Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

«Дуальна освіта за кордоном та в Україні: проблеми й перспективи»

11 грудня 2018 року відбулося чергове засідання Студентського об’єднання з якості вищої освіти на тему «Дуальна освіта за кордоном та в Україні: проблеми й перспективи».

На засіданні розглядалися питання, пов’язані з імплементацією дуальних форм навчання в Україні відповідно до затвердженої Урядом Концепції дуальної освіти. Присутні зосередились на розгляді нового формату побудови стосунків усередині освіти, а саме – встановленні рівноправного партнерства закладів вищої освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах реальної професійної діяльності. Були обговорені основні завдання, що досягаються шляхом реалізації Концепції дуальної освіти, серед яких основний акцент робиться на зміцненні та удосконаленні практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки й підвищенні якості підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями.

zasidan

Члени Студентського об’єднання з якості вищої освіти, які є представниками всіх спеціальностей, розглянули переваги дуальних моделей навчання для майбутніх фахівців у порівнянні із традиційними системами. Учасники засідання були ознайомлені з дуальними моделями вищої освіти, які широко поширені в промислово розвинених країнах і є основною системою підготовки кадрів більш ніж в 60 країнах світу, серед яких Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Австрія, Швейцарія тощо. Також було зазначено, що вже з вересня 2018 р. на кафедрі міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля стартувала перша дуальна програма підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Інформація викликала жваву дискусію з питань, що розглядалися. Присутні обговорили можливість використання дуальних форм навчання за певними спеціальностями Університету імені Альфреда Нобеля на рівні бакалаврату та магістратури.

Департамент дидактики вдячний членам Студентського об’єднання з якості вищої освіти за активну участь та доцільні пропозиції.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57