Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Департамент дидактики

Департамент дидактики є структурним підрозділом Університету, який здійснює організацію навчального процесу в Університеті у повній відповідності прийнятим в Україні стандартам, загальноєвропейським стандартам та вимогам Болонської декларації.

Департамент очолює начальник, який підпорядковується проректору із забезпечення якості вищої освіти.

Засідання Студентського об’єднання вищої освіти на тему «Підтримка принципів академічної доброчесності в Університеті імені Альфреда Нобеля»

17 грудня 2020 року відбулось чергове засідання Студентського об’єднання вищої освіти на тему «Підтримка принципів академічної доброчесності в Університеті імені Альфреда Нобеля».

Метою засідання було з’ясування рівня обізнаності учасників освітнього процесу про академічну доброчесність (відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту») та виявлення «слабких» моментів для проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи.

У засідання взяли участь здобувачі, які навчаються в Університеті за різними освітньо-професійними програмами на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. При обговоренні питання про академічну доброчесність як запоруки якості навчання/викладання було акцентовано на законодавчих та внутрішніх нормативних документах, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті. Учасники продемонстрували обізнаність про види порушень академічної доброчесності та механізми їх попередження; наслідки, які передбачені для всіх учасників освітнього процесу, у разі порушення ними академічної доброчесності; діяльність Комісії з питань академічної доброчесності та етики, яка функціонує в Університеті у разі виявлення факту порушень. Члени об’єднання підтримали необхідність боротися з проявами порушення академічної доброчесності та прийняли рішення підвищувати обізнаність щодо системи роботи в Університеті з поширення академічної доброчесності.

Департамент дидактики вдячний членам Студентського об’єднання з якості вищої освіти за активну участь та доцільні пропозиції.


Засідання Студентського об’єднання з якості освіти Університету імені Альфреда Нобеля

29.10.2020 відбулося засідання Студентського об’єднання з якості освіти Університету імені Альфреда Нобеля. В ньому взяли участь здобувачі, що навчаються за різними освітньо-професійними програмами (майбутні маркетологи, менеджери, фінансисти, фахівці у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, міжнародних економічних відносин, банківської справи) та бажають свідомо впливати на якість організації й реалізації освітнього процесу.

Темою засідання було обговорення низки питань, пов’язаних з визнанням результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті. Начальник департаменту дидактики Онищенко М.Ю. акцентувала увагу на тому, що у контексті швидко мінливих потреб та гнучкості ринку праці, визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти як ключового чинника успіху стратегій навчання протягом життя, є головним інструментом підвищення конкурентоспроможності та успішного працевлаштування випускників ЗВО.

Під час засідання здобувачі були ознайомлені з тимчасовим Положенням «Про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, здобувачами Університету імені Альфреда Нобеля», яке діятиме до моменту формування вимог до процедур присвоєння кваліфікацій, визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти Національним агентством кваліфікацій. Члени об’єднання отримали роз’яснення щодо механізму визнання (валідації) результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті, а саме: подання заяви здобувачем освіти; формування Предметної комісії; розгляд та аналіз комісією наданих документів; дії комісії за підсумками аналізу результатів або оцінювання.

Інформація викликала у здобувачів цікавість та питання. Департамент дидактики висловлює щиру вдячність всім учасникам засідання! Далі буде…


Засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти

15 травня відбулось засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти (Ідентифікатор конференції в ZOOM 467 792 3343) Учасники – представники майже всіх спеціальностей бакалаврату та магістратури – активно обговорювали особливості та перспективи навчання on-line. У засіданні взяла участь проректор із забезпечення якості вищої освіти, канд.екон.наук, доц. Шкура І.С.

Учасники засідання поділились власним досвідом дистанційного навчання. Оскільки серед членів Студентського об’єднання з якості вищої освіти є ті здобувачі, що зараз перебувають за кордоном в рамках участі у програмі міжнародної академічної мобільності «ERASMUS+» (Шепотько К.), було цікаво і корисно порівняти специфіку дистанційного навчання в іноземних Вишах та в Університеті.

Завдяки оперативній реорганізації освітнього процесу в Університеті імені Альфреда Нобеля, набуття нових знань за кордоном виявилось безпроблемним. Також, магістр Біла O., що паралельно навчається за кількома освітньо-професійними програмами («Право» та «Філологія (переклад)») підкреслила, що on-line формат навчання в Університеті дозволяє одночасно отримувати якісну освіту за кількома спеціальностями.

Здобувачі внесли конкретні пропозиції по удосконаленню on-line навчання, які обов’язково будуть враховані при подальшій організації освітнього процесу в Університеті.

Департамент дидактики висловлює щиру вдячність всім учасникам засідання!


Майстер-клас "Підготовка здобувачів до презентації результатів наукових досліджень"

04.03.2020 відбувся майстер-клас канд. політ. наук, доцента кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Ключника Р.М. на тему "Підготовка здобувачів до презентації результатів наукових досліджень". Викладач наочно продемонстрував знання техніки та методології моніторингу медіа у процесі підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Політологія», до презентації наукових досліджень. Завдяки цікавій подачі матеріалу, активній участі у дискусії та професійній презентації здобувачами власних аналітичних доробок, мету заняття було досягнуто.

Департамент дидактики вдячний канд. політ. наук, доценту Ключнику Р.М. за професіоналізм, а здобувачам гр. ПЛT-18 за активну участь. Далі буде…


Воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови «Розвиток критичного мислення для медіаграмотності»

03.03.2020 відбувся воркшоп для викладачів практичних курсів з англійської мови «Розвиток критичного мислення для медіаграмотності», який, в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету, провели М'ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля та Павленко Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

За допомогою практичного використання онлайн курсу VERIFIED з медіаграмотності, учасники заходу були ознайомлені з можливістю оцінити сучасні інформаційні потоки та набути навички для розпізнавання дезінформації та пропаганди. Науково-педагогічні працівники Університету взяли активну участь у всіх запропонованих видах робіт, ділилися думками, обговорювали інформацію та в активному режимі випробовували переваги використання онлайн курсу VERIFIED.

Департамент дидактики вдячний ініціаторам заходу, М'ясоїд Галині Іванівні та Павленко Людмилі Володимирівні, за цікаву подачу матеріалу та професіоналізм, а також всім учасникам заходу за активну участь!

Онищенко Маріанна Юріївна

Начальник, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

  • (056) 778-03-81
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тімофєєнко Людмила Петрівна

Заступник начальника Департаменту дидактики

  • (056) 370-36-28
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Камишова Ганна Олександрівна

Фахівець Департаменту дидактики

  • (056) 370-36-28
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коваль Оксана Олександрівна

Фахівець Департаменту дидактики

  • (056) 370-36-28
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57