Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

З досвіду роботи

2018-2019 навчальний рік

Розвиток компетентностей здобувачів спеціальності “Право” з урахуванням потреб ринку праці (в світлі виконання Стратегії розвитку Університету імені Альфреда Нобеля) – червень 2019

Про впровадження гейміфікації на філологічних спеціальностях кафедри англійської філології та перекладу – травень 2019

Про науково-дослідну діяльність науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та психології та здобувачів І-ІІІ рівнів вищої освіти – травень 2019

Науковий аспект діяльності з початку навчального року кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов відповідно до стратегії університету – травень 2019

Досвід кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії щодо реалізації програм дуального навчання та удосконалення змісту освітніх програм підготовки магістрів – травень 2019

Про наукову діяльність кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування відповідно до стратегічних завдань Університету – травень 2019

Діяльність кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики по формуванню soft skills у студентів спеціальності «Менеджмент» для підвищення рівня конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці – травень 2019

Про використання структурними підрозділами Університету досвіду кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи та шляхи її активізації – квітень 2019

 

2017-2018 навчальний рік

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою англійської філології та перекладу (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою педагогіки та психології (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою економіки та моделювання бізнес-процесів (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою міжнародного маркетингу (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.) Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою права (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою політології та міжнародних відносин (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою інноваційного менеджменту та міжнародної логістики (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57