Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

В Університеті імені Альфреда Нобеля діють колегіальні органи:

 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування
 • Ректорат
 • Вчена рада Університету
 • Наглядова рада
 • Студентський парламент.
Положення про Вчену раду

Матеріали засідань Вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Задоя
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії,

Голова вченої ради

доктор

економічних наук, професор

Холод
Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук, професор

Шкура
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, заступник Голови вченої ради

кандидат

економічних наук, доцент

Кожушко
Світлана Павлівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки, Вчений секретар

доктор

педагогічних наук, професор

Пєтков

Сергій Валерійович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

доктор

юридичних наук, професор

Степанова
Анна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук,
професор

Мішустіна
Тетяна Сергіївна

Проректор із стратегічного розвитку та комунікації

кандидат

економічних наук, доцент

Іщенко

Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат філологічних наук, доцент

Безкоморна
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

Болгар
Тетяна Миколаївна

Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

доктор

економічних наук, професор

Бондарович

Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм центру європейських проектів департаменту міжнародного співробітництва

викладач кафедри англійської філології та перекладу

Вакарчук
Сергій Борисович

Професор кафедри

інформаційних технологій

доктор фізико-математичних наук, професор

Войт
Сергій Миколайович

Генеральний директор державного підприємства “Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод

імені А.М. Макарова”

Волкова
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри

педагогіки та психології

доктор

педагогічних наук, професор

Галаган
Олександр Васильович

Голова Дніпропетровської міської організації роботодавців

Дуленко Юлія

Студентка гр. ГРС-18-2

Зінукова
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри

англійської філології та перекладу

доктор

 педагогічних наук, доцент

Косарєв
В’ячеслав Михайлович

Професор кафедри

інформаційних технологій

кандидат

технічних наук, доцент

Кузьмінов
Сергій Васильович

Професор кафедри
міжнародних економічних відносин та економічної теорії

доктор

економічних наук, професор

Лебідь
Ольга Валеріївна

Доцент кафедри

педагогіки та психології

доктор

педагогічних наук, доцент

Митрофанова
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

доктор
економічних наук,
доцент

Моєсеєнко

Максим

Студент гр. МН-18-2

Момот
Володимир Євгенійович

Професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

доктор

економічних наук, професор

Павлова

Валентина Андріївна

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

доктор

економічних наук, професор

Сапожников
Станіслав Володимирович

Професор кафедри

педагогіки та психології

доктор

педагогічних наук, професор

Слиньок Владислав

Студент гр. ПС-19-1

Ступіш Амір

Студент гр. МН-18-2

Тараненко
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

доктор

економічних наук, професор

Тарнопольський
Олег Борисович

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор

педагогічних наук, професор

Татарінов
Вадим Вадимович

Директор КІ Університету імені Альфреда Нобеля

кандидат

економічних наук,
доцент

Ткаченко
Володимир Андрійович

Заступник д-ра науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства

доктор

економічних наук, професор

Чергінець
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

Щедрова
Галина Петрівна

Завідувач кафедри політології та міжнародних відносин

доктор

політичних наук, професор

Положення про Наглядову (Громадську) раду

Наглядова рада є постійним громадським органом, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його діяльності є: колегіальність, неупередженість, незалежність та прозорість.

Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення громадського контролю за функціонуванням Університету

Наглядова рада сприяє:

– вирішенню стратегічних завдань Університету відповідно до Стратегії розвитку - 2030;

– ефективній взаємодії Університету з усіма зацікавленими сторонами в інтересах розвитку та з метою підвищення якості освіти та освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету;

– залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням.

Основні завдання наглядової ради:

– надання допомоги Університету щодо розв'язання питань стратегічного розвитку;

– підтримка діяльності Університету щодо реалізації інноваційних проєктів та наукових та освітніх ініціатив;

– експертиза й аналіз прийнятих управлінських рішень щодо наукової, міжнародної та освітньої діяльності Університету;

– оцінювання професійних компетентностей здобувачів вищої освіти та випускників Університету;

– сприяння залученню коштів спонсорів, меценатів та грантодавців на цілі розвитку Університету, а також здійснення нагляду за їх використанням;

– сприяння працевлаштуванню обдарованих випускників Університету, організації стажувань та практик;

– встановлення іменних стипендій Наглядової ради;

– сприяння удосконаленню системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;

– сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему.

До складу Наглядової раді можуть входити представники державної влади та управління, громадських організацій та установ, діячі освіти, науки, представники бізнес-структур, випускники Університету, представники здобувачів вищої освіти

Рада складається із голови, заступника голови, секретаря і членів наглядової ради.

Представляємо членів Наглядової Ради 

 1. Галаган Олександр Васильович, голова Дніпропетровської міської організації роботодавців, голова Наглядової ради
 2. Холод Борис Іванович, президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, професор кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, доктор економічних наук, професор, заступник голови Наглядової ради;
 3. Алехновіч Ніна Михайлівна,1-й віцепрезидент Дніпровської торгово-промислової палати;
 4. Біла Ганна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №100, голова Дніпропетровського міського методичного об'єднання вчителів економіки;
 5. Галасюк Валерій Вікторович, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»;
 6. Гец Ігор Володимирович, директор Дніпровського представництва "Спільного українсько-канадського підприємства "РосанПак", президент Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд становлення та розвитку демократії»;
 7. Глібова Тетяна Олексіївна, директор Дніпровської міської Асоціації промисловців та підприємців Дніпра;
 8. Митрофанова Ганна Яківна, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, кандидат економічних наук, доцент;
 9. Горець Ірина Флоріанівна, президент Англійського клубу "СЭМ";
 10. Горячев Віктор Костянтинович,  начальник відділу професійно-технічної освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
 11. Горячева Наталія Михайлівна, директор Дніпровської міської організації роботодавців;
 12. Грищев Федір Іванович, директор "Керуючої компанії "7-Інвест", голова територіального осередка Дніпропетровської області суспільної ради антимонопольного комітету;
 13. Задоя Анатолій Олександрович, радник президента університету з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, доктор економічних наук, професор;
 14. Коробейніков Євген Олегович, керівник департаменту ТОВ «Капітал-Стандарт»;
 15. Першина Наталія Геннадіївна, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 16. Пойда Іван Борисович, генеральний директор компанії «Maxуmiser», голова Спілки менеджерів України;
 17. Проданець Микита Андрійович, директор фірми NIK-SON;
 18. Пьявко Олександр Юрійович, керівник комерційного відділа Ритейл, ООО Мейола;
 19. Ракша Олександр Віталійович, начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 20. Савченко Алла Іванівна, президент Міжнародної аудиторської компанії «ВDО»;
 21. Світлічна Світлана Маратівна, заступник директора департаменту культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління туристичного потенціалу та релігій;
 22. Селякова Наталія Юріївна, заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості, начальник відділу організації роботи з роботодавцями;
 23. Сергєєв Володимир Петрович, заступник директора ЧП ДОЛ "Аврора";
 24. Чернявська Валентина Миколаївна, директор з персоналу компанії «СТЕКО»
 25. Чорна Ніна Адамівна, керівник ЗАТ «Аудиторська фірма «Інсайдер»;

Ректорат — орган управління Університетом імені Альфреда Нобеля, очолюваний Президентом Університету Борисом Івановичем Холодом.

Ректорат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства; координує діяльність усіх підрозділів Університету, здійснює загальне керівництво науковою роботою вишу.


СКЛАД РЕКТОРАТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання

ХОЛОД
Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук,

професор

ЗАДОЯ
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, радник президента з наукової та міжнародної діяльності

доктор

економічних наук,

професор

ПЄТКОВ

Сергій Валерійович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

доктор

юридичних наук,

професор

ІЩЕНКО

Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук,

доцент

СТЕПАНОВА
Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук,

професор

МІШУСТІНА

Тетяна Сергіївна

Проректор із стратегічного розвитку та комунікації

кандидат

економічних наук,

доцент

ШКУРА
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

кандидат

економічних наук,

доцент

БАРТАШЕВСЬКА
Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат

економічних наук,

доцент

БЕЗКОМОРНА
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

БОЙКО
Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії

доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

БОЛГАР
Тетяна Миколаївна

Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

доктор

економічних наук,

професор

БОНДАРОВИЧ
Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм центру європейських проектів департаменту міжнародного співробітництва

викладач кафедри англійської філології та перекладу

ВАКАРЧУК
Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю

доктор

фізико-математич. наук, професор

ВАРЕНИК

Вікторія Миколаївна

В.о. завідувача кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

кандидат

економічних наук,

доцент

ВИХРИСТЮК

Альона Ігорівна

Керівник центру консалтингу

ВОЛКОВА
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри педагогіки та психології

доктор

педагогічних наук,

професор

ГАВЯДА
Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату комітету з якості академічних стандартів

ГОЛУБ
Дарина Олександрівна

Начальник наукового відділу

кандидат

філологічних наук,

доцент

ДУБІНСЬКИЙ
Сергій Володимирович

Завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

кандидат

економічних наук,

доцент

ЗІНУКОВА
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

доктор

педагогічних наук,

доцент

КНИШ
Наталія Андріївна

Секретар відповідальний

КОЖУШКО
Світлана Павлівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

доктор

педагогічних наук,

професор

КОРОБЕЙНИКОВА
Тетяна Ігорівна

Помічник президента з ліцензування та акредитації

кандидат

педагогічних наук,

доцент кафедри англійської філології та перекладу

КРАСОВСЬКА
Олена Юріївна

Керівник міжнародної школи бізнесу IBS

кандидат

економічних наук,

доцент

КУДРЯВЕЦЬ
Віталій Анатолійович

Начальник центру програмно-інформаційних технологій

КУЯНОВА
Світлана Іванівна

Завідувач аспірантури та докторантури

ЛАНОВЯК
Володимир Кузьмич

Начальник департаменту адміністративно-господарської діяльності

ЛЕЖНЄВА

Тетяна Миколаївна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

кандидат

юридичних наук,

доцент

МАГДІЧ
Аліса Сергіївна

Директор англомовних програм

кандидат

економічних наук,

доцент

МИТРОФАНОВА
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Голова комітету з якості академічних стандартів

доктор

економічних наук,

доцент

МОМОТ
Володимир Євгенійович

Помічник президента з питань англомовних програм

доктор

економічних наук,

професор

М’ЯСОЇД

Галина Іванівна

В.о. завідувача кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

кандидат

педагогічних наук,

доцент

ОНИЩЕНКО
Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики

старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

ОРЛОВА

Вікторія Миколаївна

В.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

кандидат

технічних наук,

доцент

ПАВЛОВА
Валентина Андріївна

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

доктор

економічних наук,

професор

ПИЛИПЧАК
Людмила Василівна

Завідувач видавництва

РУБАН
Оксана Олександрівна

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу, начальник студентського деканату

СМОГОЛЬ
Юлія Юріївна

Юрисконсульт юридичного відділу, в.о. директора центру міжнародної освіти

ТАРАНЕНКО
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу, радник президента з міжнародної освіти

доктор економічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ
Олег Борисович

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук, професор

ТВЕРДОХЛІБ
Артем Ігорович

Начальник центру адміністрації сайтів

ТОВКУН

Катерина Володимирівна

Начальник департаменту маркетингу

ЧЕРГІНЕЦЬ
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

ШКАБАРО

Вероніка Миколаївна

В.о. завідувача кафедри права

кандидат

юридичних наук,

доцент

ШУБА

Віктор Олександрович

Завідувач кафедри фізичного виховання та баскетболу

майстер спорту

міжнародного класу,

доцент

ЩЕДРОВА
Галина Петрівна

Завідувач кафедри політології та міжнародних відносин

доктор

політичних наук,

професор

ЩОЛОКОВА

Ганна Володимирівна

Директор центру міжнародної акредитації

кандидат

політичних наук,

доцент

Положення про студентське самоврядування

ПРІЗВИЩЕ, ІМ`Я

ПОСАДА

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ, ГРУПА

Кисельова Дар`я

Заступник Голови Студентської Ради з питань організації, ЗМІ, фандрейзингу та креативу

+380509972036, ПС-16-1

Солощенко Станіслав

Заступник Голови Студентської Ради з питань освіти, спорту та благодійності

+380982463476, ФК-15

Волок Антон

Омбудсмен Студентської Ради

+380673090020, ПЗ-16-1

Салогуб Дар`я

Секретар Студентської Ради

+380962977393, ПС-17-2

КОМІТЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Махрова Катерина

Голова Комітету

+380684079870, ФЛ-16-4

Кенчадзе Валерія

Заступник

ФЛ-16-4

Чумаченко Ілона

Заступник

ФЛ-17-7

Портретна Вікторія

Активіст

ФЛпл-15

Шепель Тамара

Активіст

ПЗ-16-1

Володимиров Олександр

Активіст

ФЛмл-17

Прохно Данило

Активіст

МЕВ-17англ

Макара Дмитро

Активіст

ПС-15-1

Веремчук Іван

Активіст

МГ-17

Бондаренко Андрій

Активіст

МГ-17

Лисєєва Даніела

Активіст

ПС-17-1

Ковальова Ольга

Активіст

ПС-17-1

Горчиліна Марія

Активіст

ФЛпл-17

КОМІТЕТ СПОРТУ

Володимиров Олександр

Голова Комітету

+380675147142, ФЛмл-17

Слисаренко В`ячеслав

Заступник

ЕК-14

Витвицька Варвара

Активіст

МЕВ-17

Татаринцев Данило

Активіст

МЕВ-16

Бабенко Кирило

Активіст

МГ-17

Колпаков Ілья

Активіст

МЕВ-16 англ

КОМІТЕТ З НАУКИ ТА ОСВІТИ

Гож Яна

Голова Комітету

+380975314488, ПС-16-1

Шепотько Ксенія

Заступник

МЕВ-17 англ

Райдберг Дарія

Активіст

ПС-17-1

Шурло Владислав

Активіст

МГ-16

Куртєва Карина

Активіст

ФЛпл-17

Вергун Єлизавета

Активіст

ФЛмл-17

Доброскок Аліна

Активіст

ПЗ-17-2

Коваленко Анастасія

Активіст

МЕВ-17 англ

КОМІТЕТ ЗМІ

Прокопенко Марія

Голова Комітету

+380663538128, ПС-15-1

Шкуро Єлизавета

Заступник

МЕВ-17 англ

Романюк Олександра

Активіст

ПС-15-1

Петерс Валерія

Активіст

ПС-15-1

Райдберг Дарія

Активіст

ПС-17-1

Витвицька Варвара

Активіст

МЕВ-17

Мирошниченко Аліна

Активіст

МЕВ-17 англ

Курган Світлана

Активіст

МЕВ-17 англ

Володимиров Олександр

Активіст

ФЛмл-17

КОМІТЕТ БЛАГОДІЙНОСТІ

Семенюк Викторія

Голова Комітету

+380988876672, ФЛ-зс-3

Масенко Злата

Заступник

МЕВ-17

Репіна Ганна

Активіст

СР-16

Сухова Валерія

Активіст

СР-16

Святюк Наталія

Активіст

ПС-16-2

Каюк Дар`я

Активіст

ПС-16-1

Хавхун Марина

Активіст

ФЛпл-17

КОМІТЕТ КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ

Гуцалюк Сергій

Голова Комітету

+380994631487, МЭВ-17англ

Ратушняк Дар`я

Заступник

ФЛ-16-1

Кулик Аліна

Активіст

ПС-16-1

Ковалева Ксенія

Активіст

ПС-16-1

Горденко Маргарита

Активіст

ФЛмл-14

Сайдова Віолетта

Активіст

ПС-16-1

Коваленко Анастасія

Активіст

МЕВ-17 англ

КОМІТЕТ ФАНДРЕЙЗИНГУ (залучення спонсорів)

Башмаков Андрій

Голова Комітету

+380675656218, МГ-17,

Головко Данило

Заступник

МГ-17

Шелемех Ганна

Активіст

ПТБ-16

Голякова Анастасія

Активіст

ФЛмл-17

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57