Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МАЄ ОНОВЛЕНУ ЛІЦЕНЗІЮ (ВІДОМОСТІ) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Місія кафедри – надання сучасної професійної освіти, що базується на кращих освітніх стандартах, національних й міжнародних традиціях, досягненнях науки і практики у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Викладачі та студенти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є членами Дніпровського осередку Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), який входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT) (сертифікат від 02.10. 2012 р.).

Валентина Павлова - Завідувач кафедри

Валентина Павлова

Завідувач кафедри

Оксана Кузьменко - Заступник завідувача кафедри

Оксана Кузьменко

Заступник завідувача кафедри

Вікторія Орлова - Доцент

Вікторія Орлова

Доцент

Галина Рижкова - Доцент

Галина Рижкова

Доцент

Олена Сергєєва - Доцент

Олена Сергєєва

Доцент

Петро Сокуренко - Доцент

Петро Сокуренко

Доцент

Павлова Валентина Андріївна

Павлова Валентина Андріївна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами».

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Товарознавство (Харчові продукти).

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств», керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. Має захищених доктора наук та 5 кандидатів наук.

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 10 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • більше 150 наукових праць.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпропетровським осередком УТТТ.
 • Член підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва МОН України.
 • Член редакційної колегії наукових журналів «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник».

Нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 р. управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.)

Кузьменко Оксана Василівна

Кузьменко Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси».

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства». Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства), Основи екології та безпеки споживчих товарів.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Має понад 63 наукових та навчально-методичних розробок.

Орлова Вікторія Миколаївна

Орлова Вікторія Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» та Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Міністерства промислової політики України захистила кандидатську дисертацію за темою «Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків». Спеціальність 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Паливно-мастильні матеріали), Хімія, Мікробіологія, Біохімія та фізіологія харчування, Управління якістю. 

Є автором конспектів лекцій, має понад 85 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі є співавтором 1 навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 2 монографій, 1 патенту на корисну модель та 3свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Має практичний досвід роботи у сертифікованій в УкрСЕПРО лабораторії з якості нафтопродуктів.

Рижкова Галина Анатоліївна

Рижкова Галина Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю – Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами.

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями підприємства». Спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Непродовольчі товари), Послуги, Комерційна логістика, Маркетингові комунікації.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Сергєєва Олена Романівна

Сергєєва Олена Романівна

Кандидат наук з державного управління, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами».

Захистила кандидатську дисертацію в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президенті України за темою «Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства». Спеціальність 25.00.04– «Місцеве самоврядування».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Харчові продукти. Пакувальні матеріали і тара), Ідентифікація та фальсифікація товарів, Сенсорний аналіз, Технічне регулювання (Оцінювання відповідності), Обладнання підприємств торгівлі.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.
Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сокуренко Петро Іванович

Сокуренко Петро Іванович

Кандидат економічних наук, доцент


 

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


Детальніше
School Learning  • Підготовка до ЗНО

   - по буднях ввечері та щосуботи;

   - 4 заняття з предмету на місяць, 265 гривень;

   - 5% знижки на оплату першого року навчання в УАН.

  • ЗНО для магістрів

   - підготовка з англійської мови;

   - вечірня та суботня форма навчання;

   - досвідчені викладачі університету імені Альфреда Нобеля.

  • Міжнародна Школа Бізнесу

   - технології, що працюють;

   - зручна форма навчання;

   - майстер-класи та кейси від провідних фахівців.

   Детальніше

  • Центр консалтингу

   - різноманітність напрямів;

   - якісні знання;

   - сертифікат по завершенню професійних курсів.


  3985

  Студенти


  34984

  Випускники


  30

  Країни

  school and education

  Гаряча лінія

  0-800-75-51-57