Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародного маркетингуФормування сучасної інноваційної моделі економічного зростання, забезпечення інтеграції України в світове господарство та підвищення міжнародної конкурентоспроможності неможливі без глибокого розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів і конкурентів, основ стратегічного планування і контролю. Всі ці знання надає маркетинг, як сучасна концепція і філософія управління бізнесом, та метод практичного господарювання.

За результатами опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима здобувачів» у 2019/2020 навчальному році сформовано «Топ-3» науково-педагогічних працівників кафедри міжнародного маркетингу, які посіли перші три позиції за середнім показником та отримали такі оцінки (з 12 можливих балів):

у осінньому семестрі: 

 • Яременко С.С. 11,12
 • Красовська О.Ю. – 11,08
 • Шевченко В.М. 10,81

у весняному семестрі:

 • Курочкіна І.Г. – 11,26
 • Яременко С.С. – 10,91
 • Шевченко В.М. – 10,41

Тетяна Мішустіна - Завідувач кафедри

Тетяна Мішустіна

Завідувач кафедри

Ірина Тараненко - Професор

Ірина Тараненко

Професор

Світлана Яременко - Заступник завідувача

Світлана Яременко

Заступник завідувача

Олена Красовська - Доцент

Олена Красовська

Доцент

Валентина Шевченко - Доцент

Валентина Шевченко

Доцент

Анастасія Мостова - Доцент

Анастасія Мостова

Доцент

Ганна Щолокова - Доцент

Ганна Щолокова

Доцент

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Доктор економічних наук, професор


Академія 0000-0002-2697-786X ID: 0009148

Репозитарій

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

Закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи: Католицький університет Льовена (Бельгія), Університет Антверпена (Бельгія), Університет Амстердама (Нідерланди), Університет Кобленць-Ландау (Німеччина), Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина), Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Яременко Світлана Степанівна

Яременко Світлана Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0058127 Репозитарій

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства».

Закінчила фінансово-економічний факультет Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Облік та аудит» (2001 р.); Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг» (2005 р.); аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля (2010 р.).

Проходила стажування в Central European University (CEU), Будапешт (Угорщина).

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, брендинг, поведінка споживачів.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Курсове проектування», «Товарна інноваційна політика», «Психологія реклами», «Стимулювання збуту».
Автор більше 80 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. співавтор навчального посібника з грифом МОН «Регіональна економіка».

Красовська Олена Юріївна

Красовська Олена Юріївна

Проректор з розвитку, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу


Академія ID: 0038824 Репозитарій

Директор Міжнародної Школи Бізнесу IBS

Науково-педагогічний стаж складає понад 10 років.

У 2020 році успішно захистила докторську дисертацію «Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток світового ринку вищої освіти» у 2010 році.

У 2000 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг», далі – аспірантуру Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.

Пройшла стажування за програмою Tempus-Taсis (університет Амстердама, Нідерланди).

Досліджує проблеми проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, цікавиться механізмами регулювання попиту та пропозиції освітніх послуг згідно ситуації на ринку праці.

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Сучасні технології маркетингу та управління продажами», «Маркетингове ціноутворення».

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0059375 Репозитарій
0000-0003-1295-3303

Науково-педагогічний стаж складає 19 років.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародного маркетингу. Атестат доцента 12ДЦ №046093 протокол № 1/02-Д від 25.02.2016.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК №018739 від 17 січня 2014 р.

Закінчила аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля, в 2013 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою: «Конкурентоспроможність торгівельної марки машинобудівного підприємства».

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва і архітектури в 2000 році за спеціальністю менеджмент організацій.

Автор збірника завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Економічний механізм маркетингу». Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Реклама та рекламна діяльність».

Також є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ «Регіональна економіка».

Шевченко Валентина Миколаївна

Шевченко Валентина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0044786 Репозитарій

Редакційне членство (Редакції): Науковий журнал економіки і фінансів (Україна).

Науково-дослідні проекти: 2015 р. – теперішній час: Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством, № 0115U002754.

2016 р. – теперішній час: докторант кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля.

2008-2011 рр. Кандидат наук з державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна

2003-2005 рр. Фахівець з бухгалтерського обліку і аудиту, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Україна

1979-1984 рр. Інженер-хімік, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, Дніпро, Україна.

Мостова Анастасія Дмитрівна

Мостова Анастасія Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0053164 Репозитарій

У 2020 році успішно захистила докторську дисертацію "Стратегія забезпечення продовольчої безпеки держави: теорія, методологія, практика" за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, в 2012 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою «Логістичні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових культур».

Закінчила Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2009 році за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку національної економіки, конкурентоспроможність країни, стратегічне маркетингове управління, маркетингове управління логістикою.

Викладає дисципліни: «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингові основи підприємницької діяльності», «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Інфраструктура товарного ринку», «Територіальний маркетинг», «Регіональна економіка».

Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Територіальний маркетинг».

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Кандидат економічних наук, доцент


ID: 0032456 Репозитарій

Щолокова Ганна Володимирівна

Щолокова Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (2009 р.). Має вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин (2014 р.).

Закінчила Дніпровський національний університет у 2006 році за спеціальністю «Політологія».

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна політика (Європейські політико-правові інституції)», «Міжнародна політика (Дипломатичний етикет та протокол)», «Політичний аналіз (GR - менеджмент)», «Зв'язки з громадськістю (PR)», «Прикладна політологія (Політичний маркетинг та реклама)» та інші.

Анна Гришина -

Анна Гришина

Олена Корсун -

Олена Корсун

Валенсія Роскоша -

Валенсія Роскоша

Юлія Прибиткова -

Юлія Прибиткова

Анна Гришина

Анна Гришина


спеціаліст з маркетингу, 2007 рік випуску

Зараз обіймає посаду директора з маркетингу найбільшої національної мережі магазинів краси та здоров’я EVA  (з 2007 року)

"Навчання в Університеті створило для мене базис для подальшого росту та формування успішної професійної кар'єри. Це – фундамент, в якому було закладено все те, що я далі використовую та підтримую в моїй роботі."

Олена Корсун

Олена Корсун


Бакалавр та магістр з маркетингу, роки навчання 2009-2014

Зараз працює на посаді Senior Employer Brand Manager у глобальній ІТ-компанії SoftServe, яка має українське коріння та займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій. 

Крім того, Олена член PR комітету IT Dnipro Community, а також куратор міжнародного ком`юніті для жінок-лідерів в IT – Wtech.

Валенсія Роскоша

Валенсія Роскоша


Магістр з маркетингу, 2020 рік випуску.

Валенсія успішно керує клінікою Adassa, Medical Clinic, з 2019 року, а до того кілька років керувала лабораторією INVITRO.

Юлія Прибиткова

Юлія Прибиткова


Магістр з маркетингу, навчалася в Університеті імені Альфреда Нобеля y 2016-2018 рр.

Зараз обіймає посаду начальника відділу з питань інфраструктури та інвестицій Виконавчого комітету Новомосковської міської ради. Наразі Юлія опікується програмою залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату та розробляє шляхи залучення інвестицій, які дадуть поштовх для розвитку інфраструктури міста, зростання масштабів виробництва, покращення послуг, що стане стимулом до зростання економічних вигод для Новомосковська.

2021

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2020

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2019

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2018

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2015-2017

image
image
image
image
image
image
image
image
image

ATTENTION!

Запрошуємо на міжнародний ЕКО-Форум "Принципи ZERO WASTE у світі".
21 жовтня о 17:00
Формат онлайн.
Попередня реєстрація обов'язкова за посиланням:
https://app.getresponse.com/site2/mediascientifichub...

Розглянемо досвід експертів з формування ZERO WASTE-мислення у Польщі, Китаї та Японії.

Спікери:

 • Ірина Козлова – експерт з екології, заступник директора Департаменту екологічної політики Дніпровської Міської Ради.

  Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

  Учасник програми міжнародного стажування екологів Україна-Японія. Амбасадор освітньої програми ЕКОсвідоміить Дніпра.

 • Сергій Федотов - засновник компанії WEST EXPORT (Польща), експерт проєктів систем фотовольтаїки.

 • Активісти громадського об’єднання “Асамблея культурного обміну України”

  NGO Assembly of cultural exchange of Ukraine

  та засновники освітньої програми ЕКОсвідомість Дніпра Олена Рожко та Ганна Жихарева-Толстік.

Програма форуму:

 1. Досвід впровадження принципів ZERO WASTE в Китаї
  /Сергій Федотов - початок о 17.05/

 2. Становлення екосвідомості та еко-філософії в Японії
  /Ірина Козлова - початок о 17.20/

 3. Досвід впровадження енергозберігаючих технологій у Польщі. Базове знання про фотовольтаїку. Еко-програми та сортування сміття Польщі, зокрема Варшави.
  /Сергій Федотов - початок о 17.40/

 4. Панельна дискусія зі спікерами
  /початок о 17.55/

 5. Анонс заходів програми ЕКОсвідомість Дніпра на жовтень-листопад 2020.
  /Ганна Жихарева-Толстік та Олена Рожко початок о 18.15/

ЕКО-форум проводиться за підтримки кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

Alfred Nobel University

***
Нагадаємо, що освітня програма «ЕКОсвідомість Дніпра 2020” проводиться громадським об’єднанням “Асамблея культурного обміну України” за підтримки Дніпровської міської ради, Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, та освітньої платформи з урбаністики Terrain vague /Франція/.

Проєкт реалізується в рамках «Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки».
Партнери програми «Екосвідомість Дніпра»: Університет митної справи та фінансів, Дніпровська політехніка, Університет ім. Альфреда Нобеля, телеканал Дніпро TV, газета Наше місто, ОТВ, Travel Kayak.

Метa програми:

 • Познайомити містян з практикуючими спеціалістами, стартапами, компаніями, організаціями, що займаються впровадженням еко-політики в Україні.

 • Забезпечити містян необхідними знаннями та практичними навичками для розвитку соціальної свідомості та самостійного переходу до екологічних політик та практик.

 • Створити консолідований пул змін.
  #змінюємосвітразом #дніпробезсміття #екосвідомість_дніпра #екологічні_заходи_дніпра
  :yellow_heart:
  Запрошуємо містян долучатися до програми «Екосвідомість Дніпра»!!!
  Офіційне еко-комьюніті програми: https://www.facebook.com/groups/2418625808431763

17 січня 2022

Міжнародні можливості здобувачів освітньої програми «Маркетинг» в Університеті імені Альфреда Нобеля

9 грудня 2021

Ще здобувачі, проте вже професіонали: чергова перемога у конкурсі соціальної реклами

25 листопада 2021

Перемога на 16 Українському Студентському Фестивалі Реклами


Як знайти роботу за фахом студенту-маркетологу?

Відповідь на це питання знає більшість здобувачів Університеті імені Альфреда Нобеля. Адже вони мають безліч можливостей.

Здобувачі освітніх програм часто зустрічаються з практиками в аудиторіях, під час лекційних та практичних занять. А практики також часто собі шукають співробітників серед молоді. Саме так і сталося з Богданом, він знайшов роботу за фахом ще на третьому курсі, виконавши одне тестове завдання.

Крім того, випускники кафедри регулярно звертаються до викладачів та просять порекомендувати здібних студентів для роботи у компанії.

Також в Університеті імені Альфреда Нобеля працює Центр Кар'єри, який підбирає та публікую вакансії для здобувачів, в тому числі й вакансії зі сфери маркетингу. Ярмарки вакансій та масштабні зустрічі з роботодавцями, які щосеместру відбуваються в Університеті імені Альфреда Нобеля, також збирають найкращих роботодавців регіону та країни, які зацікавлені у пошуках молодих фахівців. Це додаткова можливість особисто поспілкуватися з роботодавцями та знайти роботу за фахом.

Вивчайте маркетинг в Університеті імені Альфреда Нобеля!


Говорять здобувачі

Здобувачі освітньої програми "Маркетинг" Університету імені Альфреда Нобеля розповідають про освітній процес.


Хто такий маркетолог і чим він займається?

Хто ж такий маркетолог та чим саме він займається розповідає Тетяна Мішустіна, завідувач кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля, під час зустрічі з абітурієнтами та батьками.

Маркетинг - це одне з найкращих занять у світі. Адже це робота на межі креативу та системного бізнесу! Вдале поєднання бізнесу та творчості. А ще професія маркетолога у списку 100 кращих професій у США за 2021 рік знаходиться під номером 30.

Щороку багато абітурієнтів цікавляться освітньою програмою "Маркетинг". І це правильне рішення. Чому? Дізнайтеся з відео!

Зазначимо лише кілька переваг освітньої програми "Маркетинг":

- професійне спрямування "Маркетинг: Реклама та бізнес комунікації"

- англомовна програма "Маркетинг"

- відповідність міжнародним стандартам ZEvA

- Професійний клуб "Маркетолог"

- Marketing Challenge Days та зустрічі з практиками

Вивчайте маркетинг в Університеті імені Альфреда Нобеля!


18 жовтня 2021

Нова перемога у конкурсі соціальної реклами

1 жовтня 2021

Зустріч випускників кафедри міжнародного маркетингу (освітньої програми "Маркетинг")

30 вересня 2021

До нас приїхав GogolFest

9 вересня 2021

Лекція Ігоря Дехи для першокурсників-маркетологів

7 вересня 2021

Мaркетологи 1 та 2 курс взяли участь у флешмобі "Здорова Україна 30"

1 вересня 2021

Вітаємо з початком навчання!

21 липня 2021

Виробнича практика для здобувачів 3 року навчання

19 липня 2021

Вітаємо бакалаврів з маркетингу!

24 червня 2021

Захист кваліфікаційних робіт

9 червня 2021

Повне занурення у практику

7 червня 2021

Здобувачі освітньої програми "Маркетинг: Реклама та бізнес комунікації" долучилися до екологічної акції

30 квітня 2021

Рекламні інструменти в соціальних мережах: майстер-клас Владислава Богуцького

28 квітня 2021

Майстер-клас Надії Демченко для маркетологів

24 квітня 2021

Здобувачі освітньої програми маркетинг скористалися міжнародними можливостями

23 квітня 2021

Клуб Маркетолог: в гостях Владислав Богуцький

22 квітня 2021

Знову перемога: VII Харківський студентський фестиваль реклами

22 квітня 2021

Диплом 2 ступеня Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт (Маркетинг)

22 квітня 2021

Підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг»

21 квітня 2021

Воркшоп Василиси Петлицької

16 квітня 2021

Випускні роботи бакалавра та магістра освітньої програми "Маркетинг" отримали дипломи II ступеня!

15 квітня 2021

Синергія маркетингових бюджетів

15 квітня 2021

Підбито підсумки конкурсу «Моя професія – маркетолог XXI століття»

14 квітня 2021

XII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

12 квітня 2021

Зустріч з практиком

23 березня 2021

Майстер-клас на тему «Основи налаштування рекламної кампанії в Google Ads» з доцентом кафедри міжнародного маркетингу Анастасією Мостовою

22 грудня 2020

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

15 грудня 2020

Перемога у 12-му Національному фестивалі соціальної реклами

10 грудня 2020

Маркетологи взяли участь у "Реклама-Фест"

10 грудня 2020

Майстер-клас «Розробка рекламної кампанії»

26 листопада 2020

Майстер-клас для студентів з Інтернет-маркетингу "7 правил класних Stories"

17 листопада 2020

Студенти маркетологи у шорт-листі "Рекламного полігону"!

9 листопада 2020

Майстер-клас Галини Сазонової для студентів англомовних програм «Маркетинг»

23 жовтня 2020

Якісна маркетингова освіта – англійською

23 жовтня 2020

Новий формат клубу "Маркетолог"

19 жовтня 2020

Клуб "Маркетолог" в онлайн форматі

9 жовтня 2020

Рекламний бізнес: майстер-клас з елементами брейнштормінгу

9 жовтня 2020

Воркшоп «Неймінг в маркетингових комунікаціях»

8 жовтня 2020

Майстер-клас у форматі ZOOM з Ольгою Скляр на тему: «Створення привабливого візуального контенту в Instagram»

2 жовтня 2020

Відбувся воркшоп для студентів-маркетологів

26 червня 2020

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

19 червня 2020

Всі переможні місця — наші!

12 травня 2020

Інтерактивна лекція-воркшоп сертифікованого експерта з маркетингу МІМ Віталія Осадчого

4 травня 2020

Клуб "Маркетолог" - відбувся майстер-клас Олексія Глущенко "SMM в умовах карантину"

28 квітня 2020

Перемога у IV Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт зі спеціальності 075 Маркетинг

8 квітня 2020

XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

31 січня 2020

Вручення дипломів магістра випускникам спеціальності Маркетинг

4 лютого 2020

Стажування студентів-маркетологів Університеті Humanitas в м. Сосновець, Польща

3 грудня 2019

Представники студентства від спеціальності Маркетинг – експерти з акредитації освітніх програм

19 листопада 2019

Засідання клубу Маркетолог

1 листопада 2019

Студенти маркетологи – учасники International Business School "Logistics&Marketing"

30 жовтня 2019

Клуб маркетолог: провідні тренди маркетингу-2019

25 жовтня 2019

Підбиті підсумки конкурсу на найкращий логотип спеціальності Маркетинг

22 жовтня 2019

Воркшоп з бренд-менеджменту до Дня маркетолога

10 жовтня 2019

Кафедра міжнародного маркетингу провела щомісячне засідання клубу «Маркетолог»

8 жовтня 2019

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчалися у літній школі у Великій Британії та отримали сертифікати про успішне навчання

Школа Інтернет-маркетингу та Максим Павлов підписали договір про співпрацю з кафедрою міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля. Здобувачі програми вже відвідали гостьову лекцію Максима Павлова про Інтернет-маркетинг, також побували на конференції DNIPRO MARKETING CONFERENCE та мають можливість пройти стажування на базі компанії.

2021

2020

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 • +38 (0562) 31-24-61
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яременко Світлана Степанівна

Заступник завідувача

 • +38 0562 31-20-38
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевченко Валентина Миколаївна

Заступник завідувача

 • +38 0562 31-20-38
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57