Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Групи зі змісту та якості освіти

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Фундамент якісних змін в організації освітньої діяльності в Університеті – це побудова системи освіти, яка зорієнтована на тісну співпрацю з бізнесом і базується на компетентністному підході.

В Університеті імені Альфреда Нобеля створено групи зі змісту та якості освіти (наказ «Про затвердження складу груп зі змісту та якості освіти» №24-01-У від 23.02.2016 р.). Групи створено у відповідності до європейських стандартів освіти та стратегічних цілей Університету з метою забезпечення і підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

nakazgr jak

Наказ № 153-02-У від 23 грудня 2016 р. "Про внесення змін у наказ № 24-01-У від 23 лютого 2016 р.nakaz153-02

Додаток до Наказу №153-02-У від 23.12.2016 р.

140-2

Наказ № 140/2 від 21 грудня 2018 р. "Про затвердження оновленого складу груп зі змісту та якості освіти"

Основними функціями груп є:

  1. Організація процесу формування переліку загальних і спеціальних компетентностей, які повинні бути сформовані у здобувачів для розробки на їх основі модернізованих навчальних планів.
  2. Безпосередня участь у розробці освітньої програми.
  3. Забезпечення узгодження основних елементів освітньої програми.
  4. Аналіз відповідності робочої програми дисципліни запланованим результатам в рамках освітньої програми.
  5. Аналіз якості проведення занять викладачами.
  6. Аналіз відповідності кваліфікаційних робіт здобувачів стандартам певного освітнього рівня.
  7. Участь у моніторингу освітніх програм та перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення.
  8. Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освіти на кафедрі.

До складу груп входять представники: професорсько-викладацького складу кафедр Університету, академічної спільноти України, докторантів (аспірантів) та студентів, організацій, установ та підприємств, діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми.

Мета, функції, права та обов’язки груп закріплені у Положенні про групи зі змісту та якості освіти ПП-551-044.

ЗАСІДАННЯ ГРУП З ЯКОСТІ ОСВІТИ

2020-2021 навчальний рік

Протокол №3 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 20 травня 2021 р.

Протокол № 5 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (17_05_2021)

Протокол № 9 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (9_04_2021)

Протокол № 3 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри англійської філології та перекладу від 14 березня 2021 р.

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри англійської філології та перекладу від 12 березня 2021 р.

Протокол № 9 (5 березня 2021 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол № 4 (4 березня 2021 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного маркетингу

Протокол № 2 (26 лютого 2021 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 24 лютого 2021 р.

Протокол № 8 (24 лютого 2021 р.) засідання групи з якості освіти кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

Протокол № 5 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин (15_02_2021)

Протокол № 8 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (28_12_2020)

Протокол № 8 (25 листопада 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інформаційних технологій від 18.11.2020 р. 

Протокол № 9 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (10_11_2020)

Протокол № 1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики (спеціальність «Менеджмент») від 5 листопада 2020 р.

Протокол № 1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри англійської філології та перекладу від 3 листопада 2020 р.

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 22 жовтня 2020 р.

Протокол № 1 (20 жовтня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол № 6 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (20_10_2020)

Протокол № 7 (19 жовтня 2020 р.) засідання групи з якості освіти кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

Протокол № 1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин. Секція «Політологія» (14 жовтня 2020)

Протокол № 3 (14 жовтня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного маркетингу

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин (9_10_2020)

Протокол № 7 (6 жовтня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Протокол № 4 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (21_09_2020)

2019-2020 навчальний рік

Протокол № 12 (24 червня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол № 3 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (18_06_2020)

Протокол № 5 засідання групи з якості освіти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи (16_06_2020)

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин (3_06_2020)

Протокол № 6 (1 червня 2020 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики від 30 квітня 2020 р.

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародної економіки та економічної теорії від 17 квітня 2020 р.

Протокол № 9 (10 квітня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри політології та міжнародних відносин

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права (17_03_2020)

Протокол № 5 (26 лютого 2020 р.) засідання групи з якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 8 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (16_02_2020)

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин. Секція «Політологія» (15 лютого 2020)

Протокол № 2 (12 лютого 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного маркетингу

Протокол № 6 (29 січня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол № 6 (24 січня 2020 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Протокол № 7 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (16_12_2019)

Протокол № 4 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (26_11_2019)

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інформаційних технологій від 18.11.2019 р. 

Протокол № 1 (23 жовтня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного маркетингу

Протокол № 4 (22 жовтня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 5 (21 жовтня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол № 5 (21 жовтня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Протокол № 1 (17 жовтня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Протокол № 2 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_09_2019)


2018-2019 навчальний рік

Протокол № 6 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_06_2019)

Протокол № 7 (24 травня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри політології та міжнародних відносин

Протокол № 1 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (14_05_2019)

Протокол № 3 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (21_05_2019)

Протокол № 2 (16 квітня 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Протокол № 3 (25 лютого 2019 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 5 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_12_2018)

Протокол № 2 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (18_12_2018)

Протокол № 1 (5 жовтня 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Протокол № 1 (17 жовтня 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

Протокол № 1 (25 жовтня 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародного маркетингу

Протокол № 1 (26 жовтня 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри політології та міжнародних відносин

Протокол № 1 (20 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри педагогіки та психології

Протокол № 1 (13 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

Протокол № 1 (7 вересня 2018) та № 2 (16 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Протокол № 2 (19 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Протокол № 1 (16 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Протокол № 1 (28 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права

Протокол № 1 (29 листопада 2018 р.) засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри інформаційних технологій від 2.11.2018 р. 


2016-2017 та 2017-2018 навчальний рік

Протокол № 1 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (25_12_2016)

Протокол № 2 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_05_2017)

Протокол № 3 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (25_12_2017)

Протокол № 4 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (20_03_2018)

Протокол № 1 засідання групи з якості освіти кафедри педагогіки та психології (18_06_2018)

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57