Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти та PhD у галузі знань «Управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Місія кафедри – надання сучасної професійної освіти, що базується на кращих освітніх стандартах, національних й міжнародних традиціях, досягненнях науки й практики у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана з організацією та функціонуванням підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Освітній процес на кафедрі проводиться за освітніми програмами, які забезпечують високий рівень підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відповідно вимогам сучасного ринку праці.

В рамках навчального проєкту «Школа бізнесу і логістики» викладачами кафедри постійно проводяться майстер-класи.

При кафедрі діє клуб «Підприємницька майстерня».

Важливою є взаємодія вищої школи та бізнесу. На кафедрі працює освітній центр «Бізнес для бізнесу» (ОЦ В2В), метою якого є налагодження та розвиток ефективної співпраці підприємців і викладачів для подальшого розвитку підприємництва у регіоні та удосконалення навчання у вищій школі за підтримки випускників-практиків.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені та вчені звання.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри.

Наукові досягнення підтверджено патентами. Викладачами кафедри отримано 10 патентів на корисні моделі та патент України на промисловий зразок.

Отримано понад 70 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності сформовано наукову школу: «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Павлова В.А.

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є членами Дніпровського осередку українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), який входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT) (сертифікат від 02.10.2012 р.).

Викладачі кафедри також є членами Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME», головна мета якої – сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва, задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів.

Про високий попит на наших здобувачів свідчить те, що багато з них вже на старших курсах мають престижну роботу, поєднуючи її з навчанням!


За результатами опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2019/2020 н.р. сформовано «Топ-3» науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які посіли перші три позиції за середнім показником:

Науково-педагогічний працівник

Середньо-зважений бал

Орлова В.М.

11,38

Павлова В.А.

11,31

Сергєєва О.Р.

11,23


ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Сьогодні у ділових колах уміння провадити підприємницьку, торговельну та біржову діяльність, знання іноземних мов цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри!

Особливостями освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

- Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін.

- Акцент в освітньому процесі зроблено на об’єкт діяльності.

- Залучення до освітнього процесу досвідчених практиків.

- Можливість вільного вибору дисциплін, яка дає змогу здобувачам підвищувати свої Hard Skills та Soft Skills.

- Посилена підготовка з іноземної мови.

- Можливість міжнародної академічної мобільності.

- Широкі можливості працевлаштування на підприємствах всіх сфер економічної діяльності і організаційно-правих форм: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій, в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати:

- керівниками виробничих, торговельних, біржових структур та їх підрозділів,

- бренд-менеджерами,

- менеджерами-форматорами,

- керівниками та менеджерами у роздрібній і оптовій торгівлі та сфері послуг,

- фахівцями із біржових операцій, фахівцями-аналітиками з дослідження товарного ринку, товарознавцями-експертами,

- експертами з зовнішньоекономічної діяльності;

- експертами з якості товарів;

- менеджерами систем якості,

- начальниками митних постів і відділів митниці,

- фахівцями з логістики.


Якщо хочеш бути успішним, заробляти гроші, вміти спілкуватися з людьми та розвиватися, відкрити свій бізнес або працювати в корпорації, то обирай навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»!

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

СТУПІНЬ «МАГІСТР» - детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

СТУПІНЬ «PhD»
Освітньо-професійна програма

Вікторія Орлова - В.о. завідувача кафедри

Вікторія Орлова

В.о. завідувача кафедри

Оксана Кузьменко - Заступник завідувача кафедри

Оксана Кузьменко

Заступник завідувача кафедри

Валентина Павлова - Професор

Валентина Павлова

Професор

Галина Рижкова - Доцент

Галина Рижкова

Доцент

Олена Сергєєва - Доцент

Олена Сергєєва

Доцент

Павлова Валентина Андріївна

Павлова Валентина Андріївна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами».

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Товарознавство (Харчові продукти).

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств», керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. Має захищених доктора наук та 5 кандидатів наук.

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 10 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • більше 150 наукових праць.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпропетровським осередком УТТТ.
 • Член підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва МОН України.
 • Член редакційної колегії наукових журналів «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник».

Нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 р. управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.)

Кузьменко Оксана Василівна

Кузьменко Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси».

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства». Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства), Основи екології та безпеки споживчих товарів.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Має понад 63 наукових та навчально-методичних розробок.

Орлова Вікторія Миколаївна

Орлова Вікторія Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» та Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Міністерства промислової політики України захистила кандидатську дисертацію за темою «Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків». Спеціальність 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Паливно-мастильні матеріали), Хімія, Мікробіологія, Біохімія та фізіологія харчування, Управління якістю. 

Є автором конспектів лекцій, має понад 85 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі є співавтором 1 навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 2 монографій, 1 патенту на корисну модель та 3свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Має практичний досвід роботи у сертифікованій в УкрСЕПРО лабораторії з якості нафтопродуктів.

Рижкова Галина Анатоліївна

Рижкова Галина Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю – Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами.

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями підприємства». Спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Непродовольчі товари), Послуги, Комерційна логістика, Маркетингові комунікації.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Сергєєва Олена Романівна

Сергєєва Олена Романівна

Кандидат наук з державного управління, доцент


Профіль науковця

Освіта: закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами».

Захистила кандидатську дисертацію в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президенті України за темою «Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства». Спеціальність 25.00.04– «Місцеве самоврядування».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Харчові продукти. Пакувальні матеріали і тара), Ідентифікація та фальсифікація товарів, Сенсорний аналіз, Технічне регулювання (Оцінювання відповідності), Обладнання підприємств торгівлі.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях. Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з лютого 2015 р. по лютий 2020 р. виконувала науково-дослідну роботу (НДР) за темою «Формування механізмів управління підприємствами» (номер державної реєстрації 0115U000062) (завершення – лютий 2020 р.).

До виконання було залучено 10 викладачів, 4 докторанти, 7 аспірантів та щорічно до 80 здобувачів вищої освіти.

За п’ять років виконавцями науково-дослідної роботи було опубліковано:
одну кафедральну монографію та 33 підрозділи колективних монографій поза межами університету, у т.ч., у співавторстві з докторантами, аспірантами та студентами;

4 наукові статті у базах Scopus;

16 статей у закордонних періодичних виданнях;

38 статей у фахових виданнях України;

47 тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій і виданих за кордоном;

106 тез доповідей, опублікованих в Україні.

Результатом інтелектуальної діяльності є два патенти на корисну модель та 45 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

За результатами наукових досліджень захищено дві докторських дисертації (Гармідер Л.Д., 2015 р. та Лохман Н.В, 2019 р.) й 1 кандидатська дисертація (Вакарчук Т.С., 2018 р.)

Протягом періоду виконання теми активізувалася науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. Зокрема, ними опубліковано 543 наукові праці, у т.ч., як співавтори монографій та статей у фахових виданнях України й закордонних періодичних виданнях. 103 здобувачі взяли участь в олімпіадах і конкурсах різного рівня, з них 40 – в II етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, а 14 – стали їх переможцями та нагороджені дипломами I, II та III ступенів.

Проведено п’ять Міжнародних науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (VI-а (2015 р.) – X-а (2019 р.), учасниками яких, окрім України, були представники Австрії, Вірменії, Грузії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Республіки Білорусь, Румунії та ін.

В рамках Меморандуму про співпрацю між Університетом імені Альфреда Нобеля і Познанським університетом технологій здійснюється наукова співпраця та виконується міжнародний науковий проєкт «Проблеми зайнятості випускників закладів вищої освіти», до якого долучені також Бранденбурзький університет прикладних наук та Гданська політехніка.

Запрошуємо до участі у конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Університет імені Альфреда Нобеля (Україна)

Львівський торговельно-економічний університет

Одеський національний політехнічний університет

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ГО «Служба захисту прав споживачів України»

Дніпропетровська торгово-промислова палата

Бранденбурзький університет прикладних наук (Німеччина)

Вища школа менеджменту охорони праці, м. Катовіце (Польща)

Познанський університет технологій (Польща)

Єреванський національний економічний університет (Вірменія)


Шановні колеги!

Університет імені Альфреда Нобеля запрошує взяти участь у роботі XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», яка відбудеться 26 березня 2020 р.


В рамках конференції планується обговорення проблем за напрямами:

− сучасна торгівля і підприємництво: теорія, практика, перспективи розвитку;

– підприємництво, організація, ефективність, бізнес-культура;

– біржова діяльність як складова ринкової економіки;

ринок споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів;

− вплив технологій на формування екологічної безпечності і якості товарів, послуг;

інноваційний розвиток в Україні;

актуальні проблеми підготовки фахівців з підприємництва.

Випуск збірника тез доповідей планується до початку роботи конференції

Матеріали конференції будуть розміщені на web-сторінці репозиторію за посиланням.


Для участі в конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (не пізніше 12 березня 2020 р.):

– заявку на участь у конференції (завантажити);

– копію квитанції про сплату оргвнеску;

– електронний варіант тез доповідей.

Доповіді закордонних партнерів друкуються безкоштовно.


Вимоги до оформлення тез доповіді:

Тези доповіді подаються українською, російською, англійською або іншими мовами.

Обсяг дві повні сторінки формату А-5 комп’ютерного тексту, набраного шрифтом Times New Roman, кегль 10, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац 0,5 см. Поля дзеркальні: верхнє і нижнє – 15 мм, зовнішні – 15 мм, внутрішні – 23 мм. Редактор формул – MS Equation.

Список літератури має бути оформлений відповідно до чинних вимог в Україні, кегль 8. Посилання в тексті на джерело порядковим номером у квадратних дужках.

Якщо у тексті є таблиці та (або) рисунки, вони повинні бути згруповані, мати назву.

Відправлені на адресу оргкомітету матеріали для участі у конференції (тези, заявка, оплата за участь) потрібно називати: прізвище і вид документу. Наприклад: Коваленко_тези, Коваленко_заявка, Коваленко_квитанція.

Тези друкуються за редакцією автора.

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.

Тези, оформлені без дотримання вказаних вимог, розглядатися не будуть.

Інформаційний лист


Організаційний внесок

Організаційний внесок складає 80 грн з одного учасника (у т.ч. 13,33 грн. ПДВ), без пересилання збірника тез. Він використовується на покриття витрат, пов’язаних з виданням тез. Пересилка збірника накладеним платежем («Нова пошта»).

Електронний примірник збірника тез доповідей у PDF форматі замовляється у заявці.

Організаційний внесок сплачується до каси університету або в банк.

Платіжні реквізити (після 01.11.2019 р.):

Кошти перераховуються одночасно з поданням тез, але не пізніше 12 березня 2020 р.

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

IBAN № UA 56 305299 00000 26003050336274

в АТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 20201672

Призначення платежу: Конференція ПТБД

Вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника.


СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Будемо щиро вдячні за розповсюдження даної інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.

З повагою, оргкомітет.


Адреса організаційного комітету конференції

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Університет імені Альфреда Нобеля

м. Дніпро, 49000

вул. Січеславська Набережна, 18, корпус С

аудиторія 3220, 3221, 3212

Інформацію можна отримати за телефоном:

099-269-75-50

Координатор: Оксана Василівна Кузьменко

Електронна адреса оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

31 січня 2020

Вітаємо магістрів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність з випуском!

17 лютого 2020

Воркшоп від практика

17 січня 2020

Заняття в школі бізнесу і логістики

15 січня 2020

Участь викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в розробці стандартів вищої освіти України

27 грудня 2019

Підсумки діяльності кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 2019 році

27 грудня 2019

Заняття в Школі бізнесу і логістики

26 грудня 2019

Інформаційні семінари з основ споживчих знань продовжуються

21 грудня 2019

День кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

11 грудня 2019

Підсумкове заняття з товарознавства у студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

10 грудня 2019

Засідання клубу "Підприємницька майстерня"

5 грудня 2019

IV обласний турнір з основ підприємництва «PRO БІЗНЕС»

20 листопада 2019

Чергове заняття у «Школі бізнесу і логістики»

24 жовтня 2019

Зустріч викладачів кафедри зі школярами Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №27»

22 жовтня 2019

Інформаційний семінар з основ споживчих знань

Орлова Вікторія Миколаївна

В.о. завідувача

 • +38 (056) 720-71-56
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузьменко Оксана Василівна

Заступник завідувача

 • +38 (056) 720-71-56
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57