Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Комітет з якості академічних стандартів

Метою Комітету з якості академічних стандартів (далі – Комітету) є формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та надання освітніх послуг.

Основні завдання Комітету:

- організація розробки, моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- розробка стратегії Університету щодо якості освітньої і наукової діяльності;

- координація роботи усіх структурних підрозділів з дотримання академічних стандартів в діяльності Університету;

- участь у розробці нормативно-методичного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості Університету;

- підготовка щорічного звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення;

- розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості надання освітніх послуг;

- підготовка та подання пропозицій з питань поліпшення якості вищої освіти до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- висвітлення діяльності Університету щодо забезпечення якості вищої освіти у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях.

Функції Комітету з якості академічних стандартів

Функції щодо реалізації завдання «Організація розробки, моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності »:

- підготовка пропозицій щодо критеріїв моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- розробка інструментів для здійснення моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- організація і проведення моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності, аналіз його результатів, розробка пропозицій;

- проведення аналізу, експертизи відповідності академічним стандартам якості внутрішніх процесів та документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів і Університету в цілому.

Функції Комітету щодо реалізації завдання «Розробка стратегії Університету щодо якості освітньої і наукової діяльності» :

- внесення пропозицій до проекту стратегії розвитку Університету щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, якості освітньої і наукової діяльності;

- узагальнення пропозицій до проекту стратегії розвитку Університету надані структурними підрозділами. Підготовка проекту стратегії розвитку Університету;

- участь у перегляді діючої стратегії, внесення пропозицій щодо її оптимізації в сфері якості освітньої і наукової діяльності;

- внесення пропозицій, спрямованих на поліпшення якості послуг, які надаються Університетом чи запровадження нових освітніх послуг;

- підготовка звіту по виконанню завдань стратегії у сфері внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Функції Комітету щодо реалізації завдання «Координація роботи усіх структурних підрозділів з дотримання академічних стандартів в діяльності Університету»:

- вивчення сучасного передового досвіду, загальних підходів та існуючих проблем у сфері забезпечення якості вищої освіти шляхом ознайомлення з існуючим досвідом провідних закладів вищої освіти (ЗВО) світу, новинками наукових та науково-методичних видань;

- розробка рекомендацій для структурних підрозділів Університету за результатами вивчення світового досвіду у сфері забезпечення якості вищої освіти;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з науково-педагогічними працівниками щодо впровадження академічних стандартів в діяльність Університету.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Участь у розробці нормативно-методичного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості Університету»:

- підготовка проектів рішень Комітету з якості академічних стандартів;

- розробка проектів нормативно-методичних документів та пропозицій до діючих документів щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості Університету;

- здійснення інформаційно-довідкового забезпечення діяльності голови, заступника голови та членів Комітету;

- контроль ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Підготовка щорічного звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення»:

- організація збору необхідної інформації для підготовки звіту;

- аналіз отриманої інформації, розробка пропозиції та рекомендації;

- підготовка звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення;

- розміщення звіту на офіційному сайті Університету.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості надання освітніх послуг»:

- здійснення аналізу даних та підготовка звіту за результатами моніторингу якості надання освітніх послуг, які реалізуються в Університеті;

- розробка пропозицій, рекомендацій, проектів відповідних документів для прийняття керівництвом Університету рішень з метою удосконалення та розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти та надання освітніх послуг.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Підготовка та подання пропозицій з питань поліпшення якості вищої освіти до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»:

- розробка рекомендацій, проектів документів для винесення їх на розгляд Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з метою удосконалення та розвитку системи забезпечення якості освіти в Україні.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Висвітлення діяльності Університету щодо забезпечення якості вищої освіти у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях»:

- узагальнення досвіду Університету щодо забезпечення якості освіти;

- внутрішнє та зовнішнє інформування про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості Університету, публікація результатів діяльності Університету по формуванню системи внутрішнього забезпечення якості у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях (пропаганда якості).

МИТРОФАНОВА Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, доктор економічних наук, доцент, Голова комітету з якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля

  • 067 567 02 79
  • +38 (0562) 31-24-64
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГАВЯДА Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату Комітету з якості академічних стандартів

  • +38 (0562) 31-24-50
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЄВТУШЕНКО Ольга Анатоліївна

Фахівець секретаріату Комітету з якості академічних стандартів, к.е.н

  • +38 (0562) 31-24-50
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57