Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення

Колективний договір ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" на 2018-2022 роки

Положення про Організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Матриця відповідальності з реалізації процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості Університету щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Положення про комітет з якості академічних стандартів

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Положення про порядок визнання Університетом імені Альфреда Нобеля результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівникі

Положення про Вчену Раду Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам

Положення про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про Вищий колегіальний орган громадського самоврядування

___

Положення про Відділ розвитку персоналу та електронного документообігу

Положення про Відділ аспірантури та докторантури

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Департамент маркетингу

Положення про Центр програмно-інформаційних технологій

Положення про Центр міжнародної акредитації

Положення про Центр консалтингу

Положення про Департамент дидактики

Положення про Департамент адміністративно-господарської діяльності

___

Положення про Апеляційну комісію ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52