплін.

Кандидатську дисертацію на тему «Еколого-біологічна оцінка репродуктивного розвитку деревних порід в умовах забруднення природного середовища інгредієнтами промислових викидів SO2 та NO2» за спеціальністю 03.00.16 Екологія захистила у 1999 році. У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри фізіології рослин та екології (ДНУ).

Наукові праці – 149 публікацій, із них 1 монографія, 89 статей, 37 тез, 22 навчально-методичних робіт, у тому числі навчальний посібник з грифом МОНУ «Біологія тварин» (для підготовчих відділень).

Викладає дисципліну «Екологія» для здобувачів 1 курсу освітньо-професійної «Готельно-ресторанна справа».

Харін Іван Олександрович

Харін Іван Олександрович

Викладач


Освіта: Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара, 2020. Спеціальність «Германські мова та літератури, переклад включно (німецька)»

Педагогічний стаж: 3 роки, керування мовною школою „Slovesnica“

Публікації: публікація статті на інтернаціональній Інтернет конференції WORLD DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY в Чикаго. На тему: Політичні гасла як спосіб маніпулювання суспільною думкою.

Наукова тема кафедри: «Підготовка фахівців сфери туризму до професійної взаємодії». Тему затверджено на засіданні кафедри № 11 від 29 червня 2016 р.

Викладачі регулярно друкують результати наукових досліджень у закордонних наукових журналах та у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, виданих за кордоном. 

У 2019 році викладачами кафедри видано:

Кандидат педагогічних наук, доцент М'ясоїд Г.І. опублікувала 1 статтю у Scopus у співавторстві:

- Yusypiva Tetiana, Miasoid Halyna (2019). The state of bio-ecological characteristics of the one-year shoots of Robinia pseudoacaciaL. Under the conditions of industrial pollution
Volume/Issue: Volume 38: Issue 3, Published online: 28 Aug 2019, Pages: 240–252, DOI: https://doi.org/10.2478/eko-2019-0019

Доктор економічних наук, доцент Ткач В.О. опублікувала 2 статті у періодичних виданнях, які входять до баз Scopus та ISI Web of Science, а саме:

- Ткач В.А. Экономические механизмы управления обращением с отходами угледобычи при реализации публично-частного партнерства / О.А.Улицкий, Е.Н Сухина., А.С.Камушков.// Ежемесячный научно-технический и производственно-экономический журнал «Уголь», 2019. - №4/1117/. – С. 39-41. SCOPUS, GeoRef, Chemical Abstracts.

- Tkach B. Evaluation methodology of economic losses from partial deprivation of air ecosystem’s assimilative capacity/ O.Kamushkov O.Suhina, S Shults., N.Popadynets . - Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. - № 28(1). – P. 188-198.,Web of Science.

Доктор педагогічних наук, професор Кожушко С.П. у 2019 р. направила до редакцій журналів SCOPUS та Web of Science 3 статті у видання. 

Кандидат наук з державного управління, доцент Захарова С.Г. направила до друку 3 статті до видань, які входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science. 

Усі викладачі зареєстровані в інформаційно-аналітичній системі «Google Scholar», М’ясоїд Г.І. – в базах «ResearchGate»«ResearcherID», а також на сайті SSRN´seLibrary. Публікації усіх викладачів представлено у репозитарії Університету.

Члени кафедри беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття кандидата педагогічних наук. Кожушко С.П. – Заступник Голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02, М'ясоїд Г.І. – член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02.

Кожушко С.П. керує науковою роботою аспірантів (Жданюк А.В, Кожушкіна Т.Л, Макхулі І.) та докторанта (Шевченко В.М.).

Два викладачі кафедри є членами редакційних колегій фахових видань України.

Кожушко С.П. – член редакційної колегії трьох наукових видань України (Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія; ВісникУніверситету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки; Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». –Кременчук: КрНУ). 

М'ясоїд Г.І. – член редакційної колегії одного видання: «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія»

На контролі кафедри питання дотримання академічної доброчесності, які регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, групи з забезпечення якості вищої освіти та під час роботи зі студентами.

Кафедра активно сприяє участі здобувачів у науковій роботі та представленню результатів на наукових конференціях молодих вчених в Україні та закордоном. 

Троє викладачів кафедри - проф. Кожушко С.П., доц. М'ясоїд Г.І.та ст.викл. Мединська С. І. - є членами оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки", яка проводиться в Університеті імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро двічі на рік. Майже усі викладачі здійснюють мовне консультування студентів щодо представлення результатів наукової діяльності іноземними мовами (англійською, німецькою, іспанською). Викладачі кафедри також є науковими керівниками здобувачів з профільних конференцій.

Кафедра запрошує Вас взяти участь у роботі III Всеукраїнської студентської конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі».

Конференція присвячена проблемам розвитку туристичної галузі в Україні та за кордоном, аналізу перспективних шляхів розвитку туризму, розгляду конкурентних переваг різних туристичних регіонів. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені.Конференція відбудеться 26 березня 2020 року за адресою вул. Набережна Січеславська, 18, м. Дніпро, 49000, Університет імені Альфреда Нобеля, ауд.3224. Програма конференції передбачає виступи учасників із презентаціями.

Наполегливо рекомендуємо до тез доповіді конференції додавати скрін перевірки тексту доповіді на антиплагіат (перевірка на унікальність тексту).

Про Reikartz Hotel Group

Історія добрих стосунків кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки та мережею готелів «Reikartz Hotel Group» триває певний час. З Reikartz Hotel Group Підписано «Меморандум про Співпрацю».

У рамках співпраці між кафедрою міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля та готельною мережею «Reikartz Hotel Group» було успішно проведено Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу для учнів старших класів «All-Inclusive».

Для здобувачів першого та другого курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» проведено вебінар «Якість починається з номеру» Аліною Гах, спеціалістом з адаптації та навчання «Reikartz Hotel Group» в межах роботи онлайн-школи www.hotel-school.online.

Національна мережа готелів Reikartz Hotel Group об'єднує понад 40 готелів в Україні та Швеції та понад 20 концептуальних ресторанів.

Мережа об'єднує готелі рівня 3 і 4 зірки, розташовані у великих містах і привабливих курортах України. Кожен готель мережі вирізняється високим рівнем комфорту і строгою відповідністю європейським стандартам сервісу.

Основні підрозділи, які функціонують в готелі, це служба прийому та розміщення (фронт-офіс), хаускіпінг, ресторанна служба.

Компанія використовує в роботі сучасні технології та слідкує за всіма трендами своєї сфери.

Reikartz Hotel Group має свій навчальний центр, який допомагає організувати практику, стажування та підвищення кваліфікації для молоді.

Компанія дає можливість кожному розвиватися і самовдосконалюватися.

Корпоративне навчання для студентів та співробітників передбачає тренінги, програми та бізнес-ігри, створені професійною командою бізнес-тренерів. Члени команди Reikartz мають змогу брати участь у профільних семінарах, конференціях та інших подіях, що проводяться поза готелем. Для тих, хто володіє англійською та іншими мовами й демонструє визначні результати, є можливість пройти стажування у Швеції.

Детальніше з компанією можна познайомитись тут:

https://reikartz.com/uk/management-company/

https://www.facebook.com/ReikartzRM/

З роботою навчального центру тут:

https://marketing70656.wixsite.com/study-centr/porte

Малахова Олена Ігорівна
голова Дніпровського регіонального відділення
компанії «Tez Tour»

Має 15-річний досвід роботи в компанії «Tez Tour»:

2005 рік — менеджер Дніпровського регіонального відділення «Tez Tour»

2006 рік — менеджер відділу продажів «Tez Tour Київ»

2007-2010 роки — голова відділу бронювання та продажів «Tez Tour Київ»

З 2011 року — голова Дніпровського регіонального відділення «Tez Tour»

Член групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки, представляє групу стейкхолдерів – роботодавців.

Практик, який радо входить у студентську аудиторію та ділиться секретами роботи й багатим досвідом у туристичній діяльності.

Наш партнер вміє надихати та мотивувати до розвитку туризму! Переконайтеся самі: https://www.youtube.com/watch?v=qgQdU804EuI&t=12s

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

21 жовтня 2020

Третій випуск Міської Школи Гідів «Dnipro City Walks» – триває спільний проєкт Університету імені Альфреда Нобеля та КП «Агентство розвитку Дніпра»

16 жовтня 2020

5-й Всеукраїнський готельний форум: чим цікавий для професійного навчання цей захід?

23 вересня 2020

Візит до Технического музея "Машины Времени"

22 вересня 2020

Готельєри вчаться від готельєрів онлайн: вебінар "Reikartz Hotel Group"

22 вересня 2020

Виробнича екскурсія до готелю "Рейкарц Дніпро" здобувачів освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа"

10 вересня 2020

Готельно-ресторанна справа: цікаво про головне

21 серпня 2020

ТУРИЗМ в Україні - 2020. ТУРИЗМУ БУТИ!

27 квітня 2020

Справжня школа готельєрів – для наших студентів! Мережа готелів «Reikartz Hotel Group» провела вебінар «Якість починається з номеру» спеціально для нас!

27 квітня 2020

Обирай свідомо: магістратура з туризму

14 квітня 2020

Віртуальний День кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу в Університеті імені Альфреда Нобеля — спілкувалися по-домашньому!

26 березня 2020

III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі"

12 березня 2020

Участь Університету імені Альфреда Нобеля у Форумі з туризму та гостинності «Dnipro Expo-2020»: готуємо бакалаврів та магістрів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

3 березня 2020

«Розвиток критичного мислення для медіаграмотності: воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови»

25 лютого 2020

Мрієш навчатися кулінарії та проходити практику в ресторанах Італії? Паоло Брешиа розповів, як це можливо!

25 лютого 2020

Участь у Міжнародній виставці "Українське Арт-Мистецтво" у м.Кошице, Словаччина

29 січня 2020

Участь здобувачів освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» у професійному форумі «Dnipro Chefs Forum.Management: Система НАССР» від «Шефы Днепра»

16 січня 2020

Магістратуру за програмою "ТУРИЗМ" – відкрито!

17 грудня 2019

Практичне навчання від Тараса Меліха, шефа круїзних лайнерів, члена «The British Culinary Federation» – в аудиторії!

13 грудня 2019

Закордонне стажування – 2019: спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

11 грудня 2019

Дбаємо про якість у ресторанному обслуговуванні: навчаємось разом з «Грейд Консалт»

28 листопада 2019

Вперше проведено Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу «ALL-INCLUSIVE» для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів

24 листопада 2019

Як здобувачі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» навчалися на «Днях гостинності у Запоріжжі»

6 листопада 2019

у м. Дніпрі стартував другий набір в Школу гідів

5 листопада 2019

Виїзне інтегроване заняття зі студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» у готельному комплексі «GOOD ZONE Hotel»

Жовтень 2019

Чому студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» відвідують міжнародні галузеві виставки?

3 вересня 2019

Починаємо рік з майстрами справи


АРХІВ НОВИН

М’ясоїд Галина Іванівна

Завідувач кафедри

 • +38 (095) 584-33-96
 • +38 (0562) 31-24-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Любов Григорівна

Заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Туризм"

 • +38 (066) 727-65-17
 • +38 (0562) 31-24-71
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Захарова Світлана Геннадівна

Заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Готельно-ресторанна справа"

Мединська Світлана Іванівна

Заступник завідувача кафедри з мовної підготовки

 • +38 (099) 310-39-88
 • +38 (0562) 31-20-47
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57