Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

Анонси захисту дисертацій

ДФ 08.120.001

Захист дисертації Верченко Лідії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), за темою «Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти у процесі магістерської підготовки».

Науковий керівник – Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

ДФ 08.120.002

Захист дисертації Кожушкіної Тетяни Львівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), за темою „Формування культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу у процесі фахової підготовки”.

Науковий керівник – Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

ДФ 08.120.003

Захист дисертації Кірюхіної Марини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), за темою „Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі бакалаврського рівня із використанням інноваційних технологій ”.

Науковий керівник – Безпарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки і філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського».

Етапи процедури атестації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Наказ ДФ від 28.09.20 № 1198 "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії"

Наказ ДФ від 21.10.20 № 1287 "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії"

Наказ про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57