Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Університет імені Альфреда Нобеля оголошує набір до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)

Аспірантура Університету імені Альфреда Нобеля ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ на здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

01

Освіта

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

05

Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07

Управління та адміністрування

073 – Менеджмент

07

Управління та адміністрування

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Термін навчання в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля становить 4 роки.

Форма навчання – очна (денна, вечірня) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра/ спеціаліста. До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Документи, необхідні для вступу до аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля подаються вступником особисто:

  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • список опублікованих наукових праць та копії статей або тез науково-практичних конференцій.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання та заочну форму навчання на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у паперовій формі розпочинається 13 вересня 2021 р. та проводиться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 вересня 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет

о 16.00

24 вересня 2021 р.

Проведення співбесід та вступних іспитів

27-30 вересня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

о 12.00

30 вересня 2021 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

 до 08 жовтня 2021 р.

Дні тижня

Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця

З 13 вересня по 24 вересня консультації за телефоном

067-765-92-73

9.00 – 16.00

м. Дніпро, вул.Січеславська Набережна,18, Університет імені Альфреда Нобеля, відділ аспірантури і докторантури, каб. А 418.

Тел. 791-12-65; 067-765-92-73

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Cвітлана Іванівна Куянова – завідувач відділу аспірантури та докторантури

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Відповідно до Правил прийому до Університету імені Альфреда Нобеля особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступний іспит може проводитися у вигляді співбесіди з обраної спеціальності або іншої форми (за рішенням провідної кафедри).

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається за 100- бальною шкалою.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету імені Альфреда Нобеля протягом одного календарного року. 

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Розповісти

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57