Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

В Університеті імені Альфреда Нобеля діють колегіальні органи:

  • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування
  • Ректорат
  • Вчена рада Університету
  • Студентський парламент.
Положення про Вчену раду

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам

Матеріали засідань Вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ

ПОСАДА

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Павлова Валентина Андріївна

Професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

Голова вченої ради

доктор економічних наук, професор

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Проректор із забезпечення якості освітнього процесу

Заступник голови вченої ради

кандидат педагогічних наук, доцент

Лебідь Ольга Валеріївна

Професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Учений секретар

доктор педагогічних наук, професор

Холод Сергій Борисович

Ректор

доктор економічних наук, професор

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук, доцент

Барташевська Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат економічних наук,

доцент

Безкоморна Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

Бойко Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Вакарчук Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю, професор кафедри інформаційних технологій

доктор фізико-математичних наук, професор

Войт Сергій Миколайович

Генеральний директор державного підприємства «Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова»

доктор економічних наук

Волкова Наталія Павлівна

Завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

доктор педагогічних наук, професор

Володарський Нікіта Артемович

Студент гр. ФБС-20

Гаврилко Вікторія Анатоліївна

Заступник ректора з організаційних питань

Гушул Альона Олексіївна

Студентка гр. ГРС-21

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри глобальної економіки

доктор економічних наук, професор

Захарова Світлана Геннадіївна

Доцент кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу

міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу, доцент

Зінукова Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу

доктор педагогічних наук, професор

Красовська Олена Юріївна

Керівник Міжнародної школи бізнесу, професор кафедри міжнародного маркетингу

доктор економічних наук, професор

Кузьмінов Сергій Васильович

Професор кафедри глобальної економіки

доктор економічних наук, професор

Магдич Аліса Сергіївна

Керівник сектору англомовних програм

кандидат економічних наук, доцент

Мединська Світлана Іванівна

Завідувач кафедри іноземних мов

Митрофанова Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор

економічних наук, професор

Міро Ірина Миколаївна

Аспірант

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу

кандидат економічних наук, доцент

Момот Володимир Євгенович

Професор кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики

доктор

економічних наук, професор

Онищенко Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики, старший викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу

Орлова Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

кандидат технічних наук,

доцент

Скопець Єлизавета Сергіївна

Студентка гр. МГ-21

Степанова Ганна Аркадіїна

Професор кафедри європейських і східних мов та перекладу

доктор філологічних наук, професор

Тараненко Ірина Всеволодівна

Професор кафедри міжнародного маркетингу

доктор економічних наук, професор

Ткаченко Володимир Андрійович

Заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства

доктор економічних наук, професор

Чергінець Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Завідувач кафедри права

кандидат юридичних наук, доцент

Ректорат — орган управління Університетом імені Альфреда Нобеля, очолюваний Президентом Університету Борисом Івановичем Холодом.

Ректорат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства; координує діяльність усіх підрозділів Університету, здійснює загальне керівництво науковою роботою вишу.


СКЛАД РЕКТОРАТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Прізвище, ім’я
та по батькові

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання

ХОЛОД
Сергій Борисович

Ректор Університету імені

Альфреда Нобеля

доктор

економічних наук,

доцент

ЗАДОЯ
Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри глобальної економіки, радник президента з наукової та міжнародної діяльності

доктор

економічних наук,

професор

ІЩЕНКО

Тамара Володимирівна

Проректор з міжнародної діяльності

кандидат

філологічних наук,

доцент

СТЕПАНОВА
Ганна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності

доктор
філологічних наук,

професор

МІШУСТІНА

Тетяна Сергіївна

Проректор із стратегічного розвитку та комунікації

кандидат

економічних наук,

доцент

ШКУРА
Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

кандидат

економічних наук,

доцент

БАРТАШЕВСЬКА
Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій

кандидат

економічних наук,

доцент

БЕЗКОМОРНА
Олена Олексіївна

Головний бухгалтер

 

БОЙКО
Любов Григорівна

Відповідальний секретар приймальної комісії

доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

БОНДАРОВИЧ
Ганна Євгеніївна

Керівник проектів та програм центру європейських проектів департаменту міжнародного співробітництва

викладач кафедри англійської філології та перекладу

ВАКАРЧУК
Сергій Борисович

Начальник центру управління якістю

доктор

фізико-математич. наук, професор

ВОЛКОВА
Наталія Павлівна

Завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

доктор

педагогічних наук,

професор

ГАВЯДА
Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату комітету з якості академічних стандартів

 

ГОЛУБ
Дарина Олександрівна

Начальник наукового відділу

кандидат

філологічних наук,

доцент

ЗІНУКОВА
Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

доктор

педагогічних наук,

доцент

КНИШ
Наталія Андріївна

Секретар відповідальний

 

КОЖУШКО
Світлана Павлівна

Професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

доктор

педагогічних наук,

професор

КОРОБЕЙНІКОВА
Тетяна Ігорівна

Помічник президента з ліцензування та акредитації, доцент кафедри англійської філології та перекладу

кандидат

педагогічних наук

КРАСОВСЬКА
Олена Юріївна

Керівник міжнародної школи бізнесу IBS

кандидат

економічних наук,

доцент

КУДРЯВЕЦЬ
Віталій Анатолійович

Начальник центру програмно-інформаційних технологій

 

КУЯНОВА
Світлана Іванівна

Завідувач аспірантури та докторантури

 

ЛАНОВЯК
Володимир Кузьмич

Начальник департаменту адміністративно-господарської діяльності

 

ЛЕЩЕВА

Тетяна Володимирівна

Ректор Дніпровського інституту медицини та громадського здоров’я

доктор

медичних наук,

професор

МАГДІЧ
Аліса Сергіївна

Директор департаменту англомовних програм

кандидат

економічних наук,

доцент

МИТРОФАНОВА
Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Голова комітету з якості академічних стандартів

доктор

економічних наук,

доцент

МОМОТ
Володимир Євгенійович

Помічник президента з питань англомовних програм

доктор

економічних наук,

професор

М’ЯСОЇД

Галина Іванівна

Завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки

кандидат

педагогічних наук,

доцент

ОНИЩЕНКО
Маріанна Юріївна

Начальник департаменту дидактики

старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

ОРЛОВА

Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

кандидат

технічних наук,

доцент

ПАВЛОВА
Валентина Андріївна

Завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

доктор

економічних наук, професор

ПИЛИПЧАК
Людмила Василівна

Завідувач видавництва

 

РУБАН
Оксана Олександрівна

Начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу, начальник студентського деканату

 

СМОГОЛЬ
Юлія Юріївна

Юрисконсульт юридичного відділу, директор центру міжнародної освіти

 

ТАРАНЕНКО
Ірина Всеволодівна

Завідувач кафедри міжнародного маркетингу, радник президента з міжнародної освіти

доктор економічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ
Олег Борисович

Завідувач кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор

педагогічних наук, професор

ТВЕРДОХЛІБ
Артем Ігорович

Начальник центру адміністрації сайтів

 

ТОВКУН

Катерина Володимирівна

Начальник департаменту маркетингу

 

ЧЕРГІНЕЦЬ
Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки

 

ШКАБАРО

Вероніка Миколаївна

завідувач кафедри права, політології та міжнародних відносин

кандидат

юридичних наук,

доцент

ШУБА

Віктор Олександрович

Директор центру

фізичного виховання і спорту

майстер спорту

міжнародного класу,

доцент

ЩОЛОКОВА

Ганна Володимирівна

Директор центру міжнародної акредитації

кандидат

політичних наук,

доцент

ЯКОВИШЕНА Наталя Юріївна

Директор центру франкомовних програм

 

Положення про студентське самоврядування


Посада

ПІБ

Номер телефону

Пошта

Група

Голова студентського парламенту

Кравцова Ілона Олексіївна

+380991751700

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МН-21-вм


Посада

ПІБ

Номер телефону

Пошта

Група

Голова студентського парламенту

Кравцова Ілона Олексіївна

+380991751700

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МН-21-вм

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52