Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

 -

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

Професійна діяльність

2020 по теперішній час - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2019 по теперішній час - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA), Україна

2019  по теперішній час - голова Комітету якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2018 2020 - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 2018 - проректор із забезпечення якості вищої освіти, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 2015 - проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2008 2014 – начальник навчально-методичного центру, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2006 2014 – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2003 2006 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2001 2003 – старший викладач кафедри економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2000 2001 – старший викладач кафедри інформатики та математичних методів в економіці, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1994 2000 – асистент кафедри інформатики та математичних методів в економіці Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1993 1994 – інспектор відділу кадрів та канцелярії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1992 1993 – вчитель фізики міської фізико-математичної школи № 111, Дніпро, Україна.

Освіта

2018 2020 - отримання кваліфікації «Магістр з менеджменту», Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015  2017 - отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 – Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Національний гірничий університет, Дніпро, Україна.

2006 – Отримання вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2005 – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1997-1999 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фінансів», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1989-1994 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фізики», фізик-викладач, Дніпропетровський національний університет, Дніпро, Україна

Детальніше

Митрофанова Ганна Яківна

Завідувач кафедри «Інноваційного менеджменту та фінансової аналітики»,
доцент, доктор економічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Менеджмент бізнес-організацій
спеціальність 073 Менеджмент

HR-менеджмент та коучинг
спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент (англомовна програма)
спеціальність 073 Менеджмент

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Менеджмент
спеціальність 073 Менеджмент

Навчання за міжнародними стандартами:

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА АБІТУРІЄНТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ

Переваги програм кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

Менеджер – лідер, мотиватор, генератор креативних рішень, організатор будь-якого бізнесу, ефективний комунікатор-перемовник.

Менеджер може знайти себе у будь-якій сфері: від власного бізнесу до роботи у крупних міжнародних корпораціях, від комерційних організацій та сфери державного управління! Кожне підприємство, кожна організація потребує ефективного та результативного менеджера на будь-якому рівні управління (вищому, середньому, низовому).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Ви можете обрати такі освітні програми:

 • Менеджмент бізнес-організацій
 • HR- менеджмент та коучинг

Ми розуміємо, які питання вас найбільше хвилюють:

Навіщо навчатися? Ви будете здатні займати керівну посаду на підприємствах та організаціях будь-якого профілю, розуміти сучасні тенденції розвитку бізнесу, вміти організувати діяльність відповідно до викликів мінливого середовища, розробляти та управляти інноваційними проектами, мати навички роботи з людьми, прийоми ефективної комунікації, вміння мотивувати та надихати працівників на ефективну працю та взаємодію.

Чому навчатися? Сучасному контенту для формування сучасних компетентностей, вмінь та навичок з теорії організації, основ менеджменту, управління персоналом, бізнес-комунікацій у менеджменті, управління кризами, інформаційних систем у менеджменті, контролінгу, реінжинірингу бізнес-процесів, управління зовнішньоекономічною діяльністю, організаційної культури, лідерства та групової динаміки, логістики та інших сучасних hard skills в управлінні. Багато уваги під час навчання будемо приділяти формуванню soft skills: навичок ефективного спілкування, розвитку критичного мислення, здатності працювати в команді, розумінню зв'язку і впливу технологій на бізнес, умінням розставляти пріоритети і керувати часом, психологічним аспектам управління та вивченню іноземної мови.

Як навчатися? За допомогою активних методів навчання з використанням дистанційних технологій та новітніх інструментів

Де навчатися? У сучасних теплих обладнаних аудиторіях університету.

У кого навчатися? У викладачів з практичним досвідом роботи, коучів, фасилітаторів.

Який кінцевий результат? Ваша висока вартість та конкурентоспроможність на ринку праці.

Сучасний менеджер – людина, яка постійно навчається, розвивається, управляє інформацією та адаптується до змін та викликів сучасності. Будемо разом будувати ваше майбутнє!

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Менеджменту

ҐРУНТОВНА ПІДГОТОВКА – КЛЮЧ ДО УСПІХУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТ

Кваліфікований менеджер відіграє виключну роль на будь-якому підприємстві, оскільки саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми. Сьогодні у ділових колах одержання спеціальності менеджера цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої" кар’єри.

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4роки (денна, заочно-дистанційна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з менеджменту з додатком європейського

зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Менеджмент» - формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, що покликана забезпечити міжнародну конкурентоспроможність випускників.

Освітня програма реалізується кафедрою інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ»
освітньо-професійна програма «HR-МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОУЧИНГ»

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, доцент

МИТРОФАНОВА ГАННА ЯКІВНА

Структура освітньої програми,освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Бакалаврська програма «Менеджмент» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з менеджменту, акредитованою наміжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальна пропозиція: участь в міжнародних програмах студентського обміну тазакордонні стажування в університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами:

Вища Школа Менеджменту та Охорони Праці, м. Катовіце (Польща), Вища школа бізнесу - National-Louis University (Польща), The Cyprus Institute of Marketing /The Cyprus Business School (Кіпр) та інші.

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом бакалавра з менеджменту з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Унікальну англомовну програму за професійним спрямуванням HR-management
 • Можливість вибору двох професійних спрямувань:
  • Менеджмент бізнес-організацій,
  • HR- менеджмент та коучинг
 • Участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонні стажування в університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах, а також є професорами ЗВО за кордоном
 • Майстер-класи представників бізнесу, тренерів-консультантів бізнес-шкіл
 • Активні методи навчання: кейс-метод, аналіз практичних ситуацій, ділові та рольові ігри, мета план, сучасні методи прийняття креативних рішень, фасилітація
 • Використання on-line технологій в навчальному процесі (KAHOOT – робота в аудиторії, learning-apps та платформа дистанційного навчання Eliademy)
 • Опанування інформаційних систем і технологій в менеджменті шляхом використання найсучасніших програмних продуктів, алгоритмічних та інструментальних засобів бізнес-аналітики
 • Поглиблене вивчення англійської мови, за бажанням додатково факультативно німецької, французької, польської
 • Можливість опанування додаткових сертифікованих програм з різних професійних сфер
 • Можливість стажування на підприємствах та в організаціях
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс
 • Медичний центр

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним

стандартам та ДИПЛОМ БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ за скороченою програмою терміном навчання 1 рік 10 місяців або за нормативною програмою 2 роки 10 місяців.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

На базі повної середньої освіти (11 класів):

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Менеджмент: Менеджмент бізнес-організацій

 • Українська мова та література,
 • Математика,
 • Іноземна мова або Географія.

Менеджмент: HR-менеджмент та коучинг

 • Українська мова та література,
 • Історія України,
 • Іноземна мова або Географія.

Для зарахування на скорочену програму бакалавра терміном навчання 1 рік 10 місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:

 1. Вступне фахове випробування з Менеджменту (співбесіда)
 1. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з Української мови та літератури та на вибір Математика або Історія України

Для зарахування на нормативну програму бакалавра терміном навчання 2 роки 10 місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:

 1. Вступне фахове випробування з менеджменту (співбесіда),
 1. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з Української мови та літератури та на вибір Математика або Історія України

Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

 • заява;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

На базі молодшого спеціаліста
(випускникам коледжів, технікумів тощо)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (денна)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (заочна)

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам коледжів, технікумів тощо)

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайті ez.osvitavsim.org.ua

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 14.07 до 24.07

4. Отримай статус для
кожної поданої заяви
“Зареєстровано
в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

7. Слідкуй за власним рейтингом: www.vstup.info

8. Якщо твоє місце в рейтингу Університету
ім. А. Нобеля №1 - Вітаємо! Ти навчаєшся безкоштовно!
Деталі на abit.duan.edu.ua 

9. Подай оригінали документів особисто 

10. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Залишились питання? Звертайся до приймальної комісії

ЗНО

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Спеціальності

Сертифікати ЗНО

Коефі- цієнт

073 Менеджмент

Менеджмент бізнес-організації

HR-менеджмент та коучинг

Українська мова і література

0,3

Математика

0,4

Історія України або Іноземна мова

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

0,2

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


School Learning

Що потрібно для вступу до магістратури у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем магістр

 • заява;
 • диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
 • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ та ЄФВВ 2020- 2021 року ( результат ЄФВВ тільки 2021 року);
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
 • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

Кроки вступу

image

Магістратура в Університеті імені Альфреда Нобеля в кількох фактах:

 • ❖ європейські стандарти вищої освіти;
 • ❖ термін навчання 1,5 роки;
 • ❖ перехресний вступ до магістратури (ніякої академічної різниці та додаткового іспиту);
 • ❖ є можливість навчатися за кількома освітніми програмами одночасно (на другу програму діє знижка 25%);
 • ❖ здобувачі беруть участь у міжнародних академічних обмінах (перший рік навчання);
 • ❖ для бакалаврів — подача заяв до магістратури лише в електронній формі та обов'язково складання ЄВІ (реєстрація триває до 5 червня), крім освітньої програми "Освіта/Педагогіка";
 • ❖ абітурієнти, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста та мають намір продовжити навчання подають заяви в паперовій формі та складають всі вступні іспити на базі Університету імені Альфреда Нобеля;
 • ❖ абітурієнти з вищою освітою (диплом спеціаліста чи магістра) не складають ЄВІ та додатковий вступний іспит;
 • ❖ навчання на денній формі навчання в магістратурі є підставою для відтермінування призову до армії'
 • ❖ магістратура має прямий вплив на кар'єрні можливості;

Обирайте освітні програми магістратури та навчайтеся в Університеті імені Альфреда Нобеля!

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Менеджменту

ҐРУНТОВНА ПІДГОТОВКА – КЛЮЧ ДО УСПІХУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТ

Кваліфікований менеджер відіграє виключну роль на будь-якому підприємстві, оскільки саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми. Сьогодні у ділових колах одержання спеціальності менеджера цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри.

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1рік 5місяців (денна, вечірня форми)

Документ про закінчення: Диплом магістра з менеджменту з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Менеджмент» -формування ефективної,якісної,сучасноїосвітньої системи, що покликана забезпечити міжнародну конкурентоспроможність випускників.

Освітня програма реалізується кафедрою інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

освітньо-професійна програма (чинна)

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, доцент

МИТРОФАНОВА ГАННА ЯКІВНА

Структура освітньої програми,освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Магістр з менеджменту» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з менеджменту, акредитованою наміжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина)яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальна пропозиція: навчання за АНГЛОМОВНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА З МЕНЕДЖМЕНТУ або вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням).

Участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонних стажуваннях в університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами - Вища Школа Менеджменту та Охорони Праці, м. Катовіце (Польща), Вища школа бізнесу - National-Louis University (Польща), The Cyprus Institute of Marketing /The Cyprus Business School (Кіпр) та інші.

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом магістра з менеджменту з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах, а також є професорами ВНЗ за кордоном
 • Майстер-класи представників бізнесу, тренерів-консультантів бізнес-шкіл
 • Активні методи навчання: кейс-метод, аналіз практичних ситуацій, ділові та рольові ігри, мета план, сучасні методи прийняття креативних рішень, фасилітація
 • Використання on-line технологій в навчальному процесі (KAHOOT – робота в аудиторії, learning-apps та платформа дистанційного навчання Eliademy)
 • Можливість опанування додаткових сертифікованих програм з різних професійних сфер
 • Поглиблене вивчення англійської мови
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс
 • Медичний центр

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики,

д.е.н., доц. Митрофанова Ганна Яківна

+38 (0562) 31-24-57

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник завідувача

к.е.н. Євтушенко Ольга Анатоліївна

+38 (0562) 31-24-57

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

(056) 370-4-370,
(050) 340-16-61,
(098) 138-44-80
(приймальна комісія)

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57