Університет
Абітурієнти
Навчання
Наука
Міжнародна діяльність
Якість
Кар'єра

«Сталість та спроможність інтернаціоналізації з метою модернізації вищої освіти для дебютантів з країн Східного партнерства»
Номер 101129029

Багатонаціональний проєкт

Тема: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Тривалість проєкту:

01 січня 2024 – 31 грудня 2026

Інструмент фінансування ЄС:

Програма Еразмус+

Розмір гранту програми:

399 921.00 €

Цільові групи:

Адміністративний персонал, викладацький склад, студенти ЗВО-учасників, представники вищої освіти в обох країнах та суспільство в цілому.

Отримувач гранту:

УНІВЕРСИТЕТ ТЕРАМО, Італія, https://www.unite.it/UniTE/

Координатор та генеральний менеджер:

професор, доктор Паола Піттіа
e-mail: [email protected]

Партнерство:

§  КАРИНТІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК (CUAS), Австрія,
§  ЄВРАЗІЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (EIU), Вірменія,
§  ВІРМЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ (ASIPCS), Вірменія,
§  ПІВНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (NU), Вірменія,
§  УНІВЕРСИТЕТ ХАЙБУСАК (YHU), Вірменія,
§  ООО СУМО ТЕКНОЛОДЖІС (sumo), Австрія,
§  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ХНУВС), Україна
§  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ХНУРЕ), Україна,
§  ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (ІЦО НАПН), Україна,
§  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (УАН), Україна.

Цілі та завдання проєкту:

Інтернаціоналізація та сталий розвиток – це дедалі актуальніші завдання закладів вищої освіти (ЗВО) в усьому світі, спрямовані на розвиток високоякісної та взаємопов’язаної академічної системи, що відповідає новим глобальним викликам та потребам у навчанні нового покоління студентів.

Проєкт «Можливості сталого розвитку та інтернаціоналізації для сприяння модернізації вищої освіти закладів новачків у східних сусідніх країнах» (SIN-NEC) спрямований на посилення компетенцій сталого розвитку та інтернаціоналізації менш досвідчених, нових вірменських та українських закладів вищої освіти (ЗВО) за підтримки 3 партнерів з ЄС (2 ЗВО, 1 приватна компанія) та 1 досвідченого ЗВО з Вірменії. Для досягнення мети проєкту, після проведення комплексної самооцінки, університети розбудовуватимуть потенціал викладачів та адміністративного персоналу щодо планування та розробки стратегій і планів дій у напрямку інтернаціоналізації та сталого розвитку.

Проєкт передбачає підвищення кваліфікації викладачів в напрямку інноваційної педагогіки та цифрових інструментів у віртуальному середовищі для посилення інтернаціоналізації. Тренінги будуть присвячені питанням сталого розвитку та сталого підприємництва, які будуть використані для розробки та пілотування нових модулів.

Основні напрямки діяльності:

§  РГ1 Менеджмент проєкту;
§  РП2 Самооцінка місій інтернаціоналізації та сталого розвитку ЗВО Вірменії та України;
§  РП3 Проведення тренінгів для посилення розбудови потенціалу ЗВО країн Центральної та Східної Європи;
§  РП4 Розвиток сталої інтернаціоналізації у ЗВО через мовну стратегію, управління гетерогенними групами студентів та віртуальний обмін;
§  РП5 Розбудова потенціалу зі сталого розвитку для сприяння інтернаціоналізації та взаємодії між академічними колами та підприємствами;
§  РП6 Контроль якості;
§  РП7 Поширення та впровадження.

Очікувані результати:

I.     Посилення потенціалу 7 нових та менш досвідчених ЗВО, який буде використаний для розробки сучасних стратегічних планів та заходів з інтернаціоналізації та сталого розвитку.
II.     Підвищення кваліфікації викладачів з питань нових методик викладання, мовної стратегії, управління гетерогенними групами студентів, віртуального обміну та сталого розвитку
  III.     Модернізація обладнання та програмного забезпечення університетів Вірменії та України для підтримки інтернаціоналізації та віртуальних обмінів
Взаємопов’язана діяльність SIN-NEC шляхом передачі знань та обміну передовим досвідом сприятиме інтернаціоналізації ЗВО-початківців та підвищенню обізнаності щодо аспектів сталого розвитку, які можуть бути використані в якості моделі для подальшого використання в інших середовищах.

Координатор проєкту в Україні

Університет імені Альфреда Нобеля;
https://duan.edu.ua/
tel.: +380675458388
Відповідальна особа: Проректор з міжнародної та наукової діяльності,
Соколова Вікторія Вікторівна
e-mail: [email protected]