Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Заохочувальні відзнаки Університету

Положення про заохочувальні відзнаки Університету імені Альфреда Нобеля

Призначення і сфера використання

Положення про заохочувальні відзнаки Університету імені Альфреда Нобеля – це основний нормативний документ, яким регламентується порядок присвоєння нагород в університеті.
Цим Положенням керується в своїй діяльності відділ кадрів.
Положення не є конфіденційним документом в межах університету.

Нормативні документи, що регулюють надання заохочувальних відзнак

Положення розроблено відповідно до вимог:

 • Закону України „Про вищу освіту” від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ;
 • Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 р. № 1979-ХІІ;
 • Типового положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом МОНУ від 13 липня 2007 р. № 605.
 • Статуту Університету імені Альфреда Нобеля;
 • Колективного договору Університету імені Альфреда Нобеля.

Загальні положення

Заохочувальними відзнаками університету нагороджуються працівники університету, а також інші громадяни України та інших країн за значні особисті досягнення у галузі національної освіти, навчанні і вихованні, підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, а також за вагомий внесок у розвиток університету, створення його матеріально-технічної бази, інші види діяльності, що сприяють зміцненню його авторитету.

Види заохочувальних відзнак університету

Заохочувальні відзнаки університету мають декілька видів:

Почесні звання університету:

 • Почесний професор Університету імені Альфреда Нобеля;
 • Заслужений професор Університету імені Альфреда Нобеля;
 • Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля;
 • Заслужений працівник Університету імені Альфреда Нобеля.

Медалі університету:

 • Медаль « 20 років з університетом».

Ректорські відзнаки:

 • Особиста відзнака ректора Університету імені Альфреда Нобеля;
 • Почесна грамота ректора Університету імені Альфреда Нобеля.

Умови надання заохочувальних відзнак

Почесне звання «Почесний професор Університету імені Альфреда Нобеля» присуджується особам, які не входить до кадрового складу університету, але мають значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі вищої освіти або на рівні окремих галузей науки і виробництва, навчанні і вихованні підростаючого покоління, науковій, науково-методичній і громадській діяльності та значний особистий внесок в розвиток університету.

Почесне звання «Заслужений професор Університету імені Альфреда Нобеля», присуджується особам, які працюють в університеті (на постійній основі) не менше 8 (восьми) років, мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора, значну кількість наукових праць, визнаних як в Україні, так і за кордоном, визнані монографії, підручники, навчальні посібники, визнані наукові розробки та належність до наукових шкіл, результативну підготовку наукових кадрів та за значний внесок в розвиток університету.

Почесне звання «Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля», присуджується особам, які працюють в університеті (на постійній основі) не менше 7 (семи) років, є провідними лекторами кафедри, мають визнані підручники, навчальні посібники, навчально-методичні розробки, належність до відомих наукових шкіл, результативну підготовку наукових кадрів, активну наукову, педагогічну і громадську діяльність (участь в експертних і науково-методичних радах та комісіях).

Почесне звання «Заслужений працівник Університету імені Альфреда Нобеля», присуджується особам, які працюють в університеті (на постійній основі) не менше 8 (восьми) років, які не належать до науково-педагогічних працівників і зробили значний внесок у розвиток університету (організація та забезпечення навчального процесу, розвиток матеріально-технічної бази), мають особисті заслуги перед університетом (нагороди, подяки та інші відзнаки).

Медаль «20 років з університетом», нагороджуються працівники, які сумлінно працюють в університеті (на постійній основі чи за сумісництвом) понад 19 (дев’ятнадцять) років на благополуччя та імідж університету.

Особиста відзнака ректора Університету імені Альфреда Нобеля, відзначаються особи, які працюють в університеті не менше 10 (десять) років і досягли визначних успіхів у професійній, науковій, виховній роботі, а також за особистий внесок в розвиток та духовне зростання університету.

Почесна грамота ректора Університету імені Альфреда Нобеля, надається особам, за вагомі успіхи в галузі освіти, з нагоди святкування професійних свят, з нагоди святкування ювілейних дат від дня народження особи та за підсумками навчального року.

Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатів для присвоєння почесних звань здійснюється за письмовим поданням (клопотанням) завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів університету (додаток А).
2. Кожна кандидатура обговорюється на засіданні ректорату, де надаються рекомендації вченій раді університету про відповідності кандидата умовам щодо присвоєння почесного звання.
3. Питання про присвоєння почесних звань вирішують члени вченої ради університету за підсумками таємного голосування простою більшістю голосів. (додаток Б, додаток В)
4. Питання про нагородження медаллю вирішує ректор університету, за поданням відділу кадрів списочного складу працівників.
5. Питання про нагородження особистими відзнаками та почесними грамотами вирішує ректор, за клопотанням проректора по підпорядкуванню та керівників структурних підрозділів.
6. У разі позитивних рішень, видаються накази з основної діяльності (додаток Г).
7. Особам видаються відповідні нагороди.
8. ВК забезпечує належне оформлення відповідної заохочувальної відзнаки:

 • реєстрація та присвоєння номера;
 • занесення даних до трудової книжки, особової справи.

9. Почесні звання працівникам присвоюються не більше як одній особі на навчальний рік у кожній номінації.
10. Повторне нагородження однойменними відзнаками не проводиться.

Надбавки

Працівникам університету, удостоєним почесних звань, надається щомісячна надбавка до посадового окладу у розмірі 20% на весь період роботи в Університеті.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57