Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Комітет з якості академічних стандартів

Метою Комітету з якості академічних стандартів (далі – Комітету) є формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та надання освітніх послуг.

Основні завдання Комітету:

- організація розробки, моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- розробка стратегії Університету щодо якості освітньої і наукової діяльності;

- координація роботи усіх структурних підрозділів з дотримання академічних стандартів в діяльності Університету;

- участь у розробці нормативно-методичного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості Університету;

- підготовка щорічного звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення;

- розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості надання освітніх послуг;

- підготовка та подання пропозицій з питань поліпшення якості вищої освіти до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- висвітлення діяльності Університету щодо забезпечення якості вищої освіти у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях.

Функції Комітету з якості академічних стандартів

Функції щодо реалізації завдання «Організація розробки, моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності »:

- підготовка пропозицій щодо критеріїв моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- розробка інструментів для здійснення моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності;

- організація і проведення моніторингу реалізації та удосконалення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм і стандартів наукової діяльності, аналіз його результатів, розробка пропозицій;

- проведення аналізу, експертизи відповідності академічним стандартам якості внутрішніх процесів та документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів і Університету в цілому.

Функції Комітету щодо реалізації завдання «Розробка стратегії Університету щодо якості освітньої і наукової діяльності» :

- внесення пропозицій до проекту стратегії розвитку Університету щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, якості освітньої і наукової діяльності;

- узагальнення пропозицій до проекту стратегії розвитку Університету надані структурними підрозділами. Підготовка проекту стратегії розвитку Університету;

- участь у перегляді діючої стратегії, внесення пропозицій щодо її оптимізації в сфері якості освітньої і наукової діяльності;

- внесення пропозицій, спрямованих на поліпшення якості послуг, які надаються Університетом чи запровадження нових освітніх послуг;

- підготовка звіту по виконанню завдань стратегії у сфері внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Функції Комітету щодо реалізації завдання «Координація роботи усіх структурних підрозділів з дотримання академічних стандартів в діяльності Університету»:

- вивчення сучасного передового досвіду, загальних підходів та існуючих проблем у сфері забезпечення якості вищої освіти шляхом ознайомлення з існуючим досвідом провідних закладів вищої освіти (ЗВО) світу, новинками наукових та науково-методичних видань;

- розробка рекомендацій для структурних підрозділів Університету за результатами вивчення світового досвіду у сфері забезпечення якості вищої освіти;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з науково-педагогічними працівниками щодо впровадження академічних стандартів в діяльність Університету.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Участь у розробці нормативно-методичного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості Університету»:

- підготовка проектів рішень Комітету з якості академічних стандартів;

- розробка проектів нормативно-методичних документів та пропозицій до діючих документів щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості Університету;

- здійснення інформаційно-довідкового забезпечення діяльності голови, заступника голови та членів Комітету;

- контроль ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Підготовка щорічного звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення»:

- організація збору необхідної інформації для підготовки звіту;

- аналіз отриманої інформації, розробка пропозиції та рекомендації;

- підготовка звіту про стан системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету та шляхи її покращення;

- розміщення звіту на офіційному сайті Університету.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за результатами аналізу якості надання освітніх послуг»:

- здійснення аналізу даних та підготовка звіту за результатами моніторингу якості надання освітніх послуг, які реалізуються в Університеті;

- розробка пропозицій, рекомендацій, проектів відповідних документів для прийняття керівництвом Університету рішень з метою удосконалення та розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти та надання освітніх послуг.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Підготовка та подання пропозицій з питань поліпшення якості вищої освіти до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»:

- розробка рекомендацій, проектів документів для винесення їх на розгляд Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з метою удосконалення та розвитку системи забезпечення якості освіти в Україні.

Функції Комітету щодо реалізації завдання « Висвітлення діяльності Університету щодо забезпечення якості вищої освіти у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях»:

- узагальнення досвіду Університету щодо забезпечення якості освіти;

- внутрішнє та зовнішнє інформування про розвиток системи внутрішнього забезпечення якості Університету, публікація результатів діяльності Університету по формуванню системи внутрішнього забезпечення якості у засобах масової інформації, наукових та науково-популярних виданнях (пропаганда якості).

Оксана Кузьменко -

Оксана Кузьменко

Ірина Шкура -

Ірина Шкура

Ольга Євтушенко -

Ольга Євтушенко

Ірина Тараненко -

Ірина Тараненко

Ганна Митрофанова -

Ганна Митрофанова

Соф'я Голубкова -

Соф'я Голубкова

Марія Жалдаченко -

Марія Жалдаченко

Сергій Таран -

Сергій Таран

Еліна Віннікова -

Еліна Віннікова

Васіліса Крушинська -

Васіліса Крушинська

Генріх Матухно -

Генріх Матухно

Ксенія Шепотько -

Ксенія Шепотько

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

Професійна діяльність

2020 по теперішній час - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2019 по теперішній час - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA), Україна

2019  по теперішній час - голова Комітету якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2018 2020 - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 2018 - проректор із забезпечення якості вищої освіти, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 2015 - проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2008 2014 – начальник навчально-методичного центру, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2006 2014 – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2003 2006 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2001 2003 – старший викладач кафедри економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2000 2001 – старший викладач кафедри інформатики та математичних методів в економіці, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1994 2000 – асистент кафедри інформатики та математичних методів в економіці Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1993 1994 – інспектор відділу кадрів та канцелярії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1992 1993 – вчитель фізики міської фізико-математичної школи № 111, Дніпро, Україна.

Освіта

2018 2020 - отримання кваліфікації «Магістр з менеджменту», Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015  2017 - отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 – Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Національний гірничий університет, Дніпро, Україна.

2006 – Отримання вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2005 – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1997-1999 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фінансів», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1989-1994 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фізики», фізик-викладач, Дніпропетровський національний університет, Дніпро, Україна

Детальніше

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, доцент, кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0078078  Репозитарій

Освіта: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2001 р., фінанси та кредит;

Дніпропетровський університет економіки та права, 2005 р., Майстер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проєктами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА. Є досвід викладання в ВНЗ України та Польщі. З 2003 р. є активним учасником міжнародних проєктів, грантів міжнародних установ (проєкт CEUME «Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+).

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально відповідальне інвестування.

Монографії

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку / Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Вознюк О.В. та інші (всього 12 осіб за заг. ред. д.е.н. Баранник Л.Б.-Д., 2015
 2. Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного зростання в умовах міжнародної фінансової кризи/ Крамаренко Г.О., Чорная О.Є., Шкура І.С. та ін.- Дніпропетровськ, 2010.

 Статті у фахових виданнях

 1. Shkura I. The regional peculiarities of SRI development // Journal of Economics and Management ISSN 1732-1948 Vol. 37 (3) • 2019, pp. 107-138.
 1. Шкура І.С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі // Академічний огляд. – 2018. – №1. – С.80-88.
 2. Шкура І.С. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 3. Шкура І.С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.91-100
 4. Шкура І.С. Роль соціально-відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний нобелівський вісник. – 2016. - №1. – С.252-262.
 5. Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проєктів в українських реаліях // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.133-143
 6. Шкура І.С., Щербініна Т.О. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців / Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 7. Трансформація ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів / І.С. Шкура // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.174-179.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.
 3. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я., Магдіч А.С., Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 124 c.

Інші видання

 1. Шкура І.С. Аналіз можливостей розвитку соціально відповідального інвестування в Україні на базі культурних цінностей // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.119-120
 2. Shkura I. Strategies of socially responsible investment: global aspect // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 13 грудня 2017 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.141-142
 3. Глуха Г.Я., Шкура І.С., Гавяда В.В. Формування та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля // Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти. - Варшава, 2017. – С. 213-226.
 4. Шкура І.С. Реформування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля // Науковий вісник УМО: Електронне видання, К. «Університет менеджменту освіти», 2016.- Випуск 1.- Частина 1.-344 с.- С. 43-54
 5. Шкура І.С. Вплив кредитних рейтингів країни на визначення ставки дисконтування при проведенні оцінки інвестиційних проєктів // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.129-131.

Підвищення кваліфікації:

Erasmus+ Mobility for teaching certificate for incoming teachers, October, 2018, Katowice

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1640 про участь у семінарі-тренінгу «Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу»

11.04.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1680 про участь у семінарі-тренінгу «Студент – як викладач» 07.05.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1591 про участь у семінарі-тренінгу «”Mind-mapping” як інструмент інтерактивного навчання»

19.02.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1546 про участь у майстер-класі «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» 13.11.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1415 про участь у циклі семінарів-тренінгів «Впровадження гейміфікації в освітній процес»

16.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1449 про участь у майстер-класі «Сучасні методи роботи з групою» 30.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

диплом спеціаліста з філології, перекладач з англійської та російської мов червень, 2017.

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Доктор економічних наук, професор


Академія 0000-0002-2697-786X ID: 0009148

Репозитарій

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

Закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи: Католицький університет Льовена (Бельгія), Університет Антверпена (Бельгія), Університет Амстердама (Нідерланди), Університет Кобленць-Ландау (Німеччина), Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина), Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Кузьменко Оксана Василівна

Кузьменко Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія 0000-0003-2086-8758 Профіль науковця

Репозитарій ID: 0060142  /

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси».

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства». Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: Підприємництво (Товарознавчі аспекти), Комерційна діяльність, Торговельне підприємництво, Захист прав споживачів, Основи екології та безпеки споживчих товарів.

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Кандидат економічних наук


Академія Репозитарій

2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації– «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 1996 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит».

у 1994 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика».

Дисципліни: «Контролінг», «Реінжиніринг», «Вступ до фаху», «Ризик-менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Міжнародний менеджмент» (практичні заняття), «Операційний менеджмент», «Логістика».

Голубкова Соф'я Андріївна

Голубкова Соф'я Андріївна


Здобувачка спеціальності «Маркетинг»

Жалдаченко Марія Миколаївна

Жалдаченко Марія Миколаївна


Здобувачка спеціальності «Маркетинг»

Сергій Таран

Сергій Таран


Здобувач магістратури спеціальності «Менеджмент», лауреат конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» в номінації «Громадський діяч року».

Таран Сергій є амбасадором U-report Ukraine. Провів 10 презентацій по всій Україні для молоді на тему «Як молоді впливати на важливі рішення в Україні», залучив через презентації до опитувань понад 1000 молодих людей у 2018-2019 роках. Створив молодіжний комітет U-report у Дніпрі, до якого долучилось 18 молодих людей. Для них було проведено дводенний тренінг, залучено якісних спікерів.

Член організаційного комітету «Моделювання конгресу США», який проходив у Києві. Залучили 100 людей, які були відібрані через інтернет-голосування, у якому взяли участь понад 1000 людей.

Співорганізатор та спікер тренінгу «Проєктний менеджмент для молоді міста».

Провів обговорення Рекомендацій до Стратегії державної політики в молодіжній сфері до 2030 року, куди залучив більш як 20 активних молодих людей – 2019 рік.

Організував міні форум з неформальної освіти, залучено 60 людей.

Проведено 3 гри-симуляції на тему «Моделювання роботи місцевої ради» для молоді з ОТГ, залучено 60 молодих людей – 2019 рік.

Співорганізатор тренінгу на тему «Участь молоді у місцевих виборах», залучено 25 молодих людей – 2019 рік.

Співголова Коаліції реформ у Дніпрі.

Віннікова Еліна Олександрівна

Віннікова Еліна Олександрівна


Здобувачка спеціальності «Менеджмент», стипендіатка міського голови

Крушинська Васіліса Сергіївна

Крушинська Васіліса Сергіївна


Здобувачка спеціальності «Маркетинг»

Матухно Генріх Робертович

Матухно Генріх Робертович


Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Регіональний координатор програми особистісного та професійного розвитку молоді «Державоторець» у Дніпропетровській області.

Лауреат іменної стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Лауреат обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» в номінації «Розумник року» у 2018 році.

Коло наукових інтересів: державна молодіжна політика, міграційні настанови молоді, партисипаторна демократія, громадянське суспільство.

Шепотько Ксенія Олегівна

Шепотько Ксенія Олегівна


Здобувачка спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

МИТРОФАНОВА Ганна Яківна

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, доктор економічних наук, доцент, Голова комітету з якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля

 • 067 567 02 79
 • +38 (0562) 31-24-64
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГАВЯДА Вікторія Вікторівна

Керівник секретаріату Комітету з якості академічних стандартів

 • +38 (0562) 31-24-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЄВТУШЕНКО Ольга Анатоліївна

Фахівець секретаріату Комітету з якості академічних стандартів, к.е.н

 • +38 (0562) 31-24-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57