Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Кафедру засновано 2 січня 2001 р.

Активізація ділових те економічних відносин України з країнами далекого закордоння зумовлює гостру потребу у спеціалістах, які б могли забезпечувати високий рівень взаємовигідних стосунків між представниками нашої країни та іноземними партнерами.

Особливо важливою є підготовка кадрів, які б, разом з вільним професійним володінням іноземною мовою (перш за все англійською), могли б використати цю мову у розробці комп’ютерних програм з навчання іноземних мов та цілей міжнародного співробітництва та спілкування. Отже, зростає попит на кваліфіковані кадри з професійним рівнем володіння як іноземною мовою, так і інформаційно-комп’ютерними технологіями, тобто спеціалістів у галузі «Прикладної лінгвістики». Але сьогодні у м. Дніпрі та Дніпровському регіоні жоден з вишів, крім кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету імені Альфреда Нобеля не готує спеціалістів у цій галузі.

Прикладна лінгвістика – це галузь лінгвістики, яка орієнтована на практичне застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов’язаних з використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації, суто лінгвістичними й математичними методами дослідження. Кафедра організовує практику студентів в ІТ фірмах та школах Дніпровського регіону. Студенти кафедри отримують диплом бакалавра після навчання протягом 4 років, а наступним кроком у підготовці фахівця є навчання протягом 1.5 років та отримання диплому магістра, де буде позначено: «Філолог. Прикладний лінгвіст. Викладач англійської мови.» Фахівці, які завершили навчання в магістратурі мають можливість продовжити підготовку в аспірантурі та докторантурі.

Дослідникам надається можливість захистити кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих Вчених радах.

При кафедрі діє студентський клуб «Сучасна іноземна мова».

Щорічно спільно з профільними школами регіону кафедра проводить Олімпіаду з англійської мови для учнів загальноосвітніх шкіл міста Дніпра.

На кафедрі засновані постійні семінари та конференції для вчителів шкіл, які проводяться декілька разів на рік під керівництвом д. пед. наук, проф. Тарнопольського О. Б.

Кафедра успішно завершила розробку теми, зареєстрованої в УкрНТІ: «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (державний реєстраційний номер: 0110U000323) В теперішній час кафедра розробляє нову тему, що зареєстровано в УкрНТІ: «Англомовний філологічний дискурс в контексті міжкультурної комунікації та теорії і методики викладання іноземних мов» (державний реєстраційний номер: 0117U007601). Співробітники кафедри виконують наукові роботи в рамках цієї наукової теми. Основними формами та засобами реалізації є як теоретичні, так і експериментальні дослідження безпосередньо у навчальному процесі. На основі результатів проведених досліджень готуються та публікуються монографії, підручники, розділи, статті, тези та анотації доповідей, здійснюються доповіді на наукових конференціях.

Досягнення кафедри у науковій та методичній роботі дозволили їй успішно працювати з Британською Радою та іншими екзаменаційними центрами з підготовки та прийому кембридзьких міжнародних іспитів для отримання міжнародно визнаних сертифікатів з рівня володіння англійською мовою: FCE, CAE, KET/PET.

Олег Тарнопольський - Завідувач кафедри

Олег Тарнопольський

Завідувач кафедри

Пол Бредбієр - Викладач

Пол Бредбієр

Викладач

Світлана Сторожук - Старший викладач

Світлана Сторожук

Старший викладач

Сергій Вакарчук - Професор

Сергій Вакарчук

Професор

Ніна Різун - Доцент

Ніна Різун

Доцент

Руслан Ключник - Доцент

Руслан Ключник

Доцент

Тарнопольський Олег Борисович

Тарнопольський Олег Борисович

Доктор педагогічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

Освіта:

2005 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. Portland State University, Portland, USA;

1999 – Посвідчення про завершення Програми регіонального обміну науковцями. Методика навчання іноземних мов. The University of Pennsylvania, Philadelphia (США);

1995 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. State University of New York at Buffalo (США);

1992 – Професор кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1992 – Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний університет, Москва, Росія;

1981 – Доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1979 – Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний педагогічний інститут іноземних мов, Москва, Росія;

1972 – Диплом з відзнакою. Філолог, викладач англійської мови та літератури. Дніпровський державний університет, Дніпро, Україна.

Участь у професійних товариствах:

Червень 2010 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2011 p.;

Червень 2009 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2010 p.;

Травень 2009 р. – Організатор Третьої Міжнародної конференції “Teaching General and Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії The Reading Matrix Journal (США);

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії APAMALL Journal (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань);

Червень 2008 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2009 p.;

Червень 2007 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2008 p.;

Травень 2006 р. – Організатор Другої Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?”у Ялтинському університеті менеджменту (Ялта, Україна);

2006- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

Травень 2004 р. – Організатор Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Червень 2003 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2004 “Soaring Far, Catching Dreams”, 31 березня-3 квітня 2004 р. у Лонг Біч, Каліфорнія, США;

2003-2006 – Редактор “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), член Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія;

2003- теперішній час – Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики”;

2003- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті;

2000-2008 – Почесний член Консультативної Ради Міжнародного Біографічного Центру - Велика Британія;

2003 – Редактор-консультант „The Contemporary Who’s Who” – видання Американського Біографічного Інституту (США);

2002 – Організатор Міжнародної (українсько-американської) конференції „Інноваційні підходи до викладання іноземних мов та культур у новому тисячолітті” в Університеті імені Альфреда Нобеляж

2000-2008 – Член Дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту (США);

1998-2006 – Член AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) – Іспанія;

1997- теперішній час – Член редколегії журналу „Іноземні мови”;

1997- теперішній час – Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - Велика Британія;

1994-2006 – Член ESSE (European Society for Studies of English);

1994- теперішній час – Член TESOL (США).

Кабанова Марина Романівна

Кабанова Марина Романівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Науково-педагогічний стаж більше 40 років, проводить практичні заняття в групах студентів спеціальності Філологія, Психологія, Політологія та ін.

Здійснювала наукове керівництво дипломними роботами студентів-філологів, контролювала підготовку дипломних робіт англійською мовою студентів-юристів та студентів-психологів. Активно займається науковою, науково-методичною та навчально-методичною роботою на кафедрі, має наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема,Scopus, WebofScience, Copernicus та інші. Приймала участь в роботі над підручниками та посібниками: “Law at First Sight”, “Psychological Explanatory Thesaurus”, “Health Care System”, “Компьютерная лингвистика” та інші.

Тривалий час проводить організаційну роботу в Університеті на посаді заступника завідувача кафедри. Постійно проводить профорієнтаційну роботу серед учнів міста Дніпро та регіону. Неодноразово приймала участь в організації та проведенні семінарів-тренінгів для вчителів середніх шкіл, з метою забезпечення неформального спілкування та організації обміну досвідом, ініціювала створення Клубу для вчителів англійської мови.

Бредбієр Пол Вільям

Бредбієр Пол Вільям

Викладач


Репозитарій

Пол Бредбієр є громадянином Великобританії зі ступенем з історії Кембриджського університету.

Викладає англійську мову у Дніпрі з 1998 року. Працює в Університеті імені Альфреда Нобеля з 2002 року зі студентами-філологами і не-філологами.

Його головна роль полягає в залученні студентів до розмовної англійської мови і поліпшенні своїх навичок та впевненості у розмовній мові.

З цією метою він застосовує індивідуальний підхід до студентів, використовуючи комунікативні ігри, новини, матеріали з Великобританії, і спроби оживити їх підручники.

Він також допомагає студентам у написанні есе, крім консультацій щодо наукових робіт та підготовки до Кембриджських екзаменів з англійської мови.

У вільний час він активно займається орнітологією.

Сторожук Світлана Дмитрівна

Сторожук Світлана Дмитрівна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Завідує секціями «Філологія» та «Прикладна лінгвістика». Викладає дисципліну «Практичний курс основної іноземної мови» на І та ІІІ курсі спеціальності «Філологія».

Працює в Університеті імені Альфреда Нобеля на постійній основі з 28 серпня 2002 року.

Освіта: у 2000 році закінчила Дніпровський національний університет ім. О.Гончара за спеціальністю «Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. Має міжнародний сертифікат FСЕ.

Навчається в аспірантурі зі спеціальності 015- Професійна освіта (за спеціальностями).

В коло наукових інтересів входять питання, пов’язані з особливостями використання проектних технологій у навчальному процесі.

Барташевська Юлія Миколаївна

Барташевська Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент


Author ID: 57200920211 Академія 0000-0002-0300-0693

Репозитарій

Закінчила Дніпровський національний університет (2001 р.) за спеціальністю “Інформатика”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Тема дисертації – “Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на машинобудівному підприємстві”. Займає посаду доцента кафедри економічної кібернетики та сучасних інформаційних технологій.

Загальний науково-педагогічний стаж - 12 років.

Викладає дисципліни: Економічна кібернетика, Корпоративні інформаційні системи, Інформаційні системи в менеджменті, Адаптивні моделі економіки, Інформаційні системи і технології в управлінні та ін.

Вакарчук Сергій Борисович

Вакарчук Сергій Борисович

Доктор фізико-математичних наук, професор


Author ID: 56233569600 Академія НАН

Репозитарій

Закінчив Дніпровський державний університет (1978) за спеціальністю “Математика”. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз” (1994).

Загальний науково-педагогічний стаж: 35 років.

Є науковим рецензентом декількох фахових математичних журналів (Україна, Угорщина, Росія).

Науковий оглядач міжнародного реферативного журналу “Mathematical Reviews” (AMS USA).

У 2012, 2013 рр. залучався агентством Thomson Reuters and Times Higher Education у якості респондента для рейтингування вищих навчальних закладів світу.

Біографічні данні С.Б. Вакарчука опубліковані в “Енциклопедії сучасної України”, у Міжнародних біографічних довідниках “Who’s Who in Science and Engineering” (USA) та “Who’s Who in the World” (USA).

Різун Ніна Олегівна

Різун Ніна Олегівна

Кандидат технічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут (1990) за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – “Економіка підприємства та організація виробництва” (1999). Має вчене звання доцента кафедри інформатики та математичних методів в економіці (2003). В даний час працює над докторською дисертацією.

Загальний науково-педагогічний стаж: 21 рік.

Викладає дисципліни: Математичні методи і моделі в менеджменті і маркетингу, Прогнозування соціально-економічних процесів, Моделі трансформаційної економіки, Об'єктно-орієнтоване програмування, Новітні інформаційні технології в економіці, Інформатика – англійською мовою, Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика) – англійською мовою.

Має 105 наукових та навчально-методичних робіт, 7 патентів на корисну модель, 1 патент на винахід.

Косарєв Вячеслав Михайлович

Косарєв Вячеслав Михайлович

Кандидат технічних наук, професор


Академія Репозитарій

Заслужений працівник Університету імені Альфреда Нобеля, академік української академії економічної кібернетики, помічник президента з ліцензування та акредитації.

Загальний педагогічний стаж – 45 років.

Має – 129 наукових та навчально-методичних видань (з них: 5- навчальних посібників, 7 монографій, 27 учбово-методичних, 87 наукових праць та 3 авторських свідоцтва на винаходи).

Здійснює наукове керівництво магістрами.

Постійно приймає участь у роботі науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Інформаційні системи і технології в інноваційній діяльності», «Управління проектами інформатизації», «Інформаційна безпека та захист інформації», «Концептуальна підтримка і стратегічні додатки інформаційних технологій в бізнесі».

Ключник Руслан Максимович

Ключник Руслан Максимович

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара у 2011 р. за спеціальністю «Політологія».

Працює на кафедрі політології та міжнародних відносин з 2014 р.

Викладає дисципліни: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Політична думка в Україні», «Політична регіоналістика», «Порівняльна політологія».

Автор більше 20 наукових праць в Україні та за кордоном.

1. Компанія “LBC Books”, директор Голубенко Л.В.

2. ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія», директор Новіков Д.М.

3. ТОВ «Ексферум», директор Тарасов А.С

4. Дніпровський регіональний центр оцінювання якості освіти, директор Горбенко-Хвастунова М.М. (на основі практичного співробітництва)

Кабанова Марина Романівна

Заступник завідувача, кандидат філологічних наук, доцент

 • +38 (095) 715-76-20
 • +38 (0562) 31-20-35
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тарнопольський Олег Борисович

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

 • +38 (050) 342-54-10
 • +38 (056) 720-71-53
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бредбієр Пол Вільям

Викладач

 • +38 (097) 095-75-07
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторожук Світлана Дмитрівна

Старший викладач

 • +38 (067) 739-06-62
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52