Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Активізація ділових та економічних відносин України з країнами далекого зарубіжжя зумовлює гостру потребу у спеціалістах, які б могли забезпечувати високий рівень взаємовигідних стосунків між представниками нашої країни та іноземними партнерами.

Особливо важливою є підготовка кадрів, які б, разом з вільним професійним володінням іноземною мовою (перш за все англійською), могли б використати цю мову у розробці комп’ютерних програм з навчання іноземних мов та для інших цілей міжнародного співробітництва та спілкування. Отже зростає попит на кваліфіковані кадри з професійним рівнем володіння як іноземною мовою, так і інформаційно-комп’ютерними технологіями, тобто спеціалістів у галузі «Прикладної лінгвістики». Але сьогодні у м. Дніпрі та Дніпровському регіоні жоден з вишів не готує спеціалістів у цій галузі.

Прикладна лінгвістика – це галузь лінгвістики, орієнтована на практичне застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов’язаних з використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації, суто лінгвістичними й математичними методами дослідження.

Олег Тарнопольський - Завідувач кафедри

Олег Тарнопольський

Завідувач кафедри

Марина Кабанова - Заступник завідувача кафедри

Марина Кабанова

Заступник завідувача кафедри

Пол Бредбієр - Викладач

Пол Бредбієр

Викладач

Світлана Сторожук - Старший викладач

Світлана Сторожук

Старший викладач

Тарнопольський Олег Борисович

Тарнопольський Олег Борисович

Доктор педагогічних наук, професор


Профіль науковця

Освіта:

2005 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. Portland State University, Portland, USA;

1999 – Посвідчення про завершення Програми регіонального обміну науковцями. Методика навчання іноземних мов. The University of Pennsylvania, Philadelphia (США);

1995 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. State University of New York at Buffalo (США);

1992 – Професор кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1992 – Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний університет, Москва, Росія;

1981 – Доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1979 – Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний педагогічний інститут іноземних мов, Москва, Росія;

1972 – Диплом з відзнакою. Філолог, викладач англійської мови та літератури. Дніпровський державний університет, Дніпро, Україна.

Участь у професійних товариствах:

Червень 2010 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2011 p.;

Червень 2009 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2010 p.;

Травень 2009 р. – Організатор Третьої Міжнародної конференції “Teaching General and Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії The Reading Matrix Journal (США);

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії APAMALL Journal (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань);

Червень 2008 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2009 p.;

Червень 2007 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section EnglishasaForeignLanguage (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2008 p.;

Травень 2006 р. – Організатор Другої Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?”у Ялтинському університеті менеджменту (Ялта, Україна);

2006- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

Травень 2004 р. – Організатор Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Червень 2003 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2004 “Soaring Far, Catching Dreams”, 31 березня-3 квітня 2004 р. у Лонг Біч, Каліфорнія, США;

2003-2006 – Редактор “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), член Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія;

2003- теперішній час – Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики”;

2003- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті;

2000-2008 – Почесний член Консультативної Ради Міжнародного Біографічного Центру - Велика Британія;

2003 – Редактор-консультант „The Contemporary Who’s Who” – видання Американського Біографічного Інституту (США);

2002 – Організатор Міжнародної (українсько-американської) конференції „Інноваційні підходи до викладання іноземних мов та культур у новому тисячолітті” в Університеті імені Альфреда Нобеляж

2000-2008 – Член Дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту (США);

1998-2006 – Член AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) – Іспанія;

1997- теперішній час – Член редколегії журналу „Іноземні мови”;

1997- теперішній час – Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - Велика Британія;

1994-2006 – Член ESSE (European Society for Studies of English);

1994- теперішній час – Член TESOL (США).

Кабанова Марина Романівна

Кабанова Марина Романівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Профіль науковця

Науково-педагогічний стаж більше 40 років, проводить практичні заняття в групах студентів спеціальності Філологія, Психологія, Політологія та ін.

Здійснювала наукове керівництво дипломними роботами студентів-філологів, контролювала підготовку дипломних робіт англійською мовою студентів-юристів та студентів-психологів. Активно займається науковою, науково-методичною та навчально-методичною роботою на кафедрі, має наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема,Scopus, WebofScience, Copernicus та інші. Приймала участь в роботі над підручниками та посібниками: “Law at First Sight”, “Psychological Explanatory Thesaurus”, “Health Care System”, “Компьютерная лингвистика” та інші.

Тривалий час проводить організаційну роботу в Університеті на посаді заступника завідувача кафедри. Постійно проводить профорієнтаційну роботу серед учнів міста Дніпро та регіону. Неодноразово приймала участь в організації та проведенні семінарів-тренінгів для вчителів середніх шкіл, з метою забезпечення неформального спілкування та організації обміну досвідом, ініціювала створення Клубу для вчителів англійської мови.

Бредбієр Пол Вільям

Бредбієр Пол Вільям

Викладач


Пол Бредбієр є громадянином Великобританії зі ступенем з історії Кембриджського університету.

Викладає англійську мову у Дніпрі з 1998 року. Працює в Університеті імені Альфреда Нобеля з 2002 року зі студентами-філологами і не-філологами.

Його головна роль полягає в залученні студентів до розмовної англійської мови і поліпшенні своїх навичок та впевненості у розмовній мові.

З цією метою він приймає індивідуальний підхід до студентів, використовуючи комунікативні ігри, новини, матеріали з Великобританії, і спроби оживити їх підручники.

Він також допомагає студентам у написанні есе, крім консультацій щодо наукових робіт та підготовки до Кембриджських екзаменів з англійської мови.

У вільний час він активно займається орнітологією.

Сторожук Світлана Дмитрівна

Сторожук Світлана Дмитрівна

Старший викладач


Профіль науковця

Завідує секціями «Філологія» та «Прикладна лінгвістика». Викладає дисципліну «Практичний курс основної іноземної мови» на І та ІІІ курсі спеціальності «Філологія».

Працює в Університеті імені Альфреда Нобеля на постійній основі з 28 серпня 2002 року.

Освіта: у 2000 році закінчила Дніпровський національний університет ім. О.Гончара за спеціальністю «Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. Має міжнародний сертифікат FСЕ.

Навчається в аспірантурі зі спеціальності 015- Професійна освіта (за спеціальностями).

В коло наукових інтересів входять питання, пов’язані з особливостями використання проектних технологій у навчальному процесі.

Наталія Черняк

Наталія Черняк

Старший викладач


Профіль науковця

Освіта:

2009-2011 – Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, диплом з відзнакою, спеціальність «Педагогіка вищої освіти», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

2008 р. – міжнародний сертифікат FCE.

1996-2000 – Університет імені Альфреда Нобеля, напрям підготовки «Філологія», кваліфікація «Бакалавр з перекладу».

2000-2001 – Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність «Переклад», кваліфікація «Перекладач-референт з англійської та німецької мов».

Стажування та підвищення кваліфікації:

Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра іноземних мов з 01.04.2013-26.04.2013. Планове підвищення кваліфікації згідно плану кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.

Постійно приймає участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах тощо.

Досвід роботи:

З 2006 року по теперішній час – викладач, потім старший викладач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Практичний курс основної іноземної мови (англ.)», «Поглиблене вивчення іноземної мови (англ..)», «Іноземна мова», «Стандарти комунікативної поведінки в англомовних країнах».

Коло наукових інтересів: педагогіка, освіта, психологія, методика викладання.

Шкурко Олена Василівна

Шкурко Олена Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Викладає дисципліни: «Основи прикладної лінгвістики», «Основи структурної лінгвістики та лінгвістичне моделювання», «Загальна та прикладна фонетика» та«Комп’ютерна лексикографія та комп’ютерні засоби транскрипції та транслітерації»на напрямку «Філологія. Прикладна лінгвістика» та «Практикум з російської мови» для іноземців.

Освіта:

З жовтня 2000 р. – доцент.

З грудня 1996 р. – кандидат філологічних наук.

1993 – 1996 р.р. – аспірантура при ДДУ.

1984 – 1989 р.р. – Дніпровський державний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови і літератури».

Стажування:

1. ДНУ ім. О. Гончара, кафедра загального та російського мовознавства, 1 семестр 2012 р. Планове підвищення кваліфікації згідно з планом кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців. Пакет всіх необхідних документів, завірених першим проректором ДНУ.

2. Україна (Київ), Росія. Учбово-видавницький центр «Златоуст» (Санкт-Петербург), департамент зовнішньоекономічних та міжнародних зв’зків, Москва, 2013. Участь у конгресних заходах з проблем викладання російської мови як іноземної. Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Досвід роботи:

З 1989 р. по теперішній час – викладач, потім доцент кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, Університет імені Альфреда Нобеля.

Участь в семінарах, конференціях:

1. Греція, Халкідікі. Вища школа перекладу при МГУ ім. М. В. Ломоносова, 2012. Участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Русский язык и культура в зеркале перевода» та виступ з доповіддю, документ про участь (сертифікат).

2. Україна, Харків. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013. Участь у міжнародній науково-методичній інтернет-конференції «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах» та документ про участь (сертифікат).

Сфера наукових інтересів: синтаксис сучасної російської мови (синтаксична омонімія), прикладна лінгвістика, методика викладання російської та української мов як іноземних.

Публікації:

Має більш 60 наукових праць, 17 методичних розробок, серед котрих – декілька підручників з російської мови для іноземців – «Учебник русского языка для начинающих»: Вводно-фонетический курс; Основной курс. Грамматика; Основной курс. Лексика. Приймала участь у створенні підручника з російської мови для іноземців за замовленням Міністерства освіти України: підготувала до видання збірку граматичних завдань до розробленого навчального комплексу.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57