Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

Кафедра працює за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

У квітні 2018 року було ліцензовано набір на спеціальність «Готельно-ресторанна справа» (Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ №505-Л від 26.04.2018).

Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуговування» затверджено та введено в дію рішенням Вченої ради ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" від 22 лютого 2018 р., протокол № 1.

Галина М`ясоїд - В.о. завідувача кафедри

Галина М`ясоїд

В.о. завідувача кафедри

Любов Бойко - Заступник завідувача кафедри

Любов Бойко

Заступник завідувача кафедри

Світлана Кожушко - Професор

Світлана Кожушко

Професор

Вікторія Ткач - Професор

Вікторія Ткач

Професор

Наталія Беспалова - Старший викладач

Наталія Беспалова

Старший викладач

Ольга Дербак - Викладач

Ольга Дербак

Викладач

Світлана Захарова - Доцент

Світлана Захарова

Доцент

Марія Гомола - Старший викладач

Марія Гомола

Старший викладач

Ірина Гречухіна - Доцент

Ірина Гречухіна

Доцент

Світлана Мединська - Старший викладач

Світлана Мединська

Старший викладач

Тарас Меліх - Доцент

Тарас Меліх

Доцент

Катерина Печерна - Викладач

Катерина Печерна

Викладач

Тетяна Яковлева - Викладач

Тетяна Яковлева

Викладач

Кожушко Світлана Павлівна

Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Профіль науковця

Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має інші відомчі та обласні нагороди.

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті, підручники, посібники тощо).

Має 13 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з КП «Агентств Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного тризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Читає англомовні курси: «Tourism Geography» та «Tourism and Travel Business», а також викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно приймає участь у конференціях та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступила з доповідями та презентаціями на наукових конференціях в Берліні та Кельні (Німеччина), Познані та Ополе (Польща), Оломоуці (Чехія), Модені (Італія), Штутгарті (Німеччина), Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина).

М`ясоїд Галина Іванівна

М`ясоїд Галина Іванівна

Кандидат педагогічних наук


Профіль науковця

Сертифікований екзаменатор з англійської мови Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти», сертифікат № 61086 (2014-2016 рр.).

З вересня 2015 р. і до тепер – заступник завідувача кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля

З березня 2015 р. і до тепер – Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №261 від 06.03.2015 р.).

Член оргкомітету та мовний консультант ХVІІІ, ХVIV, ХVV, XX та ХXI Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених і студентів “Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки” (2015-2016 рр.), Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: з 2017 р. – Член Української асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО), з 2018р. – Член Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України».

Освіта:

2018р. – Отримала диплом магістра з відзнакою, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Туризм», освітня програма «Туризм» (М15 № 154951 від 31 грудня 2018 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

2015 р. – Отримала диплом магістра з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (М15 № 049896 від 30 червня 2015 р., Університет імені Альфреда Нобеля).

2013 р. – Отримала атестат доцента (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02-D).

2005 р. – Отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 15 грудня 2005 року, протокол № 94-06/7).

2004 р. – Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

1999 р. – Закінчила Горлівський Державний Педагогічний інститут іноземних мов, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, української мови та літератури.

Підвищення кваліфікації:

Пленарний виступ та участь у практичному семінарі - воркшопі «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers», сертифікат (м.Суми).

Участь у міжнароднійконференції «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов», виступ на пленарному засіданні, сертифікат про проходження тренінгу на 30 годин (м.Київ).

Участь у роботі круглого столу «Партнерство в туризмі: виклики та відповідальність» (м.Київ, КНТЕУ).

Літня школа підвищення кваліфікації вчителів англійської мови «Cambridge Teacher Development Summer School», 2-6 липня 2018р., сертифікат на 24 год. (Пилипець).

Стажування у WSEI – Вищій школі економіки та інновації (м. Люблін, Польща).

Стажування при кафедрі іноземних мов Українського державного хіміко-технологічного університету, сертифікат (м. Дніпро).

Курси інформації і стажування з циклу «Українська мова як іноземна» у Дніпропетровській медичній академії МОЗ України на кафедрі мовної підготовки, сертифікат.

Курс «Comparative Law», сертифікат (Дніпровський національний університет).

Семінари, тренінги, конференції, вебінари.

Бойко Любов Григорівна

Бойко Любов Григорівна

Доцент


Профіль науковця

Освіта:

Запорізький національний технічний університет (2019). Ступінь магістра зі спеціальності «Туризмознавство».

Бердянський державний педагогічний інститут (1986). Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальності «Педагогіка і психологія», викладач психології і педагогіки, інспектор-методист.

Аспірантура Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки «Формування професійної спрямованості майбутніх економістів в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» 13.00.04. – Теорія та методика професійної освіти.

Стаж роботи: 32 роки.

Підвищення кваліфікації:

1. Київський національний торговельно-економічний університет. Дисципліна «Основи туризмознавства». Відгук про роботу стажиста від 16.12 2016 року.

2. Класичний приватний університет, Педагогіка вищої школи. Свідоцтво 12СП № 009919 від 14.10.16 р.

3. Донбаський державний педагогічний університет. «Методика викладання навчальних дисциплін» Сертифікат № 180 СТ від 11.04.17 р.

Міжнародне стажування:

Освітній міжнародний туристичний центр «ETTS» (ліцензія № 2508), Болгарія 2018 рік.

Прийняла участь у науково-практичних семінарах для викладачів:

Участь у семінарі-тренінгу за темою “Microsoft Power Point – майстер-рівень”. 23 березня 2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат № 1326. (2 години).

Участь у семінарі за темою “ Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу”. 23 листопада 2017 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат № 1225 (2 години).

Участь у науково-методичному семінарі за темою “ Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал”.30 листопада 2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат 2 години).

Участь у засіданні Клубу викладачів англійської мовиза темою “ Реформування сучасної української школи”.19 січня2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат (2 години) та інші.

Участь у інших професійних заходах:

1.Участь у Туристичному бізнес-форумі, Запоріжжя, 2017, 2018 року.

2. Участь у 25 Міжнародному туристичному салоні UITM, 2018 «Україна – подорож та туризм» (Київ, 28-30 березня 2018 р.).

3. Участь у практичному тренінгу «Регіональний туризм: подія, заклад, територія» (Організатори Агентство розвитку Дніпра та «Київський діалог»), 22 квітня 2018 р.

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

Професор


Профіль науковця Профіль науковця

З жовтня 2018 року - Член спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки згідно з додатком 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року».

З березня 2012 р.– Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Одеській національній академії харчових технологій.

Освіта:

У 2012 р. захистила докторську дисертацію у Міжнародному університеті бізнесу і права (м. Херсон), на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою».

В 2011-2012 рр. навчалася в центрі післядипломної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та отримала диплом магістра.

У 2006 р. захистила дисертаційну роботу у Донецькому національному університеті МОН України за спеціальністю 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З 2003-2006 рр. навчалась у аспірантурі Дніпровського національного університету МОН України без відриву від виробництва.

У 2003 року поступила до аспірантури Дніпровського національного університету. 

З 01.09.1995 року поступила до Запорізького державного університету МОН України на факультет менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, який закінчила у 2000 році та здобула кваліфікацію економіста менеджера, перекладача англійської мови за фахом.

Підвищення кваліфікації:

 • Навч.-наук. інс-т післядипломної освіти ДВНЗ «Донецький нац. техн. університет» 01.11.2016 р.- 31.05.2017 р.- Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070826/000025-17.
 • Академія інновац. розвитку освіти Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу 29.04.2017 Сертифікат № С 2017-601.
 • Академія інновац. розвитку освіти - «Інструменти Google: робота та навчання» 29.04.2017 року Сертифікат № С2017-617.
 • University of Tartu, Narva - «Challenges of multi lingual educationin Ukraine» - 18-19 травня 2018 T-03487-17 ½.

Дисципліни, що викладає: Ризики та економічна безпека підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Міжнародна економіка, Міжнародний маркетинг, Економіка зарубіжних країн, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Транснаціональні корпорації, Корпоративне управління, Зовнішньоекономічна діяльність, Управління персоналом, Інноваційний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Корпоративне управління в туризмі, Економіка туризма та інші, Економіка туризма та інш.

За деякими дисциплінами написані та отримані грифи МОН на всі перелічені дисципліни, розроблені навчальні та робочі програми.

Розроблено авторський спецкурс «Фінансова культура».

Директор науково-виробничого бізнес інкубатора Хортицької національної реабелітаційної академії (м. Запоріжжя).

Бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій як в університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України.

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років.

Беспалова Наталія Володимирівна

Беспалова Наталія Володимирівна

Старший викладач


Профіль науковця

Освіта: Дніпровський Державний Університет, 1996.

Спеціальність за освітою: Практична психологія. Англійська мова та література.

Науково-педагогічний стаж: 22 роки.

Всього опубліковано 38 наукових праць, серед них

 • підручників - 2 (з грифом Міністерства освіти і науки України)
 • навчальних посібників – 5
 • наукових статей-8.

Викладає дисципліни: іноземна мова, ділова іноземна мова, російська мова як іноземна.

Проходила стажування у Дніпровському Державному Університеті на кафедрі англійської філології, у Дніпровському відділенні центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, в УАН на кафедрі англійської філології у співпраці з Московським державним лінгвістичним університетом.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій Має сертифікати науково-методичних семінарів «Сучасні технології навчання іноземних мов», «Сучасна методика викладання іноземних мов», «Прикладна теорія та практика перекладу», «Іноваційні технології навчання іноземних мов».

Працювала у складі організаційного комітету міжнародних наукових конференцій «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі. Для чого та як».

Сертифікований екзаменатор Дніпровського регіонального центру оцінювання якості освіти МОН України, який перевіряє відкриті тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Щорічно готує студентів до участі у студентських наукових конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

За багаторічну сумлінну працю має почесні грамоти та подяки від керівництва.

Гомола Марія Миколаївна

Гомола Марія Миколаївна

Старший викладач


Профіль науковця

Освіта: Дніпровський Державний Університет імені Олеся Гончара, 1998. Спеціальність «Німецька мова та література», магістр філології.

Науково-педагогічний стаж: 18 років

Підвищення кваліфікації та стажування

Проходила підвищення кваліфікації на ФПК Дніпропетровського Державного Університету (2004), стажування у ДРІДУ НАДУ при Президентові України, на кафедрі української та іноземної мов (2010), в УАН, на кафедрі міжнародного туризму та мовної підготовки (2015 р.).

Проходила професійне стажування на підприємстві «Особливості безвізових подорожей до ЄС» (довідка), грудень 2017 - червень 2018, ПП «ЄВРОПА ТУР», Дніпро.

Проходила підвищення кваліфікації шляхом закордонного стажування у Сучавському університеті (Румунія) – 108 годин за програмою “Evaluation of internal education: challenges and perspectives” (сертифікат), 2-5 травня 2018.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)».

Публікації: є автором та співавтором 25 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 15 посібників, 10 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 7 тез у закордонних виданнях.

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю “Англійська мова і література”, кваліфікація – філолог, викладач англійської мови і літератури.

Викладає дисципліни: Іноземна мова, Ділова іноземна мова.

Має науково-педагогічний стаж 36 років. Закінчила аспірантуру при кафедрі англійської філології ДДУ. Викладала англійську мову в Дніпровському державному університеті, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, Академії митної служби України, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Готує методичне забезпечення з дисциплін, що викладає.

Здійснює керівництво підготовкою студентів до участі в наукових конференціях англійською мовою.

Є автором численних наукових та наукова-методичних публікацій (понад 90).

Постійно бере участь у конференціях та семінарах різних рівнів.

Останнє підвищення кваліфікації проходила у 2013 році на базі Дніпропетровської державної медичної академії.

Дербак Ольга Анатоліївна

Дербак Ольга Анатоліївна

Викладач


Профіль науковця

Захарова Світлана Геннадіївна

Захарова Світлана Геннадіївна

Доцент


Мединська Світлана Іванівна

Мединська Світлана Іванівна

Старший викладач


Профіль науковця

Освіта

1998-2003 − Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)»

2016-2018 – Університет імені Альфреда Нобеля, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Підвищення кваліфікації та стажування

2005 − Курси підвищення кваліфікації за програмою «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі» та «Intel. Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту.

2007-2008 − Курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання ДУЕП за програмою «Підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов».

04.03.2013 р.-29.03.2013 р. – стажування в Українському державному хіміко-технологічному університеті м. Дніпропетровська на кафедрі іноземних мов

15.05.2013-14.06.2013 р. – курси інформації й стажування з циклу «Українська мова як іноземна» в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на кафедрі мовної підготовки

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю». Викладала курси підвищення мовної та мовленнєвої компетенції для викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Науково-педагогічний стаж складає 16 років, з них 11 років в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Публікації: є автором та співавтором 47 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 9 посібників, 1 підручник, 1 словник, 2 лабораторних практикуми, 16 наукових статей та 18 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 3 тези у закордонному виданні.

Нагороди

Має 3 грамоти від Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за зайняті призові місця у VIII та IX Обласних міжвузівських конкурсах у номінації «Навчальний посібник» та «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», а також грамоту за плідну науково-дослідну роботу та активну роботу зі студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (2014 р.).

Зайняла 7-е місце у ТОП-10 серед старших викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за результатами 2013 року, а також була серед ТОП-10 найкращих викладачів університету за результатами анкетування студентів (2014-2019 р.)

Отримала сертифікат про успішне складання міжнародного Кембриджського екзамену з англійської мови CAE (Certificate of Advanced English - Сертифікат про просунутий рівень англійської мови) та підтвердження загального рівня C1 (Advanced Grade B - Просунутий рівень) й рівня C2 (Proficiency – Вільне володіння) з говоріння, письма та використання мови.

Має 2 Свідоцтва про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП).

Постійно бере участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня та семінарах.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів, керує підготовкою студентів до участі в наукових конференціях з надрукуванням тез та статей, готує студентів до участі в олімпіадах з іноземної мови, постійно консультує студентів щодо захисту дипломних робіт іноземною мовою.

Готує студентів 1-4 курсів до усних виступів-презентацій за результатами власного наукового дослідження або за бізнес-проектами та залучає студентів до участі в міжнародних проектах.

Меліх Тарас Григорійович

Меліх Тарас Григорійович

Кандидат економічних наук, доцент


Печерна Катерина Юріївна

Печерна Катерина Юріївна

Викладач


Закінчила у 2018 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія». Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та французької мов, викладач.

Підвищення кваліфікації:

лютий–липень 2016 року вивчала іспанську філологію в Університеті Кадіса, м. Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус +», в період навчання здобуто сертифікат слухача курсів науково-технічного перекладу з російської на іспанську мову. (сертифікат №52486);

лютий–липень 2017 року вивчала англійську філолгію в Університеті Кадіса, м.Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус+», в період навчання здобуто сертифікат, який підтверджує рівень володіння іспанською мовою C1 (сертифікат №55269).

Яковлева Тетяна Іванівна

Яковлева Тетяна Іванівна

Викладач


Профіль науковця

2003 Закінчила Дніпровський Національний Університет (ДНУ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» та кваліфікацію викладача англійської мови та літератури. Має диплом магістра.

Підвищення кваліфікації:

2003-2004 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 020758).

2008-2009 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 504932).

26 грудня 2017 - 26 червня 2018 проходила курс навчання та стажування у ПП «Європа тур». «Сучасний стан туристичної діяльності в ЄС». (Довідка).

Підвищення кваліфікації шляхом участі у наступних тренінгах:

2007 - «Using Modern Technologies in Foreign Language Teaching» (Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат)

«Основні процеси навчання аудіюванню іноземного мовлення»

Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

З 08.09.2008 по 01.06.2009 (Сертифікат)

Університет імені Альфреда Нобеля «Підготовка мультимедійних презентацій з використанням сучасного програмного забезпечення. Сертифікат № 1035. Університет імені Альфреда Нобеля. 25 жовтня 2017.

image

Дисципліни, які викладає

«Іноземна мова (англійська)»

 «Поглиблене вивчення іноземної мови (англійська)»

«Ділова іноземна мова (англійська)»,

 «Іноз. мова проф. спрям. (англ.)».

Науково-педагогічний стаж:

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років. З 2003 року є штатним викладачем Університету імені Альфреда Нобеля.

Публікації:

Є автором 15 наукових та науково-методичних публікацій. З них 9 наукових статей у фахових виданнях України, 3 навчально-методичних посібників у соавторстві з викладачами університету, тези доповідей.

Щорічно готує студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

Отримала такі нагороди:

2005 – Ректорську нагороду за вагомий персональний внесок у підготовку високо кваліфікаційних спеціалістів, багаторічну плодотворну педагогічну та науково-педагогічну діяльність з нагоди Дня працівника освіти.

2018 – Ректорську нагороду за багаторічну сумлінну працю,високий професіоналізм у навчанні і вихованні молоді, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди 25-річчя Університету ім. імені Альфреда Нобеля.

М’ясоїд Галина Іванівна

В.о. завідувача

 • +38 (0562) 31-24-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Любов Григорівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-71
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Захарова Світлана Геннадівна

Заступник завідувача

Мединська Світлана Іванівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-20-47
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57