Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Магістратуру зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» відкрито!

З 2022/2023 н.р. розпочинається набір здобувачів за другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (рішення Вченої ради університету імені Альфреда Нобеля від 21.12.2021 р., протокол №10).

Подробиці щодо правил прийому доступні за посиланням https://duan.edu.ua/images/head/Incoming_students/UA/Admissions_Committee/2022/Pravyla_pryiomu_2022.pdf або у приймальній комісії університету (https://duan.edu.ua/abit/pryimalna-komisiia.html).

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57