Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Наглядова рада з оцінювання професійних компетенцій випускників Університету

Наглядова рада є постійним громадським органом, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його діяльності є: колегіальність, неупередженість, незалежність та прозорість.

Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення громадського контролю за функціонуванням Університету

Наглядова рада сприяє:

– вирішенню стратегічних завдань Університету відповідно до Стратегії розвитку - 2030;

– ефективній взаємодії Університету з усіма зацікавленими сторонами в інтересах розвитку та з метою підвищення якості освіти та освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету;

– залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.

Основні завдання наглядової ради:

– надання допомоги Університету щодо розв'язання питань стратегічного розвитку;

– підтримка діяльності Університету щодо реалізації інноваційних проєктів та наукових та освітніх ініціатив;

– експертиза й аналіз прийнятих управлінських рішень щодо наукової, міжнародної та освітньої діяльності Університету;

– оцінювання професійних компетентностей здобувачів вищої освіти та випускників Університету;

– сприяння залученню коштів спонсорів, меценатів та грантодавців на цілі розвитку Університету, а також здійснення нагляду за їх використанням;

– сприяння працевлаштуванню обдарованих випускників Університету, організації стажувань та практик;

– встановлення іменних стипендій Наглядової ради;

– сприяння удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;

– сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему.

До складу Наглядової раді можуть входити представники державної влади та управління, громадських організацій та установ, діячі освіти, науки, представники бізнес-структур, випускники Університету, представники здобувачів вищої освіти

Рада складається із голови, заступника голови, секретаря і членів наглядової ради.

Представляємо членів Наглядової Ради 

 1. Галаган Олександр Васильович, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців, голова Наглядової ради
 2. Холод Борис Іванович, президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, професор кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, доктор економічних наук, професор, заступник голови Наглядової ради;
 3. Алехновіч Ніна Михайлівна,1-й віцепрезидент Дніпровської торгово-промислової палати;
 4. Біла Ганна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №100, голова Дніпропетровського міського методичного об'єднання вчителів економіки;
 5. Галасюк Валерій Вікторович, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»;
 6. Гец Ігор Володимирович, директор Дніпровського представництва "Спільного українсько-канадського підприємства "РосанПак", президент Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд становлення та розвитку демократії»;
 7. Глібова Тетяна Олексіївна, директор Дніпровської міської Асоціації промисловців та підприємців Дніпра;
 8. Митрофанова Ганна Яківна, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, кандидат економічних наук, доцент;
 9. Горець Ірина Флоріанівна, президент Англійського клубу "СЭМ";
 10. Горячев Віктор Костянтинович,  начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
 11. Горячева Наталія Михайлівна, директор Дніпровської міської організації роботодавців;
 12. Грищев Федір Іванович, директор "Керуючої компанії "7-Інвест", голова територіального осередка Дніпропетровської області суспільної ради антимонопольного комітету;
 13. Задоя Анатолій Олександрович, радник президента університету з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, доктор економічних наук, професор;
 14. Коробейніков Євген Олегович, керівник департаменту ТОВ «Капітал-Стандарт»;
 15. Першина Наталія Геннадіївна, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 16. Пойда Іван Борисович, генеральний директор компанії «Maxуmiser», голова Спілки менеджерів України;
 17. Проданець Микита Андрійович, директор фірми NIK-SON;
 18. Пьявко Олександр Юрійович, керівник комерційного відділа Ритейл, ООО Мейола;
 19. Ракша Олександр Віталійович, начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 20. Савченко Алла Іванівна, президент Міжнародної аудиторської компанії «ВDО»;
 21. Світлічна Світлана Маратівна, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління туристичного потенціалу та релігій;
 22. Селякова Наталія Юріївна, заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості, начальник відділу організації роботи з роботодавцями;
 23. Сергєєв Володимир Петрович, заступник директора ЧП ДОЛ "Аврора";
 24. Чернявська Валентина Миколаївна, директор з персоналу компанії «СТЕКО»
 25. Чорна Ніна Адамівна, керівник ЗАТ «Аудиторська фірма «Інсайдер»;

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57