Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Участь викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в розробці стандартів вищої освіти України

Важливим для іміджевих цілей, професійного зростання, обміну думками та досвідом є участь науково-педагогічних працівників в розробці стандартів вищої освіти України.

Зокрема, професор кафедри є членом підкомісії 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НМК 5. Науково-методична комісія з управління, бізнесу та права сектору вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України є розробником Стандартів вищої освіти України першого, другого, третього рівнів.

Слід зазначити, що Стандарти для бакалаврського й магістерського рівня вже затверджено.

Триває плідна робота над Стандартом вищої освіти України третього рівня (ступінь доктора філософії) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Сподіваємося, що найближчим часом і цей Стандарт буде введено в освітній процес закладів вищої освіти!

Розповісти

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52