Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МАЄ ОНОВЛЕНУ ЛІЦЕНЗІЮ (ВІДОМОСТІ) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», а також викладає ряд дисциплін для інших спеціальностей, і тому за характером діяльності може бути віднесена і до загальноуніверситетських. Спільно з міжнародною школою бізнесу кафедра реалізує програму підготовки магістрів з бізнес-адміністрування.

Програми підготовки бакалаврів та магістрів з міжнародних економічних відносин мають національну акредитацію (сертифікат про акредитацію діє до 1.07 2025 р.), а також акредитовані міжнародної незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців.

З 2016 р. кафедра запровадила систему т’юторства (наставництва), яка допомагає кожному студенту адаптуватися до особливостей навчання в Університеті та вибудувати свою власну освітню траєкторію.

З 2010 р. кафедра запровадила англомовну програму, що не має аналогів в Україні, яка у 2011 р. була валідована Університетом Уельсу. Це дало можливість випускникам бакалаврської програми отримувати як український диплом за спеціальністю підготовки, так і британський диплом з міжнародного менеджменту.

Анатолій Задоя - Завідувач кафедри

Анатолій Задоя

Завідувач кафедри

Ельвіна Лимонова - Заступник завідувача кафедри

Ельвіна Лимонова

Заступник завідувача кафедри

Сергій Кузьмінов - Професор

Сергій Кузьмінов

Професор

Аліса Магдіч - Професор

Аліса Магдіч

Професор

Ірина Шкура - Доцент

Ірина Шкура

Доцент

Олександр Задоя - Викладач

Олександр Задоя

Викладач

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України.

Освіта: 

Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов;

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії.

Має більше 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили більше 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Кандидат економічних наук


Профіль науковця

Науково педагогічний стаж: 21 рік.

Освіта:

Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., спеціальність «Філологія», кваліфікація Спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Університет імені Альфреда Нобеля, 1995 р., спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.

Дніпровський державний університет, 1993 р., спеціальність «Хімія», кваліфікація хімік, викладач;

Викладає дисципліни: основи економічної науки, вступ до фаху, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, транснаціональні корпорації, міжнародна економічна діяльність України.

Кузьмінов Сергій Васильович

Кузьмінов Сергій Васильович

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Науково-педагогічний стаж: 23 роки

Освіта: Дніпропетровська гірнича академія України,1994 р., "Економіка та організація у галузях гірничої промисловості та геологорозвідці", гірничий інженер-економіст; Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: історія економіки та економічної думки (англійською мовою), мікроекономіка (англійською мовою), макроекономіка (англійською мовою), міжнародні стратегії економічного розвитку (англійською та українською мовами), основи економічної науки (англійською мовою), політична економія. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, школи бізнесу.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – неоінституціональна теорія та мікроекономічні аспекти поведінки ринкових суб’єктів. Має більше 70 публікацій, з них 64 наукові (у т.ч. 4 монографії). Серед найбільш значущих:

1. Кузьмінов С.В. Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації: монографія / С.В. Кузьмінов. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.

2. Задоя А.О., Кузьмінов С.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку. – Київ: Знання, 2007. (з грифом МОН України).

3. Kuzminov S.V. Apology as a necessary component of economics / S.V. Kuzminov // Visnyk of Volyn Institute for economics and management. – 2014. – N9. - P.90-96.

Участь у наукових конференціях (останні 3 роки) – 6.

Підвищення кваліфікації:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» (диплом ДД№002207 від 4.07.2013)

2. Отримання вченого звання професора кафедри міжнародної економіки та економічної теорії (атестат 12ПР№01108 від 15.12.2015)

Магдіч Аліса Сергіївна

Магдіч Аліса Сергіївна

Кандидат економічних наук, професор


Профіль науковця

Науково педагогічний стаж: 17 років

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 2000 р., «Психологія», психолог, викладач англійської мови.

Університет імені Альфрнеда Нобеля, 2010 р., «Міжнародна економіка», фахівець з міжнародної економки.

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Економіка зарубіжних країн».

Є координатором програми програми BA (Hons) in International Management, валідованої Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.

У 2013 р. стала автором проекту, який виграв два гранти Міжнародного Вишеградського Фонду (Standard GrantNo. 21320073, Visegrad University Studies GrantNo. 6130029. Назва проекту «Transformation and educational processes in the Visegrad Group countries»). Протягом 2013-2015 рр. була координатором цього проекту.

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Проректор з якості вищої освіти.

Освіта: Університет імені Альфреда Нобеля, 2001 р., фінанси та кредит; Мастер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проектами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА.

Має досвід викладання у ВНЗ України та Польші.

З 2003 р. є активним учасником міжнародних проектів, грантів міжнародних установ (проект CEUME « Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+.

Задоя Олександр Анатолійович

Задоя Олександр Анатолійович

Кандидат економічних наук


Профіль науковця

Освіта: Національна гірнича академія Украіни, 2000 р., «Фінанси і кредит», економіст; Університет імені Альфреда Нобеля за програмою «Бізнес-адміністрування» (МВА), 2015 р.; Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., «Філологія (переклад)».

Викладає навчальні дисципліни базової економічної підготовки («Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність»).

 

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


Детальніше
School Learning  • Підготовка до ЗНО

   - по буднях ввечері та щосуботи;

   - 4 заняття з предмету на місяць, 265 гривень;

   - 5% знижки на оплату першого року навчання в УАН.

  • ЗНО для магістрів

   - підготовка з англійської мови;

   - вечірня та суботня форма навчання;

   - досвідчені викладачі університету імені Альфреда Нобеля.

  • Міжнародна Школа Бізнесу

   - технології, що працюють;

   - зручна форма навчання;

   - майстер-класи та кейси від провідних фахівців.

   Детальніше

  • Центр консалтингу

   - різноманітність напрямів;

   - якісні знання;

   - сертифікат по завершенню професійних курсів.


  3985

  Студенти


  34984

  Випускники


  30

  Країни

  school and education

  Гаряча лінія

  0-800-75-51-57