Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Системи управління якістю

Відповідність системи менеджменту якості Університету імені Альфреда Нобеля світовим стандартам

Що таке ISO?

I. ISO (International Organization for Standardization) — це міжнародна неурядова організація, утворена в 1947 році з метою розробки міжнародних стандартів. Це мережа інститутів національних стандартів 162 країн, з центральним і координаційним центром в Женеві, Швейцарія. Країни представлені своїми офіційними органами сертифікації. ISO знаходить консенсус у прийнятті рішень між вимогами бізнесу і граничними потребами суспільства.

Найбільшого поширення у світі отримав стандарт ISO 9000. Він має загальний характер і застосовується для будь-якої організації, незалежно від її роду діяльності та розміру. ISO 9000 — це стандарт управління якістю. Для отримання сертифіката відповідності ISO 9000 необхідно впровадити технології та процедури управління, які спрямовані на якісне задоволення потреб споживачів і забезпечують якість товарів і послуг відповідно до чинного законодавства. В основі стандарту ISO 9000 лежить 8 принципів управління якістю:

 • орієнтованість на клієнта;
 • роль керівництва, лідерство;
 • залучення персоналу;
 • підхід до діяльності як процесу;
 • системний підхід до управління;
 • безперервне (постійне) поліпшення;
 • фактичний підхід при прийнятті рішення (діяти на основі аналізу фактів, використовуючи досвід і інтуїцію);
 • взаємовигідні відносини з постачальниками.

В рамках серії ISO 9000 стандарт ISO 9001 "Системи управління якістю – вимоги" — єдиний стандарт, за яким видається сертифікат. Даний стандарт визначає вимоги до системи управління якістю, які використовуються для підтвердження здатності організації задовольнити потреби споживача та інших зацікавлених сторін. Сертифікація по системі ISO має добровільний характер і її впровадження – досить трудомісткий процес. Впровадження стандартів серії ISO 9000 дозволяє:

 • підвищити якість своїх послуг або продукції;
 • удосконалити систему управління і підвищити свою ефективність;
 • систематизувати управління діяльністю організації;
 • покращити імідж на ринку;
 • отримати конкурентні переваги за участю в міжнародних проєктах;
 • залучити серйозних місцевих або іноземних партнерів або інвесторів.

У стандарті ISO 9000 відбувається постійне оновлення і поліпшення його змісту, що знайшло відбиття в версіях 2000, 2008, а потім 2015 років.

Система менеджменту якості в Університеті імені Альфреда Нобеля

II. Виходячи зі сказаного, вищим керівництвом Університету імені Альфреда Нобеля (далі - Університет) було прийнято рішення про створення в ньому системи менеджменту якості з подальшою її міжнародною сертифікацією. З цією метою у вересні 2009 року був утворений Центр управління якістю, основним завданням якого і стало проведення роботи в зазначеному напрямку.

Вибір Університетом органу сертифікації системи менеджменту «ПРИРОСТ» – член DQS Group» виявився невипадковим з кількох причин. По-перше, даний орган сертифікації – єдиний в Україні, який після одного аудиту може видати підприємству або організації кілька сертифікатів, які визнаються в державній системі сертифікації України (НААУ), в системі сертифікації УкрСЕПРО і за кордоном. Це стало можливим завдяки його акредитації в НААУ і певними повноваженнями в європейських системах акредитації. По-друге, з 2007 року зазначений орган сертифікації став офіційним представником німецького органу сертифікації «DQS Group» в Україні.

Що таке DQS?

III. Орган сертифікації DQS є одним зі світових лідерів по сертифікації систем менеджменту. Він був заснований в 1985 році у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), як перший орган по сертифікації систем менеджменту. Засновниками DQS є DGQ (Німецьке товариство з якості) і DIN (Німецький інститут по стандартизації). DQS з 1989 року є одним із засновників і єдиним німецьким органом, представленим в Міжнародній Сертифікаційної мережі IQNet. Орган сертифікації «ПРИРОСТ», як офіційний представник DQS в Україні, забезпечує довгостроковий успіх компаній через безперервну оцінку систем менеджменту.

Пройшовши сертифікацію в DQS, клієнт має можливість на додаток до основного сертифіката отримати сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet, а в разі потреби, без додаткових перевірок оформити сертифікат будь-якого з її членів. Сертифікати IQNet можуть бути оформлені в будь-який момент в період дії основного сертифіката.

Міжнародна мережа по сертифікації IQNet – це недержавна, некомерційна організація, створена в 1990 році відповідно до законодавства Швейцарії зі штаб-квартирою в м. Берн. Зазначена мережа діє з 1990 року і має 40 партнерів-органів з сертифікації з більш ніж 200 філіями в 50 країнах світу. Партнерами IQNet – органами з сертифікації видано понад 500 000 сертифікатів відповідності (близько 30% від загального числа сертифікатів) і сертифіковано понад 200 000 компаній. Партнерство IQNet має у своєму розпорядженні більш ніж 17000 аудиторів і експертів для проведення аудитів зі всіх основних видів економічної діяльності на більш ніж 30 мовах світу. Зараз IQNet є найбільшою міжнародною мережею по сертифікації. Основними інструментами маркетингу IQNet є: сертифікат і сертифікаційний знак. Сертифікат IQNet є головним свідченням для міжнародного визнання систем менеджменту усіма партнерами IQNet. Він завжди видається разом з сертифікатом партнера; в обох документів однаковий період дії. Сертифікат IQNet англійською мовою служить світовим паспортом для всіх клієнтів DQS та інших зацікавлених сторін у всьому світі. Використання сертифікаційного знака IQNet можливо в рекламних цілях.

Історія та досвід проходження зовнішніх сертифікаційних аудитів системи менеджменту якості Університету

IV. Після майже дворічної наполегливої роботи науково-педагогічних працівників та співробітників у травні 2011 року відбувся зовнішній сертифікаційний аудит системи менеджменту якості Університету. Експерти органу сертифікації «ПРИРОСТ» - член DQS Group» визнали, що впроваджена в Університеті система менеджменту якістю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Рішення незалежних експертів ґрунтувалося на підставі аналізу документації системи управління якістю; спостережень за основними процесами життєвого циклу Університету; спілкування з вищим керівництвом, науковцями та викладачами Університету, співробітниками структурних підрозділів, студентами.

Починаючи з 2011 року Університет щорічно проходив зовнішні незалежні аудити стосовно відповідності його системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, демонструючи щоразу постійне покращення результатів своєї діяльності у галузі освітніх послуг та наукової роботи.

У 2014 році Університет успішно пройшов перший ресертифікаційний аудит.

У 2015 році вступила в дію нова версія стандарту — ISO 9001:2015. На відміну від попереднього стандарту ISO 9001:2008 нова версія ISO 9001:2015 базується на процесному підході, елементами якого є цикл «Рlаn-Do-Сhеck-Аct» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») та «ризик-орієнтоване мислення». Цикл РDСА стисло описується так:

— Плануй: встановлюй цілі системи та її процесів, а також визначай ресурси, які потрібні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політики організації; ідентифікуй і розглядай ризики та можливості.

— Виконуй: упроваджуй те, що заплановано.

— Перевіряй: здійснюй моніторинг, а саме контролюй процеси, перевіряй якість випущеної продукції та наданих послуг, зважаючи на політику, цілі, вимоги, плани тощо, і звітуй про результати.

— Дій: уживай, за потреби, заходи для поліпшення результатів діяльності.

«Ризик-орієнтоване мислення» направлене на врахування елементів невизначеності, які можуть внести корективи у реалізацію запланованих заходів, та включає в себе розробку та впровадження певних запобіжних дій.

Наприкінці травня – початку червні 2017 року в Університеті успішно пройшов черговий зовнішній ресертифікаційний аудит, проведений за участю експертів міжнародного сертифікаційного органу «ПРИРОСТ» – член DQS Group». На заключній нараді експерти одностайно відзначили, що функціонуюча в Університеті впродовж останніх семи років система управління якістю повністю відповідає вимогам нового стандарту ISO 9001:2015. За результатами цього аудиту Університет в чергове строком на три роки (до червня 2020 року) отримав наступні сертифікати:

 • від німецького органу сертифікації DQS,
 • від міжнародної мережі сертифікації IQNet,
 • від Національної агенції з акредитації України.

У зв’язку з пандемією, викликаною вірусом Covid-19 та введеним Урядом України карантином, третій за рахунком ресертифікаційний аудит в Університеті відбувся в режимі on-line в два етапи: перший – 22 травня 2020, а другий – 19–20 листопада 2020 р. Аудит було проведено аудиторами органу сертифікації ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» (LLC «DQS CERTIFIC UKRAINE»), який став правонаступником ТОВ «Міжнародний центр якості «ПРИРОСТ» - член DQS Group» в частині надання послуг органом сертифікації DQS щодо оцінювання та сертифікації на території України. Зовнішні аудитори дали позитивну оцінку системи управління якістю в Університеті, зазначивши, що вона повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. В ході проведення заключної наради з представниками вищого керівництва Університету аудитори, зокрема, відзначили:

 • постійну підтримку вищим керівництвом розвитку та вдосконалення системи управління якістю на всіх рівнях;
 • високі лідерські якості вищого керівництва, які сприяють особливому корпоративному духу Університету, що об’єднує викладачів та студентів в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проєктів;
 • присутність ризик-орієнтованого мислення на всіх рівнях життєдіяльності Університету, яке було продемонстровано співробітниками та викладачами під час проведення аудиту;
 • чітке розуміння викладачами та співробітниками політики та стратегічних цілей, викладених у «Стратегії розвитку Університету на 2016 – 2030 роки»;
 • розуміння науково-педагогічними працівниками потреб та очікувань сторін, зацікавлених в отримані освітніх послуг;
 • наявність розвиненої інфраструктури; сучасного інформаційно-технічного забезпечення та новітніх технологій, що застосовуються в освітньому процесі.

Все вище наведене є підтвердженням того факту, що створена в Університеті імені Альфреда Нобеля вже понад 10 років тому система менеджменту якості ефективно функціонує, постійно поліпшується та відповідає всім вимогам світових стандартів.


Система управління якістю Університету імені Альфреда Нобеля визнана такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015

Після ресертифікації Університет отримав оновлені сертифікати строком на 3 роки – до 4 липня 2023 року. Сертифікати містять офіційний логотип Університету, а також дату – 5 липня 2011 року, з якої в ньому було впроваджено систему управління якістю, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

image
image
image
image
image

У зв’язку з пандемією, викликаною вірусом Covid-19 та введеним Урядом України карантином, третій за рахунком ресертифікаційний аудит в Університеті відбувся в режимі online у два етапи. Перший етап було успішно проведено 22 травня 2020. За його результатами німецький орган сертифікації DQS подовжив термін дії основного сертифіката до 5 січня 2021 року, підтверджується наступним документом.

Другий етап on-line аудиту відбувся 19–20 листопада 2020 року.

Аудит було проведено аудиторами органу сертифікації ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» (LLC «DQS CERTIFIC UKRAINE»), який став правонаступником ТОВ «Міжнародний центр якості «ПРИРОСТ» - член DQS Group» в частині надання послуг органом сертифікації DQS щодо оцінювання та сертифікації на території України. Зовнішні аудитори дали позитивну оцінку системи управління якістю в Університеті, зазначивши, що вона повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. В ході проведення завершальної наради з представниками вищого керівництва Університету аудитори, зокрема, відзначили:

 • постійну підтримку вищим керівництвом розвитку та вдосконалення системи управління якістю на всіх рівнях;
 • високі лідерські якості вищого керівництва, які сприяють особливому корпоративному духу Університету, що об’єднує викладачів та студентів в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проєктів
 • присутність ризик-орієнтованого мислення на всіх рівнях життєдіяльності Університету, яке було продемонстровано співробітниками та викладачами під час проведення аудиту
 • чітке розуміння викладачами та співробітниками політики та стратегічних цілей, викладених у «Стратегії розвитку Університету на 2016 – 2030 роки»
 • розуміння науково-педагогічними працівниками потреб та очікувань сторін, зацікавлених в отримані освітніх послуг;
 • наявність розвиненої інфраструктури; сучасного інформаційно-технічного забезпечення та новітніх технологій, що застосовуються в освітньому процесі.

З 31 травня по 2 червня 2017 року в Університеті успішно завершився зовнішній ресертифікаційний аудит, проведений за участю експертів міжнародного сертифікаційного органу «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group. На заключній нараді 2 червня 2017 року експерти одностайно відзначили, що функціонуюча в Університеті впродовж останніх семи років система управління якістю повністю відповідає вимогам нового стандарту ISO 9001:2015.

Слід зазначити, що стандарт ISO 9001:2015 на відміну від попереднього базується на процесному підході, елементами якого є цикл «Рlаn-Do-Сhеck-Аct» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») та «ризикоорієнтоване мислення», направлене на врахування елементів невизначеності, які можуть внести корективи у реалізацію запланованих заходів, та включає в себе розробку та впровадження певних запобіжних дій.

Цикл РDСА стисло описується так:

— Плануй: встановлюй цілі системи та її процесів, а також визначай ресурси, які потрібні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політики організації; ідентифікуй і розглядай ризики та можливості.

— Виконуй: упроваджуй те, що заплановано.

— Перевіряй: здійснюй моніторинг, а саме контролюй процеси, перевіряй якість випущеної продукції та наданих послуг, зважаючи на політику, цілі, вимоги, плани тощо, і звітуй про результати.

— Дій: уживай, за потреби, заходи для поліпшення результатів діяльності.

За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту Університет отримав строком на три роки (до червня 2020 року) сертифікати відповідності його системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015: від німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”, від міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet) та від Національної агенції з акредитації України.

iqnetiso2015

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet)

dqsgroupiso2015

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”

iso2015ukraineiso2015ukraine2

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 Національної агенції з акредитації України

УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ: за висновками експертів Органу сертифікації «ПРИРОСТ»- член DQS Group» система менеджменту відповідає вимогам міжнародних стандартів!


16 – 17 червня 2016 року університет успішно пройшов другий зовнішній наглядовий аудит після ресертифікаційного аудиту, який відбувся у червні 2014 р. Аудит провели експерти міжнародного органу сертифікації «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group. Після завершення аудиту експерти відзначили, що побудована в університеті система управління якістю повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. При цьому експертами було зазначено, що головною інтегральною характеристикою якості освітніх послуг, що надаються Університетом імені Альфреда Нобеля, є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. Питання якості вищої освіти для всієї освітньої спільноти ще тільки стають вимірюваними та актуальними, а Університет вже готовий до змін та подальшого перспективного розвитку.

Крім цього експертами відзначено, що в Університеті:

 • працює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив;
 • ефективно розподілені функціональні обов'язки;
 • процеси, пов'язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому рівні;
 • розроблено нормативні положення, інструкції тощо, які задокументовані та відомі персоналу;
 • існують засоби контролю систем менеджменту якості, які добре відрегульовані та підтримуються в робочому стані.

Таким чином Університет в черговий раз підтвердив, що він по праву володіє сертифікатами, що підтверджують його систему управління якістю, а саме від німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”, від міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet) та від Національної агенції з акредитації України.

22 травня 2016 р. в Амстердамі (Королівство Нідерланди) в рамках ХХІ щорічної конференції Європейської Ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ) програма МВА Міжнародної школи бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля вже вдруге була відзначена сертифікатом про міжнародну акредитацію, що підтверджує її відповідність європейським стандартам бізнес-освіти.

ecbe

У червні 2015 року університет успішно пройшов зовнішній наглядовий аудит стосовно відповідності його системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Аудит проводили експерти міжнародного органу сертифікації «ПРИРОСТ» -- член DQS-UL Group». Це був перший наглядовий аудит після ресертифікаційного аудиту, що відбувся у червні 2014 року.

У червні 2014 року в Університеті імені Альфреда Нобеля відбувся зовнішній ресертифікаційний аудит, результатом якого стало повторне визнання відповідності функціонуючої в Університеті системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та пролонгування терміну дії сертифікатів ще на 3 роки – з 5.07.2014р. по 4.07.2017р.

У травні 2011 р. Університет імені Альфреда Нобеля успішно пройшов другий етап зовнішнього аудиту системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008, за результатами якого він отримав український сертифікат відповідності системи управління якістю Органу сертифікації «ПРИРОСТ»- члену DQS Group». У серпні цього ж року Університет отримав два міжнародні сертифікати. Перший основний сертифікат виданий німецьким сертифікаційним органом “DQS-UL Group” — одним зі світових лідерів серед сертифікаційних органів світу. Пройшовши сертифікацію в німецькому органі, Університет також отримав можливість в додаток до основного сертифіката одержати сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (IQNet — це Міжнародна Мережа Сертифікації — недержавна, некомерційна організація, створена відповідно до законодавства Швейцарії зі штаб-квартирою в м.Берн, яка об’єднує 37 провідних органів з сертифікації у 34 країнах світу). Міжнародний сертифікат IQNet дозволяє Університету, у разі необхідності, без додаткових аудитів оформити сертифікат будь-якого з членів цієї організації, що, в певному сенсі, є ще одним підтвердженням міжнародного визнання нашого ВНЗ.

iso5

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
стандарту
ISO 9001:2008 органу сертифікації “ПРИРОСТ- члену DQS Group”

iso6

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
стандарту
ISO 9001:2008 органу сертифікації “DQS-ULGroup

iso7

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
стандарту
ISO 9001:2008 міжнародного зразка IQNet

Рішення незалежних експертів ґрунтувалося на підставі аналізу документації системи управління якістю; спостережень за основними процесами життєвого циклу Університету; спілкування з керівництвом, науковцями та викладачами університету, робітниками структурних підрозділів, студентами.

Зокрема, незалежні експерти відзначили в Університеті ім.А.Нобеля:

 • чітке розуміння політики та цілей Університету його співробітниками;
 • особливий корпоративний дух Університету, що об’єднує викладачів та студентів в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проєктів;
 • всебічну підтримку керівництвом конструктивних ініціатив кафедр, напрямів, студентських об’єднань;
 • розвинену інфраструктуру; сучасне інформаційно-технічне забезпечення; новітні технології, що застосовуються в навчальному процесі.

Що дає Університету отримання міжнародних та національного сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008?

По-перше, в процесі впровадження та вдосконалення системи управління якістю Університет ім. А.Нобеля усвідомив свої можливості на шляху постійного розвитку: процеси, що відбуваються в університеті, набули певної прозорості та визначеності, суттєво покращилась їх якість та ефективність.

По-друге, жорстке конкурентне середовище вимагає від Університету надзвичайної мобільності, гнучкості, розуміння потреб замовників освітніх послуг тощо, а система управління якістю і є тим інструментом, який дозволяє Університету відповідати на виклики сьогодення.

По-третє, отримані університетом сертифікати гарантують споживачам освітніх послуг наступне: Університет – це добре збалансована та успішно працююча організація, в якій:

 • є професійний, кваліфікований персонал, здатний виконувати свою роботу на високому рівні;
 • ефективно розподілені функціональні обов’язки;
 • процеси, пов’язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому рівні;
 • існують оперативні інструкції, які задокументовані та відомі персоналу;
 • існують засоби контролю системи менеджменту якості, які добре відрегульовані та підтримуються в робочому стані.

І найважливіше, Університет націлений на лідерські позиції в регіоні, в країні, в міжнародному науковому та освітянському співтоваристві. Тож наявність сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 спонукає його підійматися по сходинках успіху й займати належні місця у впливових рейтингах вищої освіти в Україні та світі.

iso11

Нагороди та участь Університету в конкурсах з якості

Університет став Переможцем 18-го Українського національного конкурсу якості у 2013 р.

Після успішної торішньої участі в 17-му Українському національному конкурсі з якості та досягнення рівня Лауреата, Університет вирішив не зупинятися на досягнутому, розвивати та вдосконалювати свою систему менеджменту. Таким чином після проведення визначених заходів під час свого візиту до нашого Університету експертна комісія Конкурсу відзначила значні позитивні зміни та тенденції розвитку. Центральна ж конкурсна комісія визнала Університет Переможцем 18-го Українського національного конкурсу якості.

iso12iso13

iso14

Університет отримав сертифікат «Визнана досконалість» за схемою EFQM.

Ця система сертифікації була створена EFQM для організацій, які прагнуть до підвищення досконалості, хочуть мати інструмент для відстеження прогресу на цьому шляху, святкувати успіхи та отримувати імпульси до подальшого руху. В залежності від досягнутого рівня вони отримують сертифікат EFQM «Визнана досконалість» на рівні 3, 4 або 5 зірочок. Наш Університет отримав сертифікат найвищого 5-зіркового рівня!

iso10

Університет став Переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції,
робіт та послуг «100 кращих товарів України» 2013 року.

У 2013 році Університет взяв участь в 10-му ювілейному Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів та послуг) «100 кращих товарів України». Цей Конкурс проводився під патронатом Президента України та під керівництвом Уряду України. Конкурс проходив у два етапи: регіональний, де брали участь підприємства Дніпропетровської області; і загальнодержавний, в який потрапили лише кращі з кращих представники від регіонів. В межах участі в Конкурсі до Університету завітала група експертів Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості, яка зустрілася з Президентом Університету, відвідала наш музей та інші структурні підрозділи Університету. За результатами візиту Університет імені Альфреда Нобеля був визнаний Переможцем спочатку регіонального етапу конкурсу, де компанію йому склали Дніпропетровська державна фінансова академія, Український державний хіміко-технологічний університет та ін., а потім і загальнодержавного етапу. Нагородження призерів відбулося 1 листопада 2013 р. в м. Києві в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» під час Всеукраїнської виставки-конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» та національної виставки дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі».

iso8iso9

Університет став Лауреатом
17-го Українського національного конкурсу якості
у 2012 р.

Університет вперше брав участь в Українському національному конкурсі якості, ініціаторами якого виступають Українська асоціація якості та Український союз промисловців і підприємців. Конкурс проводився за підтримки Кабінету міністрів України та Європейської організації якості в межах Всеукраїнського ділового марафону «Сходження до вершин європейської досконалості на засадах Моделі досконалості EFQM».

За результатами Конкурсу Університет імені Альфреда Нобеля став Лауреатом та отримав Диплом як Кращий в категорії «Лідерство через бачення, натхнення, чесність». Урочисте нагородження фіналістів відбулося 13 листопада 2012 року в Торгово-промисловій палаті під час проведення Європейського тижня якості в Україні в межах міжнародного проєкту «Сталий розвиток: Економіка-Екологія-Досконалість та якість».

iso1

Університет став Фіналістом 8-го Міжнародного турніру з якості країн
Центральної та Східної Європи у 2012 р.

У 2012 році Університет взяв участь у 8-му Міжнародному турнірі з якості країн Центральної та Східної Європи. В Університеті працювала група з 4-х експертів, два з яких були європейського рівня, яка перевіряла принципи управління університетом на відповідність моделі досконалості EFQM. Експерти зустрілися з вищим керівництвом, відвідали структурні підрозділи та кафедри, спілкувалися зі співробітниками та студентами Університету. За результатами обстеження конкурсною комісією Університет було визнано Фіналістом зазначеного Турніру. Нагородження фіналістів відбулося 6-го грудня 2012 р. в Академії Наук Молдови на 119-му Засіданні Генеральної Асамблеї EOQ (European Organization for Quality) в рамках Міжнародної наукової конференції «Якісний менеджмент і якісна продукція через якісну освіту».

iso2

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52