Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення

Колективний договір ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" на 2023-2027 роки

Положення про Організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Матриця відповідальності з реалізації процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості Університету щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Положення про Комітет з якості академічних стандартів

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Положення про порядок визнання Університетом імені Альфреда Нобеля результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівникі

Положення про Вчену Раду Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам

Положення про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про Вищий колегіальний орган громадського самоврядування

Положення про облік використання робочого часу працівниками ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" 

___

Положення про Відділ кадрів

Положення про Відділ документообігу

Положення про Загальний деканат

Положення про Відділ аспірантури та докторантури

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Департамент маркетингу

Положення про Центр програмно-інформаційних технологій

Положення про Центр консалтингу

Положення про Департамент дидактики

Положення про Департамент адміністративно-господарської діяльності

___

Положення про Апеляційну комісію ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52