Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Презентація спеціальності "Інноваційні фінанси: цифрові технології (Digital finance)"

Презентація спеціальності "Облік і оподаткування"


Нехай цифри створюють твоє фінансове майбутнє...

Запрошуємо до школи Digital Finance


Навчання проводиться за новими освітньо-професійними програмами, які розроблені кафедрою і враховують останні досягнення міжнародної фінансової та облікової науки й сучасного практичного досвіду провідних закордонних і вітчизняних компаній та вимоги стандартів МОН України.

Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії Університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції та методології фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку країн із розвиненою економікою.

Викладачі кафедри працюють зі студентами, формуючи системне уявлення щодо організації фінансів та обліку у сучасному бізнес-середовищі, застосовуючи інноваційні методи навчання: лекційні курси викладаються з використанням інтерактивних методів, мультимедійного обладнання, Інтернету для проведення практики в on-line режимі на чинних підприємствах та у банківських установах; практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, бізнес-кейсів, дискусійних обговорень, доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

Підбито підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалаврату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2019/2020 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником

Вареник В.М.

27

10,73

Болгар Т.М.

9

9,225

Практична сторона навчального процесу забезпечується плідним співробітництвом кафедри з Українським товариством інвестиційних професіоналів CFA Ukraine (українське представництво CFA Institute Research Challenge), АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрсиббанк», Освітнім центром «Елькон», ТОВ «ЮПК ІНВЕСТ ДНІПРО», газетою «Все про бухгалтерський облік», ТОВ «Інтерпайп Менеджмент», METRO Cash&Carrу та іншими провідними підприємствами та установами.

Одним з пріоритетів роботи кафедри є поєднання навчального процесу із науковою діяльністю. Викладачі та студенти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою у рамках комплексної науково-дослідної теми: «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством» (№ державної реєстрації 0115U002754). Керівник НДР: д.е.н, професор Болгар Тетяна Миколаївна; «Теоретико-методологічні засади модернізації і сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансово-економічних відносин: проблеми, перспективи, можливості» (№ державної реєстрації 0119U10090).

Кафедра відповідно до ліцензії МОН здійснює підготовку за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалавр, магістр) та «Облік і оподаткування (бакалавр, магістр).

На 2020/2021 навчальний рік кафедра пропонує:

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

ОПП «Інноваційні фінанси: цифрові технології»
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Finance and Computing (англомовна програма)
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній ступінь “МАГІСТР”

ОПП «Фінансовий менеджмент»  
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Для випускників закладів вищої освіти І та ІІ рівнів акредитації
ОПП «Облік і оподаткування».

Студенти мають можливість отримати другий диплом за будь-якою спеціальністю, пройти сертифіковане навчання за програмами освітнього центру «Елькон». А найкращі студенти мають можливість безкоштовного навчання для отримання сертифікату CAP/CIPA.

Студенти кафедри після навчання протягом 4 років отримують диплом бакалавра.

Кафедра організовує практику студентів на провідних підприємствах різних областей України.

Студенти мають можливість отримати другий диплом за будь-якою спеціальністю, пройти сертифіковане навчання за програмами освітнього центру «Елькон».

Наступним кроком у підготовці фахівця є навчання протягом 1,5 років та отримання диплому магістра.

З 2017 року кафедра співпрацює з Сопотською Вищою школою (Польща) згідно з договором № ОВ/368/2017/R від 22 листопада 2017 р. щодо міжнародної програми подвійних дипломів.

При кафедрі діє студентський науковий клуб «FINANCE & ACCOUNTING LIFE».

Студенти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування активно беруть участь в олімпіадах з дисциплін: «Страхування»; «Інформаційні системи та технології в обліку»; «Фінанси»; «Банківська справа»; зі спеціальності «Облік і оподаткування», у Міжнародному студентському конкурсі CFA Institute Research Challenge.

Студенти кафедри неодноразово посідали призові місця у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA», конкурсі Асоціації роботодавців м. Дніпро «Інтелект. Творчість. Успіх», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Економіка», Всеукраїнському конкурсі газети «Все про бухгалтерський облік» «Молодий експерт України» на найкращу письмову роботу з податково-бухгалтерської теми.

Кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування три роки поспіль (2017-2019) проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Кафедрою періодично проводиться Науково-творчий конкурс з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» серед студентів технікумів та коледжів, Турнір з фінансової грамотності для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.

Вперше у 2019/2020 навчальному році кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування започатковано «Школу майбутнього фінансиста» серед школярів 9-11 класів. А у квітні 2020 року вперше проведено захід для школярів «Фінансове турне».

Започатковано і проведено Конкурс відео-робіт з фінансової та облікової тематики серед школярів 9-11 класів.

Фахівці, які завершили навчання в магістратурі, можуть продовжити підготовку в аспірантурі та докторантурі.

Дослідники мають можливість захистити кандидатські та докторські дисертації у спеціалізованих Вчених радах.

Випускники спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» - це творчі, талановиті та перспективні фахівці!!! Бажаєте бути найуспішнішими...?

Наша адреса: Дніпро, вул. Січеславська набережна, 18, ауд. 3311.

Контактний телефон: 0562-31-20-45 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Ганна Митрофанова - Завідувач кафедри

Ганна Митрофанова

Завідувач кафедри

Тетяна Болгар - Професор

Тетяна Болгар

Професор

Галина Крамаренко - Професор

Галина Крамаренко

Професор

Зоя Пестовська - Заступник завідувача

Зоя Пестовська

Заступник завідувача

Вікторія Вареник - Доцент

Вікторія Вареник

Доцент

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

Професійна діяльність

2020 по теперішній час - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2019 по теперішній час - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA), Україна

2019  по теперішній час - голова Комітету якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2018 2020 - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 2018 - проректор із забезпечення якості вищої освіти, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 2015 - проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2008 2014 – начальник навчально-методичного центру, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2006 2014 – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2003 2006 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2001 2003 – старший викладач кафедри економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2000 2001 – старший викладач кафедри інформатики та математичних методів в економіці, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1994 2000 – асистент кафедри інформатики та математичних методів в економіці Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1993 1994 – інспектор відділу кадрів та канцелярії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1992 1993 – вчитель фізики міської фізико-математичної школи № 111, Дніпро, Україна.

Освіта

2018 2020 - отримання кваліфікації «Магістр з менеджменту», Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015  2017 - отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 – Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Національний гірничий університет, Дніпро, Україна.

2006 – Отримання вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2005 – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1997-1999 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фінансів», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1989-1994 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фізики», фізик-викладач, Дніпропетровський національний університет, Дніпро, Україна

Детальніше

Болгар Тетяна Миколаївна

Болгар Тетяна Миколаївна

Доктор економічних наук, професор


Академія Репозитарій ID: 0087022  /

0000-0003-1066-249X

У 2017 р. обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління проблемними кредитами банку» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів – проблеми і перспективи розвитку фінансової та банківської системи України, соціально-економічний розвиток держави, інституціональні аспекти міжнародних фінансово-економічних відносин.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси, гроші та кредит
 • Банківська система
 • Банківська система-2
 • Міжнародне інвестування
 • Організація безпечної діяльності банківських установ
 • Фінансовий контроль-2
 • Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Кредитний менеджмент
 • Управління фінансовою санацією
 • Інвестування
 • Методологія і організація наукових досліджень

Пестовська Зоя Станіславівна

Пестовська Зоя Станіславівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія Репозитарій ID: 1257775  /

0000-0001-9536-8008 Профіль

Червень 2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації – «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 2017 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціаліст за спеціальністю «Філологія».

у 2000 р. – закінчила Дніпровський державний технічний університет залізничного транспорту, магістр з економіки за спеціальністю «Облік і аудит».

Дисципліни, які викладає:

Аудит, Облік у банках, Страховий менеджмент, Accounting, Statistics, Money and Credit, Payment and Credit Relations in the Foreign Economic Activity of Enterprise, Організація і методика аудиту, Бухгалтерський облік, Страхування, Фінансовий ринок, Фінанси, гроші та кредит

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

ID: 0944614  /

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Атамас Петро Йосипович

Атамас Петро Йосипович

Кандидат економічних наук, професор


Академія Репозитарій ID: 1461940  /

2015 – т. ч. Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля.

2002-2014 – Завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

2001-2002 – Професор кафедри обліку і аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля.

1996-2001 – Професор кафедри бухгалтерського обліку, Дніпровський державний аграрний університет.

1988-1996 – Декан економічного факультету, Дніпровський державний аграрний університет, Дніпро.

1991 – Професор по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів, Державний комітет СРСР з народної освіти, Москва, СРСР.

1984-1988 – Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1972-1984 – Доцент кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1970-1972 – Старший викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпропетровськ.

1968-1970 – Викладач кафедри статистики і бухгалтерського обліку, Дніпровський сільськогосподарський інститут, Дніпро.

1970 – Кандидат економічних наук за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», Український НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київ.

1965 – Бухгалтер-економіст, Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва, Харків.

1957 – Бухгалтер, Ново-Каховський сільськогосподарський технікум, Нова Каховка Херсонської області.

Дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Управлінський облік, Облік у бюджетних установах, Облік у галузях економіки, Судово-бухгалтерська експертиза, Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами

Вареник Вікторія Миколаївна

Вареник Вікторія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія Репозитарій ID: 0053224  /

0000-0002-2320-4642 Профіль

2016-2017р . Університет імені Альфреда Нобеля диплом спеціаліста зі спеціальності «Переклад».

31.10.2014 р. – отримала диплом Доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12 ДЦ № 040123.

у 2012 р.захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління грошовими потоками в економіці України», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

2007– 2012 рр. – аспірантура: Університет імені Альфреда Нобеля.

1999–2004 рр. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Фінанси».

Дисципліни, які викладає:

Фінансовий аналіз, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Облік і звітність в оподаткуванні, Податковий менеджмент, Фінанси підприємств, Фінансове планування і прогнозування, Бюджетування, Фінансовий менеджмент, Статистика

Запрошуємо здобувачів взяти участь в опитуванні щодо проєктів ОПП "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" рівень бакалавр, магістр

Моніторинг здобувачами ОПП "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" рівень бакалавр, магістр https://bit.ly/3b5HUp1

Запрошуємо роботодавців, випускників, практиків, батьків взяти участь в опитуванні щодо проєктів ОПП "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" рівень бакалавр, магістр

Моніторинг стейкхолдерами ОПП "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" рівень бакалавр, магістр https://bit.ly/2WtOekQ

Освітньо-професійна програма «ІННОВАЦІЙНІ ФІНАНСИ: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітньо-професійна програма «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Олександра Ворона -

Олександра Ворона

Світлана Іщенко -

Світлана Іщенко

Юлія Наливайко -

Юлія Наливайко

Євген Гриценко -

Євген Гриценко

Ольга Лисицина -

Ольга Лисицина

Олена Макоткіна -

Олена Макоткіна

Анастасія Прусан -

Анастасія Прусан

Євген Коваленко -

Євген Коваленко

Ворона Олександра Сергіївна

Ворона Олександра Сергіївна


2020 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює бухгалтером в ТОВ «Інтер Мол».

Іщенко Світлана Володимирівна

Іщенко Світлана Володимирівна


2018 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює в корпорації АТБ ревізором сектору документальних перевірок служби внутрішнього аудиту департаменту фінансового контролінгу.

Наливайко Юлія Олександрівна

Наливайко Юлія Олександрівна


2020 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює заступником головного бухгалтера ТОВ «Укрсетка».

Гриценко Євген Георгійович

Гриценко Євген Георгійович


2018 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює головним економістом ДП «Новомосковський військовий лісгосп».

Ольга Лисицина

Ольга Лисицина


2020 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює внутрішнім аудитором ПрАТ «Іста-Центр».

Олена Макоткіна

Олена Макоткіна


2020 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює економістом, спеціалістом 2-го рівня департаменту операційної діяльності Головного офісу АТ «ПриватБанк».

Анастасія Прусан

Анастасія Прусан


2018 року випуску.

Спеціальність «Облік і оподаткування».

Працює спеціалістом департаменту витрат та доходів у головному офісі компанії «Алло».

Євген Коваленко

Євген Коваленко


2019 року випуску.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Працює регіональним керівником філії Sportbank (мобільний інтернет-банк) у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Абітурієнти, радо запрошуємо на презентацію освітньої програми "Інноваційні фінанси: Цифрові технології", яка відбудеться 26 серпня о 15:00!

Зустріч проводить Вікторія Вареник, к.е.н., доцент кафедри та Зоя Пестовська, к.е.н., доцент кафедри.

Дізнайтеся під час зустрічі про:

- нову освітню програму "Інноваційні фінанси: Цифрові технології"

- особливості вступу у 2020 році

- практичний бік навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля

- міжнародну акредитацію та визнання

- історії успіхів випускників

- стипендії для студентів

- перспективи роботи після завершення навчання.

Підключення до зустрічі: https://duan.zoom.us/j/93885654752

18 листопада 2020

Викладачі беруть участь у всеукраїнському освітньому проєкті «Teach Me Online»

13 листопада 2020

Важливі заходи Національного банку України

12 листопада 2020

Викладачі на тижні аудиту від UGEN Challenge AUDIT

16 жовтня 2020

Вчимось виконувати кейси

13 жовтня 2020

Дізнаємось про можливості кар’єри для фінансистів та менеджерів в АТ «Укрсиббанк»

19 серпня 2020

Видано колективну монографію «Сучасні тенденції стійкого фінансово-економічного розвитку та механізми їх реалізації в глобальному вимірі» за загальною редакцією доктора економічних наук, професора Болгар Тетяни Миколаївни

27 травня 2020

Кордони закриті, а ми подорожуємо онлайн у США з НБУ

22 травня 2020

Finance Digital Day

15 травня 2020

Що повинні знати споживачі фінансових послуг?

14 травня 2020

Планування власного бюджету онлайн

14 травня 2020

Участь студентів і викладачів кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики у Школі банкіра від CONCORDBANK

12 травня 2020

На зв’язку Дубай

30 квітня 2020

Застосування технологій digital обліку

29 квітня 2020

Результати конкурсу відеоробіт серед школярів 9-11 класів закладів середньої освіти оголошено

22 квітня 2020

Візит практика онлайн

16 квітня 2020

Участь студентів і викладачів кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики у Recruitment Day 7: Lviv VS Odesa

15 квітня 2020

Карантинний день кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

14 квітня 2020

Он-лайн бізнес-гра «Управління особистими фінансами» відбулася

8 квітня 2020

«Фінансове турне» стартувало! Вирушайте разом з нами!

8 квітня 2020

Вийшов з друку збірник матеріалів конференції

2 квітня 2020

Он-лайн семінар Комітету з якості академічних стандартів для науково-педагогічних працівників кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

2 квітня 2020

III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності» відбулася онлайн

24 березня 2020

Результати конкурсу відеоробіт серед школярів 9-11 класів закладів середньої освіти

27 лютого 2020

Лекція від представників АТ "Укрсиббанк" для студентів кафедри МФОО

26 лютого 2020

Екскурсія студентів фінансистів на Nobel TV

14 лютого 2020

Участь студентів та викладачів кафедри МФОО в Економічному експресі від НБУ

12 грудня 2019

Підсумки вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» фінансистами та обліковцями

11 грудня 2019

Виїзне заняття кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування в СЗШ № 129

5 грудня 2019

Виїзне заняття кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування в ССЗШ № 53

27 листопада 2019

Квест серед школярів «Якщо податкова на порозі»

6 листопада 2019

Виїзний воркшоп у ПриватБанку

6 листопада 2019

Студенти-фінансисти приймають участь у програмі «Семестр за кордоном» та «Еразмус+»

24 жовтня 2019

Студенти фінансисти та обліковці на телебаченні

23 жовтня 2019

Чергове заняття у «Школі майбутнього фінансиста

16 жовтня 2019

Brain-storming з ПДФО

9 жовтня 2019

Друге заняття у «Школі майбутнього фінансиста»

2 жовтня 2019

Відкриття «Школи майбутнього фінансиста»


АРХІВ НОВИН

Митрофанова Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, доктор економічних наук, доцент
Голова комітету з якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля

 • 067 567 02 79
 • +38 (0562) 31-24-57
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Болгар Тетяна Миколаївна

д.е.н., професор кафедри

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси, гроші та кредит
 • Банківська система
 • Банківська система-2
 • Міжнародне інвестування
 • Організація безпечної діяльності банківських установ
 • Фінансовий контроль-2
 • Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Кредитний менеджмент
 • Управління фінансовою санацією
 • Інвестування
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пестовська Зоя Станіславівна

к.е.н., доц., заступник завідувача кафедри

Дисципліни, які викладає:

Аудит, Облік у банках, Страховий менеджмент, Accounting, Statistics, Money and Credit, Payment and Credit Relations in the Foreign Economic Activity of Enterprise, Організація і методика аудиту, Бухгалтерський облік, Страхування, Фінансовий ринок, Фінанси, гроші та кредит

 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вареник Вікторія Миколаївна

к.е.н., доц.

Дисципліни, які викладає:

Фінансовий аналіз, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Облік і звітність в оподаткуванні, Податковий менеджмент, Фінанси підприємств, Фінансове планування і прогнозування, Бюджетування, Фінансовий менеджмент, Статистика

 • +38 (0562) 31-20-45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57