Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Рада молодих вчених

Здобутки молодих вчених – стратегічний ресурс розвитку економіки держави!

Підвищення престижу наукової діяльності, підтримка й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проектах є одним із ключових завдань держави, що прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.

На сьогоднішній день особливу увагу приділено популяризації науки, активному залученню молоді до проведення перспективних досліджень. Важлива роль у цьому процесі належить радам молодих учених вищих навчальних закладів. Метою діяльності Ради молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля є сприяння підготовці кадрів для науково-дослідницької, науково-педагогічної та методичної діяльності, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді в університеті. Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ.

Основна увага в роботі Ради молодих вчених приділяється ефективній реалізації творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років), пошукам нових напрямів вирішення організаційних, наукових і економічних проблем, а також представництву інтересів молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля в МОН України, НАНУ тощо.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.

АКТИВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ВОШКОЛУП Ганна Юріївна
Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та психології

ГОЛУБ Дарина Олександрівна
Кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології та перекладу

ЗАВІЗІОН Катерина Геннадіївна
Викладач кафедри англійської філології та перекладу

КАЛІНІЧЕНКО Валерія Володимирівна
Викладач кафедри англійської філології та перекладу

КЛЮЧНИК Руслан Максимович
Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин

ЛЕБІДЬ Ольга Валеріївна
Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, за внутрішнім сумісництвом

МОСТОВА Анастасія Дмитрівна
Кандидат економічних наук, старший викладач

ПАЛЄЄВА Юлія Сергіївна
Старший викладач кафедри права

ПЕЧЕРНА Катерина Юріївна
Викладач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

ПЛЮЩАЙ Олександр Олександрович
Викладач кафедри англійської філології та перекладу

ЧЕРНОП’ЯТОВ Станіслав Володимирович
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

ЩОЛОКОВА Ганна Володимирівна
Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Найправильніше з поєднань — це поєднання життєвого досвіду зрілості з енергією молодості.

(Бернард Шоу)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ І ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Вошколуп Ганна Юріївна - протягом 2016 – 2018 р. приймає активну участь у роботі щорічного літнього інтенсивного семінару з гештальт терапії (МІГІС (Міжрегіональний інститут гештальт терапії та мистецтва). У 2017 р. прийняла участь в роботі науково-методичного семінару «Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал» для викладачів та директорів технікумів і коледжів Дніпропетровської області.

Голуб Дарина Олександрівна - у 2018 р. прийняла участь в міжнародному семінарі «CLIL Methodology and American English Teaching». У 2017, 20178 рр. прийняла участь в навчальному елективному курсі «Трансформації і освітні процеси в країнах Вишеградської групи» в рамках проекту Міжнародного Вишеградського фонду. Член професійних об’єднань за спеціальністю Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU), International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Ukraine (IATEFL Ukraine)

Дербак Ольга Анатоліївна - аспірант (Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кожушко С.П., консультант: доктор педагогічних наук, проф. Волкова Н.П.). У 2017-2018 н.р. підвищила кваліфікацію за напрямами «Комп'ютерні технології в сучасній освіті: революція можливостей», «Інноваційні методи викладання навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (сертифікат на 18 годин); пройшла цикл семінарів-тренінгів з гейміфікації, м. Дніпро (сертифікат учасника).

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57