Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Акредитація та ліцензії МОН України

Друк E-mail

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" має оновлену Ліцензію (відомості) щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, зареєстровану в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017 №144-л.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності (станом на 14.01.2020 р.)

Сертифікати про акредитацію МОН України

В Університеті відкрита нова спеціальність – «Комп’ютерні науки».
Наказ Міністерства освіти і науки України № 349-л від 05.04.2018 (Протокол № 90/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 5 квітня 2018 р.)

В Університеті відкрита нова спеціальність – «Готельно-ресторанна справа».
Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ №505-Л від 26.04.2018).

Наказом МОН України від 14 січня 2020 року № 14-л в Університеті розширено провадження освітньої діяльності:

  • ліцензована підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
  • збільшено ліцензований обсяг за спеціальністю 052 Політологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства).

Висновки акредитаційної експертизи МОН України

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57