Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

За ініціативою колективу кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля, спільно з колегами з Університету митної справи та фінансів та Сумського національного аграрного університету, 23 квітня 2020 р. в онлайн форматі відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку».

Оргкомітет конференції:

Г.Я. Митрофанова, доктор економічних наук, доцент – голова оргкомітету;

В.Є. Момот, доктор економічних наук, професор;

Ю.Є. Петруня, доктор економічних наук, професор;

Ю.І. Данько, доктор економічних наук, професор;

О.А. Євтушенко, кандидат економічних наук,

О.М. Литвиненко, кандидат економічних наук.

До оргкомітету конференції надіслали тези доповідей науковці з шести країн світу (Білорусі, Бразилії, Китаю, Нігерії, Російської Федерації, України), які є представниками двадцяти закладів вищої освіти: 13 – українських, з таких міст як Вінниця, Дніпро, Ірпінь, Київ, Миколаїв, Полтава, Суми, Херсон, Хмельницький, та 7 закордонних ЗВО:

 • Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна
 • Сумський Національний Аграрний Університет, м. Суми
 • Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  м. Дніпро, Україна
 • Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, Україна
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна
 • Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна
 • Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ, м. Вінниця, Україна
 • Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна
 • Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна
 • Національний авіаційний університет м. Київ, Україна
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна
 • ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, РФ
 • Брестский Государственный Технический Университет, г. Брест, Беларусь
 • University of Ibadan, Oyo, Nigeria
 • Henan Institute of Science and Technology, Henan, China
 • Hezhou University, Guangxi, China
 • Xinxiang University, Henan, China.

Учасники конференції обговорили актуальні питання менеджменту організацій та ефективного стратегічного менеджменту суб’єктів господарювання, управління формуванням організаційної культури та організаційної поведінки, розвитку особистісних і колективних творчих здібностей менеджерів. Науковці присвятили свої дослідження також сучасним проблемам державного управління та актуальним трендам в освітньому менеджменті.

На пленарному засіданні виступили з вступним словом:

Степанова Анна Аркадіївна, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро.

Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро.

Петруня Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Університету митної справи та фінансів, Дніпро.

Михайлов Андрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Сумський національній аграрний університет, Суми.

З пленарними доповідями виступили:

№ з/п

ПІБ

Місце навчання/роботи

Тема доповіді

1

Галинська Ангеліна Вікторівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту СНАУ, м Суми

Роль та значення психології та конфліктології в управлінні персоналом підприємств

2

Турчіна Світлана Григорівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту СНАУ, м Суми

Управління розвитком інтелектуального капіталу в умовах кризи

3

Дашутіна Людмила Олександрівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту СНАУ, м Суми

Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в сучасному менеджменті

4

Таран Сергій Євгенович

ГО "Український центр соціального партнерства", Експерт з молодіжної політики
ГО "Молодь Дніпра", Голова організації,
здобувач PHD програми Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Наскільки віддалений менеджмент може бути ефективним?

5

Новік Ксенія Вікторівна

здобувач 4 курсу бакалаврату, Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Управління маркетингом у сфері освітніх послуг з вивчення англійської мови в умовах пандемії

6

Мохначова Альбіна Максимівна

здобувач 4 курсу бакалаврату, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Управління організацією в умовах динамічного зовнішнього середовища

7

Турко Олена Ігорівна

здобувач 4 курсу бакалаврату, Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Підвищення ефективності управління публічними закупівлями організації

8

Фесенко Олеся Володимирівна

здобувач 3 курсу бакалаврату, Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Як зберегти бізнес в умовах карантину?

9

Нікішаєв Олег Васильович

здобувач 1 курсу бакалаврату, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Особливості розвитку «помаранчевої» організації

10

Глухий Артем Олегович

здобувач PHD програми Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Удосконалення системи добору персоналу до органів прокуратури

№ з/п

ПІБ

Місце навчання/роботи

Тема доповіді

1

Галинська Ангеліна Вікторівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту СНАУ, м Суми

Роль та значення психології та конфліктології в управлінні персоналом підприємств

2

Турчіна Світлана Григорівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту СНАУ, м Суми

Управління розвитком інтелектуального капіталу в умовах кризи

3

Дашутіна Людмила Олександрівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту СНАУ, м Суми

Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в сучасному менеджменті

4

Таран Сергій Євгенович

ГО "Український центр соціального партнерства", Експерт з молодіжної політики
ГО "Молодь Дніпра", Голова організації,
здобувач PHD програми Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Наскільки віддалений менеджмент може бути ефективним?

5

Новік Ксенія Вікторівна

здобувач 4 курсу бакалаврату, Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Управління маркетингом у сфері освітніх послуг з вивчення англійської мови в умовах пандемії

6

Мохначова Альбіна Максимівна

здобувач 4 курсу бакалаврату, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Управління організацією в умовах динамічного зовнішнього середовища

7

Турко Олена Ігорівна

здобувач 4 курсу бакалаврату, Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Підвищення ефективності управління публічними закупівлями організації

8

Фесенко Олеся Володимирівна

здобувач 3 курсу бакалаврату, Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Як зберегти бізнес в умовах карантину?

9

Нікішаєв Олег Васильович

здобувач 1 курсу бакалаврату, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Особливості розвитку «помаранчевої» організації

10

Глухий Артем Олегович

здобувач PHD програми Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро

Удосконалення системи добору персоналу до органів прокуратури

За результатами роботи конференції було прийнято Резолюцію.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57