Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу


Надзвичайно насичене інтерв'ю з професором Діпра Джа, Університет штату Вашингтон, США, про навчання в індустрії гостинності та туризму: реалії, перспективи, методи


Авторські екскурсії здобувачів програми "Туризм" - закохуємо у місто Дніпро:проєкти студентського наукового гуртка 'Travel Guide Ukraine

Кафедра працює за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» та здійснює іншомовну підготовку здобувачів економічних спеціальностей. Кафедра має динамічну історію розвитку, яка відбиває зміни у потребах українського суспільства щодо підготовки кадрів.

Кафедру було засновано в 1997 році як кафедру іноземних мов, покликану забезпечити мовну підготовку фахівців, які досконало володіють іноземною мовою – англійською, німецькою, іспанською та французькою. 

Наше століття – час туризму. Туризм – одна з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, він об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ Україні як країни великих культурних і природних багатств. Фахівець із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям. Тому з 2015 року кафедра працює за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» та продовжує здійснювати мовну підготовку здобувачів усіх економічних спеціальностей. 

Магістратуру з туризму акредитовано рішенням Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти,  дата видачі сертифіката № 2804 про акредитацію освітньої програми 23.12.2021, строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2027.

Програму «Туризм» за першим бакалаврським рівнем було акредитовано у червні 2019 року та отримано Сертифікат про акредитацію №04009416 від 12 червня 2019 року відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р., протокол № 136.

У липні 2021 року  програма «Туризм» першого бакалаврського рівня здобула міжнародну акредитацію від Центру з евалюації та акредитації ZEvA (Німеччина) за критеріями акредитації, які відповідають ESG.

Випускники бакалаврської програми "Туризм" отримують диплом з відповідною позначкою та окремо - сертифікат про акредитацію програми, що гарантує можливість подальшого навчання закордоном та конкурентні переваги під час працевлаштування.

З 2018 року ведеться підготовка бакалаврів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ № 505-Л від 26.04.2018).

У квітні 2022 року акредитовано освітню програму "Готельно-ресторанна справа" першого бакалаврського рівня вищої освіти строком до 01.07.2027 року – сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 3095 від 20.04.2022 р.

Кафедра організовує практику студентів на провідних підприємствах Дніпропетровської області та за кордоном.

У 2017 році перша група студентів 1 та 2 курсів спеціальності «Туризм» у складі 28 осіб здійснила міжнародне стажування у готелях Болгарії, у 2019 році сертифікати про закордонне стажування вже отримали 64 здобувачі спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

Бази стажувань закордоном, підкріплені договорами про співпрацю:

 • BB STAFF İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Özel İstihdam Bürosu hizmetleri Ltd. Şti (Туреччина)
 • Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club - All Inclusive (Болгарія).

Здобувачі вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за освітньо-професійною програмою Туризм зі спеціальності 242 Туризм проходили практику в туристичних організаціях та підприємствах підприємств м. Дніпра, м. Запоріжжя, м. Києва, м. Кривий Ріг та інші. 

Кафедрою міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки укладено довгострокові договори про співробітництво з метою надання баз практики студентам (строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін): 

 • договір про партнерство та співробітництво між Агентством з розвитку Дніпра і ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» від 01.12.17 р. (термін дії 2017-2022);
 • договір про співробітництво між Громадською організацією «Дивна Україна» і ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» від 15.01.18 р. (термін дії 2018-2022);
 • Агентство з розвитку Дніпра, Договір № 1107 від 01.12.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • Громадська організація «Дивна Україна», Договір № 1108 від 15.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • Дніпропетровське відділення туроператора «TEZ TOUR», Договір № 1109 від 20.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • ТОВ «Інтурист Дніпро», Договір № 1110 від 17.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • ТОВ Туристична фірма «Сіндбад», Договір № 1111 від 20.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • ТОВ «Сучасна освіта», Договір № 1112 від 17.01.2018 р. строк дії – до 31.12.2022 р.
 • Дніпропетровська філія ТОВ «Пілот», Договір № 1113 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична агенція «Поїхали з нами», Договір № 1114 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • ДФ ТОВ «Віа Київ», Договір № 1115 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична компанія «Туртайм», Договір № 1116 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Турагентство «KS-TOUR», Договір № 1117 від 05.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична агенція «Space Travel», Договір № 1118 від 10.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • ТОВ «Контур», Договір № 1119 від 10.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін
 • Туристична агенція «Море турів», Договір № 1120 від 10.02.2018 р. строк дії – досягнення цілей, передбачених угодою, або за домовленістю сторін.

Студенти мають можливість отримати другий диплом, пройти сертифіковане навчання на програмах.

При кафедрі працюють три студентські наукові гуртки за кожною освітньо-професійною програмою:

- студентський науковий гурток «Travel Guide Ukraine» (керівник - Бойко Л.Г., доцент);

- студентський науковий гурток «All-Inclusive» (керівник - Захарова С.Г., канд.наук з держ.управління, доцент);

- студентський науковий гурток «Магістр з туризму» (керівник - М'ясоїд Г.І., канд.пед.наук, доцент).

Кафедра активно залучає студентів до наукової роботи: з 1997 року започатковано проведення студентських міжвишівських наукових конференцій іноземними мовами, з 2002 року кафедра є одним з ініціаторів та основних організаторів проведення Міжнародної конференції «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті», з 2004 року – Міжнародної конференції «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?», у 2006 році кафедра виступила одним з ініціаторів та основних організаторів проведення II Міжнародної конференції «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?», а у 2009 році – одним з ініціаторів та основних організаторів проведення III Міжнародної конференції «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?»; а також є ініціатором студентської та учнівської конференції до 20-річчя створення Університету імені Альфреда Нобеля (Нобелівських читань) та співорганізатором її проведення.

Кафедра постійно залучає здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, У березні 2022 року буде проведено II Міжнародну конференцію здобувачів та молодих вчених "Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи т, конкурентоздатність", І Міжнародну конференцію здобувачів та молодих вчених «Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність» було проведено 25 березня 2021 року, і в ній взяли участь понад 200 учасників з 19 міст України, пошукувачі та науковці з 11 країн світу.

Щорічно спільно зі школами міста Дніпро та області кафедра проводить Вікторину з туризмознавства «НАВІГАТОР» та Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу «ALL-INCLUSIVE», у яких беруть участь талановиті учні старших класів.

Фахівці, які завершили навчання в магістратурі можуть продовжити підготовку в аспірантурі та докторантурі.

Кафедра співпрацює з українськими та міжнародними партнерами:

 • Наукова рада з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
 • Національна туристична організація України 
 • Міська школа гідів “Dnipro City Walks”.
 • КП «Агентство розвитку Дніпра», 
 • Індустріальний парк Дніпра “Innovation Forpost”
 • Бізнес Коледж Вільнюса (Литва) 
 • Мугла Ситки Кошман Університет (Туреччина).

Викладачі кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки є членами:

 • Наукової ради з туризму та курортів Мінекономрозвитку України
 • Мережі знань Національної туристичної організації України
 • Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України 
 • Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання
 • Всеукраїнської асоціації перекладачів.

Галина М`ясоїд - Завідувач кафедри

Галина М`ясоїд

Завідувач кафедри

Любов Бойко - Заступник завідувача кафедри

Любов Бойко

Заступник завідувача кафедри

Світлана Кожушко - Професор

Світлана Кожушко

Професор

Світлана Захарова - Заступник завідувача кафедри

Світлана Захарова

Заступник завідувача кафедри

Вікторія Смєсова - Професор

Вікторія Смєсова

Професор

Ольга Зінченко - Професор

Ольга Зінченко

Професор

Олена Юдіна - Професор

Олена Юдіна

Професор

Наталія Беспалова - Старший викладач

Наталія Беспалова

Старший викладач

Ганна Колєда - Викладач-практик

Ганна Колєда

Викладач-практик

Ксенія Скрипник - Викладач

Ксенія Скрипник

Викладач

Ольга Дербак - Викладач

Ольга Дербак

Викладач

Марія Гомола - Старший викладач

Марія Гомола

Старший викладач

Ірина Гречухіна - Доцент

Ірина Гречухіна

Доцент

Світлана Мединська - Заступник завідувача кафедри

Світлана Мединська

Заступник завідувача кафедри

Катерина Печерна - Викладач

Катерина Печерна

Викладач

Тетяна Яковлева - Викладач

Тетяна Яковлева

Викладач

Наталія Полішко - Доцент

Наталія Полішко

Доцент

Тетяна Юсипіва - Доцент

Тетяна Юсипіва

Доцент

Кожушко Світлана Павлівна

Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Академія Репозитарій

Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має інші відомчі та обласні нагороди.

image

Фахова освіта:

 1. Спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація – філолог, викладач, перекладач.
 2. Магістр з готельно-ресторанної справи.

Наукова, навчальна та громадська діяльність

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда ).

Член спеціалізованих вчених рад з присудження вченого ступеня «доктор філософії», галузь знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Член редколегії фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті надруковані у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, підручники, посібники тощо).

Має 14 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Член Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з КП «Агентство Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність Школи гідів та лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Учасник Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України».

Читає англомовні курси: «Tourism Geography» та «Tourism and Travel Business», а також викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно бере участь у конференціях та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступала з доповідями та презентаціями на наукових конференціях за кордоном: м. Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина), Батумі (Грузія).

Постійно підвищує свій фаховий та педагогічний рівень.

Останні заходи з підвищення кваліфікації:

- стажування за програмою «Evaluation of internal education: challenges and perspectives» ( 2-5 травня 2018 р. Сучавський університет, Румунія);

- стажування на кафедрі технології і організації ресторанного господарства Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за темою «Сучасні освітні тенденції при викладанні дисциплін циклу професійної підготовки» (20 листопада 2018 р. По 20 травня 2019 р.);

- Курс практичної гостинності від Hilton Hotel, Kyiv (10-14 червня 2019 р.).

- стажування з методики викладання іноземних мов при Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (жовтень-листопад 2020, Дніпровське відділення) ;

- стажування за програмою «Сучасний досвід та інновації в сфері обслуговування» (17.08.2020 - 25.09.2021, Батумі, Грузія).

М`ясоїд Галина Іванівна

М`ясоїд Галина Іванівна

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент


Author ID: 57211045460 Академія 0000-0001-7781-7535

Профіль науковця Репозитарій Профіль науковця

З вересня 2019 р. дотепер – завідувач кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу

З 2021 р. – гарант освітньо-професійної програми «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Сертифікований екзаменатор з англійської мови Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти», сертифікат № 61086 (2014-2021 рр.).

З вересня 2015 р. до 2019 р. – заступник завідувача кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля

З 2015 р. до 2021 р – Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №261 від 06.03.2015 р.).

Член оргкомітету та мовний консультант ХVІІІ, ХVIV, ХVV, XX та ХXI Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених і студентів “Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки” (2015-2016 рр.), Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: з 2017 р. – Член Української асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО), з 2018р. – Член Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України».

image

Освіта:

2018р. – Отримала диплом магістра з відзнакою, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Туризм», освітня програма «Туризм» (М15 № 154951 від 31 грудня 2018 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

2015 р. – Отримала диплом магістра з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (М15 № 049896 від 30 червня 2015 р., Університет імені Альфреда Нобеля).

2013 р. – Отримала атестат доцента (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02-D).

2005 р. – Отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 15 грудня 2005 року, протокол № 94-06/7).

2004 р. – Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

1999 р. – Закінчила Горлівський Державний Педагогічний інститут іноземних мов, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова, українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, української мови та літератури.

Підвищення кваліфікації:

Зараз відбувається:

 • Онлайн-тренінг «Менеджмент Туризму Приазов’я» від Асоціації індустрії гостинності України, 29.11.2021-01.12.2021р.
 • Онлайн курс "Академія готельного господарства" 17.11.2021-15.12.2021. Організатор заходу – установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області». Інформаційний партнер заходу – асоціація «Готелів та курортів України».

Завершені заходи:

 • Координатор і лектор Програми віртуальної мобільності «Globally Networked Learning in Hospitality and Tourism», 13.09.2021-18.11.2021, Washington State University, Alfred Nobel University, сертифікат на 36 год.
 • Стажування у готельному комплексі «Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club» (м.Золоті Піски, Болгарія) у строк з 1 липня 2019 року до 31 липня 2019 року, в обсязі 45 годин або 1,5 кредити ECTS. Сертифікат про стажування, Ухвала Вченої Ради Університету ім. А. Нобеля, протокол № 1 від 27 лютого 2020 р., п. 11.
 • Онлайн-курс «Основи міжкультурної комунікації», Школа бізнес етики та етикету «Business Ethics and Etiquette School», 20-27 вересня 2021, м.Київ, сертифікат № 21-022 на 12 годин/0,4 кредити ЄКТС.
 • Навчання на онлайн-тренінгу за темою «Операційний маркетинг в готелях і ресторанах», 27–28 квітня 2021 р. в рамках роботи COVID-19 Бізнес-клініки в м. Дніпро, та Центру інформаційної підтримки бізнесу Дніпропетровської торгово-промислова палати.
 • Навчання на онлайн-курсі "Впровадження ресурсоефективного ощадливого виробництва в промисловості та HоReCa", 27–28 травня 2021 р. в рамках роботи COVID-19 Бізнес-клініки в м. Дніпро, та Центру інформаційної підтримки бізнесу Дніпропетровської торгово-промислова палати.
 • Участь у вебінарі «Невербальні комунікації: міжкультурні аспекти», Сумський державним університет, ГО «Центр освіти впродовж життя», сертифікат, грудень 2020.
 • Літня школа підвищення кваліфікації вчителів англійської мови «Cambridge Teacher Development Summer School», 2-6 липня 2018 р., сертифікат на 24 год.
 • Онлайн-курс, Washington State University, Sumy State University, Professional Development Program “Excellence in Teaching & Research” for Ph.D. students and Faculty members Virtual Program, 76 годин / 2.5 ECTS, 24.02.2021-14.04.2021, сертифікат
 • Підвищення кваліфікації, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», Перезарахування результатів, набутих під час навчання та виконання професійних обов’язків, що пов’язані із процедурами ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, 30 годин /1 ЄКТС, сертифікат № ДН 41682253/18574, виданий 24.12.2020.
 • Дистанційний курс, Regional English Language Office Belgrade, Office US Embassy, тема: English for Specific Purposes, 14 годин / 0,47 ЄКТС, 01.12-22.12.2020, сертифікат.
 • Онлайн-курс, TESOL-Ukraine and Public Affairs Section, US Embassy in Ukraine, тема: TESOL-Ukraine Online Series "Essentials of Online Teaching", 30 годин /1 ЄКТС, 19.11.2020-22.12.2020, Certificate # 19/11/-22/11/2020 - 01.
 • Вебінар, СумДУ, ГО «Центр освіти впродовж життя», DHS DVV International, тема: Невербальні комунікації: міжкультурні аспекти, 2 години / 0,07 ЄКТС, 08.09.2020, сертифікат.
 • Онлайн-курс, Regional English Language Office US Embassy, Belgrade, тема: 7. Project-Based Learning in ELT, 4 години / 0,14 ЄКТС, 9-12.02.2021, сертифікат.
 • Вебінар, Clarivate, НАЗЯВО, НаУКМА, Національний технічний університет ХПІ, тема: Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави, 2 години / 0,07 ЄКТС, 08.07.2020, сертифікат.
 • Пленарний виступ та участь у практичному семінарі - воркшопі «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers», сертифікат (м.Суми).
 • Участь у міжнародній конференції «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов», виступ на пленарному засіданні, сертифікат про проходження тренінгу на 30 годин (м.Київ).
 • Участь у роботі круглого столу «Партнерство в туризмі: виклики та відповідальність» (м.Київ, КНТЕУ).
 • Літня школа підвищення кваліфікації вчителів англійської мови «Cambridge Teacher Development Summer School», 2-6 липня 2018 р., сертифікат на 24 год. (Пилипець).
 • Онлайн курс “English Language Workshops on English for Specific Purposes”, організований Regional English Language Office Belgrade, департаментом США. В межах курсу було вивчено такі теми, як: "Вступ до ESP: принципи, термінологія, концепти", "Аналіз потреб (різні методи та види аналізу", "Тріангуляція даних (Як комбінувати декілька методів та ресурсів), "Методи збору даних", "Статистичний аналіз та ESP", "Створення курсу та укладення силабусу (аналіз реальних курсів та силабусів)", "Оцінювання курсу ESP (оцінювання ефективності курсу та очікування стейкхолдерів). (Сертифікат на 6 вебінарів, листопад- грудень 2020).
 • Онлайн курс «TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute» «Essentials of Online Teaching», Теми воркшопів: “Communicative Language Teaching Strategies for the Online Classroom”, “Encouraging Critical Thinking in the Online Classroom”, Workshop "Online Assessment Tool», "How to Conduct a Reading Lesson Online" by Shaun Hicks, English Language, "Teaching pair and Group Work" by Wendy Finlayson, English Language Fellow, "How to Conduct a Listening Lesson Online", "How to Use Pear Deck and Graphic Organizers", Final Report Preparation and Delivery. (Листопад-грудень 2020, сертифікат на 30 годин.)
 • Міжнародний семінар UALTA ‘Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers’ у м.Суми, 10-12 жовтня 2018 р. (виступ на пленарному засіданні, участь, сертифікат на 30 годин). Пленарна доповідь з теми «Using Padlet in Peer-Assessment, Self-Assessment and Teacher-Assessment to Develop Writing in EFL: Go beyond the Classroom!» та участь у роботі міжнародного практичного семінару «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов», м. Київ, 25-27 квітня 2018 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (сертифікат участі у тренінгу на 30 годин)
 • Стажування у WSEI – Вищій школі економіки та інновації (м. Люблін, Польща).
 • Стажування при кафедрі іноземних мов Українського державного хіміко-технологічного університету, сертифікат (м. Дніпро).
 • Курси інформації і стажування з циклу «Українська мова як іноземна» у Дніпропетровській медичній академії МОЗ України на кафедрі мовної підготовки, сертифікат.
 • Курс «Comparative Law», сертифікат (Дніпровський національний університет).
  • Бейдж «American English - American English Live 9.5 - Superpowering Your Lecture Activities to Engage Learners and Gather Feedback» - 24.11.2020
  • Бейдж «American English - American English Live 9.6 – Discussion strategies for Meaningful, Effective Conversation Practice, від 07.12.2020.
  • IATEFL Web Conference 2018 “Finding yourself as a Teacher”, сертифікат від 23.11.2018.
  • Online Webinar «Mentimeter for the digital classroom», 27.03.2019
  • Oxford ELTOC 2020, Oxford University Press, Сертифікат від 27.02.2020
  • Oxford ELTOC 2020, Oxford University Press, Сертифікат від 1-2.03.2019
  • Провела воркшоп «Можливості платформи Zoom для проведення занять з ділової іноземної мови», сертифікат на 6 год, 26.11.2020.
  • Провела майстер-клас за темою «Розвиток навичок креативного мислення; креативне письмо; метод "wall crawl"; робота в малих групах», сертифікат на 6 год. 26.04.2019
  • Провела воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови «Розвиток критичного мислення для медіаграмотності», сертифікат на 6 год. 03.03.2020

Участь у професійних об’єднаннях

 • З 2018 року до цього часу є членом Асоціації Індустрії Гостинності України
 • з 2017 року є дійсним членом Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО) (UALTA),
 • З 2013 до цього часу - сертифікований екзаменатор з перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт (зовнішнього незалежного оцінювання) з англійської мови, щорічно беруть участь у роботі Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Керівник наукової теми «Дослідження стану та перспектив розвитку ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг: економічний та соціальний аспекти», яку було затверджено у відділі реєстрації наукової діяльності Укр ІНТЕІ 13.01.2021 р. за реєстраційним номером 0121U100379.

Координатор програми віртуальної мобільності здобувачів "Globally Networked Learning in Hospitality and Tourism" між Університетом штату Вашингтон (США) та Університетом ім.Альфреда Нобеля (Україна) у період 14.09.2021-18.11.2021.

Викладає освітні компоненти:

 • «Основи міжкультурних комунікацій» для ОПП «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • «Міжнародний туризм» для ОПП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти
 • «Іноземна мова» для ОПП «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • «Іноземна мова професійного спрямування» для ОПП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • «Ділова іноземна мова» ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для ОПП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Навчально-методичні розробки та наукові публікації за профілем викладацької діяльності:

Навчальні посібники:

 1. Miasoid H. English for Tourism and HoReCa: Handbook on Exam Preparation = Навчальний посібник з підготовки до екзамену з іноземної мови професійного спрямування для студентів спеціальностей “Туризм” та “Готельно-ресторанна справа”. / H.I. Miasoid, S.I. Medynska, T.I. Yakovleva, N.V. Bespalova, I.D. Hrechukhina. – Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2021. – 182 p.
 2. Kozhushko S.P., Medynska S.I., Miasoid H.I. Handbook on Business English Exam Preparation = Атестаційний екзамен з ділової англійської мови: ефективна підготовка. 2-е вид., доповнене і перероблене: навчальний посібник. Dnipro: Alfred Nobel University, 2021. 182 p.
 3. Tourism & Hospitality Industry Matters = Справи туризму та індустрії гостинності: підручник / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Г. І М’ясоїд, Н. В. Беспалова, С. І. Мединська; за заг. ред. О. Б. Тарнопольського. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 340 с.

Статті у фахових та наукометричних виданнях:

 1. Miasoid H. World Trends in the Development of Culturology of Communications in the Context of Digitalization. Three Seas Economic Journal, Vol. 2 No. 3 (2021), p.54-60. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-3-8
 2. Юсипіва Т.І., М’ясоїд Г.І. Метод проєктів як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у процесі навчання екології. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля: Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021, No 21 (2)
 3. Miasoid G.I. English, Tourism and Hospitality: an Interdisciplinary Lesson Plan, Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля: Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016, No 1 (11), c. 281-286. DOI: 10.32342/2522-4115-2016-0-11-281-286.
 4. М’ясоїд Г.І. Корпоративне управління та корпоративний менеджмент туристичного підприємства/ Г.І. М’ясоїд, Європейський вектор економічного розвитку. – 2017. – № 1 (22). – C.87-99.

Монографії:

 1. Потенціал туристичної галузі України: формування та розвиток: монографія / В.О. Ткач, С.П. Кожушко, К.І. Чумаков та ін. (О.С. Камушков, Г.І М’ясоїд, Л.Г. Бойко). – Дніпро: ЛІРА, 2018. – 224с.
 2. М’ясоїд Г.І., Бойко Л.Г. Тенденції розвитку міжнародного ринку туристичних та готельних послуг, Moderní aspekty vědy ("Сучасні аспекти науки"): Vol. XІI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 278, 2021, Vol XII, p. 240-260. http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-12.pdf

Бойко Любов Григорівна

Бойко Любов Григорівна

Доцент, заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Туризм"


Академія

Освіта:

Запорізький національний технічний університет (2019). Ступінь магістра зі спеціальності «Туризмознавство».

Бердянський державний педагогічний інститут (1986). Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальності «Педагогіка і психологія», викладач психології і педагогіки, інспектор-методист.

Аспірантура Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки «Формування професійної спрямованості майбутніх економістів в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» 13.00.04. – Теорія та методика професійної освіти.

Стаж роботи: 35 років

Підвищення кваліфікації:

1. Київський національний торговельно-економічний університет. Дисципліна «Основи туризмознавства». Відгук про роботу стажиста від 16.12 2016 року.

2. Класичний приватний університет, Педагогіка вищої школи. Свідоцтво 12СП № 009919 від 14.10.16 р.

3. Донбаський державний педагогічний університет. «Методика викладання навчальних дисциплін» Сертифікат № 180 СТ від 11.04.17 р.

4. Підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ» з 18 по 31 жовтня 2021 року (30 годин або 1 кредит ECTS). Сертифікат про стажування.

Міжнародне стажування:

Освітній міжнародний туристичний центр «ETTS» (ліцензія № 2508), Болгарія 2018 рік.

Стажування у готельному комплексі «Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club» (м. Золоті Піски, Болгарія) у строк з 1 червня 2019 року до 30 червня 2019 року, в обсязі 45 годин або 1,5 кредити ECTS. Сертифікат про стажування, Ухвала Вченої Ради Університету ім. А. Нобеля, протокол № 1 від 27 лютого 2020 р., п. 11.

Міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації за участю Центрального агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (12 травня 2021 року). Сертифікат № 2612 (тривалість 6 годин або 0, 2 кредити ECTS)

Онлайн-стажування «Моделі і технології виховання в міжнародних освітніх практиках університетів» 13-25 травня 2021 року на освітній онлайн-платформі SKLAD. Сертифікат № 00465 (тривалість 72 години або 2, 4 кредити ECTS).

Участь у професійних заходах:

1. Участь у Туристичному бізнес-форумі, Запоріжжя, 2017, 2018 року.

2. Участь у 25 Міжнародному туристичному салоні UITM, 2018 «Україна – подорож та туризм» (Київ, 28-30 березня 2018 р.).

3. Участь у практичному тренінгу «Регіональний туризм: подія, заклад, територія» (Організатори Агентство розвитку Дніпра та «Київський діалог»), 22 квітня 2018 р.

4. Участь у 27 Міжнародному туристичному салоні UITM, 2021 (Київ, 5-6 жовтня 2021 р.

5. Участь у Круглому столі за темою: «Розвиток внутрішнього туризму у Дніпропетровській області» с.Волоське Дніпровського району, 8 грудня 2021 року

Участь у професійних об’єднаннях

З 2017 року член Мережі Знань Національної туристичної організації України

З 2020 року до цього часу є членом Асоціації Індустрії Гостинності України

Монографії:

 1. Потенціал туристичної галузі України: формування та розвиток: монографія / В.О. Ткач, С.П. Кожушко, К.І. Чумаков та ін. (О.С. Камушков, Г.І М’ясоїд, Л.Г. Бойко). – Дніпро: ЛІРА, 2018. – 224с.
 2. М’ясоїд Г.І., Бойко Л.Г. Тенденції розвитку міжнародного ринку туристичних та готельних послуг, Moderní aspekty vědy ("Сучасні аспекти науки"): Vol. XІI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 278, 2021, Vol XII, p. 240-260. http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-12.pdf

Викладає освітні компоненти:

Освітній ступінь бакалавр, спеціальності 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа

 1. Нобелівські студії: Готельно-ресторанна справа
 2. Нобелівські студії: Туризм
 3. Організація туризму: Історія туризму
 4. Основи індустрії гостинності
 5. Організація туризму: Екскурсознавство. Організація екскурсійної діяльності
 6. Психологія міжособистісного спілкування в туризмі та індустрії гостинності
 7. Організація масових заходів, дозвілля та анімацій.

Освітній ступінь магістр, спеціальність 242 Туризм

 1. Екскурсологія
 2. Туризмологія

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

Професор


Академія 0000-0002-5817-616X

З жовтня 2018 року - Член спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки згідно з додатком 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року».

З березня 2012 р.– Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Одеській національній академії харчових технологій.

Освіта:

У 2012 р. захистила докторську дисертацію у Міжнародному університеті бізнесу і права (м. Херсон), на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою».

В 2011-2012 рр. навчалася в центрі післядипломної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та отримала диплом магістра.

У 2006 р. захистила дисертаційну роботу у Донецькому національному університеті МОН України за спеціальністю 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З 2003-2006 рр. навчалась у аспірантурі Дніпровського національного університету МОН України без відриву від виробництва.

У 2003 року поступила до аспірантури Дніпровського національного університету. 

З 01.09.1995 року поступила до Запорізького державного університету МОН України на факультет менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, який закінчила у 2000 році та здобула кваліфікацію економіста менеджера, перекладача англійської мови за фахом.

Підвищення кваліфікації:

 • Навч.-наук. інс-т післядипломної освіти ДВНЗ «Донецький нац. техн. університет» 01.11.2016 р.- 31.05.2017 р.- Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070826/000025-17.
 • Академія інновац. розвитку освіти Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу 29.04.2017 Сертифікат № С 2017-601.
 • Академія інновац. розвитку освіти - «Інструменти Google: робота та навчання» 29.04.2017 року Сертифікат № С2017-617.
 • University of Tartu, Narva - «Challenges of multi lingual educationin Ukraine» - 18-19 травня 2018 T-03487-17 ½.

Дисципліни, що викладає: Ризики та економічна безпека підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Міжнародна економіка, Міжнародний маркетинг, Економіка зарубіжних країн, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Транснаціональні корпорації, Корпоративне управління, Зовнішньоекономічна діяльність, Управління персоналом, Інноваційний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Корпоративне управління в туризмі, Економіка туризма та інші, Економіка туризма та інш.

За деякими дисциплінами написані та отримані грифи МОН на всі перелічені дисципліни, розроблені навчальні та робочі програми.

Розроблено авторський спецкурс «Фінансова культура».

Директор науково-виробничого бізнес інкубатора Хортицької національної реабелітаційної академії (м. Запоріжжя).

Бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій як в університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України.

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років.

Смєсова Вікторія Леонідівна

Смєсова Вікторія Леонідівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки за сумісництвом, доктор економічних наук, доцент


Академія

Публікації:

загальна кількість — 145 (із них 2 особисті монографії, 5 – колективних монографій, 79 статей у фахових виданнях, 59 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях та ін.), навчальних посібників - 4.

Освіта:

1993 – 1998

Національна гірнича академія України Факультет економічний. Спеціальність «Економіка підприємства». Диплом з відзнакою

2000 – 2004

Аспірантура Українського державного хіміко-технологічного університету без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

09 жовтня 2009

Захист кандидатської дисертації «Відтворення інвестиційним потенціалом національної економіки» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.01 у Національному гірничому університеті (м. Дніпро)

10 лютого 2010

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки».

17 лютого 2012

Присуджено вчене звання доцента кафедри економічної теорії та правознавства.

03 лютого 2020

Захист докторської дисертації «Економічні інтереси в системі відтворення економічних відносин суспільства» у спеціалізованій вченій раді НТУ «Дніпровська політехніка» Д 08.080.01

14 травня 2020

Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Досвід:

1998 – 2010

Викладач кафедри економічної теорії Українського державного хіміко-технологічного університету

2010 – серпень 2020 р.

Доцент кафедри економічної теорії та правознавства ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Вересень 2020 р. – дотепер

Професор кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу за сумісництвом.

Зінченко Ольга Анатоліївна

Зінченко Ольга Анатоліївна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки за сумісництвом, доктор економічних наук, доцент


Профіль науковця 0000-0002-5414-7839 Академія

Профіль науковця

Публікації:

загальна кількість — 130 (із них 1 особиста монографія, 10 колективних монографій, 50 статей у фахових виданнях, 47 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях та ін.), навчальних посібників - 3.

Освіта:

2002-2007 Донецький національний університет. Магістр документознавства та інформаційної діяльності.

08.04.2011 Захист кандидатської дисертації «Розвиток ринкової інформаційної інфраструктури в регіоні» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка у спеціалізованій вченій раді Д 11.128.02 у Донецькому державному університеті управління.

22.12.2011 Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

17.01.2014 Присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту.

16.05.2019 Захист докторської дисертації «Механізми формування та активізації позитивного потенціалу іміджу регіонів України» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка у спеціалізованій вченій раді Д 73.052.02 у Черкаському державному технологічному університеті.

Досвід:

2020-по теперішній час Професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2020-по теперішній час Професор кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля за сумісництвом.

2019-2020 Доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2015-2019 Доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2014-2015 Доцент, заступник завідувача кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

2011-2014 Доцент кафедри менеджменту Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту.

2007-2011 Старший викладач кафедри менеджменту Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту.

Міжнародне стажування:

2019-2020 Міжнародний курс підвищення кваліфікації наукових кадрів в рамках Європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи та технології викладання: новітнє в європейській освітній практиці» (спеціалізація Міжнародний менеджмент та маркетинг), Вища Школа Лінгвістична в місті Ченстохова, Польща. Загальний обсяг курсу 180 годин.

У 2020 р. отримала сертифікат з мовної освіти на рівні В2 (англійська мова).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська організація економістів-міжнародників».

Долженко Марина Володимирівна

Долженко Марина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу


Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія та методика виховання.

Освіта:

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,

1993 р., ТВ № 779714

Спеціальність: Англійська та французька мови
Кваліфікація: Вчитель англійської та французької мов та звання вчителя середньої школи

1992-1993 р. Канзаський університет (США). Англійська та французька мови, лінгвістика, загальна психологія. X557501-1.

Підвищення кваліфікації:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (аспірантура)

2011 р. ДК № 066252

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (підвищення кваліфікації)

2017 р. 12СПВ №177537.

Досвід роботи:

1993-2014 р. працювала викладачем англійської мови на кафедрі теорії та практики перекладу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов,

2005-2008 р. навчалась в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

2009-2014 р. – заступник декана перекладацького факультету Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
2015-2020 р. працювала викладачем англійської мови (за професійним спрямуванням) в Лозівській філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Юдіна Олена Іванівна

Юдіна Олена Іванівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки, доктор економічних наук, доцент


Академія

Член оргкомітету Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій МОН (2016, 2018, 2019, 2021), ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет

Заступник голови навчально-методичної комісії ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»(2018 – 2021 рр.)

Член Вченої ради ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»(2013 – 2021 рр.)

Керівник студентського наукового гуртка кафедри готельно-ресторанного бізнесу ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»(2018 – 2021 рр.)

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Академік Академії соціального управління (диплом № 162 від 17.03.2021 р.)

Публікації:загальною кількістю понад 140 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 100 наукових публікацій (із них 2 особисті монографії, 2 – колективні монографії, 38 статей у міжнародних та фахових виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз, 5 статей у збірниках наукових праць та ін.).

Освіта:

2001 – 2006

Дніпропетровський університет економіки та права. Спеціальність «Економіка підприємства».

2006 – 2009

Аспірантура Дніпропетровського університету економіки та права з відривом від виробництва за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.

02 жовтня 2012

Захист кандидатської дисертації «Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності з ресурсозбереження на підприємстві» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді К 08.120.01 Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

25 січня 2013

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

15 жовтня 2019

Присуджено вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет».

28 січня 2021

Захист докторської дисертації «Управління сталим економічним розвитком підприємств сфери послуг: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії.

15 квітня 2021

Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Підвищення кваліфікації:

2017 р. Черкаський державний технологічний університет; кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Довідка.

2021 р. Національна металургійна академія України, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів за напрямом 01 – «Освіта» (9 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Міжнародне стажування та підвищення кваліфікації:

2018 р. Участь у міжнародному проєкті Erasmus+ Programme of the European Union «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським союзом: переваги та недоліки для українського суспільства», Київський національний торговельно-економічний університет (40 год.). Сертифікат.

2018 р. Вища школа готельєрства і гастрономії;Познань (Польща); Профі-центр (Варшава, Тернопіль). Мовний сертифікат рівня В2.

2019 р. Вища школа соціальних та економічних наук «Сучасні методи викладання економіки на освітньому ринку ЄС», Пшеворськ (Польща) (180 год.). Сертифікат.

2021 р. International Science Group Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем (ISMA) «Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті», Рига, Латвія; науково-педагогічне стажування (180 год.). Сертифікат.

2021 р. Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку(Люблін, Польща) та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF) (м. Київ, Україна) «Он-лайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GoogleMeet, GoogleClassroom», міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) (45 год.). Сертифікат.

2021 р. Отримала сертифікат з мовної освіти на рівні В2 (англійська мова).

Досвід:

2006 – 2009

Аспірант Дніпропетровського університету економіки та права.

2009 – 2011

Викладач кафедри економіки підприємства Дніпропетровського університету економіки та права.

09.2013 – 03.2018

Доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет».

03.2018 – 08.2018

Доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет».

09.2018 – 08.2021

Завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет».

09.2018 – 07.2021

Заступник декана факультету туризму та готельно-ресторанної справи ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет».

09.2021 – дотепер професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Досвід практичної роботи за спеціальністю:

1993– 1994 – товарознавець ПП «Агрокомплект».

1994 – 1999 – менеджер ТОВ «Рекламно-інформаційна фірма «Кора-і». 

1999 –2002 – постачальник Дніпропетровськогоміського ПТД.

Беспалова Наталія Володимирівна

Беспалова Наталія Володимирівна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Освіта: Дніпровський Державний Університет, 1996.

Спеціальність за освітою: Практична психологія. Англійська мова та література.

Науково-педагогічний стаж: 22 роки.

Всього опубліковано 38 наукових праць, серед них

 • підручників - 2 (з грифом Міністерства освіти і науки України)
 • навчальних посібників – 5
 • наукових статей-8.

Викладає дисципліни: іноземна мова, ділова іноземна мова, російська мова як іноземна.

Проходила стажування у Дніпровському Державному Університеті на кафедрі англійської філології, у Дніпровському відділенні центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, в УАН на кафедрі англійської філології у співпраці з Московським державним лінгвістичним університетом.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій Має сертифікати науково-методичних семінарів «Сучасні технології навчання іноземних мов», «Сучасна методика викладання іноземних мов», «Прикладна теорія та практика перекладу», «Іноваційні технології навчання іноземних мов».

Працювала у складі організаційного комітету міжнародних наукових конференцій «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі. Для чого та як».

Сертифікований екзаменатор Дніпровського регіонального центру оцінювання якості освіти МОН України, який перевіряє відкриті тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Щорічно готує студентів до участі у студентських наукових конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

За багаторічну сумлінну працю має почесні грамоти та подяки від керівництва.

Гомола Марія Миколаївна

Гомола Марія Миколаївна

Старший викладач


Академія

Освіта: Дніпровський Державний Університет імені Олеся Гончара, 1998. Спеціальність «Німецька мова та література», магістр філології.

Науково-педагогічний стаж: 18 років

Підвищення кваліфікації та стажування

Проходила підвищення кваліфікації на ФПК Дніпропетровського Державного Університету (2004), стажування у ДРІДУ НАДУ при Президентові України, на кафедрі української та іноземної мов (2010), в УАН, на кафедрі міжнародного туризму та мовної підготовки (2015 р.).

Проходила професійне стажування на підприємстві «Особливості безвізових подорожей до ЄС» (довідка), грудень 2017 - червень 2018, ПП «ЄВРОПА ТУР», Дніпро.

Проходила підвищення кваліфікації шляхом закордонного стажування у Сучавському університеті (Румунія) – 108 годин за програмою “Evaluation of internal education: challenges and perspectives” (сертифікат), 2-5 травня 2018.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)».

Публікації: є автором та співавтором 25 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 15 посібників, 10 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 7 тез у закордонних виданнях.

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю “Англійська мова і література”, кваліфікація – філолог, викладач англійської мови і літератури.

Викладає дисципліни: Іноземна мова, Ділова іноземна мова.

Має науково-педагогічний стаж 36 років. Закінчила аспірантуру при кафедрі англійської філології ДДУ. Викладала англійську мову в Дніпровському державному університеті, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, Академії митної служби України, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Готує методичне забезпечення з дисциплін, що викладає.

Здійснює керівництво підготовкою студентів до участі в наукових конференціях англійською мовою.

Є автором численних наукових та наукова-методичних публікацій (понад 90).

Постійно бере участь у конференціях та семінарах різних рівнів.

Останнє підвищення кваліфікації проходила у 2013 році на базі Дніпропетровської державної медичної академії.

Колєда Ганна Ігорівна

Колєда Ганна Ігорівна

Викладач-практик


0000-0002-7879-7895

ОСВІТА

з 06.10.2017

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Аспірант

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктору філософії: «Реформування публічного управління сферою туризму на регіональному рівні в умовах децентралізації влади в Україні»

2011 – 2012

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), м. Київ

Спеціальність: Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Ступінь: Магістр

2006 – 2010

Інститут туризму ФПУ, м Київ

Спеціальність: Менеджмент туристичної індустрії

Ступінь: Бакалавр

ДОСВІД РОБОТИ

КП «Агентство розвитку Дніпра» (DDA) Дніпровської міської ради, м. Дніпро

Посада: Начальник відділу туризму

З 01.11.16 – теперішній час

Обов'язки:

- координація та співавторство «Стратегії активізації туристичного потенціалу м. Дніпра на 2018 – 2027 рр.»;

- розробка «Програми активізації туристичного потенціалу м. Дніпра на 2018 – 2020 рр.»;

- координація учасників туристичного ринку Дніпра для ефективної взаємодії та активізації туризму в місті;

- участь в розробці туристичних продуктів, для залучення туристів в м Дніпро;

- проєкт ребрендингу міста;

- проєкт створення першої міської школи гідів Дніпра Dnipro City Walks;

- проєкт фестивалю Dnipro Space Weekend для популяризації Дніпра, як космічної столиці України;

- організація та участь міста в Міжнародних виставкових заходах (Україна, Німеччина, Іспанія).

Супровід та організація подорожей по Грузії (туризм), Тбілісі, Грузія

01.04.2015-1.04.2016

Організація подорожей по Грузії, прийом туристів

ТОВ «Логос», Креатив Клуб «Бартоломео», м Дніпро

Посада: банкет менеджер

1.10.2013 – 20.11.2014

Обов'язки:

- організація заходів (робота з зовнішніми підрядниками та внутрішніми службами підприємства);

- проведення банкетів, конференцій;

- організація конференцій і семінарів

Досягнення:

- проведення заходу до 1000 чол.

- удосконалення системи роботи даної посади;

- підвищення лояльності гостей до клубу.

Hakuna Matata Expeditions, бюро подорожей, м Дніпро

Посада: заступник директора

15.07.12 – 15.09.13

Обов'язки:

- пошук іноземних партнерів; - складання турів;

- супровід туристичних груп;

- робота з українськими туроператорами;

- діловодство;

- пошук клієнтів;

- робота з соц. мережами, ведення сайту, маркетингова діяльність;

- маркетинг і організація подорожей для проєкту Dive Planet.

Досягнення:

- організація бізнесу;

- залучення нових клієнтів

- опрацювання фірмового стилю і загального образу компанії

ТОВ «Фабрика реклами «Арт-Піраміда»», м Київ

Посада: директор київської філії

01.04.11 - 05.03.12

Обов'язки:

- набір персоналу; управління персоналом;

- продажі;

- ведення фінансової звітності філії;

- контроль виробництва і монтажних бригад;

- матеріальна відповідальність за майно та обладнання філії.

Досягнення:

- вихід на самоокупність за 7 місяців роботи при наявності власної виробничої бази та автопарку; побудова філії з «0»;

- удосконалення менеджерських (управлінських) навичок;

- придбання навичок продажів;- підвищення особистої ефективності;

- побудова команди;

- придбані навички делегування, управління багатозадачністю.

Практики під час навчання

Sani Resort, Курортний комплекс, Греція, готель Sani Beach Club

ТОВ «Мустанг», рекламне агентство повного циклу м. Київ

ТОВ «Арт-сервіс», туристичний оператор, м. Київ

ТОВ «Консепт-К», лаунж-бар «Konsept», м. Київ

«Оста тревел» Туристична агенція, м. Дніпро

Навички роботи з комп'ютером, прогр. забезпеченням

MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook). Ресторанні системи IIKO, Micros. CRM системи Asana, Trello тощо

Особисті якості

 Системний підхід;

Активна життєва позиція, цілеспрямованість;

Організаторські здібності, комунікабельність;

Відповідальність, оперативність;

Креативність, ініціативність, здатність швидко навчатися.

Знання мов

 англійська, вільно

французька, достатній

російська, українська - на рівні носія мови

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова Асоціації «Дніпро туристичний» Dnipro Tourism Association

з січня 2019

Основна мета: Об’єднати стейкхолдерів сфери туризму та представлення їх інтересів; проводити навчання та тренінги для бізнесу; введення стандартизації якості послуг

Віцепрезидент ГО «Дніпровська Туристична Асоціація» Dnipro Tourism Association

з 1.07.17

Основна мета: Об’єднання громадськості сфери туризму для створення спільних проєктів; залучення грантових коштів; розвиток проєкту «Турист України» у Дніпрі.

Спікер

понад 15 заходів за 2017-2019 рр.

Ганна Колєда є постійним гостем кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу, членом журі профорієнтаційних заходів, спікером профільних наукових конференцій, які проводить кафедра.

У 2020-2021 навчальному році Ганна Колєда викладає дві дисципліни:

«Організація готельно-ресторанного бізнесу: Організація ресторанного та готельного господарства» для здобувачів освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» та

«Організація ділового туризму та виставкової діяльності» для здобувачів освітньо-професійної програми «Туризм».

Скрипник Ксенія Олегівна

Скрипник Ксенія Олегівна


Викладач кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу (за сумісництвом)

Досвід роботи: понад 10 років в готельному бізнесі кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу, є керівником виробничої практики здобувачів.

2016 – дотепер – Front-Office Manager, бутик-готель «Axelhof Boutique Hotel», Дніпро

2014 – 2016 – Front-Desk Manager, бутик-готель «Axelhof Boutique Hotel», Дніпро

Освіта:

2013 – Англійська філологія (ДНУ ім. О. Гончара)

2020 – тренінг “Social Media Marketing”

2019 – тренінг «Управління лояльністю клієнта в складних ситуаціях»

2012 – тренінг «Активні продажі»

Неодноразово проводила гостьові лекції для здобувачів освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм»:

Лекція про якість обслуговування «Сервіс 5*» в рамках вивчення дисципліни

Дербак Ольга Анатоліївна

Дербак Ольга Анатоліївна

Викладач


Академія Репозитарій

Захарова Світлана Геннадіївна

Захарова Світлана Геннадіївна

Канд. держ. упр., доцент, заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Готельно-ресторанна справа"


Академія

У 1990 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості (диплом УВ № 725432 від 12/17 червня 1990 р.).

У 2006 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (диплом магістра АР № 30389245 від 29 червня 2006 р.).

У 2008 році закінчила Класичний приватний університет за спеціальністю «Готельне господарство» (диплом магістра АР № 35124823 від 27 червня 2008 р.).

У 2019 році закінчила Харківську Державну Академію Дизайну та Мистецтв та здобула ступінь магістра концептуального дизайну.

Кандидат наук з державного управління з 2010 р. Дисертацію захистила 30 січня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.03 в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, номер диплома ДК № 057191. Тема дисертаційного дослідження – «Державно-приватне партнерство в системі регулювання туристичної галузі України»

Для організації й забезпечення навчального процесу розроблені методичні комплекси дисциплін: «Стандартизація, сертифікація та ліцензування туристичної діяльності», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Дизайн готелів» та інші.

Для покращення методичного забезпечення навчального процесу використовуються навчально-методичні роботи.

З 2005 року керувала підготовкою дипломних та магістерських робіт. Брала активну участь у науковій та навчально-методичній роботі кафедри та університету в цілому. Результати наукової діяльності постійно оприлюднюються на науково-практичних конференціях, семінарах, методичних радах. Так, була учасником наукових та науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, в тому числі VI міжнародній науково-практичній конференції «Tourism: economics and business», м. Батумі, Грузія.

Результати наукових досліджень викладені в наукових статтях фахових видань (16), є співавтором колективної монографії «Узгодження економічного зростання та соціального розвитку» та навчального посібника з грифом МОН «Організація підприємницької діяльності в туризмі».

Має великий досвід в педагогічній, туристичній і науковій роботі, добре орієнтується у традиційних та інноваційних підходах щодо навчання та виховання молоді, пов’язує теоретичний матеріал з практичною підготовкою студентів до майбутньої професійної діяльності. При проведенні занять посилається на праці провідних вітчизняних і закордонних науковців, доповнює матеріали лекцій аналізом сучасного стану туристичної теорії та практики на всіх її рівнях. Використовує особистісно-орієнтований підхід у навчанні, новітні освітні технології, дистанційні курси, приділяє особливу увагу розвитку інтелектуально-творчих здібностей студентів. З 2006 по 2008 була заступником декана з практики, організовувала стажування в Туреччині, Єгипті, Тунісі. Налагоджені стосунки та підписані договори на стажування з компанією GTI, готелями Туреччини 5 зірок.

З 2008 по 2010 рок працювала заступником декана Інституту здоров'я, спорту та туризму КПУ, м. Запоріжжя з навчальної та навчально-методичної роботи.

З 2010 року по 2019 рік працювала завідувачкою кафедри Дизайну КПУ, м.Запоріжжя.

В березні 2015 року отримано вчене звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

З 2007 року є членом клубу готельєрів України.

Монографія: 

1.«Розвиток туристичних трендів в Україні та світі», Розділ ІІІ. Інфраструктурне забезпечення розвитку туристичних трендів: досвід України та зарубіжних держав: монографія. – Запоріжжя, 2021. (3.2. Вплив послуг закладів розміщення на розвиток туристичних трендів).

Фахові статті:

1. Маркетингова політика ціноутворення в сучасному готельному підприємстві. Кожушко С.П., Захарова С.Г. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ. 2020. №2 (113). С. 123-127. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-2-21

2. Маркетингові дослідження та методи збору маркетингової інформації в сучасному готельному підприємстві / Кожушко С.П., Захарова С.Г. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ. 2020. № 4 (115). С.81-84. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-14

Участь у Міжнародній конференції:

Zakharova S. Standardization, certification, categorization - factors to improve the quality of hotel services in Ukraine / S.Kozhushko, S.Zakharova, K.Skripnik // Proceedings of the
4th International Conference "Economic, Legal and Social Problems of Modern Development", Kutaisi, 2021. - Vol 4.URL: http://ejournals.atsu.ge/BLSS/

Участь у конференціях:

1.«Destination Quality Management» як філософія управління в організації туристичної діяльності // С.П. Кожушко, С.Г. Захарова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 20-21 листопада 2019 р., Полтава, 2019. С.35-37

2. Додаткові послуги як засіб підвищення конкурентоздатності готельного підприємства // С.Г.Захарова //Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб. матеріалів І Всеукр. наук. – практ. конф. (м.Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за ред. доц. Морозової О.С. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С. 111-113.

3. Інтернет-маркетинг в діяльності туристичного підприиємства / С.Г.Захарова // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір», ХНРА, м.Запоріжжя, 13.05-14.05 2021.

Міжнародне стажування:

1.Участь у гранті «Research on Business Development Potential in Imereti Region», Akaki Tsereteli State University, г. Кутаісі, Грузія, 01.07.2018 – 01.01.2019

2.Has completed distance online educational programme «Modern experience and innovations in thr service sector which took place from 17.08.2020 to 25.09.2020. The project is a joint initiative of Kharkiv Institute of Trade and Economic KNUTE (Kharkiv Ukraine) and Hotel «Black Sea Star» (Batumi Georgia). The duration of the programme was 180 hour.(сертифікат)

Підвищення кваліфікації:

1. Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”, 120 годин, 4 кредити ЄКТС, сертифікат, Міжнародний освітній грант № EG/U/2021/03/12 від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Beijing).

2. Підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з Reikartz» 18-31 жовтня 2021, 30 годин (сертифікат).

3. Участь у тренінгу «НАССР в ресторані: практичні аспекти впровадження».

4. Участь у вебінарі «Якість готелю починається з номеру».

5. Участь у Всеукраїнському готельному форумі 15-16 жовтня 2020, м.Київ (сертифікат)

6. Семінар-практикум «Як зробити лекцію інтерактивною: прийоми та організація», 12.02 21

7. Семінар “В готелі все в порядку”, Одеса, 24.05.2021 від Всеукраїнської Академії гостинності (сертифікат)

8. Участь у проєкті “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”, у партнерстві з Міжнародним центром академічної доброчесності (International Center for Academic Integrity), лекція “Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення: чому студенти обманюють”. Лектор: Доктор Девід Ретінджер (Dr. David Rettinger, Ph.D.) 16.02.21.

Член «Асоціації Гостинності» України лютий 2021 (сертифікат).

Мединська Світлана Іванівна

Мединська Світлана Іванівна

Старший викладач, заступник завідувача кафедри з мовної підготовки


Академія Репозитарій

Освіта

1998-2003 − Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)»

2016-2018 – Університет імені Альфреда Нобеля, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Підвищення кваліфікації та стажування

2005 − Курси підвищення кваліфікації за програмою «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі» та «Intel. Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту.

2007-2008 − Курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання ДУЕП за програмою «Підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов».

04.03.2013 р.-29.03.2013 р. – стажування в Українському державному хіміко-технологічному університеті м. Дніпропетровська на кафедрі іноземних мов

15.05.2013-14.06.2013 р. – курси інформації й стажування з циклу «Українська мова як іноземна» в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на кафедрі мовної підготовки

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю». Викладала курси підвищення мовної та мовленнєвої компетенції для викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Науково-педагогічний стаж складає 16 років, з них 11 років в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Публікації: є автором та співавтором 47 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 9 посібників, 1 підручник, 1 словник, 2 лабораторних практикуми, 16 наукових статей та 18 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 3 тези у закордонному виданні.

Нагороди

Має 3 грамоти від Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за зайняті призові місця у VIII та IX Обласних міжвузівських конкурсах у номінації «Навчальний посібник» та «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», а також грамоту за плідну науково-дослідну роботу та активну роботу зі студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (2014 р.).

Зайняла 7-е місце у ТОП-10 серед старших викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за результатами 2013 року, а також була серед ТОП-10 найкращих викладачів університету за результатами анкетування студентів (2014-2019 р.)

Отримала сертифікат про успішне складання міжнародного Кембриджського екзамену з англійської мови CAE (Certificate of Advanced English - Сертифікат про просунутий рівень англійської мови) та підтвердження загального рівня C1 (Advanced Grade B - Просунутий рівень) й рівня C2 (Proficiency – Вільне володіння) з говоріння, письма та використання мови.

Має 2 Свідоцтва про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП).

Постійно бере участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня та семінарах.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів, керує підготовкою студентів до участі в наукових конференціях з надрукуванням тез та статей, готує студентів до участі в олімпіадах з іноземної мови, постійно консультує студентів щодо захисту дипломних робіт іноземною мовою.

Готує студентів 1-4 курсів до усних виступів-презентацій за результатами власного наукового дослідження або за бізнес-проектами та залучає студентів до участі в міжнародних проектах.

Меліх Тарас Григорійович

Меліх Тарас Григорійович

Кандидат економічних наук, доцент


Печерна Катерина Юріївна

Печерна Катерина Юріївна

Викладач


Закінчила у 2018 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія». Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та французької мов, викладач.

Підвищення кваліфікації:

лютий–липень 2016 року вивчала іспанську філологію в Університеті Кадіса, м. Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус +», в період навчання здобуто сертифікат слухача курсів науково-технічного перекладу з російської на іспанську мову. (сертифікат №52486);

лютий–липень 2017 року вивчала англійську філолгію в Університеті Кадіса, м.Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус+», в період навчання здобуто сертифікат, який підтверджує рівень володіння іспанською мовою C1 (сертифікат №55269).

Яковлева Тетяна Іванівна

Яковлева Тетяна Іванівна

Викладач


0000-0002-4197-400X Академія Репозитарій

2003 Закінчила Дніпровський Національний Університет (ДНУ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» та кваліфікацію викладача англійської мови та літератури. Має диплом магістра.

Підвищення кваліфікації:

2003-2004 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 020758).

2008-2009 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 504932).

26 грудня 2017 - 26 червня 2018 проходила курс навчання та стажування у ПП «Європа тур». «Сучасний стан туристичної діяльності в ЄС». (Довідка).

Підвищення кваліфікації шляхом участі у наступних тренінгах:

2007 - «Using Modern Technologies in Foreign Language Teaching» (Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат)

«Основні процеси навчання аудіюванню іноземного мовлення»

Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

З 08.09.2008 по 01.06.2009 (Сертифікат)

Університет імені Альфреда Нобеля «Підготовка мультимедійних презентацій з використанням сучасного програмного забезпечення. Сертифікат № 1035. Університет імені Альфреда Нобеля. 25 жовтня 2017.

image

Дисципліни, які викладає

«Іноземна мова (англійська)»

 «Поглиблене вивчення іноземної мови (англійська)»

«Ділова іноземна мова (англійська)»,

 «Іноз. мова проф. спрям. (англ.)».

Науково-педагогічний стаж:

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років. З 2003 року є штатним викладачем Університету імені Альфреда Нобеля.

Публікації:

Є автором 15 наукових та науково-методичних публікацій. З них 9 наукових статей у фахових виданнях України, 3 навчально-методичних посібників у соавторстві з викладачами університету, тези доповідей.

Щорічно готує студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

Отримала такі нагороди:

2005 – Ректорську нагороду за вагомий персональний внесок у підготовку високо кваліфікаційних спеціалістів, багаторічну плодотворну педагогічну та науково-педагогічну діяльність з нагоди Дня працівника освіти.

2018 – Ректорську нагороду за багаторічну сумлінну працю,високий професіоналізм у навчанні і вихованні молоді, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди 25-річчя Університету ім. імені Альфреда Нобеля.

Полішко Наталія Євгенівна

Полішко Наталія Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу


Освіта:

2014 р – отримала атестат доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 17 січня 2014 р. протокол №1/02-D)

2004 р. – отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн» (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2004 р., протокол № 20-06/7).

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету.

1994 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію «Філолог-германіст, викладач англійської мови і літератури» (диплом з відзнакою КА № 900238).

Досвід роботи:

2003 – 2004 рр. – викладала англійську мову для студентів немовних спеціальностей у Придніпровській державній Академії будівництва та архітектури.

2004 – 2020 рр. – викладала дисципліни «Міжкультурна комунікація», «Риторика», «Критика в періодичних виданнях», «Видавнича справа та літературний процес» в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара на факультеті систем та засобів масової комунікації.

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю:

2018 р. – член Національної спілки журналістів України. 

Юсипіва Тетяна Іванівна

Юсипіва Тетяна Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент


Посада – доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин, стаж роботи в ДНУ – 22 роки.

У 1993 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біологія» і отримала кваліфікацію «Біолог. Викладач біології та хімії».

Коло наукових інтересів – біохімія, анатомія, фізіологія, цитогенетика та екологія рослин за умов техногенезу, методика викладання біологічних дисциплін.

Кандидатську дисертацію на тему «Еколого-біологічна оцінка репродуктивного розвитку деревних порід в умовах забруднення природного середовища інгредієнтами промислових викидів SO2 та NO2» за спеціальністю 03.00.16 Екологія захистила у 1999 році. У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри фізіології рослин та екології (ДНУ).

Наукові праці – 149 публікацій, із них 1 монографія, 89 статей, 37 тез, 22 навчально-методичних робіт, у тому числі навчальний посібник з грифом МОНУ «Біологія тварин» (для підготовчих відділень).

Викладає дисципліну «Екологія» для здобувачів 1 курсу освітньо-професійної «Готельно-ресторанна справа».

Харін Іван Олександрович

Харін Іван Олександрович

Викладач


Освіта: Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара, 2020. Спеціальність «Германські мова та літератури, переклад включно (німецька)»

Педагогічний стаж: 3 роки, керування мовною школою „Slovesnica“

Публікації: публікація статті на інтернаціональній Інтернет конференції WORLD DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY в Чикаго. На тему: Політичні гасла як спосіб маніпулювання суспільною думкою.

Міжнародний проєкт між Україною та Словацькою Республікою "СПА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНІ"

Починаючи з червня 2016 р. і до червня 2020 р. науково-дослідна діяльність кафедри проводилась в рамках теми «Підготовка фахівців сфери туризму до професійної взаємодії» (затверджена протоколом засідання кафедри №11 від 29.06.2016 р., керівник теми проф. Кожушко С.П.).

У зв’язку з розширенням освітньої діяльності та ліцензійного обсягу останнім часом виникла потреба затвердити нову наукову тему кафедри. 2 червня 2020 р. на засіданні кафедри № 12 було обговорено та остаточно затверджено нову наукову тему: «Дослідження стану та перспектив розвитку ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг: економічний та соціальний аспекти» / “Research on the State and Prospects of Tourism and Hotel & Restaurant Services Market Development: Economic and Social Aspects, визначено перспективний план розвитку обраного наукового напрямку (керівник теми доц., к.пед.н. М’ясоїд Г.І.).

13 січня 2021 р. означену наукову тему було затверджено у відділі реєстрації наукової діяльності Укр ІНТЕІ, присвоєно реєстраційний номер 0121U100379. З січня 2021 р. працівники кафедри приступили до першого, річного етапу (до 01.2022 р.) виконання затвердженої теми – добір та підготовка відповідних матеріалів для проведення економічних, соціальних та методичних досліджень.

Члени кафедри беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Кожушко С.П. – Заступник Голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02, М’ясоїд Г.І. – член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02.

Кожушко С.П. керує науковою роботою аспірантів Кожушкіної Т.Л, Макхулі І. та докторанта Шевченко В.М.

У лютому 2021 р. викладач кафедри Дербак О.А. успішно захистила дисертацію «Підготовка майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії засобами проектних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Доктору економічних наук, професору Ткач В.О. у 2019-2020 навчальному році було присвоєне наукове звання професора. Крім того, у відповідності до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти, проф. Ткач В.О. отримала диплом магістра за спеціальністю «Переклад», виданий Університетом імені Альфреда Нобеля.

В період між 2016 – 2021 рр. на кафедрі міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки було видано 123 публікації, з них: 6 статей, опублікованих у виданнях Scopus, 8 статей, опублікованих у виданнях Web of Science, 33 публікацій у закордонних виданнях, виданнях країн ОЕСР та СНД, 63 публікації у наукових фахових виданнях України. Крім того, за означений період викладачами кафедри було видано 3 колективних монографії, 1 підручник з грифом МОН, 13 навчальних посібників та видано 376 публікацій студентів. 

В рамках вже затвердженої у 2020 р. нової кафедральної теми викладачі кафедри Яковлева Т.І., Беспалова Н.І. та Печерна К.Ю. подали статтю «Гастрономічний туризм Андалусії» до друку у збірнику «Молодий вчений». До цієї ж серії наукових збірок у поточному навчальному році увійшла публікація старшого викладача кафедри Мединської С.І. про підсилення мотивації персоналу туристичних компаній України. Крім того, у публікації старшого викладача Медінської С.І., включеної до Вісника Університету ім. А. Нобеля за 2020 р., розглядаються деякі аспекти формування іншомовної компетентності у студентів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Маркетингова політика ціноутворення у сучасному готельному підприємстві аналізується у статті проф. Кожушко С.П. та доц. Захарової С.Г.

Наукова та науково-методична діяльність кафедри протягом 2016-2021 н.р. репрезентується тезами і особистою участю викладачів у міжнародних та загальнонаціональних науково-практичних конференціях, таких як «Етнічність. Націоналізм. Глобалізм» (к.п.н., доц. М’ясоїд Г.І.), «Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети» (к.п.н., доц. М’ясоїд Г.І.), «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права» (к.п.н., доц.. М’ясоїд Г.І.) «Implementation of Modern Science and Practice» (к.п.н., доц. М’ясоїд Г.І.), «Science, trends and perspectives» (к.п.н., доц. М’ясоїд Г.І.), «Сільський туризм як засіб реалізації підприємницьких ініціатив осіб з інвалідністю» (доц. Бойко Л.Г.), «Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях» (Центрально-Казахстанская Академия, доц. Бойко Л.Г.) та ін.

За умов ситуації, що склалася у зв’язку з пандемією в Україні, починаючи з 2019 р. активізувалася участь викладачів кафедри у різноманітних вебінарах та онлайн-семінарах фахового та загальнонаукового профілю: вебінар «Learning Strategies: Teaching How to Learn» (вересень 2020 р., доцент М’ясоїд Г.І.), семінар-тренінг «Особисті продажі: встановлення контакту з клієнтом» (лютий 2020 р., доцент М’ясоїд Г.І.), вебінар «Іспит онлайн: практичні поради» (квітень 2020 р., старший викладач Медінська С.І.), онлайн-курс «Understanding Data in the Tourism Industry» (лютий 2020 р., старший викладач Медінська С.І.).

З метою фахової підготовки наукових кадрів кафедри та університету загалом 3 березня 2020 р. завідувачем кафедри, к.п.н., доцентом М’ясоїд Г.І. було проведено майстер-клас за темою «Розвиток критичного мислення для медіаграмотності: воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови (мова викладання англійська)» - сертифікат тренера №2047 (0,2 ECTS).

Кафедра активно сприяє науковій роботі здобувачів. У період між 2017 – 2020 рр. кафедрою проводилась щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі", останній раз - у березні 2020 року. За матеріалами роботи конференцій щорічно видавався збірник тез доповідей українською, англійською, німецькою та російською мовами.

З 2021 року кафедра вперше провела І Міжнародну конференцію здобувачів та молодих вчених «Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність», і планує продовжити її проведення у березні 2022 року.

Кафедра залучає здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів до наукової роботи шляхом участі у роботі студентських наукових гуртків:

При кафедрі працюють три студентські наукові гуртки за кожною освітньо-професійною програмою:

студентський науковий гурток «Travel Guide Ukraine» (керівник - Бойко Л.Г., доцент);

студентський науковий гурток «All-Inclusive» (керівник - Захарова С.Г., канд.наук з держ.управління, доцент);

студентський науковий гурток «Магістр з туризму» (керівник - М'ясоїд Г.І., канд.пед.наук, доцент).

За участі здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальностей "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа" розпочалася робота над Міжнародним проєктом між Україною та Словацькою Республікою "СПА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНІ" під керівництвом доцента С.Г Захарової, доцента Г.І. М'ясоїд.

Усі викладачі зареєстровані в інформаційно-аналітичній системі Google Scholar, М’ясоїд Г.І. – в базах ResearchGate, ResearcherID, Scopus, ORCID, а також на сайті SSRN´seLibrary. Публікації усіх викладачів представлено у репозитарії Університету імені Альфреда Нобеля.

Два викладачі кафедри є членами редакційних колегій фахових видань України.

Кожушко С.П. – член редакційної колегії двох наукових видань України (Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія; Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». – Кременчук: КрНУ).

М’ясоїд Г.І. – член редакційної колегії видання: «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія».

Викладачі кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент М’ясоїд Г. І. та старший викладач Мединська С.І. – є членами оргкомітету з підготовки матеріалів щорічної Міжнародної конференції молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки».

Більшість викладачів здійснюють за означений звітний період мовне консультування студентів щодо представлення результатів наукової діяльності іноземними мовами (англійською, німецькою, іспанською). Викладачі кафедри також є науковими керівниками здобувачів з профільних конференцій. 


Наукова діяльність здобувачів магістерського ступеня за програмою "Туризм"

У 2021 році магістри програми Туризм брали участь у таких конференціях:

Шаршавкіна Є., Аліканцев Я., Чубінець В. (науковий керівник – М’ясоїд Г.І.) взяли участь у роботі I Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених тези доповідей, Дніпро, 25 березня 2021 р. Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність:

- Elizaveta Sharshavkina GASTRONOMIC TOURISM, p. 74;

- С. Чубінець ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, с.450;

- Я.В. Аліканцев МIЖКУЛЬТУPНI КOМУНIКAЦIЇ В ТУPИЗМI, с. 99.

Збірник тез доповідей та сертифікати участі на сайті https://duan.edu.ua/podii/i-mizhnarodna-konferentsiia-zdobuvachiv-ta-molodykh-vchenykh-rozvytok-turystychnoi-haluzi-ta-industrii-hostynnosti-problemy-perspektyvy-konkurentozdatnist.html

Публікації у співавторстві з науковим керівником М’ясоїд Г.І.:

В межах вивчення ОК «Міжнародний туризм» можна було виконати альтернативне доповіді завдання – опублікувати тези доповіді на конференції (Тема «Глобалізація в туризмі»)

Горлач Є.

Horlach E., Miasoid H. THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON TOURISM // Perspective directions for the development of science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. p. 196-198. URL: https://eu-conf.com

Сертифікат та збірник додається за посиланням https://eu-conf.com/events/perspective-directions-for-the-development-of-science-and-practice/

Мазур О.

Мазур О.С., М'ясоїд Г.І. ІСПАНІЯ – ТУРИСТИЧНА КРАЇНА СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА // The world of science and innovation. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 222-226. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-1-3-iyulya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/. Збірник додається - за посиланням https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-1-3-iyulya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/ 

На цей час магістри другого курсу працюють зі своїми науковими керівниками кваліфікаційних робіт з питань підготовки до друку наукових статей у фахових виданнях університету з економіки, які для працівників університету є безкоштовними.

image
image
image
image

Звіт НДР кафедри

При кафедрі працюють три студентські наукові гуртки за кожною освітньо-професійною програмою:

- студентський науковий гурток «Travel Guide Ukraine» (керівник - Бойко Л.Г., доцент);

- студентський науковий гурток «All-Inclusive» (керівник - Захарова С.Г., канд.наук з держ.управління, доцент);

- студентський науковий гурток «Магістр з туризму» (керівник - М'ясоїд Г.І., канд.пед.наук, доцент).

Кафедра співпрацює з українськими та міжнародними партнерами:

 


Пройшов конкурс космічних проектів «Yangel´s Challenge»


Про Reikartz Hotel Group

Історія добрих стосунків кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу та мережею готелів «Reikartz Hotel Group» триває певний час. З Reikartz Hotel Group Підписано «Меморандум про Співпрацю».

У рамках співпраці між кафедрою міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля та готельною мережею «Reikartz Hotel Group» було успішно проведено Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу для учнів старших класів «All-Inclusive».

Для здобувачів першого та другого курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» проведено вебінар «Якість починається з номеру» Аліною Гах, спеціалістом з адаптації та навчання «Reikartz Hotel Group» в межах роботи онлайн-школи www.hotel-school.online.

Національна мережа готелів Reikartz Hotel Group об'єднує понад 40 готелів в Україні та Швеції та понад 20 концептуальних ресторанів.

Мережа об'єднує готелі рівня 3 і 4 зірки, розташовані у великих містах і привабливих курортах України. Кожен готель мережі вирізняється високим рівнем комфорту і строгою відповідністю європейським стандартам сервісу.

Основні підрозділи, які функціонують в готелі, це служба прийому та розміщення (фронт-офіс), хаускіпінг, ресторанна служба.

Компанія використовує в роботі сучасні технології та слідкує за всіма трендами своєї сфери.

Reikartz Hotel Group має свій навчальний центр, який допомагає організувати практику, стажування та підвищення кваліфікації для молоді.

Компанія дає можливість кожному розвиватися і самовдосконалюватися.

Корпоративне навчання для студентів та співробітників передбачає тренінги, програми та бізнес-ігри, створені професійною командою бізнес-тренерів. Члени команди Reikartz мають змогу брати участь у профільних семінарах, конференціях та інших подіях, що проводяться поза готелем. Для тих, хто володіє англійською та іншими мовами й демонструє визначні результати, є можливість пройти стажування у Швеції.

Детальніше з компанією можна познайомитись тут:

https://reikartz.com/uk/management-company/

https://www.facebook.com/ReikartzRM/

З роботою навчального центру тут:

https://marketing70656.wixsite.com/study-centr/porte

Малахова Олена Ігорівна
голова Дніпровського регіонального відділення
компанії «Tez Tour»

Має 15-річний досвід роботи в компанії «Tez Tour»:

2005 рік — менеджер Дніпровського регіонального відділення «Tez Tour»

2006 рік — менеджер відділу продажів «Tez Tour Київ»

2007-2010 роки — голова відділу бронювання та продажів «Tez Tour Київ»

З 2011 року — голова Дніпровського регіонального відділення «Tez Tour»

Член групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу, представляє групу стейкхолдерів – роботодавців.

Практик, який радо входить у студентську аудиторію та ділиться секретами роботи й багатим досвідом у туристичній діяльності.

Наш партнер вміє надихати та мотивувати до розвитку туризму! Переконайтеся самі: https://www.youtube.com/watch?v=qgQdU804EuI&t=12s

Угоди на проведення практики здобувачів ГРС

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Угода на проведення практики здобувачів

Всім привіт! Я закінчила бакалавріат та магістратуру, спеціальність : «Туризм» в університеті імені Альфреда Нобеля.

За роки навчання я жодного разу не пожалкувала о виборі цього вишу.

Всі викладачі завжди підуть тобі на зустріч та нададуть відповідь на всі запитання. Зі сторони викладачів завжди була повага до студентів.

Навчальна програма дуже якісно побудована та сам процес навчання проходить дуже легко, охоплюючи всі необхідні предмети, та навіть більше.

Всі співробітники дуже якісно виконують свою роботу, в студентському деканаті дівчата завжди підуть тобі на зустріч та допоможуть, якщо ти щось не розумієш або не можеш знайти, охоронець дуже ретельно стежить за нашою безпекою, а в студентському кафе завжди можна смачно пообідати.

За роки навчання ми всі дуже здружились та стали однією великою командою на все життя.

23 червня 2022

Розпочалася програма стажувань з готельно-ресторанного та туристичного бізнесу у Словаччині

10 травня 2022

Зустріч з Артуром Лупашко, засновником готельного оператора Ribas Hotels Group, Україна

7 травня 2022

Ксенія Скрипник, фронт-офіс менеджер Axelhof Boutique Hotel, наш викладач, на Великому інтерв'ю на Informator.fm

1 травня 2022

Міжнародні можливості здобувачів освітніх програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» в Університеті імені Альфреда Нобеля

21 квітня 2022

Отримано акредитацію освітньої програми 241 Готельно-ресторанна справа (бакалаврський рівень)

18 квітня 2022

Війна, навчання та родина Університету імені Альфреда Нобеля

18 квітня 2022

Вітаємо Дар'ю Кузьмич з успішним завершенням онлайн курсу "Tourism Industry - Sectors and Career Development"

15 квітня 2022

Успішно завершено програму міжнародної мобільності «International Tourism» Університету штату Вашингтон та Університету імені Альфреда Нобеля

14 квітня 2022

Навчання без перешкод: забезпечуємо якісну підготовку бакалаврів туризму та готельно-ресторанної справи

4 квітня 2022

Вітаємо Карину Агаркову з успішним завершенням онлайн курсу «Diploma in Hospitality and Tourism Management»

21 лютого 2022

Розширене засідання групи зі змісту та якості вищої освіти

18 лютого 2022

Топ 3 викладачі кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки: лютий 2022

11 лютого 2022

Презентація програми стажувань в Туреччині на сезон 2022 від представника TUI в Україні

10 лютого 2022

Від магістра до першокурсника: що важливе в галузі туризму та готельно-ресторанної справи

8 лютого 2022

Стартувала програма віртуальної мобільності «International Tourism» з Університетом штату Вашингтон

8 лютого 2022

Маркетинг разом з П’єріком Блетері

17 січня 2022

Вебінар від керівника відділу підготовки персоналу мережі готелів «Reikartz Hotel Group» Ірини Магалецької (Київ)

17 січня 2022

Презентація програми стажувань у готельно-ресторанному комплексі "Panorama Morska Health Resort & Medical SPA Jarosławiec" (Польща)

27 грудня 2021

Стажування-2022 з туристичним оператором Tez Tour Туреччина

24 грудня 2021

Стажування-2022 в 5-зіркових готельних комплексах Туреччини: презентація рекрутингового агентства BBStaff

16 грудня 2021

Участь здобувачів програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» у засіданні Студентського об’єднання з якості вищої освіти

8 грудня 2021

Участь кафедри у роботі круглого столу «Розвиток внутрішнього туризму у Дніпропетровській області» Дніпропетровської облдержадміністрації

3 грудня 2021

Підвищуємо майстерність викладача. Курс «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн»

26 листопада 2021

Ділимось досвідом: професор Юдіна О.І. провела кафедральний семінар-практикум по застосуванню програми «Servio»

26 листопада 2021

Професор Діпра Джха вручив сертифікати учасникам програми «Globally Networked Learning in Hospitality & Tourism»

26 листопада 2021

Професор Діпра Джха – світова величина сегменту люкс гостинності, туризму та міжнародного бізнесу – зі студентами програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

25 листопада 2021

Професор Діпра Джха – на кафедрі міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

20 листопада 2021

Субота – кращий час для практичного заняття в «Axelhof Boutique Hotel», Дніпро

17 листопада 2021

Destination Ukraine – наша студентська команда завершила цикл лекцій програми віртуальної мобільності «Globally Networked Learning in Hospitality and Tourism»

16 листопада 2021

Нікіта Шагойко студент першого курсу спеціальності "Туризм", завоював срібло на чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу в Абу-Дабі (ОАЕ)

12 листопада 2021

Навчання викладачів роботи з програмою «SERVIO» — негайна апробація в аудиторії зі студентами зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

1 листопада 2021

Підвищення кваліфікації викладачів за програмою "LEVEL UP РАЗОМ З REIKARTZ" для спеціальності "Готельно-ресторанна справа"

29 жовтня 2021

Участь здобувачів програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» у засіданні Студентського об’єднання з якості вищої освіти

28 жовтня 2021

II Міжнародна конференція «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика»

25 жовтня 2021

Відбулося засідання Предметної комісії з валідації результатів, здобутих у неформальній освіті здобувачем Єрохіним А.О. ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

21 жовтня 2021

Заняття «Private Club Management» для студентів програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

7 жовтня 2021

Тенденції сталого розвитку в туризмі та гостинності: лекція від Syed Mubarak Adbdul Razaak (Сінгапур)

6 жовтня 2021

Засідання наукового студентського гуртка «All Inclusive»

30 вересня 2021

Виробнича екскурсія: День 3. Рейкарц Дніпро

29 вересня 2021

Перша виробнича екскурсія в готель Рейкарц Дніпро для першого курсу програми «Готельно-ресторанна справа»

29 вересня 2021

До Всесвітнього дня туризму!

29 вересня 2021

Зустріч з майбутніми абітурієнтами

28 вересня 2021

Вивчаємо професійні дисципліни на практиці: навчальна екскурсія в готель «REIKARTZ ДНІПРО»

24 вересня 2021

Відбулося засідання Предметної комісії з валідації результатів, здобутих у неформальній освіті здобувачем Чубінцем В. С. ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти

21 вересня 2021

«Four Seasons Hotel Seattle» презентує найкращі практики у програмі віртуальної мобільності між Університетом імені Альфреда Нобеля (Україна) та Університетом штату Вашингтон (США)

18 вересня 2021

Globally Networked Learning in Hospitality and Tourism. Лекція з Дубаю

15 вересня 2021

Розпочато унікальну програму віртуальної мобільності здобувачів «Globally Networked Learning in Hospitality and Tourism»

8 вересня 2021

Перше об`єднане засідання наукових студентських гуртків «All inclusive», «Travel Guide Ukraine», «Магістр з туризму»

3 вересня 2021

Перше стажування у Франції завершено успішно: обираємо французьку з першого курсу за програмою +F – відкриваємо двері у Францію

2 вересня 2021

Туризм з першого вересня з експертом Ольгою Ляшевською, компанія «АКТІВІТІ»

20 серпня 2021

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Університетом штату Вашингтон, Пуллман, Вашингтон, США та Університетом імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

20 серпня 2021

Університет імені Альфреда Нобеля – учасник виконання міжнародного науково-дослідного проєкту

19 серпня 2021

Стажування у рестораторів Франції

16 липня 2021

Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників

15 червня 2021

Англійська – мова професійного спілкування у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

7 червня 2021

Готельно-ресторанна справа: підсумки виробничої практики

5 червня 2021

Туризм: підсумки виробничої практики

27 травня 2021

Онлайн курс "Впровадження ресурсоефективного ощадливого виробництва в промисловості та HоReCa"

27 травня 2021

Семінар "В готелі все в порядку" від Української Асоціації Гостинності

11-12 травня 2021

Магістр з туризму на професійній виставці UITT-2021

5 травня 2021

Лекція Жака Бартелемі для здобувачів програм «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм»

28 квітня 2021

Участь викладачів у тренінгу «Операційний маркетинг в готелях і ресторанах»

22 квітня 2021

Другий майстер-клас Максима Зоріна, кухаря ресторану «Дюкас на Сені» (Париж, Франція) для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»

19 квітня 2021

Друга онлайн лекція для здобувачів програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» від Жерара Бодюно (Франція)

8 квітня 2021

Індустрія гостинності очима студентів з туризму та готельно-ресторанної справи: від старших курсів до молодших

25 березня 2021

І Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених «Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність»

16 березня 2021

Ексклюзивний вебінар з колористики «Емоційні секрети кольору та готельно-ресторанний сегмент» для студентів туристичного напрямку, готельно-ресторанного бізнесу від архітектора, дизайнера, художника і колориста Ольги Великородної

2 березня 2021

Воркшоп Максима Зоріна, шефа команди ресторатора Алена Дюкаса (Париж, Франція) для студентів програми «Готельно-ресторанна справа»

1 березня 2021

Гостьова лекція з туристичного брендінгу міст від Олега Білого, артдиректора студії дизайну “White Design Studio”, м. Київ, для здобувачів програми "Туризм"

26 лютого 2021

Ліцеїстам ДОЛІФМП – про тенденції туризму та індустрії гостинності: гібридна взаємодія

25 лютого 2021

Лекція від офіс-менеджера бутик-готелю «Аксельхофф» Ксенії Скрипник «Сервіс 5 зірок» для здобувачів 3 курсу спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

24 лютого 2021

Щиро вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

23 лютого 2021

Зустріч щодо можливостей проходження стажування і практики за кордоном

23 лютого 2021

Гостьова лекція Ярослава Ярошенка

22 лютого 2021

Викладачі програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» – дійсні члени ГО «Асоціація індустрії гостинності України»

18 лютого 2021

Участь студента програми «Туризм» Артура Сафикюрдського у Студентському об’єднанні з якості вищої освіти: інформація для здобувачів

30 грудня 2020

Компетентно про міжкультурні комунікації: навіщо здобувачам програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» це знати та вміти, а викладачеві підвищувати кваліфікацію з дисципліни?

22 грудня 2020

17 грудня 2020

Екскурсійні об’єкти біля Університету імені Альфреда Нобеля – дослідження під керівництвом Любов Бойко

Розвиваємо «soft-skills» та обираємо професію з Запорізьким академічним ліцеєм «ВИБІР»: комунікації в туризмі та індустрії гостинності й виклики часу

26 листопада 2020

Майстерка для викладачів ділової іноземної мови від Галини М’ясоїд: to ZOOM or not to ZOOM?

19 листопада 2020

TEZ-TOUR - першокурсникам з Туризму! Зустріч з директором регіонального відділення Оленою Малаховою

14 листопада 2020

Майстер-клас від Ксенії Скрипник, Front Office Manager Axelhof Boutique Hotel, для здобувачів спеціальностей "Готельно-ресторанна справа" та "Туризм"

12 листопада 2020

Вебінар з навчання ділової іноземної мови від Світлани Мединської, лідера опитування "Викладач очима студентів"

12 листопада 2020

Зустріч з практиком в галузі туризму та індустрії гостинності

12 листопада 2020

Вивчаємо дисципліну «Організація готельно-ресторанного бізнесу» з готельєрами міста Дніпро: готель «REIKARTZ ДНІПРО»

11 листопада 2020

Вивчаємо дисципліну «Організація готельно-ресторанного бізнесу» з готельєрами міста Дніпро: готель «ЗАГРАВА»

5 листопада 2020

Generation gap? - Ні, не чули: про зустріч студентів 1 курсу "Готельно-ресторанна справа" та "Туризм" з Владиславом Позняковим, студентом 4 курсу спеціальності "туризм", нині — портьє в Axelhof Boutique Hotel, м .Дніпро

2 листопада 2020

Телеміст ПАРИЖ-ДНІПРО для туризму та готельно-ресторанного бізнесу з Микитою Тарасовим та Максимом Зоріним з Парижу для здобувачів програм "Готельно-ресторанна справа" та "Туризм"

21 жовтня 2020

Третій випуск Міської Школи Гідів «Dnipro City Walks» – триває спільний проєкт Університету імені Альфреда Нобеля та КП «Агентство розвитку Дніпра»

16 жовтня 2020

5-й Всеукраїнський готельний форум: чим цікавий для професійного навчання цей захід?

23 вересня 2020

Візит до Технического музея "Машины Времени"

22 вересня 2020

Готельєри вчаться від готельєрів онлайн: вебінар "Reikartz Hotel Group"

22 вересня 2020

Виробнича екскурсія до готелю "Рейкарц Дніпро" здобувачів освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа"

10 вересня 2020

Готельно-ресторанна справа: цікаво про головне

21 серпня 2020

ТУРИЗМ в Україні - 2020. ТУРИЗМУ БУТИ!

27 квітня 2020

Справжня школа готельєрів – для наших студентів! Мережа готелів «Reikartz Hotel Group» провела вебінар «Якість починається з номеру» спеціально для нас!

27 квітня 2020

Обирай свідомо: магістратура з туризму

14 квітня 2020

Віртуальний День кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу в Університеті імені Альфреда Нобеля — спілкувалися по-домашньому!

26 березня 2020

III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі"

12 березня 2020

Участь Університету імені Альфреда Нобеля у Форумі з туризму та гостинності «Dnipro Expo-2020»: готуємо бакалаврів та магістрів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

3 березня 2020

«Розвиток критичного мислення для медіаграмотності: воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови»

25 лютого 2020

Мрієш навчатися кулінарії та проходити практику в ресторанах Італії? Паоло Брешиа розповів, як це можливо!

25 лютого 2020

Участь у Міжнародній виставці "Українське Арт-Мистецтво" у м.Кошице, Словаччина

29 січня 2020

Участь здобувачів освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» у професійному форумі «Dnipro Chefs Forum.Management: Система НАССР» від «Шефы Днепра»

16 січня 2020

Магістратуру за програмою "ТУРИЗМ" – відкрито!

17 грудня 2019

Практичне навчання від Тараса Меліха, шефа круїзних лайнерів, члена «The British Culinary Federation» – в аудиторії!

13 грудня 2019

Закордонне стажування – 2019: спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

11 грудня 2019

Дбаємо про якість у ресторанному обслуговуванні: навчаємось разом з «Грейд Консалт»

28 листопада 2019

Вперше проведено Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу «ALL-INCLUSIVE» для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів

24 листопада 2019

Як здобувачі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» навчалися на «Днях гостинності у Запоріжжі»

6 листопада 2019

у м. Дніпрі стартував другий набір в Школу гідів

5 листопада 2019

Виїзне інтегроване заняття зі студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» у готельному комплексі «GOOD ZONE Hotel»

Жовтень 2019

Чому студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» відвідують міжнародні галузеві виставки?

3 вересня 2019

Починаємо рік з майстрами справи


АРХІВ НОВИН

М’ясоїд Галина Іванівна

Завідувач кафедри

 • +38 (095) 584-33-96
 • +38 (0562) 31-24-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Любов Григорівна

Заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Туризм"

 • +38 (066) 727-65-17
 • +38 (0562) 31-24-71
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Захарова Світлана Геннадівна

Заступник завідувача кафедри зі спеціальності "Готельно-ресторанна справа"

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52