Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

В Університеті імені Альфреда Нобеля діють колегіальні органи:

 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування
 • Ректорат
 • Вчена рада Університету
 • Наглядова рада
 • Студентський парламент.
Положення про Вчену раду

Матеріали засідань Вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри глобальної економіки, Голова вченої ради

доктор економічних наук, професор

Холод Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор економічних наук, професор

Холод Сергій Борисович

Ректор Університету імені Альфреда Нобеля

доктор економічних наук, доцент

Кожушко Світлана Павлівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки, вчений секретар ради

доктор педагогічних наук, професор

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, заступник голови вченої ради

кандидат економічних наук, доцент

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук, доцент

Степанова Анна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор

філологічних наук,

професор

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Проректор із стратегічного розвитку та комунікації

кандидат економічних наук, доцент

Безкоморна Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

Болгар Тетяна Миколаївна

Професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор економічних наук, професор

Бондарович Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм департаменту міжнародного співробітництва

Вакарчук Сергій Борисович

Професор кафедри інформаційних технологій

доктор фізико-математичних наук, професор

Войт Сергій Миколайович

Генеральний директор державного підприємства “Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова”

Волкова Наталія Павлівна

Завідувач кафедри інноваційних технологій в педагогіці, психології та соціальній роботі

доктор педагогічних наук, професор

Галаган Олександр Васильович

Голова Дніпропетровської міської організації роботодавців

Дуленко Юлія

Студентка гр. ГРС-18-2

Зінукова Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

доктор педагогічних наук, доцент

Косарєв В’ячеслав Михайлович

Професор кафедри інформаційних технологій

кандидат технічних наук, доцент

Кузьмінов Сергій Васильович

Професор кафедри глобальної економіки

доктор економічних наук, професор

Лебідь Ольга Валеріївна

Доцент кафедри інноваційних технологій в педагогіці, психології та соціальній роботі

доктор педагогічних наук,

доцент

Митрофанова Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор

економічних наук,

доцент

Моєсеєнко Максим

Студент гр. МН-18-2

Момот Володимир Євгенійович

Професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор економічних наук, професор

Павлова Валентина Андріївна

Професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

доктор економічних наук, професор

Сапожников Станіслав Володимирович

Професор кафедри інноваційних технологій в педагогіці, психології та соціальній роботі

доктор педагогічних наук, професор

Слиньок Владислав

Студент гр. ПС-19-1

Ступіш Амір

Студент гр. МН-18-2

Тараненко Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

доктор економічних наук, професор

Тарнопольський Олег Борисович

Завідувач кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук, професор

Татарінов Вадим Вадимович

Директор КІ Університету імені Альфреда Нобеля

кандидат економічних наук,

доцент

Ткаченко Володимир Андрійович

Заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства

доктор економічних наук, професор

Чергінець Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

Щедрова Галина Петрівна

Професор кафедри права, політології та міжнародних відносин

доктор політичних наук, професор

Положення про Наглядову (Громадську) раду

Наглядова рада є постійним громадським органом, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його діяльності є: колегіальність, неупередженість, незалежність та прозорість.

Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення громадського контролю за функціонуванням Університету

Наглядова рада сприяє:

– вирішенню стратегічних завдань Університету відповідно до Стратегії розвитку - 2030;

– ефективній взаємодії Університету з усіма зацікавленими сторонами в інтересах розвитку та з метою підвищення якості освіти та освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету;

– залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.

Основні завдання наглядової ради:

– надання допомоги Університету щодо розв'язання питань стратегічного розвитку;

– підтримка діяльності Університету щодо реалізації інноваційних проєктів та наукових та освітніх ініціатив;

– експертиза й аналіз прийнятих управлінських рішень щодо наукової, міжнародної та освітньої діяльності Університету;

– оцінювання професійних компетентностей здобувачів вищої освіти та випускників Університету;

– сприяння залученню коштів спонсорів, меценатів та грантодавців на цілі розвитку Університету, а також здійснення нагляду за їх використанням;

– сприяння працевлаштуванню обдарованих випускників Університету, організації стажувань та практик;

– встановлення іменних стипендій Наглядової ради;

– сприяння удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;

– сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему.

До складу Наглядової раді можуть входити представники державної влади та управління, громадських організацій та установ, діячі освіти, науки, представники бізнес-структур, випускники Університету, представники здобувачів вищої освіти

Рада складається із голови, заступника голови, секретаря і членів наглядової ради.

Представляємо членів Наглядової Ради 

 1. Галаган Олександр Васильович, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців, голова Наглядової ради
 2. Холод Борис Іванович, президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, професор кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, доктор економічних наук, професор, заступник голови Наглядової ради;
 3. Алехновіч Ніна Михайлівна,1-й віцепрезидент Дніпровської торгово-промислової палати;
 4. Біла Ганна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №100, голова Дніпропетровського міського методичного об'єднання вчителів економіки;
 5. Галасюк Валерій Вікторович, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»;
 6. Гец Ігор Володимирович, директор Дніпровського представництва "Спільного українсько-канадського підприємства "РосанПак", президент Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд становлення та розвитку демократії»;
 7. Глібова Тетяна Олексіївна, директор Дніпровської міської Асоціації промисловців та підприємців Дніпра;
 8. Митрофанова Ганна Яківна, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, кандидат економічних наук, доцент;
 9. Горець Ірина Флоріанівна, президент Англійського клубу "СЭМ";
 10. Горячев Віктор Костянтинович,  начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
 11. Горячева Наталія Михайлівна, директор Дніпровської міської організації роботодавців;
 12. Грищев Федір Іванович, директор "Керуючої компанії "7-Інвест", голова територіального осередка Дніпропетровської області суспільної ради антимонопольного комітету;
 13. Задоя Анатолій Олександрович, радник президента університету з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, доктор економічних наук, професор;
 14. Коробейніков Євген Олегович, керівник департаменту ТОВ «Капітал-Стандарт»;
 15. Першина Наталія Геннадіївна, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 16. Пойда Іван Борисович, генеральний директор компанії «Maxуmiser», голова Спілки менеджерів України;
 17. Проданець Микита Андрійович, директор фірми NIK-SON;
 18. Пьявко Олександр Юрійович, керівник комерційного відділа Ритейл, ООО Мейола;
 19. Ракша Олександр Віталійович, начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 20. Савченко Алла Іванівна, президент Міжнародної аудиторської компанії «ВDО»;
 21. Світлічна Світлана Маратівна, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління туристичного потенціалу та релігій;
 22. Селякова Наталія Юріївна, заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості, начальник відділу організації роботи з роботодавцями;
 23. Сергєєв Володимир Петрович, заступник директора ЧП ДОЛ "Аврора";
 24. Чернявська Валентина Миколаївна, директор з персоналу компанії «СТЕКО»
 25. Чорна Ніна Адамівна, керівник ЗАТ «Аудиторська фірма «Інсайдер»;

Ректорат — орган управління Університетом імені Альфреда Нобеля, очолюваний Президентом Університету Борисом Івановичем Холодом.

Ректорат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства; координує діяльність усіх підрозділів Університету, здійснює загальне керівництво науковою роботою вишу.


СКЛАД РЕКТОРАТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання

ХОЛОД
Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук,

професор

ХОЛОД
Сергій Борисович

Ректор Університету імені Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук,

доцент

ЗАДОЯ
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, радник президента з наукової та міжнародної діяльності

доктор

економічних наук,

професор

ІЩЕНКО

Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук,

доцент

СТЕПАНОВА
Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук,

професор

МІШУСТІНА

Тетяна Сергіївна

Проректор із стратегічного розвитку та комунікацій

кандидат

економічних наук,

доцент

ШКУРА
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

кандидат

економічних наук,

доцент

БАРТАШЕВСЬКА
Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат

економічних наук,

доцент

БЕЗКОМОРНА
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

БОЙКО
Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії

доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

БОЛГАР
Тетяна Миколаївна

Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

доктор

економічних наук,

професор

БОНДАРОВИЧ
Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм центру європейських проектів департаменту міжнародного співробітництва

викладач кафедри англійської філології та перекладу

ВАКАРЧУК
Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю

доктор

фізико-математич. наук, професор

ВИХРИСТЮК

Альона Ігорівна

Керівник центру консалтингу

ВОЛКОВА
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри педагогіки та психології

доктор

педагогічних наук,

професор

ГАВЯДА
Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату комітету з якості академічних стандартів

ГОЛУБ
Дарина Олександрівна

Начальник наукового відділу

кандидат

філологічних наук,

доцент

ДУБІНСЬКИЙ
Сергій Володимирович

Завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

кандидат

економічних наук,

доцент

ЗІНУКОВА
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

доктор

педагогічних наук,

доцент

КНИШ
Наталія Андріївна

Секретар відповідальний

КОЖУШКО
Світлана Павлівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

доктор

педагогічних наук,

професор

КОРОБЕЙНІКОВА
Тетяна Ігорівна

Помічник президента з ліцензування та акредитації

кандидат

педагогічних наук,

доцент кафедри англійської філології та перекладу

КРАСОВСЬКА
Олена Юріївна

Керівник міжнародної школи бізнесу IBS

кандидат

економічних наук,

доцент

КУДРЯВЕЦЬ
Віталій Анатолійович

Начальник центру програмно-інформаційних технологій

КУЯНОВА
Світлана Іванівна

Завідувач аспірантури та докторантури

ЛАНОВЯК
Володимир Кузьмич

Начальник департаменту адміністративно-господарської діяльності

ЛЕЖНЄВА

Тетяна Миколаївна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

кандидат

юридичних наук,

доцент

МАГДІЧ
Аліса Сергіївна

Директор англомовних програм

кандидат

економічних наук,

доцент

МИТРОФАНОВА
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Голова комітету з якості академічних стандартів

доктор

економічних наук,

доцент

МОМОТ
Володимир Євгенійович

Помічник президента з питань англомовних програм

доктор

економічних наук,

професор

М’ЯСОЇД

Галина Іванівна

Завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

кандидат

педагогічних наук,

доцент

ОНИЩЕНКО
Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики

старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

ОРЛОВА

Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

кандидат

технічних наук,

доцент

ПАВЛОВА
Валентина Андріївна

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

доктор

економічних наук,

професор

ПИЛИПЧАК
Людмила Василівна

Завідувач видавництва

РУБАН
Оксана Олександрівна

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу, начальник студентського деканату

СМОГОЛЬ
Юлія Юріївна

Юрисконсульт юридичного відділу, в.о. директора центру міжнародної освіти

ТАРАНЕНКО
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу, радник президента з міжнародної освіти

доктор економічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ
Олег Борисович

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук, професор

ТВЕРДОХЛІБ
Артем Ігорович

Начальник центру адміністрації сайтів

ТОВКУН

Катерина Володимирівна

Начальник департаменту маркетингу

ЧЕРГІНЕЦЬ
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

ШКАБАРО

Вероніка Миколаївна

Завідувач кафедри права

кандидат

юридичних наук,

доцент

ШУБА

Віктор Олександрович

Завідувач кафедри фізичного виховання та баскетболу

майстер спорту

міжнародного класу,

доцент

ЩЕДРОВА
Галина Петрівна

Завідувач кафедри політології та міжнародних відносин

доктор

політичних наук,

професор

ЩОЛОКОВА

Ганна Володимирівна

Директор центру міжнародної акредитації

кандидат

політичних наук,

доцент

Положення про студентське самоврядування

Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КЕРІВНІ ПОСАДИ

Ступіш Амір

Голова Студентського Парламенту

+38 (066) 666 49 13, МН-18-2

Моєсеєнко Максим

Перший заступник

+38 (098) 521 99 51, Мн-18-2

Слиньок Владислав

Другий заступник

+38 (099) 358 01 56, ПС-19-1

Дуленко Юлія

Секретар

+38 (095) 480 76 53, ГРС-18-2

Бочорішвілі Тамаз

Омбудсмен

+38 (097) 454 87 89, ПЗ-19


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Грига Анна

Голова комітету

+38 (098) 656 04 96, МЕВ - 18а

Дроботун Валерія

Заступник

+38 (099) 426 92 60, ФЛ - 19 - 2

Красіна Анастасія

Заступник

+38 (063) 349 31 14, МЕВ - 19 - 2а

Коломієць Ольга

Активіст

+38 (068) 118 67 78, ФЛ - 19 -3

Пшенична Аріна

Активіст

+38 (066) 327 83 88, ПС - 19 - 2


Ім’я, прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ратушняк Даша

Голова комітету

+38 099 737 43 49, ФЛ-16-1

Бодрієнко Валерія

Заступник

Пс-19-1

0958910991

0968938977

Джафаров Роял

Заступник

+38 097 717 01 07, Тр 19-1

Основа комітету

Хачікян Сусанна

Активіст

+38 067 924 91 34, ФЛ-17-2

Часниченко Ігор

Активіст

+38 067 662 89 31, ПС-18-1

Величко Богдан

Активіст

+38 066 423 79 45, ПЛТ-18-2

Костельник Юлія

Активіст

+38 097 793 82 29, МЭВ-18англ

Василенко Карина

Активіст

+38 098 850 77 75, ФЛ-16-1

Винарська Надін

Активіст

ТР-19-2

0668740902

Колпаков Ілля

Активіст

Мев-16а

0981802747

Постникова Дарина

Активіст

ПС-19-1

+380682070800

Волок Антон

Активіст

Пз 16

0673090020

Савенко Микита

Активіст

ПЛТ-19

0955082192

Масловська Дар’я

Активіст

Мн-19-1

+380508703930

Кошик Дар’я

Активіст

ПС-19-1

0938055743

Чепижко Карина

Активіст

+38 099 167 49 75, ФЛ-МЛ-18

Гуцалюк Сергій

Активіст

+38 099 463 14 87, МЕВ 17-АНГ.

Руденко Богдан

Активіст

Грс 18-2, +38 050 725 94 82

Антоненко Ірина

Активіст

Мев - 18

0667146217

Концертний Комітет

Бодрієнко Валерія

Активіст

Пс-19-1

0958910991

0968938977

Масловська Дар’я

Активіст

Мн-19-1

+380508703930

Савенко Микита

Активіст

ПЛТ-19

0955082192

Джафаров Роял

Активіст

+38 097 717 01 07, Тр 19-1

Хачикян Сусанна

Активіст

+38 067 924 91 34, ФЛ-17-2

Закладна Ангеліна

Активіст

ГРС-19-2

0663513151

0967557385

Бондаренко Даниїл

Активіст

ГРС 19-1

0672721642

Степанова Мілена

Активіст

МЕВ-19-англ2

0956699863

Ткаченко Катерина

Активіст

ПС-18-1

+380665595873

Шарапа Віталіна

Активіст

ФЛмл-18

0672636271

Пономаренко Владислав

Активіст

МГ-19

0662882128

Тулякова Вікторія

Активіст

Грс 19-2

0955641811

Зінченко Катерина

Активіст

Фл 19-7

0974215324

Танасійчук

Варвара

Активіст

Пс 19зс

0959440013


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ ФАНДРЕЙЗИНГУ

Уразко Анастасія

Голова комітету

+38 (096) 804 63 74, ГРС-19-2

Крисенко Данило

Заступник

+38 (050) 131 86 62, ПЛТ-19

Дякова Ангеліна

Активіст

+38 (096) 522 72 67, МГр-19-1

Бегларян Марта

Активіст

+38 (063) 104 21 38, МГр-19-1

Дякова Карина

Активіст

+38 (066) 353 34 60, Фл 19-1

Єрохін Артем

Активіст

+38 (066) 227 55 49, ФБС-19-1


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ БЛАГОДІЙНОСТІ

Чечель Ірина

Голова комітету

ПС-18-2

Горб Софія

Заступник

ПС-19-2

Репіна Анна

Активіст

СР-16

Малишева Наталія

Активіст

ПС-19-2

Уханова Тетяна

Активіст

ФЛ-16-1

Хавкун Марина

Активіст

ФЛПЛ-17

Новосільська Олена

Активіст

ПС-19-2

Пилипенко Микита

Активіст

ФЛ-19-5

Черкасова Владлена

Активіст

ПС-18-1

Шурло Владислав

Активіст

МГ-17

Чаус Анастасія

Активіст

ПС-19-2

Гончаров Артем

Активіст

ГРС-19-1

Христенко Аміна

Активіст

ПС-19-2

Масенко Злата

Активіст

МЕВ-17

Варяниця Анастасія

Активіст

ПС-19-2

Єлькіна Мілена

Активіст

ПС-19-1

Дон Анастасія

Активіст

ПС-19-2

Валуйська Діана

Активіст

ФЛ-19-3

Шувалова Марія

Активіст

ПС-19-2

Сніжко Владислава

Активіст

ПС-19зс

Сафронова Єлизавета

Активіст

ФЛ-18-3


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ

Рожкова Катерина

Голова комітету

ПЛТ – 18

Мадатова Сабіна

Заступник

ГРС - 19 – 2

Рибак Марія

Активіст

ГРС – 19 – 1

Соляник Тетяна

Активіст

ЕП – 19

Ткаченко Катерина

Активіст

ПС – 18 – 1

Плескач Олена

Активіст

ПС – 19 – 2

Порошенко Уляна

Активіст

ТР – 19 - 2

Савицька Христина

Активіст

ТР – 19 - 2

Кисельова Дарія

Активіст

ПС – 16 - 1

Сергєєва Марія

Активіст

ГРС – 19 -2

Псарева Аліна

Активіст

ФБС - 19

Калита Олена

Активіст

МЕВ – 19 - 1

Павленко Поліна

Активіст

ФЛ – 18 - 1

Симоненко Ольга

Активіст

Сафікурдський Артур

Активіст


Ім’я, Прізвище

Посада

Номер телефона, група

КОМІТЕТ НАУКИ

Порошенко Назарій

Голова Комітету

ЕБ - 19

Кучугурна Єва

Заступник

МГр – 19 – 2

Шрам Оксана

Секретар

МГр – 19 – 2

Чукова Інна

Активіст

ПТБ – 19

Пономаренко Владислав

Активіст

МГ – 19

Гож Яна

Активіст

ПС – 16 – 1

Шадрін В’ячеслав

Активіст

ПТБ – 19

Плахотнюк Родіон

Активіст

ПТБ – 19

Федутенко Яна

Активіст

МГр – 19 – 2

Кулеба Іван

Активіст

ПЗ – 19 – 1

Доброскок Аліна

Активіст

ПЗ – 17 – 2

Григоренко Поліна

Активіст

ГРС – 19 – 2


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

ЗМІ

Киба Степан

Голова комітету

+38 (095) 329 04 79, ТР-18-2

Шкуро Катерина

Заступник

+38 (099) 345 91 24, Мг-19англ

Рижкова Єлизавета

Активіст

ТР-19-1

Василенко Влада

Активіст

МН-19-1

Носкова Єлизавета

Активіст

ФЛ-18-1

Коваль Аніта

Активіст

ГРС-19-2

Моренець Віра

Активіст

Мг-19англ

Степанович Валерія

Активіст

Мг-19англ

Турецька Вікторія

Активіст

МЕВ-19-1англ

Бородіна Яна

Активіст

МГангл-19, ПС-19зс

Баймаганбетова Валерія

Активіст

Пс-19-1

Шкуро Єлизавета

Активіст

+38 (099) 345 91 32, МЕВ-17англ

Сущенко Артем

Активіст

+38 (098) 954 48 55

МГангл-18, Пз-19зс

Іллєнко Аня

Активіст

+38 (066) 397 67 70, ПС-18-1

Дрозд Ілля

Активіст

МЕВ-18англ

Волкова Інна

Активіст

ПС-19-1

Заздоровних Михайло

Активіст

ПС-19-1

Манько Дмитро

Активіст

МЕВ-18англ

Чорна Аліса

Активіст

+38 (066) 698 96 89, ФПЛ-19

Третьякова Ярослава

Активіст

+38 (066)008 96 01, ФПЛ-19


Ім’я, прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ СПОРТУ

Югай Володимир

Голова Комітету

+38 099 461 67 34, КН-19-1

Картмазова Поліна

Заступник

ТР-18-1

+38 096 951 00 63

Сипало Владислав

Заступник

+38 099 364 07 27, ПТЛ-18

Основа комітету

Бендиков Олексій

Активіст

+38 098 386 49 54, МЕВ-19

Татаринцев Данил

Активіст

+38 098 893 63 21, МЕВ-16

Мазан Софія

Активіст

+38 097 550 70 79, ФЛ-19-4

Халілов Константин

Активіст

+38 066 706 46 31, МЕВ-19


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КЕРІВНІ ПОСАДИ

Ступіш Амір

Голова Студентського Парламенту

+38 (066) 666 49 13, МН-18-2

Моєсеєнко Максим

Перший заступник

+38 (098) 521 99 51, Мн-18-2

Слиньок Владислав

Другий заступник

+38 (099) 358 01 56, ПС-19-1

Дуленко Юлія

Секретар

+38 (095) 480 76 53, ГРС-18-2

Бочорішвілі Тамаз

Омбудсмен

+38 (097) 454 87 89, ПЗ-19


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Грига Анна

Голова комітету

+38 (098) 656 04 96, МЕВ - 18а

Дроботун Валерія

Заступник

+38 (099) 426 92 60, ФЛ - 19 - 2

Красіна Анастасія

Заступник

+38 (063) 349 31 14, МЕВ - 19 - 2а

Коломієць Ольга

Активіст

+38 (068) 118 67 78, ФЛ - 19 -3

Пшенична Аріна

Активіст

+38 (066) 327 83 88, ПС - 19 - 2


Ім’я, прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ратушняк Даша

Голова комітету

+38 099 737 43 49, ФЛ-16-1

Бодрієнко Валерія

Заступник

Пс-19-1

0958910991

0968938977

Джафаров Роял

Заступник

+38 097 717 01 07, Тр 19-1

Основа комітету

Хачікян Сусанна

Активіст

+38 067 924 91 34, ФЛ-17-2

Часниченко Ігор

Активіст

+38 067 662 89 31, ПС-18-1

Величко Богдан

Активіст

+38 066 423 79 45, ПЛТ-18-2

Костельник Юлія

Активіст

+38 097 793 82 29, МЭВ-18англ

Василенко Карина

Активіст

+38 098 850 77 75, ФЛ-16-1

Винарська Надін

Активіст

ТР-19-2

0668740902

Колпаков Ілля

Активіст

Мев-16а

0981802747

Постникова Дарина

Активіст

ПС-19-1

+380682070800

Волок Антон

Активіст

Пз 16

0673090020

Савенко Микита

Активіст

ПЛТ-19

0955082192

Масловська Дар’я

Активіст

Мн-19-1

+380508703930

Кошик Дар’я

Активіст

ПС-19-1

0938055743

Чепижко Карина

Активіст

+38 099 167 49 75, ФЛ-МЛ-18

Гуцалюк Сергій

Активіст

+38 099 463 14 87, МЕВ 17-АНГ.

Руденко Богдан

Активіст

Грс 18-2, +38 050 725 94 82

Антоненко Ірина

Активіст

Мев - 18

0667146217

Концертний Комітет

Бодрієнко Валерія

Активіст

Пс-19-1

0958910991

0968938977

Масловська Дар’я

Активіст

Мн-19-1

+380508703930

Савенко Микита

Активіст

ПЛТ-19

0955082192

Джафаров Роял

Активіст

+38 097 717 01 07, Тр 19-1

Хачикян Сусанна

Активіст

+38 067 924 91 34, ФЛ-17-2

Закладна Ангеліна

Активіст

ГРС-19-2

0663513151

0967557385

Бондаренко Даниїл

Активіст

ГРС 19-1

0672721642

Степанова Мілена

Активіст

МЕВ-19-англ2

0956699863

Ткаченко Катерина

Активіст

ПС-18-1

+380665595873

Шарапа Віталіна

Активіст

ФЛмл-18

0672636271

Пономаренко Владислав

Активіст

МГ-19

0662882128

Тулякова Вікторія

Активіст

Грс 19-2

0955641811

Зінченко Катерина

Активіст

Фл 19-7

0974215324

Танасійчук

Варвара

Активіст

Пс 19зс

0959440013


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ ФАНДРЕЙЗИНГУ

Уразко Анастасія

Голова комітету

+38 (096) 804 63 74, ГРС-19-2

Крисенко Данило

Заступник

+38 (050) 131 86 62, ПЛТ-19

Дякова Ангеліна

Активіст

+38 (096) 522 72 67, МГр-19-1

Бегларян Марта

Активіст

+38 (063) 104 21 38, МГр-19-1

Дякова Карина

Активіст

+38 (066) 353 34 60, Фл 19-1

Єрохін Артем

Активіст

+38 (066) 227 55 49, ФБС-19-1


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ БЛАГОДІЙНОСТІ

Чечель Ірина

Голова комітету

ПС-18-2

Горб Софія

Заступник

ПС-19-2

Репіна Анна

Активіст

СР-16

Малишева Наталія

Активіст

ПС-19-2

Уханова Тетяна

Активіст

ФЛ-16-1

Хавкун Марина

Активіст

ФЛПЛ-17

Новосільська Олена

Активіст

ПС-19-2

Пилипенко Микита

Активіст

ФЛ-19-5

Черкасова Владлена

Активіст

ПС-18-1

Шурло Владислав

Активіст

МГ-17

Чаус Анастасія

Активіст

ПС-19-2

Гончаров Артем

Активіст

ГРС-19-1

Христенко Аміна

Активіст

ПС-19-2

Масенко Злата

Активіст

МЕВ-17

Варяниця Анастасія

Активіст

ПС-19-2

Єлькіна Мілена

Активіст

ПС-19-1

Дон Анастасія

Активіст

ПС-19-2

Валуйська Діана

Активіст

ФЛ-19-3

Шувалова Марія

Активіст

ПС-19-2

Сніжко Владислава

Активіст

ПС-19зс

Сафронова Єлизавета

Активіст

ФЛ-18-3


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ

Рожкова Катерина

Голова комітету

ПЛТ – 18

Мадатова Сабіна

Заступник

ГРС - 19 – 2

Рибак Марія

Активіст

ГРС – 19 – 1

Соляник Тетяна

Активіст

ЕП – 19

Ткаченко Катерина

Активіст

ПС – 18 – 1

Плескач Олена

Активіст

ПС – 19 – 2

Порошенко Уляна

Активіст

ТР – 19 - 2

Савицька Христина

Активіст

ТР – 19 - 2

Кисельова Дарія

Активіст

ПС – 16 - 1

Сергєєва Марія

Активіст

ГРС – 19 -2

Псарева Аліна

Активіст

ФБС - 19

Калита Олена

Активіст

МЕВ – 19 - 1

Павленко Поліна

Активіст

ФЛ – 18 - 1

Симоненко Ольга

Активіст

Сафікурдський Артур

Активіст


Ім’я, Прізвище

Посада

Номер телефона, група

КОМІТЕТ НАУКИ

Порошенко Назарій

Голова Комітету

ЕБ - 19

Кучугурна Єва

Заступник

МГр – 19 – 2

Шрам Оксана

Секретар

МГр – 19 – 2

Чукова Інна

Активіст

ПТБ – 19

Пономаренко Владислав

Активіст

МГ – 19

Гож Яна

Активіст

ПС – 16 – 1

Шадрін В’ячеслав

Активіст

ПТБ – 19

Плахотнюк Родіон

Активіст

ПТБ – 19

Федутенко Яна

Активіст

МГр – 19 – 2

Кулеба Іван

Активіст

ПЗ – 19 – 1

Доброскок Аліна

Активіст

ПЗ – 17 – 2

Григоренко Поліна

Активіст

ГРС – 19 – 2


Ім'я прізвище

Посада

Номер телефону, група

ЗМІ

Киба Степан

Голова комітету

+38 (095) 329 04 79, ТР-18-2

Шкуро Катерина

Заступник

+38 (099) 345 91 24, Мг-19англ

Рижкова Єлизавета

Активіст

ТР-19-1

Василенко Влада

Активіст

МН-19-1

Носкова Єлизавета

Активіст

ФЛ-18-1

Коваль Аніта

Активіст

ГРС-19-2

Моренець Віра

Активіст

Мг-19англ

Степанович Валерія

Активіст

Мг-19англ

Турецька Вікторія

Активіст

МЕВ-19-1англ

Бородіна Яна

Активіст

МГангл-19, ПС-19зс

Баймаганбетова Валерія

Активіст

Пс-19-1

Шкуро Єлизавета

Активіст

+38 (099) 345 91 32, МЕВ-17англ

Сущенко Артем

Активіст

+38 (098) 954 48 55

МГангл-18, Пз-19зс

Іллєнко Аня

Активіст

+38 (066) 397 67 70, ПС-18-1

Дрозд Ілля

Активіст

МЕВ-18англ

Волкова Інна

Активіст

ПС-19-1

Заздоровних Михайло

Активіст

ПС-19-1

Манько Дмитро

Активіст

МЕВ-18англ

Чорна Аліса

Активіст

+38 (066) 698 96 89, ФПЛ-19

Третьякова Ярослава

Активіст

+38 (066)008 96 01, ФПЛ-19


Ім’я, прізвище

Посада

Номер телефону, група

КОМІТЕТ СПОРТУ

Югай Володимир

Голова Комітету

+38 099 461 67 34, КН-19-1

Картмазова Поліна

Заступник

ТР-18-1

+38 096 951 00 63

Сипало Владислав

Заступник

+38 099 364 07 27, ПТЛ-18

Основа комітету

Бендиков Олексій

Активіст

+38 098 386 49 54, МЕВ-19

Татаринцев Данил

Активіст

+38 098 893 63 21, МЕВ-16

Мазан Софія

Активіст

+38 097 550 70 79, ФЛ-19-4

Халілов Константин

Активіст

+38 066 706 46 31, МЕВ-19


school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57